Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5468
Mărime: 87.77KB (arhivat)
Publicat de: Lili Abr
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciubotaru Marius

Cuprins

 1. 1. Titlu 1
 2. 2. Cuprins 2
 3. 3. Introducere . 3
 4. 4. Antibiotice pe piața internă .. . 3
 5. 5. Internaționalizarea afacerii . 4
 6. 6. Exportul . 4
 7. 7. Cifra de afaceri. Generalități. ... 4
 8. 8. Evoluția cifrei de afaceri la S.C. ANTIBIOTICE S.A. ... 6
 9. 9. Analiza structurii cifrei de afaceri 7
 10. 10. Analiza structurii cifrei de afaceri 9
 11. 11. Analiza factorială a cifrei de afaceri .. 10
 12. 12. Indicatori privind rezultatele financiare 11
 13. 13. Prezentarea, analizarea și interpretarea indicatorilor economico- financiari . 13
 14. 14. Concluzii . 16
 15. 15. Bibliografie . 17

Extras din proiect

Introducere

Antibiotice SA, cu sediul în Iași, Strada Valea Lupului nr. 1, cod de înregistrare fiscală RO 1973096, este o companie farmaceutică cu 67 ani de istorie în spate. Înființată în anul 1955, a fost prima fabrică producătoare de Penicilină din România, dar și din Sud-Estul Europei.

Antibiotice SA este totodată și o companie cu 26 de ani de tradiție pe piața de capital, aceasta fiind listată la Bursa de Valori București începând cu anul 1997, la Categoria Premium, sub simbolul ATB. Prima tranzacție a fost înregistrată la data de 16 aprilie 1997, la un preț de referință de 0,35 lei/acțiune. Maximul istoric a fost atins pe 10 iulie 2007, cu prețul de 2,17 lei/acțiuni, iar minimul istoric de 0,065 lei/acțiune a fost înregistrat la data de 8 iunie 2000. In anul 2022, pretul minim al actiunii ATB a avut valoarea de 0,4800 lei. Pretul actiunii a crescut pana la valoarea maxima de 0,6100 lei/actiune. Capitalizarea bursiera a Antibiotice la data de 31 decembrie 2022 a fost de 379.977 mii lei.

Antibiotice Iași este o societate pe acțiuni, principalul său acționar fiind statul român, prin intermediul Ministerului Sănătății:

- Ministerul Sănătății - 53,0173%

- S.I.F. Oltenia - 27,0379%

- Alți acționari (42.563 acționari) - 19,9448%; (87,4988% persoane juridice și 12,5012% persoane fizice).

Domeniul principal de activitate al societății este: Fabricare de produse farmaceutice de bază.

Cu o experiență de peste 25 de ani in fabricația de produse topice, fiind și lider național pe acest segment, în anul 2022 Antibiotice a finalizat investiția în cea mai modernă fabrică de produse farmaceutice topice din Europa, destinate atât medicației intraspitalicești cât și consumului populației. Noua capacitate de producție este cu 50% mai mare, comparativ cu cea existentă, iar producția se desfasoară pe 4 fluxuri de fabricație dotate cu tehnologie de ultimă generație, certificate de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care vor produce la cele mai înalte standarde, medicamente destinate atât pieței din România, cât și piețelor externe. Investiția de 20 milioane de euro, din fonduri proprii, facilitează producția a 56 de produse topice, pentru 19 dintre acestea, Antibiotice fiind unic producător. Secția are patru linii de fabricație: 2 linii pentru fabricatia unguentelor, cremelor, gelurilor si 2 linii pentru fabricația supozitoarelor si ovulelor, dotate cu echipamente performante cu un grad inalt de automatizare.

Sinteza principalilor indicatori de diagnostic inregistrați in anul 2022 evidențiază echilibrul financiar și preocuparea continuă pentru eficiența afacerii. Gradul de îndatorare de 25% s-a realizat prin optimizarea încasarilor si diminuarea termenelor de încasare al creanțelor la nivelul pieței farmaceutice, cu efect favorabil în diminuarea creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru concomitent cu diminuarea datoriilor comerciale și implicit a datoriilor totale.

Antibiotice în piața farmaceutică din România

În 2022 pe piața din România, Antibiotice SA:

- ocupă locul 4 in consum (cutii) pe segmentul medicamentelor generice cu prescripție si OTC (cu o cota de piață de 5,2%);

- este lider cantitativ (UI) în piața totală pe forma farmaceutică pulberi sterile injectabile (60,1%), unguente (20,6%), supozitoare si ovule (36,1%);

- este lider pe segmentul medicamentelor generice cu prescripție și OTC comercializate în spitale, cu o cota de piata de 13,2%. Antibiotice și-a consolidat în perioada de referință componenta de core business - antiinfecțioase de uz sistemic, dezvoltând în același timp și clasele terapeutice unde deține poziții importante în piața internă: preparate dermatologice, sistem cardiovascular și tract digestiv.

Internaționalizarea afacerii

Compania Antibiotice este cel mai mare exportator din industria farmaceutica românească. Compania are vânzări consolidate în peste 60 de țări din întreaga lume și obține aproximativ 40% din cifra de afaceri de pe piețele internaționale. În anul 2022, Antibiotice a obținut o creștere cu 30% a cifrei de afaceri la export comparativ cu anul anterior.

Exportul.

Valoarea exportului de nistatină, substanță activă utilizată în tratarea de infecții fungice, a crescut în anul 2022 cu 45% comparativ cu valoarea obținută în anul 2021, de la 52,4 milioane lei, la 75,7 milioane lei, urmând trendul de creștere din ultimii ani și de consolidare a poziției de lider mondial.

În anul 2022, Antibiotice a livrat pe piețele internțtionale medicamente în valoare de 108,4 milioane lei, în creștere cu 22% comparativ cu anul 2021. Este un ritm de creștere superior trendului mondial de doar 4,9% raportat de IQVIA, companie de market research in domeniul farma. Principalele piețe pe care s-au înregistrat creșteri în vânzările de medicamente marca Antibiotice au fost: Marea Britanie, Vietnam, Canada, Danemarca, Irak, Azerbaidjan, Moldova, Canada. Cele mai vândute produse finite la export sunt medicamente de top în terapeutica antiinfecțioasă injectabiăa pentru care Antibiotice deține cote de piață de 30-40% în piețe reglementate extrem de competitive ca Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Vietnam.

Cifra de afaceri. Generalități.

Cifra de afaceri exprimă totalitatea veniturilor obținute din activități comerciale curente, fiind unul dintre cei mai importanți indicatori de măsurare a performanțelor economice ale unei întreprinderi. Analiza cifrei de afaceri prezintă o importanță deosebită deoarece permite aprecierea locului întreprinderii în sectorul său de activitate, a poziției sale pe piață a aptitudinilor acesteia de a lansa, respectiv de a dezvolta diferite activități in mod profitabil. De asemenea, modificarea cifrei de afacei se reflectă asupra principalilor indicatori economico-financiari precum si asupra eficienței activităii societăților comerciale.

Din punct de vedere al conținutului și al sferei de întindere, cifra de afaceri poate fii privită ca cifră de afaceri netă(totală), cifră de afaceri medie, cifră de afaceri marginală și cifră de afaceri critică.

În evoluția sa, cifra de afaceri este influențată de un număr complex de factori interni și externi, care pot conduce la creșterea sau reducerea nivelului acesteia.

În literatura de specialitate există mai multe abordări ale cifrei de afaceri, dintre care amintim următoarele:

a. Cifra de afaceri reprezintă totalitatea afacerilor unei societăți, evaluate la prețurile pieței sau suma totală a veniturilor din operațiuni comerciale efectuate de o întreprindere într-o perioadă de timp determinatăb. Planul Contabil General 1982 (Franța), definește cifra de afaceri ca reprezentând totalitatea încasărilor realizate din exercitarea activității profesionale și curente a întreprinderii, exclusiv subvențiile de exploatare și veniturile nete parțiale din operațiunile pe termen lung.[ www.biblioteca-digitala.ase.ro.]

c. Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale obținute din activitatea comercială a întreprinderii pe o anumită perioadă de timp. Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrări de bunuri, executarea de lucrări și prestări de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților. În firmele productive, dacă nu intervin și operațiuni de cumpărare - revânzare de mărfuri, cifra de afaceri se identifică cu producția vândută (reflectată în contul de profit și pierdere). Cifra de afaceri poate fi detaliată până la nivelul produsului, grupelor de produse sau categoriilor de activități. Astfel, agentul economic poate și trebuie să fie interesat să cunoască care dintre produse sunt mai mult solicitate, care este contribuția lor la formarea veniturilor și care sunt produsele cele mai rentabile.

Bibliografie

Dorina(Lezeu) Popa, Cornelia Meșter, „Analiză economico-financiară: elemente teoretice și aplicații practice”, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2006, pag. 59

Buglea Alexandru, „ Analiză economico-financiară”, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2008, pag. 234;

Bușe Lucian, „Analiză economico-financiară”, Editura Economică, București, 2005, pag. 143-148;

Popa Ion Lala, Miculeac Melania, „Analiză economico-financiară”, Editura Mirton, Timișoara, 2009, pag. 202;

Vâlceanu Gheorghe, Robu Vasile, Georgescu Nicolae, „Analiză economico-financiară”, Editura Economică, București, 2005, pag. 53, 55,57,64;

Maria Niculescu, „Diagnostic global strategic” Editura Economică, București, 1997, pag. 233.

Bondoc M.D., Țaicu M., (2013), „Analiza economico-financiară. Aspecte teoretice pentru examenul de licență”

Petrescu S., Mironiuc M., (2002), Analiza economico-financiară, Editura Tiparul, Iași

Mihaela BÎRSAN, „ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Curs pentru învățământ la distanță”, 2022

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cifr%C4%83_de_afaceri

https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ATB

[ www.biblioteca-digitala.ase.ro.]

Preview document

Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 1
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 2
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 3
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 4
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 5
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 6
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 7
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 8
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 9
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 10
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 11
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 12
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 13
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 14
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 15
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 16
Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Analiza cifrei de afaceri in cadrul companiei SC Antibiotice SA.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza performanței și a strategiei de afaceri a SC Antibiotice SA

I. PREZENTAREA SECTORULUI FARMACEUTIC Industria de medicamente şi produse farmaceutice din România a fost creată ca sector de sine stătător în...

Diagnosticul rentabilității și riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza Portofoliului

Introducere O piaţă eficientă este un mediu de dezvoltare şi iniţiativă antreprenorială prin oferirea de servicii, mecanisme şi norme pentru...

Proiect investiții directe Antibiotice SA

Abstract Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate al societății Antibiotice S.A., în vederea realizării unei...

Antibiotice Iași

Introducere Dintre greii industriei farmaceutice, Antibiotice Iaşi rămâne încă la stat(53%) cu explicaţia oficială că trebuie să rămână un...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. INTRODUCERE Prin prezenta lucrare ne propunem să reliefam principalii factori determinaţi ai analizei poziţiei financiare a firmei, ai...

Analiză Financiară Aplicată pentru Cazul Companiei Antibiotice Iași

I. Descrierea companiei I.1. Informaţii generale 1.1 Denumire firmă: S.C. ANTIBIOTICE S.A. 1.2 Numărul şi data înregistrării la Registrul...

Proiect de investiții - SC Antibiotice SA

OBIECTIVUL LUCRARII In contextul necesitatii unei permanente dezvoltari a pietei farmaceutice, am dorit analizarea posibilitatii unei noi secţii...

Ai nevoie de altceva?