Contabilitate Aprofundată

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 196 în total
Cuvinte : 79530
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr Rusalim Petris

Cuprins

 1. CAP 1. Formarea dreptului contabil 3
 2. CAP 2.Divizarea şi lichidarea Societăţilor Comerciale 5
 3. CAP 3. Contabilizarea lichidării societăţii comerciale. 45
 4. CAP. 4 Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale 57
 5. 4.1 Reglementari 58
 6. 4.2 Fuziunea prin absorbţie 63
 7. 4.3 Fuziunea prin contopire 70
 8. 4.4Divizarea societăţilor comerciale 77
 9. CAP. V Consolidarea conturilor 87
 10. 1.1. Conceptul şi scopurile consolidării 87
 11. 1.2. Beneficiarii activităţii de consolidare 87
 12. 1.3. Conceptul şi structura grupului de societăţi 87
 13. 1.4. Tipuri de autorităţi în cadrul grupului 88
 14. 1.5. Drepturile de vot şi determinarea lor; modificări ale procentajului de control 90
 15. 1.6.Fazele consolidării 92
 16. 1.7. Metode şi procedee de consolidare 104
 17. 1.8. Ansambluri şi perimetre de consolidare 110
 18. CAP.6 - STANDARDE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 114
 19. IPSAS 17 - IMOBILIZĂRI CORPORALE 118
 20. CAP 7 - Contabilitate aprofundată IFRS 145
 21. 1.Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : 145
 22. 2.Concepte de bază 145
 23. 3.Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare 145
 24. 4. Concepte de capital şi de menţinere a nivelului capitalului 145
 25. IFRS 1„Standarde internaţionale de raportare financiara 1- Adoptarea pentru prima data a standardelor internaţionale de raportare financiara” 145
 26. Acest IFRS înlocuieşte SIC 8- „Aplicarea pentru prima data a IAS-urilor, ca baza primara pentru contabilitate”. 145
 27. IFRS 2- Plata pe baza de acţiuni 145
 28. IFRS 3-Combinari de întreprinderi 145
 29. IFRS 4- Contracte de asigurări 145
 30. IFRS 5- Activele imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte 145
 31. IFRS 6- Explorarea şi evaluarea resurselor minerale 145
 32. IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat 145
 33. STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE (IAS_URILE) 145
 34. IFRS 8 Segmente de activitate 145
 35. IAS 2 Stocuri 145
 36. IAS 7 SITUAŢIILE FLUXURILOR DE TREZORERIE 145

Extras din proiect

CAP 1. Formarea dreptului contabil

Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a dreptului privat care reglementează contabilitatea şi activitatea contabilului.

Încadrarea dreptului contabil în dreptul privat are în vedere faptul că el reglementează ,de regulă, raporturi între persoane precum:

- reglementările privind misiunea contabilului;

- valoarea probatorie a conturilor;

- aspecte legate de difuzarea conturilor în beneficiul asociaţilor, salariaţilor, terţelor persoane.

Dreptul contabil reglementează măsurile, responsabilităţile şi modul de exercitare a profesiunii de către cei care produc sau examinează informaţia contabilă, inclusiv obţinerea calităţilor necesare a unui expert contabil, contabil autorizat sau cenzor.

Pe de altă parte, dreptul contabil fixează norme privind tehnica contabilă.

Dreptul contabil se opreşte îndeosebi asupra contabilităţii financiare şi a contabilităţii naţionale şi mai puţin a contabilităţii de gestiune.

Nu poate fi pus semnul egalităţii între dreptul contabil şi contabilitate. Dreptul contabil fixează norma în timp ce contabilitatea fixează fapta contabilizabilă în interpretarea profesionistului care este obligat să ţină seama de norma de drept contabil dar nu numai de ea. Specialistul în domeniu contabilităţii trebuie să ţină seama şi de normele care reglementează materia respectivă în dreptul comercial, dreptul fiscal,în dreptul muncii etc.

Deşi aceleaşi fapte şi fenomene sunt reglementate şi de alte ramuri de drept, dreptul contabil le reglementează dintr-un unghi specific.

La progresul dreptului contabil , rolul profesionistului contabil este, fără îndoială, cel mai important. Înainte de a deveni o obligaţie legală, imaginea fidelă a fost stabilită ca obiectiv a imaginii contabile in spaţiul Uniunii Europene de către contabili.

La ora actuală nevoia de lege contabilă izvorăşte în principiu din :

- nevoia de protecţie a terţilor care intră în relaţiile cu societăţile care oferă ca garanţie doar patrimoniul social;

- internaţionalizarea activităţii economice, care obligă la căutarea unor comparabilităţi a informaţiilor contabile.

Izvoare legale şi reglementate de drept contabil

Aceste izvoare pot fi structurate ierarhic

Pentru a înţelege esenţa acestei ierarhii trebuie să ne oprim mai întâi asupra tipologiei izvoarelor de drept contabil. Statul nu este singurul care poate interveni în elaborarea regulilor. În domeniul dreptului contabil organismele profesionale au un rol important .Pe plan mondial se constată pe lângă eforturile de reglementare imperativă şi mişcarea de reducere a imperativului în favoarea interpretativului. Rolul profesiunii contabile este în acest context în creştere.

Ca tipologie sursele de drept contabil pot fi:

- statale (legi şi regulamente şi jurisprudenţa);

- profesionale (decizii şi recomandări);

- mixte (planuri de conturi).

Legile şi regulamentele sunt procedeele clasice de creare a regulilor de drept. În materie de drept contabil, trebuie să recunoaştem că sunt texte de legi şi regulamente care nu se referă decât indirect la contabilitate şi, în acelaşi timp, legi şi regulamente care tratează nemijlocit tehnica contabilă.

Nu toate normele care reglementează faptele contabile , au primit şi o tratare în dreptul contabil. (aşa se face că încă sunt lacune în această materie)

- Jurisprudenţa este săracă în materie strict contabilă. Pe plan mondial sunt ţări în care profesiunea contabilă deţine monopolul reglementărilor privind contabilitatea , după cum există şi ţări în care statul este cel care reglementează aproape în totalitate această materie. Un astfel de mod de abordare a existat la noi până în anul 1994. În prezent modalitatea adoptată în România se situează între cele două tendinţe.

- În perspectivă profesiunea va fi cea care v-a reglementa normele în contabilitate.

- În afară de izvoarele de drept naţional putem vorbi şi de o normalizare contabilă internaţională. Avem în acest context organisme publice care emit norme în domeniul contabilităţii şi auditului cum sunt: Cooperaţia pentru Dezvoltare Economică (OCDE); Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).precum şi organisme private cum este Consiliul Internaţional de Standarde de Rapordare Financiară (IASC/ IASB).

- La nivel regional avem :

- Organisme publice: Uniunea Europeană.

- Organisme private: Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE); Asociaţia Interamericană de Contabilitate ( IAA);Confederaţia Contabililor din Asia de S-E ( ANASE); Corpurile Contabililor din Africa de Vest (ABWA)..

Ierarhizarea surselor de drept contabil

Sursele de drept contabil se cer a fi structurate ierarhic. Această structurare îmbracă, în dreptul contabil, anumite note particulare. Astfel, în general în domeniul juridic , textele internaţionale sunt de ordin superior celor naţionale.În dreptul contabil, există forme specifice.Astfel, directivele emise de Comunitatea Economică Europeană sunt aplicabile abia după ce au fost incluse în legislaţia naţională şi în limitele în care au fost acceptate.

Ierarhizarea care se poate face pentru izvoarele de drept în România este următoarea:

- A. Izvoare legale şi reglementare ;

- B. Alte surse de drept.

În categoria izvoarelor legale şi reglementare putem pune atât problema izvoarelor naţionale cât şi a izvoarelor de drept ale Uniunii Europene.În această categorie sunt cuprinse legi administrative, legi guvernamentale şi texte reglementate, hotărâri guvernamentale etc.

În categoria alte surse drept contabil sunt cuprinse:

• jurisprudenţa şi

• doctrina .

Ele joacă în dreptul contabil un rol foarte important

- Izvoarele de doctrină contabilă pot fi divizate astfel:

-izvoare de doctrina internaţională;

-izvoare de doctrină regională;

- izvoare de doctrină naţională.

Principalele acte normative care reglemenează contabilitatea în România sunt:

- Legea contabilităţii nr. 82, din 24 decembrie 1991, republicată;

- Reglementările contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin Ordinul nr. 1752/ 17.11. 2005;

Preview document

Contabilitate Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Aprofundată - Pagina 68
Contabilitate Aprofundată - Pagina 69
Contabilitate Aprofundată - Pagina 70
Contabilitate Aprofundată - Pagina 71
Contabilitate Aprofundată - Pagina 72
Contabilitate Aprofundată - Pagina 73
Contabilitate Aprofundată - Pagina 74
Contabilitate Aprofundată - Pagina 75
Contabilitate Aprofundată - Pagina 76
Contabilitate Aprofundată - Pagina 77
Contabilitate Aprofundată - Pagina 78
Contabilitate Aprofundată - Pagina 79
Contabilitate Aprofundată - Pagina 80
Contabilitate Aprofundată - Pagina 81
Contabilitate Aprofundată - Pagina 82
Contabilitate Aprofundată - Pagina 83
Contabilitate Aprofundată - Pagina 84
Contabilitate Aprofundată - Pagina 85
Contabilitate Aprofundată - Pagina 86
Contabilitate Aprofundată - Pagina 87
Contabilitate Aprofundată - Pagina 88
Contabilitate Aprofundată - Pagina 89
Contabilitate Aprofundată - Pagina 90
Contabilitate Aprofundată - Pagina 91
Contabilitate Aprofundată - Pagina 92
Contabilitate Aprofundată - Pagina 93
Contabilitate Aprofundată - Pagina 94
Contabilitate Aprofundată - Pagina 95
Contabilitate Aprofundată - Pagina 96
Contabilitate Aprofundată - Pagina 97
Contabilitate Aprofundată - Pagina 98
Contabilitate Aprofundată - Pagina 99
Contabilitate Aprofundată - Pagina 100
Contabilitate Aprofundată - Pagina 101
Contabilitate Aprofundată - Pagina 102
Contabilitate Aprofundată - Pagina 103
Contabilitate Aprofundată - Pagina 104
Contabilitate Aprofundată - Pagina 105
Contabilitate Aprofundată - Pagina 106
Contabilitate Aprofundată - Pagina 107
Contabilitate Aprofundată - Pagina 108
Contabilitate Aprofundată - Pagina 109
Contabilitate Aprofundată - Pagina 110
Contabilitate Aprofundată - Pagina 111
Contabilitate Aprofundată - Pagina 112
Contabilitate Aprofundată - Pagina 113
Contabilitate Aprofundată - Pagina 114
Contabilitate Aprofundată - Pagina 115
Contabilitate Aprofundată - Pagina 116
Contabilitate Aprofundată - Pagina 117
Contabilitate Aprofundată - Pagina 118
Contabilitate Aprofundată - Pagina 119
Contabilitate Aprofundată - Pagina 120
Contabilitate Aprofundată - Pagina 121
Contabilitate Aprofundată - Pagina 122
Contabilitate Aprofundată - Pagina 123
Contabilitate Aprofundată - Pagina 124
Contabilitate Aprofundată - Pagina 125
Contabilitate Aprofundată - Pagina 126
Contabilitate Aprofundată - Pagina 127
Contabilitate Aprofundată - Pagina 128
Contabilitate Aprofundată - Pagina 129
Contabilitate Aprofundată - Pagina 130
Contabilitate Aprofundată - Pagina 131
Contabilitate Aprofundată - Pagina 132
Contabilitate Aprofundată - Pagina 133
Contabilitate Aprofundată - Pagina 134
Contabilitate Aprofundată - Pagina 135
Contabilitate Aprofundată - Pagina 136
Contabilitate Aprofundată - Pagina 137
Contabilitate Aprofundată - Pagina 138
Contabilitate Aprofundată - Pagina 139
Contabilitate Aprofundată - Pagina 140
Contabilitate Aprofundată - Pagina 141
Contabilitate Aprofundată - Pagina 142
Contabilitate Aprofundată - Pagina 143
Contabilitate Aprofundată - Pagina 144
Contabilitate Aprofundată - Pagina 145
Contabilitate Aprofundată - Pagina 146
Contabilitate Aprofundată - Pagina 147
Contabilitate Aprofundată - Pagina 148
Contabilitate Aprofundată - Pagina 149
Contabilitate Aprofundată - Pagina 150
Contabilitate Aprofundată - Pagina 151
Contabilitate Aprofundată - Pagina 152
Contabilitate Aprofundată - Pagina 153
Contabilitate Aprofundată - Pagina 154
Contabilitate Aprofundată - Pagina 155
Contabilitate Aprofundată - Pagina 156
Contabilitate Aprofundată - Pagina 157
Contabilitate Aprofundată - Pagina 158
Contabilitate Aprofundată - Pagina 159
Contabilitate Aprofundată - Pagina 160
Contabilitate Aprofundată - Pagina 161
Contabilitate Aprofundată - Pagina 162
Contabilitate Aprofundată - Pagina 163
Contabilitate Aprofundată - Pagina 164
Contabilitate Aprofundată - Pagina 165
Contabilitate Aprofundată - Pagina 166
Contabilitate Aprofundată - Pagina 167
Contabilitate Aprofundată - Pagina 168
Contabilitate Aprofundată - Pagina 169
Contabilitate Aprofundată - Pagina 170
Contabilitate Aprofundată - Pagina 171
Contabilitate Aprofundată - Pagina 172
Contabilitate Aprofundată - Pagina 173
Contabilitate Aprofundată - Pagina 174
Contabilitate Aprofundată - Pagina 175
Contabilitate Aprofundată - Pagina 176
Contabilitate Aprofundată - Pagina 177
Contabilitate Aprofundată - Pagina 178
Contabilitate Aprofundată - Pagina 179
Contabilitate Aprofundată - Pagina 180
Contabilitate Aprofundată - Pagina 181
Contabilitate Aprofundată - Pagina 182
Contabilitate Aprofundată - Pagina 183
Contabilitate Aprofundată - Pagina 184
Contabilitate Aprofundată - Pagina 185
Contabilitate Aprofundată - Pagina 186
Contabilitate Aprofundată - Pagina 187
Contabilitate Aprofundată - Pagina 188
Contabilitate Aprofundată - Pagina 189
Contabilitate Aprofundată - Pagina 190
Contabilitate Aprofundată - Pagina 191
Contabilitate Aprofundată - Pagina 192
Contabilitate Aprofundată - Pagina 193
Contabilitate Aprofundată - Pagina 194
Contabilitate Aprofundată - Pagina 195
Contabilitate Aprofundată - Pagina 196

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Aprofundata.doc

Alții au mai descărcat și

Întocmirea și prezentarea situației financiare la IMM

Argument În România, ca si în multe alte tari central si est europene, trecerea la economia de piata a însemnat, în esenta, evolutia a doua...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Practică contabilitate managerială - Tricotaje Someșul SA

1.Prezentarea unitatii patrimoniale S.C.” TRICOTAJE SOMESUL” S.A. Societatea comerciala “Tricotaje Somesul S.A.” are sediul in localitatea...

Fuziunea, lichidarea și divizarea unităților economice

Datele de identificare ale celor douǎ societǎţi comerciale Premisele fuziunii 1.1. Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Calculația costurilor SC BestCalc SRL

Bibliografie: • “Contabilitatea intreprinderilor” Octavian Bojian ,editura Economica , 2001 • “Contabilitate manageriala- aspect teoretice si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Contabilitate Aprofundată

1.1.Aspecte generale privind normalizarea si armonizarea contabilitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea...

Ai nevoie de altceva?