Standardele internaționale de reglementare contabile

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 71729
Mărime: 204.99KB (arhivat)
Publicat de: Oliver State
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei categorii largi de utilizatori. În functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc între data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse în situatiile financiare sau prezentate în notele la situatiile financiare. Utilizatorii vor fi interesati sa aiba acces la aceste informatii deoarece deciziile pe care le iau cu privire la societatea respectiva sunt afectate de acestea.

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate în situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizându-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu, cât de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie în bilant, fie în contul de profit si pierderi, fie în notele la situatiile financiare, precum si cât de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.

Este important sa se înteleaga:

a) principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;

b) distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la întocmirea bilantului;

c) principalele prevederi ale IAS 1 în ceea ce priveste întocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

d) ce informatii trebuie prezentate în bilant si în contul de profit si pierdere si / sau în notele la situatiile financiare.

Principii contabile

IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt utilizate la întocmirea situatiilor financiare. De asemenea, indica unele principii care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabila:

- Principiul continuitatii activitatii  situatiile financiare trebuie întocmite pornind de la presupunerea ca entitatea îsi va continua activitatea în viitor (mai putin daca acest lucru este în mod clar neadecvat, si în aceasta situatie trebuie prezentate motivele pentru care entitatea nu poate sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii).

- Principiul consecventei  modul de prezentare si clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la alta.

- Contabilitatea de angajamente  tranzactiile si evenimentele trebuie recunoscute atunci când acestea se produc (si nu atunci când se primeste sau se plateste numerarul) si raportate în perioadele aferente.

- Pragul de semnificatie  un element este semnificativ si trebuie prezentat daca poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare.

- Cumularea / compensarea  fiecare element semnificativ trebuie prezentat în mod separat în situatiile financiare: elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.

Acestea sunt discutate în continuare în paragrafele 23-37 din IAS 1 si sunt în conformitate cu acele principii stabilite în sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

Mai mult, acolo unde nu exista cerinte specifice ale IAS privind politica contabila ce trebuie aplicata unui anumit element, conducerea trebuie sa selecteze politicile contabile care sa asigure faptul ca situatiile financiare ofera informatii care sunt:

- relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor; si

- credibile, în sensul ca:

reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a- întreprinderii;

reflecta substanta economica a evenimentelor si- tranzactiilor si nu doar forma lor juridica;

sunt neutre (adica- nepartinitoare);

sunt prudente (adica estimarea valorilor incerte se- face cu precautie, astfel încât activele sau veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile sau cheltuielile nu sunt subevaluate); si

sunt complete- sub toate aspectele semnificative.

Enunturile de mai sus sunt de asemenea în conformitate cu principiile enuntate în sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

Bilant  distinctia curent /imobilizat (termen lung)

În conformitate cu IAS 1, întreprinderile trebuie sa determine, pe baza naturii operatiunilor pe care le desfasoara, daca sa prezinte sau nu în bilant activele curente, activele imobilizate, datoriile curente si cele pe termen lung, clasificate separat. Cu toate acestea, volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere ca acestea sa fie clasificate si raportate separat în bilant.

Trebuie notat faptul ca, daca exista active sau datorii ce combina sume asteptate a fi recuperate sau achitate atât înainte cât si dupa 12 luni de la data bilantului, valorile ce se asteapta a fi recuperate sau achitate dupa mai mult de 12 luni trebuie prezentate.

Active curente

În conformitate cu IAS 1 un activ este clasificat ca activ curent atunci când:

- se asteapta a fi realizat, sau este detinut pentru consum sau vânzare, pe parcursul ciclului de exploatare normal al întreprinderii; sau

- este detinut, în principal, în scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilantului; sau

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezinta perioada de timp dintre momentul achizitiei materiilor prime utilizate într-un proces de productie si momentul finalizarii acestui proces în numerar.

În practica, toate stocurile, platile în avans pentru stocuri si creantele comerciale sunt, în mod normal, incluse în categoria activelor curente, chiar daca nu se preconizeaza a fi realizate în termen de 12 luni de la data bilantului. Daca exista creante si stocuri ce nu se asteapta a fi realizate în termen de 12 luni de la data bilantului, valoarea acestora trebuie prezentata separat. Aceasta este relevant, de exemplu, în cazul stocurilor de vinuri si bauturi spirtoase, pentru care procesul de maturare este de lunga durata.

Asa cum s-a mentionat mai sus, numerarul sau echivalentele de numerar a caror utilizare nu este restrictionata trebuie tratate ca active curente. Numerarul si echivalentele de numerar a caror utilizare este restrictionata trebuie tratate ca active imobilizate.

Datorii curente

În conformitate cu IAS 1 o datorie este clasificata ca fiind curenta atunci când:

- se asteapta sa fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii; sau

- este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului.

Preview document

Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 1
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 2
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 3
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 4
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 5
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 6
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 7
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 8
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 9
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 10
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 11
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 12
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 13
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 14
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 15
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 16
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 17
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 18
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 19
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 20
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 21
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 22
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 23
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 24
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 25
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 26
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 27
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 28
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 29
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 30
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 31
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 32
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 33
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 34
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 35
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 36
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 37
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 38
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 39
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 40
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 41
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 42
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 43
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 44
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 45
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 46
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 47
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 48
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 49
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 50
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 51
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 52
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 53
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 54
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 55
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 56
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 57
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 58
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 59
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 60
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 61
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 62
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 63
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 64
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 65
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 66
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 67
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 68
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 69
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 70
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 71
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 72
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 73
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 74
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 75
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 76
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 77
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 78
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 79
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 80
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 81
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 82
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 83
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 84
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 85
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 86
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 87
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 88
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 89
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 90
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 91
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 92
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 93
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 94
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 95
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 96
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 97
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 98
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 99
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 100
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 101
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 102
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 103
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 104
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 105
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 106
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 107
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 108
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 109
Standardele internaționale de reglementare contabile - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Standardele Internationale de Reglementare Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate cu privire la activele imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Contabilitate financiară aprofundată

Modalitati de evidentiere a evaluarii elementelor de stocuri potrivit standardului international de contabilitate IAS 2 – “Stocuri”: 1. Evaluarea...

Proiect Contabilitate - SC Self-Exim SA

CAPITOLUL I DELIMITARI PRIVIND MARFURILE I. 1 Generalitati privind marfurile Marfurile reprezinta ansamblul bunurilor economice cumparate de...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Armonizarea Contabilității Românești cu Directivele Europene

Armonizarea contabilitatii românesti cu directivele europene Impunându-si integrarea în concernul tarilor europene, România a depus în ultimul...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Organisme implicate în procesul de armonizare contabilă

1. Globalizarea afacerilor şi nevoia de armonizarea contabilă la nivel internaţional Motivul pentru care normalizarea contabila s-a afirmat l-a...

Repere istorice ale IASB - origini, evoluții. constrângeri - perspective

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

IPSAS - În Lume

Cuvinte cheie: Standarde Internaţionale de Contabilitate, IPSAS, sistem contabil public, reglementări, raportare Argument Schimbările survenite...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Ai nevoie de altceva?