Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 12 din 43

Analiza stilistico - interpretativă comparată a Trio Sonatei pentru două viori și pian Op. 2 nr. 6 de Georg Friederich Haendel

”Muzica este graiul sufletului. Ea stârnește în noi, nu instinctele ci gândurile cele mai profunde.” Argument Această lucrare cuprinde referinţe despre marele curent al Barocului, în care se încadrează această sonată prezentată în recitalul propriu de Disertaţie. Această epocă şi-a pus amprenta atât asupra... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI este o societate pe acţiuni cu capital integral privat, organizată conform legilor României şi având un statut propriu de funcţionare în conformitate cu prevederile... citește mai departe

92 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor juridice privind mediul În acest prim capitol, voi avea în vedere reglementările ce au ca obiect protecția, conservarea și dezvoltarea factorilor naturali sau... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Demoniada

Introducere Binele sau Răul sau eterna luptă din sufletul omului a fost oglindită de-a lungul timpul în literatura universală mi-a oferit ocazia de-a analiza un fragment sugestiv: reprezentarea maleficului în opera lui N. V. Gogol și M. Bulgakov. Maleficul pare să fie un element latent al vieții cotidiene, care... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etică managerială - Condiție esențială

INTRODUCERE “Etica în afacerile economice” este un subiect tot mai important al zilelor noastre şi prezintă interesul unui număr din ce în ce mai mare de persoane, generând polemici susţinute la diverse niveluri. Numeroasele dispute stârnite în aceste polemici încearcă, atât să găsească o legătură logică, raţională... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Extras Preview

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de informare şi formare a personalităţii umane, cu cea de mediere a transformărilor sociale, cu cea de gestionare şi soluţionare a problematicii educaţionale. Planurile... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica industrială a uniunii europene

Introducere Politica industrială este inclusă în legislaţia UE încă de la Tratatul de la Maastricht. Această politică este reglementată de codecizie şi afectează numeroase aspecte ale politicii de mediu, politica referitoare la piaţa unică şi politica în domeniul concurenţei. Mai multe comunicări adoptate de... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul comparativ al conținutului de nitrați și nitriți în legumele autohtone și cele din import

Introducere Alimentele pot fi considerate factori ai mediului ambiant cu care omul contractează relaţii strânse în tot cursul existenţei sale. Cea mai importantă şi cea mai veche relaţie este determinată de faptul că alimentele furnizează organismului substanţele nutritive necesare pentru asigurarea energiei... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Extras Preview

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Intrоducеrе Εvеnimеntеlе cɑrе ɑfеctеɑză рɑtrimоniul реrѕоɑnеlоr рrin рɑgubеlе gеnеrɑtе ѕɑu cɑrе îmрiеtеɑză ɑѕuрrɑ viеţii şi intеgrităţii cоrроrɑlе ɑ реrѕоɑnеlоr ɑu cоnduѕ lɑ nеcеѕitɑtеɑ idеntificării unоr miϳlоɑcе рrin cɑrе оɑmеnii ѕă ѕе рrоtеϳеzе îmроtrivɑ рɑgubеlоr bănеşti ɑрărutе cɑ urmɑrе ɑ mɑnifеѕtării... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contribuții cu privire la îmbunătățirea managementului activității sportive

Managementul ca proces stiintific de organizare si conducere a unitatii sportive, indiferent de importanta, marimea sau nivelul la care se situeaza aceasta, de competentele si raspunderile ce revin persoanei aflata in functie, presupune existenta unor specialisti capabili sa raspunda cerintelor activitatii de... citește mai departe

150 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza securității și sănătății în muncă în cadrul unităților cu profil electromecanic

Cap.1 Sănătatea şi securitatea în muncă: condiţii mai bune pentru toţi Bilanţul politicilor puse în aplicare începând din anul 2000 este pozitiv, iar rezultatele sunt vizibile:o reducere semnificativă a incidenţei bolilor profesionale şi a numărului de accidente de muncă la nivelul Uniunii. Totuşi, Comisia... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi împărţirea în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani,... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei societăţi, împărtăşită prin viu grai sau prin alte modalităţi de comunicare şi care se transmite din generaţie în generaţie. Prezenta lucrare, intitulată „Influenţa... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de actualitatea termenului ecoturism și dezbaterea subiectului de dezvoltare sustenabilă, demonstrând importanța lor în construirea unei societăți moderne fără a afecta mediul și... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă

Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de asemenea importanța unui mediu curat și respectării acestuia. Importanța unei dezvoltări sustenabile este vitală în epcoa modernă, având în vedere gradul ridicat de... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Traduzioni nel mondo di Le avventure di pinocchio

INTRODUZIONE Perché la letteratura romena, rispetto ad altre letterature europee, sviluppata relativamente tardi nella lingua rumena come la conosciamo è utilizzata solo alla fine del XIX secolo e per iscritto sia oralmente, ma la scrittura è stato utilizzato prima della alfabeto cirillico fino a molto tardi.... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Extras Preview

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau contra autorităţilor... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În capitolul I am arătat faptul că securitatea colectivă reprezintă un concept, în al cărui temei mai multe state îşi asumă obligaţia de a se ajuta unul pe altul, inclusiv cu... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii privind serviciile la Hotel Intim

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța eficienței activității în comerț

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Importanţa eficienţei activităţii în comerț a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa eficientei activităţii în comerţ al unui produs. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primul fiind de cercetare fundamentală, iar ultimile două de cercetare... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța eficienței activității în turism

INTRODUCERE Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie, definite de rezultatele efectuate cu cel mai scăzut cost de oportunitate, eficacitate de alocare a resurselor, prezentată de combinaţia optimă a factorilor de producţie... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pregătirea fizică a luptătorilor cadeți de lupte libere

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care conferă unui teritoriu dat o anumită funcţionalitate turistică şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Poate fi deci considerat o ofertă... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Semenic

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a evidenţia obiceiurile si traditiile din zona turistica Semenic. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview