Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 11368
Mărime: 87.65KB (arhivat)
Publicat de: Aurel Iorgu Dicu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Anisoara Capota
Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1 6
 3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 6
 4. 1.1. Cadrul juridic al S.A „Grasica” 6
 5. 1.2. Obiectul de activitate 7
 6. 1.3. Structura organizatorică a personalului 8
 7. 1.4. Dotarea tehnico-materiala 11
 8. 1.5. Sistemul de cultură la porumb 12
 9. 1.6. Sistemul de cultură la grâu 14
 10. Bibliografie 16
 11. CAPITOLUL 2 17
 12. IMPORTANŢA CALCULAŢIEI COSTURILOR IN VEDEREA MODELÃRII DECIZIILOR CONTABILE 17
 13. 2.1. Obiectivele, rolul si funcţiile contabilităţii de gestiune si calculaţiei costurilor 17
 14. 2.1.1 Obiectivele contabilităţii de gestiune 17
 15. 2.1.2. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune in agricultură 18
 16. 2.2. Calculaţia costurilor producţiei agricole 19
 17. 2.3. Metode de calculaţie ale costului: Metoda globală 21
 18. 2.3.1. Condiţii de aplicare a metodei, caracterizare şi modelul de calcul 21
 19. 2.3.2Reflectarea operaţiunilor privind contabilitatea de gestiune a costurilor globale 21
 20. 2.4.Procedee de utilizate in contabilitatea de gestiune: Procedeul valorii rămase(al deducerii valorii produsului secundar) 22
 21. 2.5. Importanţa calculaţiei costurilor la nivelul managementului 22
 22. Bibliografie 25
 23. CAPITOLUL 3 26
 24. STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULAREA COSTULUI DE PRODUCŢIE 26
 25. 3.1. Punerea în evidenţă a metodei globale şi a procedeului valorii rămase 26
 26. 3.2. Analiza cheltuielilor, veniturilor, si a eficientei economice pe culturi 34
 27. 3.2.1. Analiza structurii suprafeţei cultivate şi a producţiilor realizate pe culturi 34
 28. 3.2.2. Analiza veniturilor realizate pe culturi 35
 29. 3.2.3 Analiza costului unitar şi a cheltuielilor totale de producţie 36
 30. 3.2.4. Analiza costului unitar la unitatea de suprafaţă 36
 31. 3.2.5. Analiza cheltuielilor totale de producţie 40
 32. 3.3. Aplicatie informatica pentru gestiunea si contabilitatea activitatii de personal 41
 33. 3.3.1. Obiectivele aplicaţiei 41
 34. 3.3.2 Ieşirile aplicaţiei 42
 35. 3.3.3 Intrările aplicaţiei 43
 36. 3.3.4. Schema logică între tabelele bazei de date 45
 37. 3.3.5. Schema generală a aplicaţiei 46
 38. CAPITOLUL 4 47
 39. CONCLUZII SI PROPUNERI 47
 40. Bibliografie 51

Extras din licență

INTRODUCERE

Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială, pentru abordarea aspectelor necesare înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiilor ce au loc în activitatea societăţii astfel încât să dea posibilitatea cunoaşterii situaţiei reale.

Spaţiul rural românesc cu cele 2688 comune şi 12.751 sate, reprezentând 90 % din teritoriul României, are o dublă semnificaţie deţinând 10 milioane locuitori, ceea ce atestă că de fapt evoluţia economico-socială şi înfăţişarea generală a teritoriului naţional se datorează activităţii depuse pentru valorificarea resurselor şi dezvoltarea sa complexă şi echilibrată integrată dezvoltării de ansamblu a României.

Definind spaţiul rural, de fapt apare pregnant că acesta integrează spaţiul urban de care este dependent în procesul dezvoltării, astfel că într-o viziune integrată şi integrală se poate realize o organizare teritorială şi dezvoltare armonioasă.

Definirea spaţiului rural, urmată de diagnoza spaţiului rural românesc şi condiţiile obiective care caracterizează evoluţia “mediului rural” cu ideea de a depăşi tradiţionala dictonomie urban-rural în procesul de organizare teritorială şi dezvoltare, aprofundează teoretic şi practic diferitele concepte şi moduri de abordare a heterogenităţii spaţiului şi a noii sale semnificaţii în procesul dezvoltării.

Agricultura, silvicultura şi întreţinerea naturii sunt funcţii esenţiale ale spaţiului rural. Un sector agricol viabil organizat în funcţie de particulraităţile rurale, apropiat de natură, durabil şi multifuncţional poate să contribuie la exercitarea acestor funcţiuni şi, în final, la buna funcţionare a spaţiului rural, la o viaţă sănătoasă de ţară, atât pe plan economic cât şi social-cultural şi ecologic.

Din punctual de vedere al structurii economice în spaţiul rural activităţile agricole ocupă, de regulă, cele mai întinse zone, agricultura reprezentând coloana vertebrală a ruralului. Spaţiul rural este, din punct de vedere ocupaţional, preponderent un spaţiu de producţie în care activităţile sectoarelor primare au o pondere destul de ridicată din punct de vedere economic.

Sectoarele producţiei agroalimentare (culturi de câmp, pajişti, legumicultură, viticultură, pomicultură, creşterea animalelor), silvicultură şi exploatare trebuie înţeles (şi va trebui înţeles şi în viitor) că proprietatea de 0,5-10 ha este suficientă doar pentru întreţinerea unei familii, care practică agricultura tradiţională, dar insuficientă pentru a asigura hrana pentru întreaga populaţie. Acest lucru este explicabil prin dotarea tehnică necorespunzătoare, randamentul redus la hectar şi incapacitatea managerială.

Revenirea la modul de cultură tradiţională este şi consecinţa lipsei unui sistem de credite şi de valorificare a producţiei, lipsei de capital financiar propriu în majoritatea gospodăriilor şi fermelor.

În acelaşi timp reprivatizarea bruscă, pe nepregătite a gospodăriei ţărăneşti lipsită de cele mai elementare mijloace de producţie şi amânarea termenului de acordare de ajutor financiar din partea statului, ceea ce îngustează capacitatea de producţie a diverselor sectoare ale agriculturii romanesti.

Procesul de privatizare trebuie să cuprindă nu numai pământul, ci şi mijloacele de muncă necesare lucrării pământului, realizându-se unitatea necesară între producător-pământ şi mijloacele de muncă.

Legea nr. 18/1991 prevede că Oragnizarea şi amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condiţiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producţiei agricole şi se execută pe bază de studii şi proiecte la cererea proprietarilor, rezolvându-se următoarele probleme:

Corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activităţi economice şi sociale, stabilind măsuri care să conducă la creşterea producţiei agricole şi exploatarea în ansamblu a teritoriului, pădurii, industrializarea lemnului, mineritul, industria conexă agriculturii, industria casnică şi meşteşugurile deţin pondere în cadrul activităţii generale din spaţiul rural.

Îmbunătăţirea structurii exploataţiilor agricole. Din punct de vedere al proprietăţii funciare în agricultură există două sectoare: sectorul privat şi sectorul de stat.

În lucrarea de faţă voi încerca să subliniez faptul că reuşita afacerii în întreprindere este esenţială printr-un management al contabilităţii şi o contabilitate a managementului, şi paralel suprapunându-se cu acestea, contabilitatea propriu-zisă prin cele două laturi ale sale: financiară şi de gestiune.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Cadrul juridic al S.A „Grasica”

Societatea agricolă ‘’GRASICA’’ Grădiştea a luat fiinţă din fosta Cooperativă Agricolă de Producţie(C.A.P) “ Răscoala din 1907” (infiinţată în anul 1952) în urma hotărârii Judecătoreşti Călăraşi nr. 991 din 20 iunie 1991 ,având codul unic de inregistrare R 1919860. Ea s-a infiinţat şi funcţionează conform legii nr. 36 din 30 aprilie 1991 , privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, fiind societate agricolă cu capitalul social integral privat şi cu un număr nelimitat variabil de societari.

Unitatea s-a constituit pe baza asocierii prin liber consimţământ a deţinătorilor de teren agricol, care au fost improprietăriţi conform Legii 18/1990. Aceşti deţinători de teren agricol au hotărât să-şi exploateze terenul agricol, animalele, investiţiile şi celelalte bunuri devenite proprietate private cu maxim de eficienţă şi cu scopul de a obţine beneficii şi profituri, care să contribuie la dezvoltarea şi întărirea gospodăriilor lor, respectiv la ridicarea nivelului lor de trai.

Societatea agricolă este cu răspundere limitată şi se constituie prin contractul de asociere, semnat de deţinătorii de teren arabil.

Iniţal societatea agricolă “GRASICA” Grădiştea a luat fiinţă cu un număr de 24 de membrii fondatori, iar pe parcurs s-a ajuns la aproximativ 990 membrii asociaţi, numărul acestora variind datorită atragerii sau retragerii unor asociaţi.

La infiinţare, capitalul social al societăţii, preluat de fosta “Cooperativa Agricola de Productie (C.A.P.) ‘’Răscoala din 1907’’ era formată din 79,34 teren arabil si 734,37 lei , reprezentând valoarea mijloacelor de producţie, altele decât pământul. De la înfiinţare până în prezent, societatea a înregistrat o creştere a capitalului social datorită aportului membrilor asociaţi, adică prin creşterea numărului acestora .

Preview document

Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 1
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 2
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 3
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 4
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 5
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 6
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 7
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 8
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 9
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 10
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 11
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 12
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 13
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 14
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 15
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 16
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 17
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 18
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 19
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 20
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 21
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 22
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 23
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 24
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 25
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 26
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 27
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 28
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 29
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 30
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 31
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 32
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 33
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 34
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 35
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 36
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 37
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 38
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 39
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 40
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 41
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 42
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 43
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 44
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 45
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 46
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 47
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 48
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 49
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 50
Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea.doc

Alții au mai descărcat și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Proiectarea unei Aplicații Informatice

CAP. I. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU APLICAŢIA INFORMATICĂ 1.1 Conceptul de studiu de fezabilitate. Rol şi obiective Elaborarea unui sistem...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Contabilitate managerială. Metoda pe comenzi

INTRODUCERE Metoda pe comenzi presupune organizarea evidenţei contabile analitice a cheltuielilor de producţie pe fiecare comandă, iar în cadrul...

Ai nevoie de altceva?