Finanțele Întreprinderii

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 37536
Mărime: 158.48KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Achimescu Georgeta
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL DISCIPLINA: FINANTELE ÎNTREPRINDERII AN II CIG – ZI + FR

Extras din curs

Situatia neta

Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai relevant în ceea ce priveste reflectarea averii nete a actionarilor.

Într-o prima acceptiune, situatia netÎ a întreprinderii (S.N) reprezinta activul net neangajat în datorii si se determina cu ajutorul relatiei: SN = Activ total – Datorii totale. Deci, situatia neta a întreprinderii reprezinta diferenta dintre activele totale si datoriile totale contractate.

Aceasta exprimÎ valoarea contabilÎ a drepturilor pe care le posedÎ proprietarii asupra întreprinderii, reprezentând averea proprietarilor care trebuie sÎ fie suficientÎ pentru a asigura independenta financiarÎ a întreprinderii, precum si functionarea normalÎ a acesteia.

Comparativ cu capitalurile proprii, situatia netÎ este mai restrictivÎ, fiind un indicator mai relevant ce exprimÎ valoarea activului realizabil la un moment dat, care intereseaza proprietarii, actionarii, cât si creditorii întreprinderii, mai ales în cazul lichidarii acesteia. Situatia netÎ se calculeaza punând fata în fata bunurile si datoriile de aceeasi scadentÎ astfel:

SN = Stocuri + Productia în curs de executie + Creante de exploatare + Trezoreria activÎ

SN = Activ circulant – Datorii de exploatare

SN = Activ net realizabil + Activ imobilizat net – Capitaluri de investitii externe

Situatia netÎ pozitivÎ si crescatoare a întreprinderii reflectÎ o gestiune economicÎ sanatoasa, care are ca efect maximizarea valorii întreprinderii, a capitalurilor proprii.

Cresterea situatiei nete are ca efect cresterea rentabilitatii si a independentei financiare, pe baza acestora putându-se determina riscul global sau lichidativ:

Riscul global = SN – Activ fÎrÎ valoare / Active

O situatie netÎ negativÎ reflectÎ o stare de prefaliment, fiind consecinta încheierii cu pierderi a exercitiilor financiare anterioare, pierderi care au epuizat integral capitalurile proprii, partea neacoperitÎ ramânând exclusiv în sarcina creditorilor, acesta fiind de altfel riscul de insolvabilitate al întreprinderii.

Fondul de rulment - Echilibrul financiar al întreprinderii rezultÎ din confruntarea maselor mari ale bilantului: fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment din care rezultÎ trezoreria. Acest echilibru este determinat în raport cu conceptiile de prezentare a bilantului: optica financiarÎ si cea functionalÎ.

Echilibrul financiar, pe baza bilantului financiar care grupeaza posturile bilantiere dupa criteriul permanentei, presupune finantarea activului cu o duratÎ mai mare de un an din resurse cu scadente de peste un an, iar finantarea activelor sub un an din resurse scadente sub un an.

Un prim echilibru rezultÎ din confruntarea capitalurilor permanente cu necesarul permanent din care rezultÎ fondul de rulment financiar net (FRF).

Practic, fondul de rulment detine o pozitie strategicÎ în cadrul bilantului financiar, asigurând legatura între partea de sus si cea de jos a bilantului.

Fondul de rulment financiar este un indicator al lichiditatii, si aceasta pentru ca un nivel insuficient al sau este un semn al riscului de plata, dar este si un indicator al solvabilitatii, apreciat de catre creditori, pentru ca reprezinta „o marja de securitate pe care societatea trebuie sa o constituie pentru a face fata asimetriei riscurilor utilizarilor si datoriilor mai mici de un an”.4

Indicatorul fondul de rulment este considerat „cel mai important indicator al echilibrului financiar al întreprinderii […], fiind rezultatul arbitrajului între finantarea pe termen lung si finantarea pe termen scurt”.5

Fondul de rulment a cunoscut o larga definire în literatura de specialitate, reflectând progresul pe care l-a înregistrat conceptia cu privire la rolul analizei financiare.6

Fondul de rulment poate fi calculat prin douÎ metode. Metoda „vârfului” bilantului este prima metodÎ de determinare a fondului de rulment financiar, astfel:

FRF = Capitaluri permanente – Necesar permanent,

adica:

FRF = Capitaluri permanente – Imobilizari nete >1 an

„Aceasta metoda pune în evidentÎ echilibrul financiar pe termen lung, fondul de rulment reprezentând partea din capitalurile permanente ramasa dupa finantarea imobilizarilor, pe care întreprinderea o consacrÎ finantarii activelor circulante. Este partea din capitaluri cu grad de exigibilitate slab, care serveste finantarii elementelor de activ cu grad de lichiditate suficient de crescut.”7 AceastÎ metodÎ insistÎ asupra originii fondului de rulment, dând posibilitatea în acelasi timp de a se întelege cauzele ce conduc la variatia acestuia.

Fondul de rulment se poate determina ca diferenta între sursele permanente si alocarile permanente.

Astfel cresterea fondului de rulment financiar este determinatÎ de cresterea capitalurilor permanente (emisiuni de noi obligatiuni, de noi actiuni, noi împrumuturi pe termen lung) si de reducerea imobilizarilor nete (vânzatori de titluri, actiuni de dezinvestire, etc). În acest mod creste marja de securitate a întreprinderii, o mare parte din activele circulante fiind finantate din capitaluri permanente.

Înregistrarea unui fond de rulment pozitiv nu reprezinta decât un semn aparent de stabilitate. Se poate constata cÎ o întreprindere care înregistreaza un echilibru aparent mai putin stabil, poate face fata scadentelor sale, dacÎ viteza de rotatie a activelor sale circulante este mai mare decât datoriile pe termen scurt, sau altfel spus se poate supravietui si în dezechilibru.

Atunci când valoarea fondului de rulment financiar este pozitiva, se considera ca societatea si-a asigurat echilibrul financiar, adica „activul exigibil este superior datoriilor pe termen scurt, ceea ce este echivalent cu faptul ca resursele pe termen mediu si lung au finantat cel putin utilizarile stabile (mai mari de un an)”.8

Scaderea fondului de rulment este determinatÎ de scaderea capitalurilor permanente (reducerea capitalurilor proprii, rambursari de împrumuturi pe termen lung sau de obligatiuni) si de cresterea imobilizarilor nete (achizitionarea unor active imobilizate).

În situatia unui fond de rulment financiar stationar, întreprinderea se aflÎ într-o perioadÎ de stagnare, stagnare ce poate fi temporarÎ sau de duratÎ, având diferite cauze.

Cea de-a doua metodÎ de determinare a fondului de rulment financiar este metoda ”piciorului” bilantului, conform careia fondul de rulment este:

FRF = Activ circulant net < 1 an – Datorii pe termen scurt < 1 an

AceastÎ metodÎ pune în evidentÎ afectarea si finalitatea fondului de rulment care este finantat din activul circulant. În aceastÎ situatie, fondul de rulment financiar aratÎ surplusul activelor circulante nete nefinantate din datoriile temporare, evidentiind excedentul de lichiditate potentiala, ca o marjÎ de securitate privind solvabilitatea întreprinderii.

Preview document

Finanțele Întreprinderii - Pagina 1
Finanțele Întreprinderii - Pagina 2
Finanțele Întreprinderii - Pagina 3
Finanțele Întreprinderii - Pagina 4
Finanțele Întreprinderii - Pagina 5
Finanțele Întreprinderii - Pagina 6
Finanțele Întreprinderii - Pagina 7
Finanțele Întreprinderii - Pagina 8
Finanțele Întreprinderii - Pagina 9
Finanțele Întreprinderii - Pagina 10
Finanțele Întreprinderii - Pagina 11
Finanțele Întreprinderii - Pagina 12
Finanțele Întreprinderii - Pagina 13
Finanțele Întreprinderii - Pagina 14
Finanțele Întreprinderii - Pagina 15
Finanțele Întreprinderii - Pagina 16
Finanțele Întreprinderii - Pagina 17
Finanțele Întreprinderii - Pagina 18
Finanțele Întreprinderii - Pagina 19
Finanțele Întreprinderii - Pagina 20
Finanțele Întreprinderii - Pagina 21
Finanțele Întreprinderii - Pagina 22
Finanțele Întreprinderii - Pagina 23
Finanțele Întreprinderii - Pagina 24
Finanțele Întreprinderii - Pagina 25
Finanțele Întreprinderii - Pagina 26
Finanțele Întreprinderii - Pagina 27
Finanțele Întreprinderii - Pagina 28
Finanțele Întreprinderii - Pagina 29
Finanțele Întreprinderii - Pagina 30
Finanțele Întreprinderii - Pagina 31
Finanțele Întreprinderii - Pagina 32
Finanțele Întreprinderii - Pagina 33
Finanțele Întreprinderii - Pagina 34
Finanțele Întreprinderii - Pagina 35
Finanțele Întreprinderii - Pagina 36
Finanțele Întreprinderii - Pagina 37
Finanțele Întreprinderii - Pagina 38
Finanțele Întreprinderii - Pagina 39
Finanțele Întreprinderii - Pagina 40
Finanțele Întreprinderii - Pagina 41
Finanțele Întreprinderii - Pagina 42
Finanțele Întreprinderii - Pagina 43
Finanțele Întreprinderii - Pagina 44
Finanțele Întreprinderii - Pagina 45
Finanțele Întreprinderii - Pagina 46
Finanțele Întreprinderii - Pagina 47
Finanțele Întreprinderii - Pagina 48
Finanțele Întreprinderii - Pagina 49
Finanțele Întreprinderii - Pagina 50
Finanțele Întreprinderii - Pagina 51
Finanțele Întreprinderii - Pagina 52
Finanțele Întreprinderii - Pagina 53
Finanțele Întreprinderii - Pagina 54
Finanțele Întreprinderii - Pagina 55
Finanțele Întreprinderii - Pagina 56
Finanțele Întreprinderii - Pagina 57
Finanțele Întreprinderii - Pagina 58
Finanțele Întreprinderii - Pagina 59
Finanțele Întreprinderii - Pagina 60
Finanțele Întreprinderii - Pagina 61
Finanțele Întreprinderii - Pagina 62
Finanțele Întreprinderii - Pagina 63
Finanțele Întreprinderii - Pagina 64
Finanțele Întreprinderii - Pagina 65
Finanțele Întreprinderii - Pagina 66
Finanțele Întreprinderii - Pagina 67
Finanțele Întreprinderii - Pagina 68
Finanțele Întreprinderii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Finantele Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei 1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele circulante...

Tabloul de bord

1. Tabloul de bord 1.1 Definiția tabloului de bord Tabloul de bord este un ansamblu de indicatori organizați într-un sistem, urmăriți de aceeași...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Contabilitate aprofundată

Lichidarea reprezinta ansamblul de operatii economice si financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societati comerciale....

Te-ar putea interesa și

Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii

1.1. Conceptul de echilibru financiar şi modalităţi de exprimare Echilibrul, într-o abordare generală, sugerează o simetrie perfectă între...

Finanțele întreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii

Introducere Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl...

Funcțiile Finanțelor Întreprinderii

Ca orice subsistem financiar, finanţele întreprinderii îndeplinesc două roluri importante şi anume funcţia de repartiţie şi funcţia de control,...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii și asupra structurii de finanțare a întreprinderii

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii noastre economico-sociale, prin intermediul lor procurandu-se cea mai mare...

Finanțele întreprinderii - SC Pinul SRL

SCURT ISTORIC S.C PINUL S.R.L cu sediul in str. Libertatii nr. 16, localitatea Tecuci, judetul Galati, avand date de identificare C.U.I R...

Finanțele întreprinderilor din comerț și turism

I. NECESITATEA, CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. METODE DE FORMARE A FONDURILOR AGENTILOR ECONOMICI 1. Necesitatea existentei...

Finanțele întreprinderii

Tema 1:Continutul finantelor intreprinderii 1.1esenta si rolul finantelor intreprinderii.Obiectivele financiare ale intreprinderii 1.2 functiile...

Ai nevoie de altceva?