Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 15 din 43

Trasabilitatea Laptelui și a Produselor Derivate în Condițiile SC Ilvas SA

Introducere Pe parcursul evoluţiei sale istorice omul a dezvoltat multe tehnologii de prelucrare a alimentelor existente în natură,datorită modificărilor nutriţionale suferite. Pe lângă dezvoltarea de tehnologii de prelucrare a alimentelor,el a reuşit să îmbunătăţească şi chiar să perfecţioneze aceste tehnologii... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora Drepturile omului, in acceptiunea comunitatii internationale contemporane sunt: • Inalienabile, in sensul ca nimeni nu le poate pierde; • Indivizibile si... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode, Tehnici și Probe de Autit Financiar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de lucru, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ. Problematica contabilă abordată în cadrul lucrării pune în evidenţă obiectivele... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Tipul preferențial senzorial și cerebral în procesul de predare

ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi pentru accelerarea actului învăţării. Cercetările au relevat faptul că oamenii învaţă în moduri diferite, fiecare având un stil propriu de învăţare. Totuşi există oameni... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în... citește mai departe

89 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comportarea unor soiuri noi de piersic în condițiile zonei din București

INTRODUCERE În ultimii 10 ani s-au efectuat cercetări internaționale asupra piersicului, ce au dus la obținerea unor rezultate promițătoare în ceea ce privește prevenirea și combaterea principalelor boli și dăunatori ai specie, creare de noi soiuri și portaltoi, cu rezistență genetică la factorii de stres, epoci... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Fezabilitate Panouri PV

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Limbajul Promela. Logici Temporale

Introducere Multe calculatoare sunt utilizate în domeniul sistemelor integrate, care sunt compuse de hardware, software, senzori, controlere si display-uri, şi care sunt destinate a fi folosite la nesfârşit şi fără supraveghere continuă. Trebuie doar să ne gîndim la avioane, monitoare medicale, precum şi reţelele... citește mai departe

88 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Impozite Directe și Indirecte în Statele Uniunii Europene

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IMPOZITELOR Impozitele se presupune că au aparut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Zonele funcționale ale municipiului Râmnicu Vâlcea

Prefață Lucrarea intitulată “Conturarea și evoluția zonelor funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea” se constituie prin structura și unitățile componente, într-un model de analiză, sinteză, comparare și tipologizare a principalelor zone funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea. Pentru realizarea lucrării am făcut uz... citește mai departe

99 pagini 10 puncte Extras Preview

Cercetări de marketing a locurilor - mediul rural Caraș - Severin

Rezumat Cuvinte cheie: Caraş-Severin, mediul rural,turism, agroturism, localităţi. În cadrul lucrării ” Cercetări de marketing a locurilor : mediul rural Caraş – Severin” am făcut o cercetare de marketing şi de asemenea şi o prezentare a locurilor din mediul rural al Judeţului Caraş-Severin. Lucarea este... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea regională, cât și ocuparea forței de muncă. Acest sprijin se adresează, în principiu, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul eliminării disparitățiilor economice și... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul Acidului Ascorbic

INTRODUCERE La răspântia dintre mileniile II şi III a crescut interesul faţă de fructele de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot și Hippophae rhamnoides L. bogate în compuşi naturali. Valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor de aronie este oferită de principiile biologic active, reprezentate prin diferite clase... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Extras Preview

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în care omul a început să muncească, deci să desfăşoare o activitate de transformare a elementelor de mediu pentru a-şi asigura existenţa dateaza şi primele preocupări de... citește mai departe

81 pagini 10 puncte Extras Preview

Factoringul Internațional

Introducere În lucrarea “Factoring International” am urmărit să reliefez rolul important al operaţiunilor de factoring, alături de alte operaţiuni de finanţare similare. Lucrarea este axată pe prezentarea metodelor moderne şi eficiente de finanţare a agenţilor economici care se ocupă de comerţul exterior. Cea... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este autotelic ca şi jocul: raţiunea sa de a fi se află în el însuşi.” V. Pavelcu ARGUMENT Mai mult ca oricând, educaţia are ca dezidirat fundamental pregătirea copilului... citește mai departe

168 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu Privind Modalități de Valorificare a Județului Hunedoara prin Prisma Turismului Rural și a Agroturismului

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de disertaţie este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima , hidrografia zonei , flora și fauna precum și resursele turistice antropice ). Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a produselor proprii şi locale,... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând. Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mediul de Afaceri Japonez Versus Mediul de Afaceri American

Introducere Japonia este a doua putere economică a lumii, după SUA. Transformarea dintr-o ţară cu o economie ruinată în a doua putere economică a fost apreciată ca fiind un miracol economic şi un fenomen istoric fiind una dintre ţările cu cea mai explozivă şi expansivă perioadă de dezvoltare economică. Prin... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mecanism Pășitor Articulat

Tema de proiect: MECANISM PĂŞITOR ARTICULAT Proiectul de diplomă, prezentat în paginile ce urmează, cu titlul de mai sus, este făcut sub îndrumarea domnului prof.univ.dr. ing. Dinel POPA. Acest mecanism este gandit pentru a putea veni in ajutorul unei persoane cu dizabilităti imobilizată la pat sau intr-un scaun... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organele administrației publice din UTA Găgăuzia

INTRODUCERE Actualitatea temei Se știe faptul că Găgăuzia reprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa RepubliciiMoldova cu statut juridic special, care prevede dreptul poporului găgăuz la autodeterminare, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați

INTRODUCERE Activitatea oricărei firme de afaceri este dependentă direct de mediul în care funcţionează – atât prin elementele controlabile, cât şi prin cele cu influenţă indirectă cum ar fi criza economico-financiară pe care o parcurge economia. Această criză perturbă toate componentele mediului de afaceri... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici de comunicare în situații de criză - cazul Nokia

INTRODUCERE Orice organizaţie sau persoană publică ajunge să se confrunte des cu provocări, să facă faţă unor probleme noi şi să trebuiască să ia decizii care să le rezolve. Consilierii în comunicare sunt cei care ajută organizaţiile să se impună în mediul lor prin diverse tehnici. Astfel, din ce în ce mai mult, se... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care i-a urmat, a introdus principiul conform căruia protecția mediului constituie unul dintre obiectivele de interes public major, principiu care se regăsește și în actuala... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de comunicare în afaceriile internaționale

967122CAPITOLUL I PROCESUL COMUNICĂRII 1.1 Procesul de comunicare managerială Comunicarea managerială a apărut ca disciplină a managementului din necesitatea de a pune la dispoziţia managerului mijloacele optime de interacţiune în vederea îndeplinirii funcţiilor şi rolurilor sale. Ea s-a dezvoltat apoi ca o... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview