Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 19 din 43

Planul de marketing al produsului turistic Oravița - civilizație și istorie

INTRODUCERE Oraviţa a fost şi este un oraş cultural. Contemporanii se străduiesc să menţină stacheta ridicată de înaintaşi şi continuă seria manifestărilor culturale omagiale, a festivalurilor de folclor, muzică, teatru, a întâlnirilor cu oameni de seamă din capitală (ex Ion Caramitru, Dan Puric), din Banat (ex... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea pietei romanesti catre Uniunea Europeana a dus la o maturizare rapida în multe domenii şi prin aceasta la cresterea nivelului concurentei. Intr-o confruntare din ce în ce... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea Generatorului Electric a Unei Centrale Eoliene

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dacă la nivelul anilor '70 reconsiderarea surselor de energie alternativă avea ca unic motor criza petrolului, în prezent motivaţiile au o structură mai complexă care vizează - pericolele emisiunilor de bioxid de carbon şi convenţiile internaţionale din 1992 de la Rio de Janeiro, 1995... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Perspective de Dezvoltare a Activitatiilor Comerciale Carasene

INTRODUCERE Nici un domeniu de activitate nu presupune o motivaţie mai profundă şi o finalitate mai complexă, o investiţie mai mare de profesionalism şi creativitate, o previziune mai realistă a efectelor sale, ca domeniul afacerilor de comerţ. Dicţionarele de referinţă în limba român definesc acest termen de... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare. Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL DE PERFORMANŢE ECONOMICO FINANCIARE Termenul de performanţă este folosit într-o varietate de accepţiuni şi domenii, considerându-se că are capacitatea de a desemna... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Extras Preview

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia economică în contextul dezvoltării economiei de piaţă şi al sporirii gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, astfel încât să poată... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în alegerea temei tezei mele de licenţă. Pe lîngă această preocupare au fost şi cunostinţele acumulate pe parcursul celor patru ani academici de studii M-am convins că o... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în încheiere prezintă concluzie şi bibliografia ştiinţifică utilizată. Obiectivul general al lucrării este reflectarea tacticilor de ascultare a martorului în cadrul proceselor... citește mai departe

58 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte ale Analizei Managementului

INTRODUCERE Creşterea continuă a eficienţei analizei manageriale, reprezintă o lege obiectivă generală care acţionează în formaţiunile social – economice, reflectă relaţii esenţiale, cauzal – efectuale, în orice tip de reproducţie şi este determinată de dezvoltarea şi perfecţionarea forţelor de producţie. În aceste... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte comparative, funcțional constructive și economice ale procesoarelor multicore din tehnică de calcul

Capitolul I: Familii de procesoare multicore,caracteristici, avantaje dezavantaje,ierarhizarea calitativă după firmele producatoare pe plan mondial 1.1Generalităţi Componenta cea mai importantă dintr-un sistem electronic de calcul, compatibil PC, este procesorul. El este cel care de fapt execută calculele... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul Burselor de Mărfuri Asupra Dezvoltării Țărilor Emergente

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul “bursa” semnificând sãculeţ cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintã o piaţã unde au loc tranzacţii bursiere dupã o anumitã procedurã reglementatã.... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ Bilanţul reprezintă un instrument contabil de mare importanţă în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea finanţelor,... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc

INTRODUCERE Agricultura românească se află la un nou inceput. Lumea satului, specialişti, toţi cei care se dăruiesc lucrării pământului speră într-un reviriment, într-o adevărată revoluţie, dar nu în una pe hârtie ca până acum, ci în una care să umple hambarele ţăranilor şi ale ţarii şi mesele tuturor. Obiectivul... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Realizarea Controlului Fiscal și Cea a Auditului Fiscal

Introducere În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în continuă schimbare ale managementului conducerii eficiente a fluxurilor economice. Astfel apare necesitatea implementării unor variante optime ale dezvoltării controlului în... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile Persoanelor care Cer Azil

Introducere Scurtă incursiune istorică a dreptului de azil Doar în calitate de membru al unei comunităţi omul îşi poate exercita drepturile universale izvorâte din principiile egalităţii, fraternităţii şi libertăţii Refugiaţii reprezintă o anomalie într-o lume în care populaţia umană este coordonată de principiul... citește mai departe

59 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă aprovizionarea organismului cu materialele necesare care sunt sub formă de alimente . În urma acesteia se produc procese de asimilare a hranei necesare creşterii, dezvoltării... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de evaluare şi informaţiile referitoare la stocuri ce trebuie prezentate în situaţiile financiare. Diferenţele în sistemele contabile au fost identificate cu mult timp în... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT În contextul economic actual, se ştie că o entitate patrimonială care-şi realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această activitate din perioada recentă arată spre tendința firească de sporire a rolului atribuit acestui tip de audit în companiile din România. Această intensificare a rolului... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul, o bucată din Europa în mâinile noastre”. Romano Prodi, fost președinte al Comisiei Europene 1.1. ETAPELE ADOPTĂRII MONEDEI EURO Moneda euro reprezintă, alături de... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Extras Preview

Politica externă a României - perspective pentru a deveni membră OCDE

„Din cele mai vechi timpuri, diplomatia – in formele ei clasice, << deschisa>> si <<secreta>> - a fost si continua sa fie unul dintre cele mai importante instrumente de promovare si realizare a politicii externe a statelor. Marii imparati ai Romei – Augustus, Vespasianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius si Pertinax,... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview

Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia

Argument Crizele – la scară mai mică sau mai mare – ţin, după toate aparenţele, de domeniul cotidianului. Pentru ca ele să nu alimenteze permanent temerile clienţilor sau mai general spus a indivizilor trataţi în diverse ipostaze, tot de domeniul cotidianului trebuie să ţină şi tratarea lor. Relaţiile publice deţin... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Manipularea Cecurilor Electronice în Sistemele de Internet Banking

INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica joacã un rol determinant. Dacã deceniul trecut a fost marcat de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, uşor accesibile şi la preţuri din ce în ce mai... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Generarea Curbelor Plane

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă cu titlul “GENERAREA CURBELOR PLANE” face parte din geometria diferenţială. Lucrarea este structurată în patru capitole astfel: Capitolul 1 tratează reprezentarea grafică a funcţiilor făcându-se referire la: ecuaţiile unei curbe plane, curbe date parametric, curbe în... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview