Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 29145
Mărime: 180.35KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 3
 2. 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 3
 3. 1.2 CEREREA ȘI OFERTA DE INFORMAȚII CONTABILE 15
 4. 1.3 DUALISMUL CONTABIL ȘI UNICITATEA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL CONTABIL 18
 5. 1.4 POZIȚIONĂRI PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE- CONTURI ANUALE ȘI/SAU DOCUMENTE DE SINTEZĂ 21
 6. CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE 25
 7. 2.1. IMPACTUL NORMALIZĂRII ȘI REGLEMENTĂRII ASUPRA FORMEI ȘI OFERTEI DE INFORMAȚII CONTABILE 25
 8. 2.2 SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN CONTEXTUL CONVERGENȚELOR CONTABILE INTERNAȚIONALE 29
 9. 2.4. OBIECTIVUL SITUAȚIILOR FINANCIARE 38
 10. 2.5 UTILIZATORII INFORMAȚIEI CONTABILE ȘI NECESITĂȚILE LOR DE INFORMARE 44
 11. 2.6. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAȚIEI OFERITE DE SITUAȚIILE FINANCIARE 53
 12. 2.7 STRUCTURI DESCRISE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE: DEFINIRE, RECUNOAȘTERE ȘI EVALUARE 54
 13. 2.7.1. Recunoașterea elementelor prezentate în situațiile financiare 54
 14. 2.7.2. Evaluarea elementelor prezentate în situațiile financiare 65
 15. CAPITOLUL III. PREZENTAREA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIEI PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 67
 16. 3.1. STRATEGII ȘI MODELE DE COMUNICARE A INFORMAȚIEI DIN SITUAȚIILE FINANCIARE 67
 17. 3.1.1. Prezentarea poziției financiare 70
 18. 3.1.2. Prezentarea performanței financiare 73
 19. 3.1.3 Situația modificării capitalului propriu și necesitatea prezentării rezultatului global 77
 20. 3.1.4. Situația fluxurilor de trezorerie 80
 21. 3.1.5 Prezentarea politicilor contabile și a notelor explicative 82
 22. 3.2 LUCRĂRI CONTABILE PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE 85
 23. 3.3 APROBAREA ȘI PUBLICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE 87
 24. 3.3.1 Raportul administratorilor 87
 25. 3.3.2. Controlul intern 89
 26. 3.3.3 Auditarea situațiilor financiare anuale 93
 27. 3.3.4 Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale 94
 28. 3.4 LIMITELE INFORMAȚIILOR PREZENTATE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI CĂI DE PERFECȚIONARE 95
 29. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 100
 30. BIBLIOGRAFIE 104

Extras din licență

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE

1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE

La modul general, un sistem este un ansamblu de elemente conectate între ele, care formează un întreg, iar sistemul informațional este definit ca fiind un „ansamblu de procedee și mijloace de colectare, prelucrare și transmitere a informației necesare procesului de conducere a întreprinderilor, instituțiilor, ministerelor etc.” .

Informația este o „comunicare, veste, știre care pune pe cineva la curent cu o situație” și constituie o „reprezentare simbolică asupra unor entități din realitate” . Aceasta prezintă caracter de noutate pentru receptori, fiind reprezentată de elemente noi, în raport cu cunoștințele prealabile, ce sunt cuprinse în semnificația unui simbol sau a unui grup de simboluri: text scris, mesaj vorbit etc.

Informațiile se obțin pe baza datelor, acestea din urmă fiind reprezentate prin diferite cuvinte, propoziții, cifre, semne, imagini, culori. Suportul material al datelor îl constituie purtătorii de date (documente, diverse registre, și cei tehnici: benzi, dischete, CD-uri etc.), care au calitatea de a conservă, stoca și restitui datele.

Volumul de informații aflat în curs de transfer între două entități active din cadrul unui sistem informațional reprezintă un flux informațional; orice astfel de flux se caracterizează prin direcție, sens și conținut. Direcția fluxului informațional este reprezentată de canalul informațional, respectiv mediul de comunicare existent în mod potențial între două stații informaționale, sensul fluxului informațional indică orientarea lui de la entitatea-sursă către entitatea-receptoare, iar conținutul poate fi reprezentat de mesaje, indicatori sau documente vehiculate.

Conducerea oricărei unități presupune adoptarea de către echipa managerială a unei multitudini de decizii, cu privire la activitatea curentă, previzională, de investiții etc.

Pentru luarea de decizii, decidenții au nevoie de informații, cu ajutorul cărora să-și fundamenteze opțiunea lor. Managementul unității, indiferent de obiectul de activitate, se bazează pe informații, care după zona de proveniență se împart în informații interne (furnizate din interiorul unității) și informații externe (colectate din exteriorul unității).

Întrucât prezintă utilitate ca resursă, iar pentru obținerea să presupune efort uman și cheltuieli, informația devine obiect al economiei sub forma bunurilor informaționale. Față de categoria bunurilor corporale, cele informaționale prezintă următoarele particularități distinctive: costuri înalte pentru producere, dar relativ reduse pentru înregistrare și reproducere; caracterul perisabil, supuse rapidei uzuri morale; consum nedistructiv, multiplicare prin diseminare, deținătorii inițiali nefiind deposedați de utilitatea transferată altor subiecți receptori.

Informațiile care, prin conținutul și modul lor de organizare și regăsire, prezintă utilitate și disponibilitate pentru folosirea lor de către factorul uman în scopuri de cunoaștere, decizie sau acțiune dau conținut resurselor informaționale. Constituirea și utilizarea resurselor informaționale pot fi considerate la nivel de organizație, de sector economic, de economie națională, precum și la scară internațională. La nivelul firmelor de afaceri, resursele informaționale reprezintă o sursă majoră de avantaj concurențial, care devine activă în funcție de abilitatea cu care aceste resurse sunt gestionate pentru promovarea obiectivelor strategice urmărite. „În ansamblul unui sistem cu resurse epuizabile, informația, continuu regenerabilă, tinde să devină resursa cea mai importantă.” , Pentru ca informația să devină aptă pentru utilizare aceasta trebuie să îndeplinească condițiile” de autenticitate în reprezentarea realității, exactitate a fixării aspectelor ei cuantificabile și oportunitate a disponibilizării sale în locul și la momentul cerut.

Bibliografie

1. Berheci Maria, Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize, studii de caz, Editura CECCAR, București, 2010

2. Calu Daniela Artemisa, Istorie și dezvoltare privind contabilitatea din România, Editura Economică, București, 2005

3. Caraiani Chirață, Dumitrana Mihaela și colaboratori, Bazele contabilității, Editura Universitară, București, 2010

4. CECCAR, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 Editura CECCAR, București, 2010

5. Dascălu Cornelia, Nisulescu Ileana, Convergența contabilității publice din România la Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR 2006

6. Dobroteanu Laurențiu, Geneza și viitor în contabilitate, Editura Economică, București 2006

7. Epuran Mihai, Băbăița Valeria, Imbrescu Carmen, Teoria contabilității, Editura Economică, București, 2004

8. Feleaga N, Malciu L, Provocările contabilității internaționale, la cumpăna dintre milenii, Editura Economică, București, 2004

9. Feleagă N., Feleagă L., “Contabilitatea financiară - O abordare europeană și internațională”, Ediția a 2-a, Vol. 2, Editura Economică, București, 2007,

10. Fundația Comitetului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate - IASB Standarde Internaționale de Raportare Financiară, IFRS-2009

11. Gușe Raluca Gina, Valoare, preț, cost și evaluare în contabilitate, Editura CECCAR București, 2011

12. Ionescu Cicilia, Informarea financiară în contextul internaționalizării contabilității, Editura Economică, București 2003

13. Ionașcu Ion, Dinamica doctrinelor contabile contemporane - studii privind paradigmele și controversele contabile, Editura Economică, București, 2003

14. Jianu Ionel, Evaluarea în contabilitate. Teorie și metodă, Editura Economică, București, 2012

15. Jianu Iulia, Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2007

...

Preview document

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 1
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 2
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 3
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 4
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 5
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 6
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 7
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 8
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 9
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 10
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 11
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 12
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 13
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 14
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 15
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 16
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 17
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 18
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 19
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 20
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 21
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 22
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 23
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 24
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 25
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 26
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 27
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 28
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 29
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 30
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 31
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 32
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 33
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 34
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 35
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 36
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 37
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 38
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 39
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 40
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 41
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 42
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 43
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 44
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 45
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 46
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 47
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 48
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 49
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 50
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 51
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 52
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 53
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 54
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 55
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 56
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 57
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 58
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 59
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 60
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 61
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 62
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 63
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 64
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 65
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 66
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 67
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 68
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 69
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 70
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 71
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 72
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 73
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 74
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 75
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 76
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 77
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 78
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 79
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 80
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 81
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 82
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 83
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 84
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 85
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 86
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 87
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 88
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 89
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 90
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 91
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 92
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 93
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 94
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 95
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 96
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 97
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 98
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 99
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 100
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 101
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 102
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 103
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 104
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 105
Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Prezentarea si comunicarea informatiei prin situatiile financiare.docx

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

Postulate și principii contabile

I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are...

Contabilitatea Britanică

1. Evolutia sistemului contabil Contabilitatea britanică se caracterizează prin simplitatea şi libertata judecăţii profesionale. Britanicii au...

Ai nevoie de altceva?