Marketing Agroturistic

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 237 în total
Cuvinte : 109152
Mărime: 375.97KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Balazs
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - MARKETING AGROTURISTIC. CONCEPT, IMPORTANTA,
 2. OBIECTIVE
 3. 1.1 Marketingul în turism
 4. 1.1.1 Caracteristicile sectorului turistic
 5. 1.1.2 Conceptul de marketing turistic
 6. 1.1.3 Caracteristicile produsului turistic
 7. 1.1.4 Factorii ce determina evolutia turismului
 8. 1.1.5 Calitatea potentialului turistic
 9. 1.2 Turismul si mediul înconjurator
 10. 1.2.1 Raporturile dintre turism si mediul înconjurator
 11. 1.2.2 Factorii de degradare a mediului înconjurator si a potentialului turistic
 12. 1.3 Turismul si protectia mediului înconjurator
 13. 1.3.1 Actiuni de protectie a mediului înconjurator si a potentialului turistic
 14. 1.3.2 Turismul “verde” - forma actuala în activitatile turistice
 15. 1.3.3 Turismul în arii protejate
 16. 1.4 Conceptul de turism rural si agroturism
 17. 1.5 Caracteristici ale turismului rural si orizontul sau de dezvoltare
 18. 1.5.1 Aspecte actuale ale turismului rural românesc
 19. 1.5.2 Influente ale dezvoltarii turismului rural si eficienta economico-sociala
 20. 1.6 Dezvoltarea durabila pentru practicarea turismului în parcurile nationale si
 21. rezervatiile biosferei din România
 22. 1.6.1 Modul de realizare a turismului durabil în zonele naturale protejate
 23. 1.6.2 Recomandari generale pentru realizarea uni turism durabil
 24. 1.6.3 Analiza avantajelor socio-economice ale dezvoltarii turismului în zonele
 25. naturale protejate
 26. 1.6.4 Analiza dezavantajelor si efectelor negative ale activitatilor turistice asupra
 27. parcurilor nationale si a rezervatiilor biosferei
 28. CAPITOLUL II - ORGANIZAREA TURISMULUI RURAL (AGROTURISMULUI) ÎN
 29. ROMÂNIA SI CÂTEVA TARI EUROPENE
 30. 2.1. Functiile spatiului rural definite de Carta Europeana a spatiului rural
 31. 2.2 Evolutia si organizarea pe plan mondial a activitatilor de turism rural
 32. (agroturism)
 33. 2.3. Turismul rural în contextul economic actual
 34. 2.4. Cerinte si interconditionari în aparitia si formarea turismului rural
 35. 2.5 Efecte antrenate de turismul rural (agroturism)
 36. 2.5.1 Avantajele generate de turism pentru zonele rurale
 37. 2.5.2 Efectele negative ale turismului asupra agriculturii
 38. 2.5.3 Turismul - element de întretinere si dezvoltare a agriculturii
 39. 2.6. Turismul si dezvoltarea economica a comunitatilor rurale
 40. 2.6.1 Agroturismul ca optiune economica
 41. 2.6.2 Turismul rural (agroturismul) ca factor al dezvoltarii comunitatilor locale
 42. 2.6.3 Turismul rural (agroturismul) si dezvoltarea economica durabila a
 43. comunitatilor rurale
 44. 2.7 Evolutia activitatilor de turism rural (agroturism) în România
 45. 2.8 Disfunctionalitati în activitatile de turism rural (agroturism) din România
 46. CAPITOLUL III - PIATA AGROTURISTICA
 47. 3.1 Definirea si caracteristicile pietei agroturistice
 48. 3.2 Rolul studierii pietei agroturistice în profil teritorial
 49. 3.3 Elemente caracteristice în cercetarea teritoriala a pietei agroturistice
 50. 3.4 Metode cantitative de studiere a pietei agroturistice
 51. 3.4.1 Analiza statistica a pietei agroturistice teritoriale
 52. 3.4.2 Metode de estimare (prognoza) a pietei agroturistice
 53. 3.4.3 Analiza efectului multiplicator
 54. 3.4.4 Analiza-diagnostic
 55. 3.4.5 Bilantul teritorial
 56. 3.4.6 Modelarea
 57. 3.4.7 Simulare si optimizare
 58. 3.5 Elemente forte si slabe ce conditioneaza activitatile de agroturism din România
 59. 3.5.1 Punctele forte
 60. 3.5.2 Punctele slabe ale agroturismului românesc
 61. 3.5.3 Factori de influenta
 62. 3.6 Piata agroturistica si impactul acesteia asupra comunitatilor locale
 63. CAPITOLUL IV - CEREREA ÎN AGROTURISM
 64. 4.1 Cererea si consumul turistic (concepte)
 65. 4.2 Circulatia si fluxurile în agroturism
 66. 4.3 Metode de cuantificare a cererii agroturistice
 67. 4.4 Tendinte motivationale în cunoasterea produselor agroalimentare
 68. specifice zonei

Extras din proiect

1.1 Marketingul în turism

Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este caracterizat de unele particularitati care îl disting si are o importanta de prim rang în economiile avansate.

1.1.1 Caracteristicile sectorului turistic

Cele mai importante caracteristici sectorului de servicii în care se încadreaza si activitatile turistice sunt urmatoarele:

- lipsa de materialitate a produselor oferite;

- coincidenta momentului productiv cu acela al consumului;

- situatie concurentiala specifica si regim de preturi adesea controlat de puterile publice;

- fluctuatia cererii, ce se poate verifica pe spatii mici temporale;

- nivelul ridicat al investitiei în capital fix;

- posibilitati reduse de diferentiere, datorita imaterialitatii serviciilor, care exclud posibilitatea de interventie la nivelul elementelor fixe ale produsului (forma, culoare etc.), întrucât produsele de consum se refera la perceptia senzoriala a individului.

Imaterialitatea acestui sector este dominanta în raportul întreprindere-piata. Întreprinderii îi lipsesc multe instrumente de influentare directa a deciziei de cumparare a clientului potential. Pot fi totusi mentionate si anumite elemente putin semnificative:

- lipsa unui obiect materializat care satisface nevoia, amplifica sarcinile agentiilor publicitare în domeniul creativitatii comunicarii publicitare. Agentiile utilizeaza deseori campanii indirecte referitoare la serviciile de promovare, utilizând lideri de opinie sau marturii, pentru a obtine garantarea calitatii si afirmarea existentei unui plus de servicii oferite;

- imaterialitatea serviciului face sa creasca rolul imaginii întreprinderii: pe aceasta se bazeaza perceperea calitatii serviciului de catre clientul potential, care este în totalitate încredintata si subordonata utilizarii serviciului în sine. În acest caz, marketingul nu are nici o capacitate de interventie asupra clientilor potentiali care nu au mai utilizat produsul.

- totodata, imaterialitatea impune o prezentare completa si eficace a gamei de servicii oferite si a flexibilitatii acestora la exigentele individuale ale utilizatorului.

Concomitenta productiei cu consumul face ca utilizatorul sa identifice producatorul cu vânzatorul. Posibilitatile de diferentiere a serviciilor în timpul contactului cu clientela cresc datorita faptului ca interactiunea dintre productie si consum face imposibila distingerea în mod clar de catre utilizator a elementelor care constituie serviciul în sens strict, restrâns si a elementelor aditionale. Calitatea serviciului depinde, de fapt, de o judecata de ansamblu a tuturor prestatiilor obtinute, , iar cele care deriva din contactul personal sunt adeseori singurul spatiu unde, pentru a exprima o parere, utilizatorul nu are nevoie de o pregatire tehnica.

Referitor la caracteristicile economiei serviciilor turistice redate anterior, se pune problema daca strategia organizatorilor de turism si a prestatorilor de servicii turistice în conditiile economiei de piata, respectiv a “pietei cumparatorului”, reprezinta arta de a descoperi noi segmente potentiale din care se recruteaza viitorii cumparatori, patrunderea si consolidarea pozitiilor pe aceste segmente de piata, fara a neglija însa mentinerea pozitiilor si cultivarea acestor pozitii pe segmentele traditionale de piata turistica. Aceasta tendinta se poate continua înca, prin cunoasterea realista si documentata a exigentelor si tendintelor evolutive ale pietei si pe baza lor, orientarea ofertei de produse turistice în concordanta cu dimensiunile si structura cererii, stabilirea unei strategii de preturi si tarife, a unei strategii de distributie etc., utilizarea unor instrumente eficace de promovare a produsului turistic, estimarea posibilitatilor de vânzare în functie de sezonalitate.

1.1.2- Conceptul de produs turistic

Produsul turistic cuprinde un ansamblu de produse si servicii valorificate în cadrul unei ambiante specifice create de factori naturali într-o anumita regiune. Rolul produsului turistic este sa corespunda nevoilor multiple ale turistilor , asigurând un beneficiu pentru organizator, îndeplinind doua functii inseparabile si complementare:

v Functia obiectiva (concreta) – legata de performantele fizice ale produsului;

v Functia subiectiva (psihologica) – determinata de satisfactiile oferite prin consumul produsului turistic;

Produsul turistic rezulta din îmbinarea de bunuri materiale si servicii , oferite de catre personalul turistic si din serviciile adiacente, care, punând în valoare elementele patrimoniului turistic si ale infrastructurii generale si turistice , avantajele cadrului institutional urmaresc satisfacerea unor motivatii specifice si generale ale consumatorilor turistici.

Asigurarea unui produs turistic de calitate necesita punerea în valoare a patrimoniului turistic, prin combinatia factorilor naturali si antropici; a infrastructurii generale , determinata de dezvoltarea economica a zonei de destinatie; a infrastructurii turistice (facilitati de transport, cazare, alimentatie publica, asezaminte de sanatate etc.), precum si de calitatea personalului din turism.

Produsul turistic poate fi alcatuit si pe baza informatiilor prealabile privind:

- Clientela –segmentata în functie de vârsta , profesie, resedinta, venituri, obiceiuri, gusturi turistice etc.

- Concurenta –din necesitatea de adaptare a elementelor ce compun produsul în scopul diferentierii de oferta concurenta si din necesitatea unei promovari optime;

- Resursele turistice existente în zonele de destinatie: naturale, valori culturale, infrastructura, agrement etc.

Componentele fundamentale ale unui produs turistic (care este oferit spre vânzare de turoperatori, printr-o retea de distributie):

a) elemente de atractivitate :climatice, peisagistice, istorice, culturale, servicii turistice- motive puternice de revenire la o destinatie;

b) infrastructura de comunicatii: cai de acces, mijloace de transport, telecomunicatii, servicii de transport- ce pot fi cuprinse în pachetul de servicii

Preview document

Marketing Agroturistic - Pagina 1
Marketing Agroturistic - Pagina 2
Marketing Agroturistic - Pagina 3
Marketing Agroturistic - Pagina 4
Marketing Agroturistic - Pagina 5
Marketing Agroturistic - Pagina 6
Marketing Agroturistic - Pagina 7
Marketing Agroturistic - Pagina 8
Marketing Agroturistic - Pagina 9
Marketing Agroturistic - Pagina 10
Marketing Agroturistic - Pagina 11
Marketing Agroturistic - Pagina 12
Marketing Agroturistic - Pagina 13
Marketing Agroturistic - Pagina 14
Marketing Agroturistic - Pagina 15
Marketing Agroturistic - Pagina 16
Marketing Agroturistic - Pagina 17
Marketing Agroturistic - Pagina 18
Marketing Agroturistic - Pagina 19
Marketing Agroturistic - Pagina 20
Marketing Agroturistic - Pagina 21
Marketing Agroturistic - Pagina 22
Marketing Agroturistic - Pagina 23
Marketing Agroturistic - Pagina 24
Marketing Agroturistic - Pagina 25
Marketing Agroturistic - Pagina 26
Marketing Agroturistic - Pagina 27
Marketing Agroturistic - Pagina 28
Marketing Agroturistic - Pagina 29
Marketing Agroturistic - Pagina 30
Marketing Agroturistic - Pagina 31
Marketing Agroturistic - Pagina 32
Marketing Agroturistic - Pagina 33
Marketing Agroturistic - Pagina 34
Marketing Agroturistic - Pagina 35
Marketing Agroturistic - Pagina 36
Marketing Agroturistic - Pagina 37
Marketing Agroturistic - Pagina 38
Marketing Agroturistic - Pagina 39
Marketing Agroturistic - Pagina 40
Marketing Agroturistic - Pagina 41
Marketing Agroturistic - Pagina 42
Marketing Agroturistic - Pagina 43
Marketing Agroturistic - Pagina 44
Marketing Agroturistic - Pagina 45
Marketing Agroturistic - Pagina 46
Marketing Agroturistic - Pagina 47
Marketing Agroturistic - Pagina 48
Marketing Agroturistic - Pagina 49
Marketing Agroturistic - Pagina 50
Marketing Agroturistic - Pagina 51
Marketing Agroturistic - Pagina 52
Marketing Agroturistic - Pagina 53
Marketing Agroturistic - Pagina 54
Marketing Agroturistic - Pagina 55
Marketing Agroturistic - Pagina 56
Marketing Agroturistic - Pagina 57
Marketing Agroturistic - Pagina 58
Marketing Agroturistic - Pagina 59
Marketing Agroturistic - Pagina 60
Marketing Agroturistic - Pagina 61
Marketing Agroturistic - Pagina 62
Marketing Agroturistic - Pagina 63
Marketing Agroturistic - Pagina 64
Marketing Agroturistic - Pagina 65
Marketing Agroturistic - Pagina 66
Marketing Agroturistic - Pagina 67
Marketing Agroturistic - Pagina 68
Marketing Agroturistic - Pagina 69
Marketing Agroturistic - Pagina 70
Marketing Agroturistic - Pagina 71
Marketing Agroturistic - Pagina 72
Marketing Agroturistic - Pagina 73
Marketing Agroturistic - Pagina 74
Marketing Agroturistic - Pagina 75
Marketing Agroturistic - Pagina 76
Marketing Agroturistic - Pagina 77
Marketing Agroturistic - Pagina 78
Marketing Agroturistic - Pagina 79
Marketing Agroturistic - Pagina 80
Marketing Agroturistic - Pagina 81
Marketing Agroturistic - Pagina 82
Marketing Agroturistic - Pagina 83
Marketing Agroturistic - Pagina 84
Marketing Agroturistic - Pagina 85
Marketing Agroturistic - Pagina 86
Marketing Agroturistic - Pagina 87
Marketing Agroturistic - Pagina 88
Marketing Agroturistic - Pagina 89
Marketing Agroturistic - Pagina 90
Marketing Agroturistic - Pagina 91
Marketing Agroturistic - Pagina 92
Marketing Agroturistic - Pagina 93
Marketing Agroturistic - Pagina 94
Marketing Agroturistic - Pagina 95
Marketing Agroturistic - Pagina 96
Marketing Agroturistic - Pagina 97
Marketing Agroturistic - Pagina 98
Marketing Agroturistic - Pagina 99
Marketing Agroturistic - Pagina 100
Marketing Agroturistic - Pagina 101
Marketing Agroturistic - Pagina 102
Marketing Agroturistic - Pagina 103
Marketing Agroturistic - Pagina 104
Marketing Agroturistic - Pagina 105
Marketing Agroturistic - Pagina 106
Marketing Agroturistic - Pagina 107
Marketing Agroturistic - Pagina 108
Marketing Agroturistic - Pagina 109
Marketing Agroturistic - Pagina 110
Marketing Agroturistic - Pagina 111
Marketing Agroturistic - Pagina 112
Marketing Agroturistic - Pagina 113
Marketing Agroturistic - Pagina 114
Marketing Agroturistic - Pagina 115
Marketing Agroturistic - Pagina 116
Marketing Agroturistic - Pagina 117
Marketing Agroturistic - Pagina 118
Marketing Agroturistic - Pagina 119
Marketing Agroturistic - Pagina 120
Marketing Agroturistic - Pagina 121
Marketing Agroturistic - Pagina 122
Marketing Agroturistic - Pagina 123
Marketing Agroturistic - Pagina 124
Marketing Agroturistic - Pagina 125
Marketing Agroturistic - Pagina 126
Marketing Agroturistic - Pagina 127
Marketing Agroturistic - Pagina 128
Marketing Agroturistic - Pagina 129
Marketing Agroturistic - Pagina 130
Marketing Agroturistic - Pagina 131
Marketing Agroturistic - Pagina 132
Marketing Agroturistic - Pagina 133
Marketing Agroturistic - Pagina 134
Marketing Agroturistic - Pagina 135
Marketing Agroturistic - Pagina 136
Marketing Agroturistic - Pagina 137
Marketing Agroturistic - Pagina 138
Marketing Agroturistic - Pagina 139
Marketing Agroturistic - Pagina 140
Marketing Agroturistic - Pagina 141
Marketing Agroturistic - Pagina 142
Marketing Agroturistic - Pagina 143
Marketing Agroturistic - Pagina 144
Marketing Agroturistic - Pagina 145
Marketing Agroturistic - Pagina 146
Marketing Agroturistic - Pagina 147
Marketing Agroturistic - Pagina 148
Marketing Agroturistic - Pagina 149
Marketing Agroturistic - Pagina 150
Marketing Agroturistic - Pagina 151
Marketing Agroturistic - Pagina 152
Marketing Agroturistic - Pagina 153
Marketing Agroturistic - Pagina 154
Marketing Agroturistic - Pagina 155
Marketing Agroturistic - Pagina 156
Marketing Agroturistic - Pagina 157
Marketing Agroturistic - Pagina 158
Marketing Agroturistic - Pagina 159
Marketing Agroturistic - Pagina 160
Marketing Agroturistic - Pagina 161
Marketing Agroturistic - Pagina 162
Marketing Agroturistic - Pagina 163
Marketing Agroturistic - Pagina 164
Marketing Agroturistic - Pagina 165
Marketing Agroturistic - Pagina 166
Marketing Agroturistic - Pagina 167
Marketing Agroturistic - Pagina 168
Marketing Agroturistic - Pagina 169
Marketing Agroturistic - Pagina 170
Marketing Agroturistic - Pagina 171
Marketing Agroturistic - Pagina 172
Marketing Agroturistic - Pagina 173
Marketing Agroturistic - Pagina 174
Marketing Agroturistic - Pagina 175
Marketing Agroturistic - Pagina 176
Marketing Agroturistic - Pagina 177
Marketing Agroturistic - Pagina 178
Marketing Agroturistic - Pagina 179
Marketing Agroturistic - Pagina 180
Marketing Agroturistic - Pagina 181
Marketing Agroturistic - Pagina 182
Marketing Agroturistic - Pagina 183
Marketing Agroturistic - Pagina 184
Marketing Agroturistic - Pagina 185
Marketing Agroturistic - Pagina 186
Marketing Agroturistic - Pagina 187
Marketing Agroturistic - Pagina 188
Marketing Agroturistic - Pagina 189
Marketing Agroturistic - Pagina 190
Marketing Agroturistic - Pagina 191
Marketing Agroturistic - Pagina 192
Marketing Agroturistic - Pagina 193
Marketing Agroturistic - Pagina 194
Marketing Agroturistic - Pagina 195
Marketing Agroturistic - Pagina 196
Marketing Agroturistic - Pagina 197
Marketing Agroturistic - Pagina 198
Marketing Agroturistic - Pagina 199
Marketing Agroturistic - Pagina 200
Marketing Agroturistic - Pagina 201
Marketing Agroturistic - Pagina 202
Marketing Agroturistic - Pagina 203
Marketing Agroturistic - Pagina 204
Marketing Agroturistic - Pagina 205
Marketing Agroturistic - Pagina 206
Marketing Agroturistic - Pagina 207
Marketing Agroturistic - Pagina 208
Marketing Agroturistic - Pagina 209
Marketing Agroturistic - Pagina 210
Marketing Agroturistic - Pagina 211
Marketing Agroturistic - Pagina 212
Marketing Agroturistic - Pagina 213
Marketing Agroturistic - Pagina 214
Marketing Agroturistic - Pagina 215
Marketing Agroturistic - Pagina 216
Marketing Agroturistic - Pagina 217
Marketing Agroturistic - Pagina 218
Marketing Agroturistic - Pagina 219
Marketing Agroturistic - Pagina 220
Marketing Agroturistic - Pagina 221
Marketing Agroturistic - Pagina 222
Marketing Agroturistic - Pagina 223
Marketing Agroturistic - Pagina 224
Marketing Agroturistic - Pagina 225
Marketing Agroturistic - Pagina 226
Marketing Agroturistic - Pagina 227
Marketing Agroturistic - Pagina 228
Marketing Agroturistic - Pagina 229
Marketing Agroturistic - Pagina 230
Marketing Agroturistic - Pagina 231
Marketing Agroturistic - Pagina 232
Marketing Agroturistic - Pagina 233
Marketing Agroturistic - Pagina 234
Marketing Agroturistic - Pagina 235
Marketing Agroturistic - Pagina 236
Marketing Agroturistic - Pagina 237

Conținut arhivă zip

 • Marketing Agroturistic.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Studiul Sortimentelor Produselor de Parfumerie

Din cele mai vechi timpuri, folosirea cosmeticelor s-a interferat cu dezvoltarea sociala a omului. Primul utilizator de vopsele pentru fata si corp...

Analiza calității autoturismelor

transport de persoane si marfa se datoreaza vitezei si independentei pe care o permit. Însa aceasta popularitate a adus la supraîncarcarea...

Marketing Muzeal

Marketingul muzeal reprezintă un domeniu de activitate foarte slab dezvoltat la noi în ţara. De altfel, acest tip de activităţi, şi aici putem să...

Publicitatea și promovarea vânzărilor - Dacia Logan

Motivatie În alegerea produsului pentru care am realizat acest proiect, o influenta foarte puternica a avut-o faptul ca DACIA este cea mai...

Mixul de Marketing și Rolul Acestuia în Atingerea Obiectivelor Majore ale Întreprinderii

Capitolul 1. Conceptul de marketing mix Optiunea strategica de marketing, concretizata in decizia echipei manageriale exprima "a face ceea ce...

Programe de marketing pentru firma SC Osaca SRL

Capitolul 1. Prezentarea firmei SC OSACA SRL. 1.1. Obiectul de activitate Societatea comerciala OSACA SRL, avand sediul la Braşov, str Cocorului;...

Strategie de Imagine la Agenția de Turism X

Motivaţie Societatea de astăzi trăieşte acele clipe în care imaginea contează foarte mult şi controlează aproape totul. Adolescenţii vor sa iasă...

Te-ar putea interesa și

Mapa întreprinzătorului în agroturism

Ce este turismul? Turismul este un act care implica o calatorie temporara si care presupune efectuarea unor cheltuieli. Este definit ca fiind un...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Sistemul Informațional de Marketing

INTRODUCERE După 1989, în România turismul a înregistrat o evoluţie descendentă, semnalându-se diminuări alarmante la majoritatea indicatorilor...

Perspectivele dezvoltării agroturismului montan în zona Monana Semenic

INTRODUCERE Turismul în mediul rural oferă posibilitatea ca oamenii să se apropie, să cunoască condiţiile vieţii materiale şi spirituale a...

Stadiu Cunoașterii în Domeniul Agroturismului și a Marketingului

Introducere Satul românesc, ospitalitatea oamenilor, specificul românesc(arhitectură, bucătărie tradiţională, port popular, muzică, artizanat,...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadrează şi activităţile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Pensiunea Moș Crăciun

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Aspecte privind Eficiența Economică a Sistemelor Informaționale de Marketing din Turism și Agroturism

Consumurile mari de resurse - umane, materiale şi financiare – generate de realizarea şi funcţionarea sistemelor informaţionale de marketing din...

Ai nevoie de altceva?