Importanța eficienței activității în turism

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 10959
Mărime: 385.83KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Ciurea Jeanina

Cuprins

 1. Introducere . 4
 2. Lista notaţiilor . 5
 3. Lista tabelelor . 6
 4. Capitolul 1. Importanţa eficienţei activităţii în turism . 7
 5. 1.1. Aspecte generale privind eficiența activității în turism . 7
 6. 1.2. Indicatori de măsurare a eficienţei economice în turism . 12
 7. 1.3. Indicatorii generali utilizați în administrarea activităților turistice. 21
 8. 1.4. Indicatori ai eficienţei activităţii de cazare, alimentație și transpor în turism . 26
 9. Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 31
 10. 2.1. Prezentarea generală a structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 31
 11. 2.2. Misiune, scop, obiective, managementul și personalul structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 33
 12. Capitolul 3. Importanţa eficienţei activităţii în structura de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 39
 13. 3.1. Analiza SWOT a structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 39
 14. 3.2. Eficiența activității structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 40
 15. Concluzii . 47
 16. Bibliografie . 50

Extras din disertație

INTRODUCERE

Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie, definite de rezultatele efectuate cu cel mai scăzut cost de oportunitate, eficacitate de alocare a resurselor, prezentată de combinaţia optimă a factorilor de producţie destinaţi optinerii de bunuri şi servicii produse sunt repartizate în corelaţie cu dorinţele şi intenţiile folositorilor de a-şi cheltui veniturile disponibile.

Lucrarea de disertație cu titlul Importanţa eficienţei activităţii în turism a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa eficientei activităţii în comerţ al unui produs. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primul fiind de cercetare fundamentală, iar ultimile două de cercetare aplicativă.

În primul capitol - Importanța eficienței activității în turism, am realizat abordări conceptuale definind eficienta economică, anumiţi factori şi indicatori de creştere a eficienţei activităţii, dar şi contribuţia principalilor participanţi la creşterea eficienţei activităţii.

Al doilea capitol - Organizarea şi funcţionarea structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara, abordează prezentarea generală a structurii de cazare turistică, precum şi misiunea, scopul, obiectivele, managementul și personalul structurii de cazare turistică S.C. BEGA TURISM SA din Timişoara.

La capitolul al treilea – Importanţa eficienţei activităţii în structura de cazare turistică S.C. Bega Turism SA din Timişoara, prezintă analiza SWOT a structurii de cazare turistică, tot aici am prezentat analiza structurii financiare a pasivului şi structura patrimonială a activului asupra Hotelului Timişoara.

CAPITOLUL 1

IMPORTANŢA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII ÎN TURISM

1.1. Aspecte generale privind eficiența activității în turism

Turismul precum orice altă elementă a mediului socio-economic global, spre a funcţiona şi a-şi îndeplini misiunea, este un folositor de produse şi producător de efecte, de rezultate. eficacitatea ei prezintă caracteristiciile definitorii comune tuturor ramurilor şi activităţilor economice.

Concomitent, specific acestui domeniu, este reflectat în natura şi varietatea resurselor aplicate, complexitatea numărul mare de procese desfăşurate, diversitatea felurilor de manifestare a rezultatelor imprima eficacitatea unei determinări proprii şi particulare.

Conform informațiilor existente în cursul eficacitatea şi evaluarea investiţiilor, elaborat de A.Gheorghe, I.Vasilescu, Claudiu Ocea, şi Cătălin Dobrea, ”eficienţa, ca expresie a economiei timpului, atribuite dezvoltării procesului de producţiei, în accepţiunea cea mai vastă, determinarea cantitativă, iar în forma socială a producţiei şi utilizării resurselor în sens larg, determinarea calitativă. Unitatea simetrică a cantităţii şi calităţii activităţii este o măsură a dezvoltării socio-economice.”

Eficienta depinde de eforturi şi de efecte însă nu în ultimul rând de felul de evaluare a lor, de faptul că redarea valorică, obţinută prin intermediul preţurilor, înglobează inflaţia şi “alte influenţe, denaturând rezultatul real al activităţii desfăşurate” . În aceste condiţii, o analiză complexă şi corectă presupune luarea în calcul şi a altor elemente, cum sunt forma resurselor şi eficacitatea, timpul, calitatea efectelor şi impactul acestora.

Bibliografie

Materiale tipărite

1. Asalos Nicoleta, Popescu Constantin, cond. şt., 2005, Rentabilitatea firmei de turism: studiu de caz: teza de doctorat, Bucureşti, Editura A.S.E.

2. Ioncică, M. (coord.), 2006, Economia serviciilor. Probleme utilizative, București, Editura Uranus.

3. Ioncică, M., 2006, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Bucureşti, Editura Uranus.

4. Minciu, Rodica, 2005, Economia turismului, Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Uranus.

5. Negucioiu A., 2009, eficacitatea activităţii economice (dezbatere), în Probleme economice, Bucureşti, Tribuna Economică, nr. 7.

6. Nicolai, Maria. 2004, Managementul unităţilor de comerţ şi de turism, Galaţi , Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos.

7. Snak Oscar, 2001, Economia turismului. Bucureşti, Editura Expert.

8. Spătaru Liviu, 2008, Analiza Financiră Aprofundată, Bucureşti, Editura V.I.S. Print S.R.L.

9. Spătaru Liviu, 2014, Analiză Financiară, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu.

10. Vasilescu I., Gheorghe, A., Ocea Claudiu, Dobrea C., 2005, Eficiența și evaluarea investițiilor, Bucureşti, Editura Eficon Press.

Surse electronice

11. Ministerul Finanţelor Publice, informaţii disponibile la data de 13 iunie 2015 pe - http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html

12. http://www.hoteltimisoara.ro

13. https://www. www.univ-st-lupascu.ro/resurse/Tematica_licenta_2010/Analiza_economico-financiara.pdf

14. http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n21_Economia_turismului.pdf

15. http://xa.yimg.com/kq/groups/31568825/848367412/name/Unitatea_ de_invatare_7.doc

Preview document

Importanța eficienței activității în turism - Pagina 1
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 2
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 3
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 4
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 5
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 6
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 7
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 8
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 9
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 10
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 11
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 12
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 13
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 14
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 15
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 16
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 17
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 18
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 19
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 20
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 21
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 22
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 23
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 24
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 25
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 26
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 27
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 28
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 29
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 30
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 31
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 32
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 33
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 34
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 35
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 36
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 37
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 38
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 39
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 40
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 41
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 42
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 43
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 44
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 45
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 46
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 47
Importanța eficienței activității în turism - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Importanta eficientei activitatii in turism.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria

Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria,...

Valorificarea Superioară a Potențialului Turistic al Dunării

REZUMAT Cuvinte cheie –valorificare, eficienţă, produs turistic, ofertă turistică, marketing turistic, poziţionare, promovare Lucrarea de licenţă...

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Biserici fortificate

INTRODUCERE Privite până în prezent ca unități de organizare spațială a combinației între regionalizarea pozitiv-științifică, simbolic-informală...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Prezentare hotel din orașul Lugoj

Cap. I. HOTELUL DACIA ÎN CADRUL PIEŢEI TURISTICE A ORAŞULUI LUGOJ. 1.1. Oferta turistică a localităţii. Cetatea Lugojului, vatra veche de istorie...

Te-ar putea interesa și

Analiză financiară - SC Steaua de Mare SA

INTRODUCERE În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Economia Turismului

Desi considerat de cei mai multi dintre experti din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, turismul s-a cristalizat in a doua jumatate a...

Hotel Steaua de Mare

Introducere 7 Capitolul 1. Caracterizarea continutului si metodologiei analizei diagnostic 1.1. Scopul si importanta analizei diagnostic 9...

Analiza și circulația turistică în cadrul Hotelului Iaki

INTRODUCERE În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector; turismul...

Valorificarea potențialului turistic al Municipiului Mediaș

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Proiect de practică - agenția de turism SC Bibi Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI. Numele firmei : SC BIBI TOURING S.R.L. Forma juridica de...

Ai nevoie de altceva?