Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică

Laborator
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1251
Mărime: 78.98KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Mioara B.
Puncte necesare: 0

Extras din laborator

Apa are un rol deosebit. Ea reprezintă o componentă esențială vieții, iar pentru societatea umană acea resursă naturală de care depinde orice domeniu al activității economice.

Aprovizionarea cu apă este vitală pentru hrănirea populației, pentru producerea bunurilor materiale și pentru menținerea integrității sistemelor naturale de care depinde viața pe pământ.

Consumul de apă a crescut ca urmare a creșterii demografice, exploziei urbane, ridicării nivelului de trai, industrializării etc.

Elevii știu că apa este o resursă naturală importantă. După ce au dobândit suficiente cunoștințe despre sursele de poluare a apei și au luat la cunoștință etapele principale ale procesului de epurare a apei, rolul filtrelor și a unor substanțe dezinfectante, le-am propus activități care să contribuie la conservarea resurselor naturale prin economisirea acestora, prin micșorarea consumurilor proprii și ale familiei.

CLASA: a X-a C

PROPUNĂTOR:

DISCIPLINA: Protecția consumatorului

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Micii ecologiști

SUBIECTUL LECȚIEI : Conservarea resurselor naturale-Conservarea apei

TIPUL LECȚIEI :predare-învățare

OBIECTIVE CADRU:

1. Aprofundarea înțelegerii și utilizării conceptelor caracteristice matematicii și științelor;

2. Rezolvarea de probleme și situații problemă prin utilizarea de raționamente inductive și deductive;

3. Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor în culegerea de date, în prelucrarea și comunicarea lor;

4. Dezvoltarea atitudinii pozitive față de mediu.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

1.1. - să esențializeze, pe baza observațiilor, aspecte ale interacțiunii om-animale-mediu;

2.3. - să colecteze informații utilizând surse variate în scopul documentării;

3.1. - să introducă calculul matematic în problemele de mediu;

3.2. - să manifeste disponibilitate pentru a descoperi ,,pașii logiciʺ în rezolvarea situațiilor-problemă;

4.2. - să colaboreze în investigarea unor situații concrete și să întocmească rapoarte( de investigații);

6.1. - să acționeze în crearea, menținerea și îngrijirea mediului, dezvoltându-și deprinderi, comportamente, atitudini;

6.2. - să folosească instrumente de măsură (măsurători);

6.3. - să interpreteze și să relaționeze datele și faptele observate prin activitatea directă;

7.1. - să utilizeze modele matematice pentru rezolvarea de probleme și situații problemă din lumea înconjurătoare;

7.3. - să coopereze cu ceilalți în rezolvarea de probleme teoretice și/sau practice în contexte diferite.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 - să răspundă corect la întrebările adresate;

O2 - să completeze enunțurile lacunare cu cuvintele potrivite;

O3 - să sublinieze importanța apei și utilizarea acesteia ;

O4 - să se implice eficient în realizarea sarcinilor pe grupe;

O5 - să efectueze exerciții de interpretare și de relaționare a datelor și a faptelor observate ;

O6 - să aplice operații matematice în rezolvarea problemelor ;

O7 - să expună modalități de economisire a apei ;

O8 - să alcătuiască mesaje pentru sensibilizarea oamenilor Terrei.

STRATEGIA DIDACTICA: - activ- participativă

a) Resurse procedurale: conversația, explicația,expunerea, observarea, exercițiul, problematizarea, munca independentă, munca pe grupe, ciorchinele, brainstorming-ul.

b) Resurse materiale: retroproiector, fișe de lucru (răvașe), coli de scris, mape, tabele, suporturi pentru ciorchine, marker.

c) Resurse informaționale :

- Manual de educație ecologică, Jeanna Wersebe ,Scriitorul manualului Voluntar al Corpul Păcii România 2003-2005 ;

- Ghid practic de educație pentru mediu, Tulcea, 2009 ;

- Internet.

d) Forme de organizare a activității: activitate frontală, pe grupe și individuală.

e) Repere temporale: 50 minute

Preview document

Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 1
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 2
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 3
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 4
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 5
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 6
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 7
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 8
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 9
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 10
Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Apa ca factor de mediu - exemple de buna practica.docx

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Amenajarea Turistică a Văii Doftanei

INTRODUCERE Ţara noastră se află din nou în pragul relansării. După o experienţă a economie centralizate şi o alta a căutării care apropie...

Principii moderne ale dezvoltării durabile în Județul Bacău

1.Conceptul de dezvoltare durabilă Pana de curand preocuparea principala a omului a fost obtinerea de beneficii materiale indiferent de mijloacele...

Raport de practică - Agenția pentru Protecția Mediului

Sectiunea A – Informatii privind unitatea partenera de practica: - Date de identificare ale unitatii (denumire , adresa , date de contact);...

Ai nevoie de altceva?