Contabilitate Aprofundată

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 39099
Mărime: 412.98KB (arhivat)
Publicat de: Dorian Lungu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Mihai

Extras din curs

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă

Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi OMFP 1752/2005 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Operaţiunile înregistrate în contabilitate se împart în două categorii:

1. Operaţiuni curente – se referă la cumpărări, vânzări, încasări, plăţi, etc.

2. Operaţiuni speciale – prezintă un grad mai mare de complexitate cum ar fi: operaţiunile cu devize, cu valute sau operaţiuni de apărare a întreprinderii în relaţia acesteia cu mediul economic, fuziuni, lichidări sau retratări în vederea consolidării.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor curente sau speciale presupune efectuarea unei analize juridice cu privire la respectarea legalităţii pentru activitatea care o desfăşoară.

Aplicarea regulilor şi normelor în contabilitate scoate în evidenta necesitatea prezentării unor elemente de bază privind normalizarea contabilităţii, cum ar fi: reţeaua de standarde contabile, cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare şi principiile contabile.

1.1. Reţeaua de standarde contabile

Obţinerea informaţiei contabile necesare diferitelor categorii de utilizatori are la baza o reglementare minuţioasă respectiv utilizarea normelor sau standardelor contabile. (noţiunea de standarde este proprie sistemelor anglo-saxone de contabilitate, iar noţiunea de normă este specifică sistemului francez de contabilitate).

Sursele standardelor contabile pot fi: naţionale şi internaţionale.

I. Sursele internaţionale de standarde contabile sunt reprezentate în principal de directivele CEE şi standardele internaţionale de contabilitate.

1. Directivele europene

Comunitatea economica europeana a elaborat în materie de contabilitate:

a. Directiva a IV-a din 25 iulie 1978 – cuprinde dispoziţii se refera la contabilităţi individuale respectiv la situaţiile financiare individuale întocmite de către întreprindere. În conţinutul directivei se întâlnesc reguli cu privire la întocmirea situaţiilor financiare, prezentarea acestora, controlul şi auditarea. Directiva prezintă dispoziţii cu privire la indicatorii care trebuie sa fie prezentaţi de către întreprinderile individuale.

b. Directiva a VII-a din 13 iunie 1983 – are în vedere situaţiile financiare întocmite de către grupurile de întreprinderi. Aceste situaţii financiare sunt denumite situaţii financiare consolidate. Directiva cuprinde dispoziţii cu privire la întocmirea, prezentarea şi auditarea situaţiilor financiare consolidate.

Directivele existente pot fi preluate în reglementările contabile ale statelor comunităţii economice europene (CEE). Potrivit dispoziţiilor existente în cadrul directivelor fiecare stat poate sa păstreze în conţinutul reglementarilor contabile elementele care reprezintă dispoziţii naţionale.

Potrivit CEE, situaţiile financiare sunt formate din: bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexa la situaţiile financiare;

2. Standardele internaţionale de contabilitate

Potrivit IASB – normalizarea IASB pune la dispoziţie standarde internaţionale de contabilitate (IAS) şi standarde internaţionale de raportare financiara (IFRS):

- IFRS 1-8

- IFRIC - interpretări şi comentarii ale standardelor de raportare financiara

- IAS 1 - 41

- SIC – interpretări şi comentarii ale standardelor internaţionale de contabilitate

- Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Reglementarea contabila existenta în tara noastră are la baza normalizarea contabilităţii efectuate de CEE şi normalizarea contabilităţii efectuate de IASB.

II. Sursele naţionale ale normelor contabile sunt reprezentate de texte legislative şi de texte de reglementare (decrete, hotărâri, ordonanţe).

Aceste texte pot fi de esenţă contabila sau fără esenţă contabilă, limitele fiind cunoscute şi sub denumirile de accesorii. Textele legislative sau reglementările contabile au la baza legea nr. 82/1991 care a transpus în dreptul intern conţinutul Directivei a IV-a a Comunităţii Economice Europene. Legea Contabilităţii este completata de OMFP 1752/2005 privind “Reglementările contabilităţii conforme cu directivele europene”.

Legea contabilităţii prin conţinutul său prezintă dispoziţiile generale privind contabilitatea în cadrul unităţii economice, categoriile de agenţi obligate sa organizeze şi sa conducă contabilitatea proprie, cerinţele contabilităţii, modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitate de către diferite categorii de agenţi economici, evaluarea elementelor deţinute de către agenţii economici pe baza inventarierii şi în bilanţul contabil. De asemenea Legea Contabilităţii prezintă dispoziţii referitoare la organizanizarea şi conducerea contabilităţii, registrele contabile, sittuaţiile financiare care trebuie sa fie întocmite de către entitate, etc.

OMFP 1752/2005 privind reglementările contabile conforme cu Directivele Europene are în conţinutul lui următoarele componente:

- principii contabile general valabile

- evaluarea structurii situaţiilor financiare

- structuri ale situaţiilor financiare

- planul de conturi general

În conţinutul OMFP exista structurate situaţiile financiare în cele doua sisteme:

- sistemul dezvoltat

- sistemul simplificat

Textele legislative fără esenţă contabila sunt reprezentate de numeroase dispoziţii de ordin contabil care se regăsesc în conţinutul unor legi, decrete, hotărâri, componente ale dreptului social, al muncii, drept fiscal.

1.2. Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare prezintă următoarele aspecte:

1. Utilizarea situaţiilor financiare

Persoanele interesate de rezultatele obţinute de întreprindere pe parcursul exerciţiilor financiare: creditori, debitori, investitori, proprietari, publicul.

2. Scopul întocmirii situaţiilor financiare

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificarea poziţiei financiare ale întreprinderii, informaţii care să fie utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor.

a) poziţia financiara – este reprezentata în conţinutul bilanţului ca diferenţă între active şi datorii. Ea scoate în evidenta capacitatea entităţii de a genera în perioada viitoare numerar sau echivalente de numerar necesare pentru stingerea obligaţiei fata de terţi şi pentru dezvoltări viitoare.

b) performanţele financiare – este reflectata în contul de profit şi pierdere ca diferenţa intre venituri şi cheltuieli. Veniturile sunt completate de câştiguri iar cheltuielile de pierderi. Performanta financiara a entităţii reflecta capacitatea economica de a obţine profit din activităţile desfăşurate.

3. Concepte de baza

Pentru a corespunde obiectivelor, situaţiile financiare trebuie să fie elaborate pe baza respectării următoarelor concepte de bază: contabilitatea de angajamente şi continuitatea exploatării.

a) Conceptul de continuare a activităţii

La sfârşitul exerciţiului financiar trebuie sa cercetam prezenta unor factori care ar putea sa acţioneze în perioada următoare în direcţia continuităţii activităţii. Aceşti factori pot fi: diminuarea continua a valorii activelor datorita deprecierii acestora pana la eliminarea lor din bilanţ, creşterea continua a datoriilor şi contractarea de către întreprindere a unor datorii noi fără a exista posibilitatea de rambursare, pierderea de pieţe importante sau existenta unui fond de rulment negativ şi a unei trezorerii negative

Întocmirea situaţiilor financiare se bazează pe evaluarea contabila a elementelor de natura activelor şi datoriilor. Când activitatea întreprinderii nu este continua evaluarea elementelor de natura activelor şi datoriilor va avea la baza valoarea lichidativă a acestora.

Preview document

Contabilitate Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Aprofundată - Pagina 68
Contabilitate Aprofundată - Pagina 69
Contabilitate Aprofundată - Pagina 70
Contabilitate Aprofundată - Pagina 71
Contabilitate Aprofundată - Pagina 72
Contabilitate Aprofundată - Pagina 73
Contabilitate Aprofundată - Pagina 74
Contabilitate Aprofundată - Pagina 75
Contabilitate Aprofundată - Pagina 76
Contabilitate Aprofundată - Pagina 77
Contabilitate Aprofundată - Pagina 78
Contabilitate Aprofundată - Pagina 79
Contabilitate Aprofundată - Pagina 80
Contabilitate Aprofundată - Pagina 81
Contabilitate Aprofundată - Pagina 82
Contabilitate Aprofundată - Pagina 83
Contabilitate Aprofundată - Pagina 84
Contabilitate Aprofundată - Pagina 85
Contabilitate Aprofundată - Pagina 86
Contabilitate Aprofundată - Pagina 87
Contabilitate Aprofundată - Pagina 88
Contabilitate Aprofundată - Pagina 89
Contabilitate Aprofundată - Pagina 90
Contabilitate Aprofundată - Pagina 91
Contabilitate Aprofundată - Pagina 92
Contabilitate Aprofundată - Pagina 93
Contabilitate Aprofundată - Pagina 94
Contabilitate Aprofundată - Pagina 95
Contabilitate Aprofundată - Pagina 96
Contabilitate Aprofundată - Pagina 97
Contabilitate Aprofundată - Pagina 98
Contabilitate Aprofundată - Pagina 99
Contabilitate Aprofundată - Pagina 100
Contabilitate Aprofundată - Pagina 101
Contabilitate Aprofundată - Pagina 102
Contabilitate Aprofundată - Pagina 103
Contabilitate Aprofundată - Pagina 104
Contabilitate Aprofundată - Pagina 105
Contabilitate Aprofundată - Pagina 106
Contabilitate Aprofundată - Pagina 107
Contabilitate Aprofundată - Pagina 108
Contabilitate Aprofundată - Pagina 109
Contabilitate Aprofundată - Pagina 110
Contabilitate Aprofundată - Pagina 111
Contabilitate Aprofundată - Pagina 112
Contabilitate Aprofundată - Pagina 113
Contabilitate Aprofundată - Pagina 114
Contabilitate Aprofundată - Pagina 115
Contabilitate Aprofundată - Pagina 116
Contabilitate Aprofundată - Pagina 117
Contabilitate Aprofundată - Pagina 118
Contabilitate Aprofundată - Pagina 119
Contabilitate Aprofundată - Pagina 120
Contabilitate Aprofundată - Pagina 121
Contabilitate Aprofundată - Pagina 122
Contabilitate Aprofundată - Pagina 123
Contabilitate Aprofundată - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • cap_I.doc
  • cap_II.doc
  • cap_III.doc
  • cap_IV.doc
  • CUPRINS.doc
  • Obiectivele cursului.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

BAZELE COTABILITATII Economia reprezinta totalitatea activitatiilor prin care oamenii isi asigura bunurile pentru a-si satisface nevoile....

Contabilitatea imobilizărilor

Structura imobilizarilor Imobilizarile sunt bunuri de folosinta indelungata caracterizata pe urmatoarele insusiri: -perioada de utilizare este...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE 1. Consideratii generale. 2. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 3....

Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Aplicații contabilitate consolidată

1.Soc. Alfa tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si prezinta un stoc initial de materii prime de 100 kg evaluat la costul de achizitie de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

1.1.Aspecte generale privind normalizarea si armonizarea contabilitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea...

Ai nevoie de altceva?