Agroturismul

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 28392
Mărime: 125.45KB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Cucu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grecu Matei
Facultatea de Vest Timisoara Specializarea Turism-Servicii

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. 1. Modul de practicare a agroturismului în satele din judeţul Caraş–Severin 3
 3. 1.1. Conceptul de agroturism 3
 4. 1.2. Organizarea agroturismului la nivelul unei gospodării 4
 5. 1.3. Avantaje economice din practicarea agroturismului 7
 6. 1.4. Efectele sociale determinate de practicarea agroturismului 11
 7. 2. Promovarea agroturismului în judeţul Caraş-Severin 15
 8. 2.1. Managementul activităţii de agroturism 15
 9. 2.1.1. Reţeaua agroturistică din Caraş-Severin 16
 10. 2.1.2. Înfiinţarea şi funcţionarea agenţiei de agroturism 17
 11. 2.2. Elemente de marketing în promovarea agroturismului cărăşan 19
 12. 2.2.1. Promovarea produsului agroturistic 21
 13. 2.2.2. Alte elemente de marketing utilizate în promovarea agroturismului 22
 14. 2.3.Politici de stimulare a agroturismului cărăşan 25
 15. 3. Potenţialul agroturistic al satelor cărăşene 33
 16. 3.1. Zona rurală cărăşană 33
 17. 3.1.1. Aspecte demografice 35
 18. 3.1.2. Economia rurală 37
 19. 3.1.2.1. Agricultura 38
 20. 3.1.2.2. Industria 41
 21. 3.2.Puncte de atracţie în judeţul Caraş-Severin 43
 22. 3.2.1. Zona turistică Semenic 43
 23. 3.2.2. Zona turistică a Munţilor Aninei 44
 24. 3.2.3. Zona turistică a Muntelui Mic 44
 25. 3.2.4. Zona turistică a Munţilor Locvei şi Almăjului 45
 26. 3.2.5. Zona turistică Valea Cernei 45
 27. 3.2.6. Zona turistică a Dunării 46
 28. 3.3. Potenţialul agroturistic în zona montană cărăşană 46
 29. 3.4. Perspectivele de dezvoltare ale mediului rural cărăşan 55
 30. 4. Concluzii 59
 31. Anexe 61
 32. Bibliografie 65

Extras din proiect

INTRODUCERE

Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al spaţiului rural, în marile rezerve nevalorificate care se află pe teritoriul românesc. La începutul acestui nou mileniu, acest spaţiu se prezintă cu serioase rămâneri în urmă faţă de mediul urban, cu discrepanţe între nivelul de viaţă al locuitorilor din cele două medii. O şansă pentru dezvoltarea mediului rural constă în extinderea organizată a agroturismului care este modalitatea cea mai eficientă de valorificare superioară a resurselor materiale şi umane.

Judeţul Caraş-Severin, cunoscut altădată ca „motorul economiei româneşti”, precum şi una din principalele sale arii miniero-metalurgice, s-a transformat într-o zonă de dezvoltare submediocră, cu scăderi constante şi puternice la toate activităţile economice, fără perspective imediate şi cu grave probleme demografice. În aceste condiţii, în căutarea soluţiilor alternative de redresare a situaţiei economice, agroturismul prezintă avantaje de necontestat.

În primul rând asigură locuri de muncă şi obţinerea unor venituri rezonabile pentru populaţia din zona rurală carăşană, aflată în prezent într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar datorită reculului înregistrat în activitatea economică.

Permite apoi revigorarea activităţilor complementare, care se pot extinde proporţional cu dezvoltarea agroturismului, constituind surse de venituri pentru alte categorii din populaţia activă: ghizi, instructori, mici meşteşugari, comercianţi

Agroturismul asigură posibilitatea valorificării superioare a surplusului din gospodăriile ţărăneşti, care de multe ori se degradează prin neîntrebuinţare. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât produsele naturale sunt mai naturale, realizate fără folosirea pesticidelor, deci de cea mai bună calitate. Ţinând cont şi de faptul că judeţul Caraş-Severin are compoziţia floristică cu o valoare extraordinară singura din ţară care o concurează pe cea din Obcinele Bucovinei (Vatra Dornei), produsele alimentare au un gust foarte bun, fiind apreciate în străinătate ceea ce sporeşte calitatea produselor.

Practicarea agroturismului constituie un element benefic şi pentru populaţia autohtonă, care doreşte să-şi petreacă vacanţele în alte zone decât cele cotidiene, dar veniturile modeste nu le permite itinerarii costisitoare; preţurile practicate în agroturism sunt mai mult accesibile decât în turismul clasic, favorizând dezvoltarea unui turism de masă.

Dezvoltarea acestei activităţi ar permite cunoaşterea unei zone cărăşene, agroturismul putând deveni un ambasador invizibil, facilitând atragerea investitorilor pentru această ramură a sectorului terţiar sau alte ramuri ale economiei.

Alegerea acestei teme constituie prezentare unei alternative la turismul tradiţional deoarece prin agroturism se pot dezvolta o serie de zone a căror grad de activitate economică, la această oră, este limitat. Totodată agroturismul reprezintă o şansă de afirmare pentru tinerii absolvenţi deoarece promovarea proiectelor concepute în acest domeniu de către aceştia, poate conduce la dezvoltarea societăţii în ansamblu

Lucrarea este structurată în trei capitole majore care analizează modul de practicare a agroturismului în judeţul Caraş-Severin (capitolul I), promovarea agroturismului în judeţul Caraş-Severin, identificându-se întreaga reţea agroturistică a judeţului precum şi promovarea unor politici de stimulare a agroturismului cărăşan (capitolul II)

În capitolul III al lucrării am realizat o prezentare în ansamblu a potenţialului agroturistic al satelor cărăşene prezentând sub aspect demografic întreaga zonă rurală cărăşană, dar şi principalele puncte de atracţie ale acestui judeţ.

Se remarcă faptul că la dezvoltarea acestui tip de servicii trebuie să participe întreaga societate dar mai ales factorul politic, în special administraţia locală care poate susţine şi încuraja activitatea agroturistică, în primul rând prin creditări cu dobânzi bonificate şi mai ales, prin înfiinţarea, în fiecare din zonele analizate a unor ferme agroturistice tip, model de urmat pentru ceilalţi locuitori, în concordanţă cu protejarea mediului înconjurător

CAPITOLUL I.

MODUL DE PRACTICARE A AGROTURISMULUI ÎN SATELE DIN JUDEŢUL CARAŞ–SEVERIN

1.1. CONCEPTUL DE AGROTURISM

Odată cu dezvoltarea activităţii turistice şi cu extinderea sa explozivă, a fost evidenţiată şi o diversificare a acestuia, în funcţie de dorinţele turiştilor, particularităţile reliefului, complexitatea serviciilor.

O desprindere masivă din această ramură complexă a turismului care a avut loc în urmă cu două decenii, o constituie turismul rural. Atenţia deosebită a factorilor politici şi administrativi pentru această zonă (rurală), care se doreşte a fi atât protejată cât şi modernizată, a impus ca o posibilitate reală de dezvoltare această activitate de turism rural. Pe de altă parte tendinţa populaţiei urbane de a-şi petrece timpul liber în mijlocul naturii, în linişte, departe de tot ce semnifică termenul urban inclusiv poluare, este o garanţie a posibilităţii de dezvoltare a acestei activităţi în mediul sătesc.

Agroturismul este o activitate complexă, incluzând două genuri de activităţi: una pur turistică, iar alta economică, cel mai adesea agricolă dar şi de altă natură care o deserveşte pe prima, o complectează şi întregeşte Tocmai pentru că presupune o suită de activităţi bine corelate, agroturismul este mult mai apreciat atât de turişti; care beneficiază de o gamă mai largă, mai cuprinzătoare şi mai satisfăcătoare de servicii cât şi de iniţiatorii activităţii, care au posibilităţi mai complexe de valorificare a resurselor materiale şi umane din zona rurală. Există o interdependeţă între agroturism şi celelalte ramuri economice săteşti, pentru că practicarea agroturismului determină dezvoltarea acestora (olărit, legumicultură, cultivarea fructelor de pădure şi prelucrarea lor, pescuitul, etc.), iar acestea la rândul lor creează noi posibilităţi de dezvoltare şi expansiune a agroturismului.

Preview document

Agroturismul - Pagina 1
Agroturismul - Pagina 2
Agroturismul - Pagina 3
Agroturismul - Pagina 4
Agroturismul - Pagina 5
Agroturismul - Pagina 6
Agroturismul - Pagina 7
Agroturismul - Pagina 8
Agroturismul - Pagina 9
Agroturismul - Pagina 10
Agroturismul - Pagina 11
Agroturismul - Pagina 12
Agroturismul - Pagina 13
Agroturismul - Pagina 14
Agroturismul - Pagina 15
Agroturismul - Pagina 16
Agroturismul - Pagina 17
Agroturismul - Pagina 18
Agroturismul - Pagina 19
Agroturismul - Pagina 20
Agroturismul - Pagina 21
Agroturismul - Pagina 22
Agroturismul - Pagina 23
Agroturismul - Pagina 24
Agroturismul - Pagina 25
Agroturismul - Pagina 26
Agroturismul - Pagina 27
Agroturismul - Pagina 28
Agroturismul - Pagina 29
Agroturismul - Pagina 30
Agroturismul - Pagina 31
Agroturismul - Pagina 32
Agroturismul - Pagina 33
Agroturismul - Pagina 34
Agroturismul - Pagina 35
Agroturismul - Pagina 36
Agroturismul - Pagina 37
Agroturismul - Pagina 38
Agroturismul - Pagina 39
Agroturismul - Pagina 40
Agroturismul - Pagina 41
Agroturismul - Pagina 42
Agroturismul - Pagina 43
Agroturismul - Pagina 44
Agroturismul - Pagina 45
Agroturismul - Pagina 46
Agroturismul - Pagina 47
Agroturismul - Pagina 48
Agroturismul - Pagina 49
Agroturismul - Pagina 50
Agroturismul - Pagina 51
Agroturismul - Pagina 52
Agroturismul - Pagina 53
Agroturismul - Pagina 54
Agroturismul - Pagina 55
Agroturismul - Pagina 56
Agroturismul - Pagina 57
Agroturismul - Pagina 58
Agroturismul - Pagina 59
Agroturismul - Pagina 60
Agroturismul - Pagina 61
Agroturismul - Pagina 62
Agroturismul - Pagina 63
Agroturismul - Pagina 64
Agroturismul - Pagina 65
Agroturismul - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Agroturismul.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Analiza rentabilității unităților economice agroturistice

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pieţei, are implicaţii...

Analiza statistică dintre ofertă și cererea turistică din Delta Dunării în perioada 2000-2007

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate...

Economia turismului - amenajări turistice în Țara Oasului

I. CONCEPTUL ,,ŢARA OAŞULUI’’ Etimologia cuvântului: Pentru etimologia toponimului ,,Oaş’’ s-au emis mai multe ipoteze: - după numele unui...

Dezvoltarea Agroturismului și Implementarea de Strategii Naționale și Locale

1. Definirea Agroturismului Agroturismul a fost definit pentru prima dată în 1988, în cadrul Programului din Belize introdus de Rio Bravo...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Piața agroturistică

1.1Definitie Agroturismul este o forma de turism rural aparuta ca o alternativa la turismul clasic. “Agroturismul este activitatea de primire si...

Economia Agroturismului

1.1. Premise Impactul schimbărilor economice la nivel global (liberalizarea pieţelor), a schimbărilor de status quo (descentralizarea sau...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Cercetări privind implementarea mărcii Q în pensiunile agroturistice din România - studiu de caz

INTRODUCERE Criza economică mondială va reduce drastic numărul de turişti care vor vizita România în acest an. Pentru banii turiştilor se va da o...

Cercetări privind dezvoltarea agroturismului pe Valea Teleajenului - studiu de caz

INTRODUCERE Ţara noastră dispune de un potenţial agroturistic remarcabil. Avem multe şi variate resurse naturale, dispunem în acelaşi timp de...

Dezvoltarea Agroturismului în Soveja - Vrancea

INTRODUCERE După decembrie 1989, turismul românesc a intrat într-o nouă etapă, şi anume aceea a reformei economice, a aşezării sale pe principiile...

Analiza zonei Bran Moeciu din perspectiva agroturismului

INTRODUCERE Tot mai mulţi sunt cei care după un an de muncă şi diverse griji doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai aproape de frumuseţile naturii,...

Agroturismul, forma de relansare a satului vâlcean

INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că...

Agroturism în Munții Maramureșului

CAPITOLUL 1 ZONA AGROTURISTICĂ MARAMUREŞ Provincie aparent „închisă în sine” prin coordonatele sale geografice, depozitară a unei civilizaţii...

Ai nevoie de altceva?