Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6078
Mărime: 30.46KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Șerban
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherjavca Svetlana, Mulic Andrei
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE CATEDRA FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul 1. Conceptul privind finanţele şi cadrul specific manifestării acestora
 3. 1.1.Noţiunea de finanţe şi premisele existenţei finanţelor.5
 4. 1.2.Conţinutul economic al finanţelor.8
 5. 1.3. Obiectul finanţelor.10
 6. Capitolul 2. Sfera de cuprindere şi principalele componente ale finanţelor
 7. 2.1. Sfera de cuprindere,trăsăturile şi rolul finanţelor.13
 8. 2.2. Funcţiile finanţelor întreprinderii.14
 9. 2.3. Organizarea funcţiunii financiare a finanţelor întreprinderii.16
 10. Bibliografie.18

Extras din licență

Introducere

Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl ocupă în spaţiul economic concret în care activează, obiectivul major spre care se îndreaptă, costurile împlicate şi şansele de izbîndă. În spaţiu socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performantă economico-financiară. Toate acestea, îşi găsesc reflecarea în eficienţa activitaţilor care au la bază determinari cantitativ-calitative ale factorilor producţiei, randamente maxime ale utilizării acestora.

În abordarea sistemica a problematicii firmei un rol deosebit îi revine finanţelor, ce cuprind relaţiile economice care apar în procesul formării şi distribuirii resurselor financiare aflate la dispoziţia întreprinderii în scopul obţinerii profitului maxim. Domeniul de studiu al finanţelor întreprinderii sunt banii şi relaţiile care apar în momentul utilizării şi câştigării banilor, cât şi toate formele pe care banii le pot lua în procesul circulaţiei lor.

Rolul finanţelor este legat de argumentarea diferitor variante de decizii de investire şi finanţare, asigurarea utilizării eficiente a resurselor întreprinderii, determinarea exactă a necesarului de resurse materiale şi financiare şi procurarea lor la cel mai mic preţ reprezintă responsabilităţile de bază a gestiunii financiare în cadrul întreprinderii. Finanţele întreprinderii iau parte activă la realizarea circuitului fondurilor, contribuind la asigurarea resurselor băneşti necesare procurării mijloacelor fixe, activelor circulante şi salarizării personalului,având un rol important în desfăşurarea procesului de producţie, desfacerea produselor, şi în final repartizarea veniturilor obţinute.

Scopul lucrării constă în prezentarea importanţei economice a finanţelor întreprinderii în cadrul întreprinderii,a modalităţilor de concepere a lor,studierea sistematică a scopurilor,metodelor şi metodelor şi formelor de gestionare a acestora in scopul obţinerii profitului maxim.

Scopul determinat şi sarcinile propuse au determinat structura lucrării respective,ea fiind compusă din introducere ,două capitole,bibliografie.

Capitolul 1 denumit ” Conceptul privind finanţele şi cadrul specific manifestării acestora” în care este prezentată structura finanţelor,prin aceasta încercînd să se evidenţieze interdependenţa dintre planul macroeconomic alabordării şi cel microeconomic.Întrucît definirea noţiunii de finanşe a constituit obiectul a numeroase controverse,acestea ramînînd un termen care îmbracă sensuri şi conţinuturi diferite în raport de optica de abordare.

Capitolul 2 întitulat ” Sfera de cuprindere şi principalele componente ale finanţelor” descriu în mod detaliat sferele de cuprindere a finanţelor, şi organizarea funcşiunii financiare a acestora. Aici se accentuează trăsăturile finanţelor şi scopul principal al finanţelor în cadrul întreprinderii.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. În postura de bază teoretică, a fost pus principiul metodologic al abordării complexe şi sistemice a conceptelor contemporane, ce a permis efectuarea unui studiu teoretic, cu posibilitatea aplicării în practică a abordărilor propuse. Fundamentul teoretic este constituit din lucrările teoreticienilor naţionali: Nadejda Botnari, Nicolaie Hoanţă, Bistriceanu Gheorghe, Stancu Ion din care s-au adus definiţii ale noţiunilor utilizate, precum şi proceduri referitoare la subiectele elucidate, toate în vederea imprimării unui caracter mai complex abordării date.

1.Conceptul privind finanţele şi cadrul specific manifestării acestora

1.1.Noţiunea de finanţe şi premisele existenţei finanţelor

Apariţia şi cristalizarea noţiunii de “finanţe” se înscrie în amplul proces evolutiv al societăţii omeneşti. Semnificaţiile sale sau conturat pe fundalul exprimării valorice prin bani a proceselor şi relaţiilor economice, sub impactul dezvoltării schimbului de mărfuri şi organizării sociale a comunităţilor umane. Sub aspect etimologic, studiile întreprinse au condus la constatarea că la originea cuvântului “finanţe” s-au aflat unele expresii utilizate, din vechime, în limba latină, precum“finantio”, “financias” sau “financia pecuniaria” cu înţelesul generic de “plată în bani”. Se admite, de asemenea, că aceste expresii proveneau, la rîndul lor, din cuvîntul latinesc “finis”, care, în mod obişnuit, avea accepţiunea de “termen de plată”. Totodată, este de remarcat că, încă din secolul al XV-lea, în limba franceză îşi făcuseră apariţia cuvintele “finance”, prin care era desemnată o sumă de bani sau un venit aparţinînd organelor de stat, respectiv “finances” cu semnificaţia, mai largă, de patrimoniu al statului. Aproximativ în aceeaşi perioadă circulau şi expresii ca “hommes des finances” şi “financiers”, folosite pentru a-i denumi pe arendaşii de impozite sau persoanele însărcinate cu strîngerea veniturilor pentru rege. Asemănător, în limba germană, tot din secolul XV, datează folosirea cuvintele “Finanz”, cu înţelesul de “plată în bani” şi “Finanzer”, în accepţiunea generică de cămătar (persoană care acordă împrumuturi cu dobînzi ridicate). Rădăcinile de ordin lingvistic ale cuvîntului “finanţe” reliefează cu pregnanţă în gemănarea acestora cu “banii”, a căror prezenţă a marcat profund viaţa economică şi socială, jucînd un rol major în dezvoltarea societăţii omeneşti şi constituindu-se ca premisă esenţială a naşterii şi existenţei finanţelor. În mod obiectiv, apariţia “banilor” a precedat-o pe cea de “finanţe”, deşi, în planul activităţii practice, semnificaţiile atribuite acestor noţiuni s-au întrepătruns, iar procesele economice şi relaţiile bazate pe folosirea banilor sau exprimate băneşte sunt considerate, cel mai adesea, în mod global , “financiare.”

Preview document

Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 1
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 2
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 3
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 4
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 5
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 6
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 7
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 8
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 9
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 10
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 11
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 12
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 13
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 14
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 15
Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Continutul, Locul si Sfera de Cuprindere a Finantelor Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Finanțele întreprinderii

1. GENEZA FINANTELOR Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Resursele Financiare Publice

4.2.2.2. Taxele speciale de consumatie Taxele speciale de consumatie sau accizele, foarte raspândite in tarile cu economie de piata, sunt...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Sistemul Logistic

Sistemul logistic joacă un rol important în satisfacerea cerinţelor clienţilor şi în realizarea profitului societăţii. Sistemul logistic se referă...

Organizarea financiară a întreprinderii

1. Finanţele in cadrul structurii organizaţionale Agenţii economici isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic caracterizat prin numeroase...

Rolul Impozitelor în Asigurarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 CONŢINUTUL ŞI ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE Economia...

Rolul bilanțului în evidența economică

ARGUMENT Bilanţul constituie documentul principal care sta la baza evoluarii patrimoniale ale intreprinderii. Indiferent de momentul la care se...

Analiza ratelor structurii financiare

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale Agenţii economici îşi desfăşoară...

Management Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 1.1.1. Locul şi rolul activităţii...

Sistemul Cheltuielilor Publice

În vorbirea curentă, ca şi între literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii a cuvîntului finanţe: finanţe, finanţe publice, finanţe...

Ai nevoie de altceva?