Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 19 din 129

Metoda elementelor finite

1.1 Descrierea aplicatiei Arcurile sunt organe de masini care, prin proprietatile elastice, proprietati datorate formei lor si materialelor din care sunt executate, se deformeaza elastic. În timpul deformarii elastice, arcurile înmagazineaza lucrul mecanic efectuat de sarcina exterioara sub forma de energie de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Programare Visual Studio .NET

1 Introducere Scopul lucrarilor de laborator prezentate in acest document este de familiariza studentul cu mediul de programare Visual Studio .NET si aplicarea practica a cunostintelor prezentate la curs. In acest scop, se propune in cele ce urmeaza realizarea unei miniaplicatii numite "HealthMonitor" care sa... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiect de Dezvoltare Locală

Proiect iniţiat de: C... D... masterand, Universitatea „Dunarea de jos”din Galati Date de contact: Republica Moldova, r. Cahul, str. B.P.Haşdeu nr.1 tel. (0299) 2 9101 mob. 078678574 e-mail: d_c@yahoo.com Titlul proiectului: Patenouar tectonik-ice Chiar și pentru oamenii ce duc vieți fericite și normale vin... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații propuse pentru programare vizuală PAG

Sa se realizeze o aplicaţie VB care permite unor copii să îşi consolideze cunoştinţele despre animale. Întrebările vor fi fişiere cu sunet care vor fi derulate în timpul afişării imaginilor corespunzătoare. Una din imagini va fi cea corectă, celelalte vor fi eronate. La selectarea unei imagini se va afişa o... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Compuși Bioactivi

1.Introducere Polifenolii sunt substanțe antioxidante care se găsesc in cantități apreciabile în produsele vegetale. Studiile epidemiologice și clinice au scos în evidență faptul că acțiunile oxidative sunt implicate în etilogia a numeroase boli cerebrale și cardiovasculare. Deși organismul uman dispune de sisteme... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Etaje Amplificatoare

Scopul lucrarii: studiul principiului de functionare, caracteristicilor si parametrilor etajelor amplificatoare cu tranzistoare bipolare. Programul lucrarii: Studierea: • Caracteristicilor si parametrilor amplificatoarelor electronice • Functionarii si proceselor fizice in circuitele etajelor amplificatoare •... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Întreținerea și repararea echipamentelor din industria alimentară

1. RECONDIŢIONAREA PIESELOR PRIN SUDARE În cazul recondiţionării pieselor utilajelor agricole şi alimentare sudarea este procedeul cel mai comun şi mai folosit pentru posibilităţile multiple pe care le oferă. La unele piese sudarea reprezintă ultima operaţie a procesului tehnologic de recondiţionare iar la altele... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Omogenizare termomecanică

EXEMPLU DE APLICATIE Se exemplifică, în continuare, modul de utilizare a relaţiilor stabilite în acest subcapitol. În acest scop se consideră un melc cu zonă de omogenizare intensă, cu următoarele dimensiuni: mm; mm – interstiţiul dintre spira melcului şi cilindru; L2 = 2D = 127 mm Se consideră nz = 4; Φ =... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Decizii în Condițiile de Incertitudine

Un decident are de ales una din cele cinci alternative. Exista cele patru stări ale naturii, iar tabelul de plata este următorul: Alternative Stări ale naturii S1 S2 S3 S4 A1 52 44 48 52 A2 44 50 46 42 A3 48 44 48 50 A4 48 52 46 40 A5 43 48 51 50 a) În condiţia de incertitudine determinaţi condiţia optimă... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Sistemelor Automate

LABORATOR Nr. 1 I. Indicaţi pe desen elementele necesare pentru monitorizarea si controlul temperaturii in sala de clasa cu configuraţia din figura 1. Ventilatie Ventilatie GEAM GEAM GEAM Aer Conditionat Usa Calorifer Calorifer Sursa lumina Sursa lumina Sursa lumina Fig. 1 - identificati sursele de... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Motociclete

Lucrarea nr. 1 Parametrii dimensionali si masici ai motocicletei A. Calculul poziției centrului de greutate la motocicleta BMW R65 Pentru motocicleta BMW R65 in urma masuratorilor din cadrul laboratorului s-au inregistrat urmatoarele dimensiuni Ampatament 1390 mm Deport 130 mm Raza roata fata 315 mm Raza... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Clasificarea Rocilor

Acvamarinul (l.latină aqua marina = „apă de mare“) este o varietate a berilului, mineral din grupa alumosilicaţilor. Acvamarinul cristalizează in sistemul hexagonal, având formula chimică Be3Al2Si6O18, duritatea 7,5-8 şi densitatea 2,6-2,9. Culoarea depinde de conţinutul în titan sau fier (albastră spre verzui... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Alimentare

Tema: Redresoare monofazate monoalternanță. Scopul lucrării: 1. Familiarizarea cu principiul de funcționare a redresoarelor monofazate fără filtru și cu diferite tipuri de filtre utilizînd programul simulator Multisim 2001; 2. Determinarea parametrilor de bază pentru redresoarele monoalternanță. Aparate și... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări laborator chimie - electronică

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic. Mărimile macroscopice prin care se caracterizează un sistem, precum şi comportarea sa faţă de mediul înconjurător, se numesc parametrii macroscopici. Aceştia pot fi externi şi... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Crearea unui Proiect

1 - CREAREA UNUI PROIECT ANALYSIS SERVICES În cele ce urmează vom vedea cum se poate construi un proiect Analysis Services (servicii de analiză), pe baza unei surse de date predefinite în sistem. Lansaţi în execuţie SQL Server Business Intelligence Development Studio, care este un program folosit în dezvoltarea... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Prezentare pentru laborator sisteme de telecomandă

Prezentare laborator Sisteme de Telecomanda: Activitatea pe care am desfasurato la laboratorul de sisteme de telecomanda,este de realizarea unei placute si de a face masuratori prin intermediul unor instrumente virtuale. Instrumentele virtuale sunt definite ca o combinare de hardware si software cu tehnologiile IT... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Diagnosticarea Autovehiculelor

ANALIZA GAZELOR DE EVACUARE LA M.A.C. CU OPACIMETRU Are in vedere masurarea intensitatii fumului. In activitatea de diagnosticare se masoara opacitatea unei coloane umplute cu gaze de evacuare. Sursa 6 emite fluxul Φ0, elemental fotosensibil receptioneaza fluxul Φ care depinde de opacitatea gazelor din tubul 8 si... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Test Kolmogorov-Smirnov

Testul KOLMOGOROV-SMIRNOV : [ K ] = PCritica = 0,05 Verificarea Normalitatii unei distributii cu programele : Mathcad 15 si IBM SPSS Statistics 19 NIVEL DE INCREDERE : ( 1 - α ) = PDe Incredere = 0,95 t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 ∞ 2,576 2,326 2,170 2,064 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Laborator 1 CISA

1. Amplificatorul inversor Se realizeaza circuitul cerut cu valorile rezistentelor Rr=10kΩ si Ri=100Ω. Am aplicat la intrare un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 100mV si frecventa de aproximativ 1kHz. Astfel observam ca semnalul de la iesire este in antifaza cu cel de la intrare, caracterul de INVERSOR fiind... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare SQL

Obiective • Cunoaşterea capabilităţilor instrucţiunilor SELECT • Executarea unor instrucţiuni SELECT de bază • Cunoaşterea diferenţelor dintre instrucţiunile SQL şi comenzile SQL*Plus Introducere SQL (Structured Query Language) este unul dintre limbajele relaţionale de cereri care formează nucleul multor... citește mai departe

164 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Resurselor de Apă

Aplicaţia 1: Se cunosc: Qs = 1000 l/s Qs = 1000 l/s= 1070 l/s Qc = 300 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze: Qe = ?; Qn = ? (în sistemele fără recirculare internă) Aplicaţia 2: Se cunosc: Qn = 700 l/s Qn = 700 +70=770l/s Qc = 350 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze:... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea culorii și turbidității produselor alimentare

Difuzia luminii Atunci când o radiaţie electromagnetică străbate un fluid ce conţine diverse particule în suspensie, apar simultan mai multe fenomene, şi anume: difuzia radiaţiei, absorbţia, reflexia şi /sau difracţia radiaţiei incidente, fluorescenţa. În funcţie de condiţiile particulare ale mediului respectiv... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Bazele contabilității

Sa se intocmeasca cinci bilanturi initiale pentru societati comerciale care sa aiba in activ aproximativ 15-20 elemente si in pasiv aproximativ 15 elemente astfel: a. 2 exemple pentru societatile comerciale cu obiectul de activitate producerea de bunuri; Nr.crt. Simbol Denumire element Suma Nr.crt. Simbol Denumire... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea tipului de date abstract - lista simplu înlănțuită în C

Lucrare de laborator Nr.2 si 3 Tema: Implementarea tipului de date abstract “Lista simplu inlantuita” in C Scopul lucrarii: obtinerea deprinderilor practice de implementare a unui tip de date abstract (TDA) in limbajul C si anume a TDA “Lista simplu inlantuita” Sarcina de lucru: De scris trei fisiere in limbajul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii pentru Virtualizarea Sistemelor de Calcul

Vizualizarea este tehnologia care combina sau imparte resursele de calcul pentru a prezenta unul sau mai multe medii de operare, utilizand metodologii precum partitionarea si agregarea hardware si software, simularea partiala sau completa de echipamente, emularea, time-sharing etc. Tehnologia de virtualizare implica... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview