Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18347
Mărime: 183.56KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Dumitru Cotleţ

Cuprins

 1. 1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 2
 2. 1.1. Prezentarea generală a S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 2
 3. 1.2. Studiul structurii organizatorice a S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 2
 4. 1.3. Analiza activităţii gestiunilor 3
 5. 2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE PRODUSE ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 6
 6. 2.1. Conţinutul şi structura stocurilor de produse şi a producţiei în curs de execuţie 6
 7. 2.2. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii stocurilor de produse 7
 8. 2.3. Clasificarea şi codificarea stocurilor 9
 9. 2.4. Evaluarea stocurilor şi a producţiei în curs 10
 10. 2.4.1. Reguli de evaluare a stocurilor 10
 11. 2.4.2. Metode de evaluare a stocurilor 12
 12. 2.5. Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor 17
 13. 2.6. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie 19
 14. 2.6.1. Organizarea contabilităţii produselor 21
 15. 2.6.2. Contabilitatea produselor finite 24
 16. 2.6.3. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie 27
 17. 3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR ECONOMICE PRIVIND PRODUCŢIA FINITĂ ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE LA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 30
 18. 3.1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind obţinerea produselor finite 30
 19. 3.2. Reflectarea în contabilitate a desfacerii produselor finite 32
 20. 3.3. Reflectarea în contabilitate a altor operaţiuni economico-financiare privind produsele finite (plusuri, minusuri de inventar, distrugeri din calamităţi) 34
 21. 3.4. Reflectarea înregistrărilor în programul GEFICO 35
 22. 3.5. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice privind producţia în curs de execuţie 40
 23. 4. ANALIZA ŞI GESTIUNEA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE ŞI DE PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 41
 24. 4.1. Analiza utilizării produselor finite şi a producţiei în curs de execuţie 41
 25. 4.2. Gestiunea stocurilor de produse finite şi de producţie în curs de execuţie 47
 26. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA

S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A

S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.

Subscrisa S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Timişoara, strada Stuparilor, nr.77, reprezentată prin Coptil Eleodor, în calitate de administrator, are ca obiect de activitate lucrări de construcţii şi instalaţii electrice, vânzarea de materiale de construcţii şi echipamente electrice, fiind înfiinţată, conform prevederilor Legii nr.31/1991 privind societăţile comerciale în următoarele condiţii:

Denumirea şi sediul societăţii

Forma de organizare: societate cu răspundere limitată (S.R.L.).

Sediul social este stabilit în Timişoara, strada Stuparilor, nr.77.

Sediul societăţii poate fi schimbat prin decizia Adunării Generale a Asociaţilor, în oricare alt loc din România, în condiţiile legii.

1.2. STUDIUL STRUCTURII ORGANIZATORICE A

S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.

Structura de organizare a societăţii pentru activitatea de bază este specificată în organigramă.

Organele de conducere ale societăţii sunt următoarele:

- Adunarea Generală a Asociaţilor

- Administratori

- Conducerea executivă

Conducerea executivă a societăţii este exercitată prin următoarele funcţii ale organigramei:

- director general

- director executiv

- director comp. automatizări

- director de vânzări

- şef compartiment financiar

- şef compartiment resurse umane

- şefi de proiect

- şef aprovizionare

Compartimentele funcţionale ale societăţii sunt:

- comp. de conducere

- comp. financiar

- proiectare+producţie

- resurse umane

- vânzări

- aprovizionare

- administrativ

Structura de organizare a societăţii pentru activităţile sociale şi de prestaţii cuprinde următoarele unităţi:

- magazinul de comercializare a produselor

- complexul de alimentaţie publică

- sectorul administrativ

Funcţionarea societăţii

Adunarea Generală a Asociaţilor se organizează şi funcţionează conform prevederilor contractului şi statutului societăţii.

Adunarea Generală a Asociaţilor numeşte administratorul (sau administratorii societăţii) şi conducerea executivă

Conducerea executivă răspunde în faţa Adunării generale a asociaţilor şi în faţa administratorului (administratorilor) despre modul în care îşi exercită mandatul managerial încredinţat.

1.3. ANALIZA ACTIVITĂŢII GESTIUNILOR

În cadrul S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., activitatea se desfăşoară prin următoarele gestiuni:

1. Gestiunea de materii prime şi materiale în care se includ:

- materiale electrice (aparatură electrică, conductoare electrice, aparate de măsură şi afişare)

- materiale neelectrice (profile, ţeavă metalică şi din PVC, suporţi, cutii metalice şi din PVC, material mărunt-şuruburi, dibluri, clipsuri, bride, etc.)

- piese de schimb

2. Gestiunea obiectelor de inventar

3. Gestiunea mijloacelor fixe

4. Gestiunea de produse finite

În cadrul gestiunii de materii prime şi materiale se face aprovizionarea cu materiale de construcţii (var, ciment, gips) şi electrice, (conductoare, aparatură electrică, aparatură de măsură şi afişare, cutii metalice şi din PVC, aparatură electronic, şuruburi+alte elemente de fixare, piese de schimb) necesare procesului de producţie pentru obţinerea produsului finit.

Gestiunea obiectelor de inventar presupune aprovizionarea şi urmărirea statului produselor cu valoare de obiect de inventar (scule, aparate de măsură, verificatoare) care sunt utilizate la definitivarea produselor şi serviciilor noastre, dar nu intră în componenta lor.

Gestiunea mijloacelor fixe presupune aprovizionarea şi gestionarea acelor mijloace materiale (maşini, utilaje) cu valoare de mijloc fix, care contribuie la implementarea serviciilor noastre şi realizarea produselor finite.

Bibliografie

1. GHEORGHE CÂRSTEA, FLOREA PÂRVU Economia şi Gestiunea Întreprinderii, Editura Economică

2. VASILE DARIE (COORDONATOR) Manualul Expertului Contabil şi al Contabilului Autorizat, Editura Agora, 1998

3. M.EPURAN. V.BĂBĂIŢĂ, C.GROSU Contabilitate financiară, vol.I, Editura de Vest, 1996

4. M.EPURAN. V.BĂBĂIŢĂ Bazele contabilităţii în noul sistem contabil, Editura de Vest, 1997

5. NICULAE FELEAGĂ Tratat de contabilitate financiară, vol.II, Editura Economică

6. NICULAE FELEAGĂ, ION IONAŞCU Contabilitate financiară, vol.II, Editura Economică, 1993

7. TEODOR HADA Finanţele Agenţilor Economici din România, Editura Intelcredo, 1999

8. ION MIHAI (COORDONATOR) Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici, Editura Mirton, 1997

9. IACOB PETRU PÂNTEA Managementul contabilităţii româneşti, vol.I, Editura Intelcredo, 1998

10. IACOB PETRU PÂNTEA PARTENIE DUMBRAVĂ Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România, Editura Intelcredo, 1995

11. X X X Norme metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi modelele acestora, Editura Economică, 1998

12. X X X Legea contabilităţii nr. 82/1991

Preview document

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 1
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 2
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 3
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 4
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 5
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 6
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 7
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 8
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 9
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 10
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 11
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 12
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 13
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 14
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 15
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 16
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 17
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 18
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 19
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 20
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 21
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 22
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 23
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 24
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 25
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 26
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 27
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 28
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 29
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 30
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 31
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 32
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 33
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 34
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 35
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 36
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 37
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 38
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 39
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 40
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 41
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 42
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 43
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 44
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 45
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 46
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 47
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 48
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 49
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 50
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 51
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 52
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 53
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 54
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 55
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 56
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 57
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 58
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 59
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 60
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 61
Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea productiei finite si a productiei in curs de executie la SC Cons Electrificarea Instal SRL.doc
 • titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Organizarea contabilității produselor la SC Mondial SRL

Introducere Această lucrare are la bază documentarea atât la nivel teoretic cât si la nivel practic, la societatea comercială cu activitate de...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Ai nevoie de altceva?