Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 20 din 43

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of innovation and, by the way of consequence, the diversification of goods and services offered by operators and raising their quality. The European community attaches great... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea cercetării privind stadiul de aplicare al managementului proiectelor în firmele de construcţii din România suntem în măsură să propunem o metodologie de diagnosticare şi... citește mai departe

42 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Euro - moneda unică europeană

CAPITOLUL I – EURO, MONEDA EUROPEANĂ Secţiunea 1 - Naşterea Euro 1.1. Cum a apărut ideea unei monede europene unice? Cooperarea monetară în Europa a început imediat după cel de-al doilea război mondial şi s-a intensificat după aceea. Dezvoltând “Raportul Delors”, prezentat în 1989, Reuniunea de la Maastricht... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetarea satisfacției clienților pentru produsele Doncafe

INTRODUCERE Organizaţiile de orice fel (industriale sau comerciale, private sau guvernamentale) furnizează produse sau servicii destinate să satisfacă necesităţile şi cerinţele clienţilor. Creşterea concurenţei în toate domeniile a condus, pe plan general, la aşteptări din partea clienţilor din ce în ce mai... citește mai departe

90 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând sistemul economic dincolo de graniţele unui singur stat, ne forţează, de fapt, să ne dăm seama ce simţim cu adevărat în legatură cu mâna invizibilă. Dacă privim pieţele... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivarea Asupra Performanțelor Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I FUNCŢIONARUL PUBLIC. CONCEPT. TIPOLOGIE 1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ Primele reglementări privind pregătirea personalului pentru ocuparea diferitelor slujbe datează încă din prima jumătate a secolului XIX. Conceptul “statut” este folosit pentru prima dată în anul 1847, când se adoptă, la... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’ Omul — ca reflecţie a cerului — reprezintă cununa creaţiei lui Dumnezeu. Omul nu este numai o fiinţă solitară, care trăieşte izolat de semeni şi de lume, ci o fiinţă... citește mai departe

156 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Administrativ-Teritoriala

INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă acuitate în perioada constituirii statelor mari, centralizate, determinată fiind de nevoia unităţii de scop şi acţiune pe întregul teritoriu aflat sub suveranitatea... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de diagnostic organizatoric - metoda Taguchi și metoda Anadis

I. Neconformitatea pentru organizatie 1.1. Neconformitatile boala sau binefacere pentru organizatii In toate oganizatiile chiar performante, ”vanatoarea” neconformitatilor ar putea fi instaurata ca un sport profesional. Este necesar ca depistarea neconformitatilor sa devina o misiune sistemica si permanenta a... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Combustibili Alternativi

1. INTRODUCERE Aceasta lucrare prezinta tipurile de combustibili neconventionali, sistemele de stocare si de alimentare cu asemenea combustibili, economia de combustibil si emisiile nocive la automobile. Se cauta o alternativa la combustibilul petrolier deficitar, care sa satisfaca simiultan si cerinta de limitare... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avantaleje comerțului electronic

Introducere Utilizarea la scară largă a informaticii, a comunicațiilor precum și a progresului tehnic către o Societate Informațională asigură creșterea economică în condițiile unei protecții sporite a mediului, accelerând reducerea consumului fizic în favoarea valorificarii cât mai eficiente a informației și a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de Cultivare și Valorificare a Speciilor Floricole din Grupa Imortelelor

Introducere Chiar şi celor mai renumiţi critici le este greu să descrie întru totul frumuseţea operelor de artă; cuvintele sunt alese cu grijă pentru a putea reda cât mai bine din trăirile autorilor, din ceea ce ei doreau să transmită. Despre flori însă, cuvintele nu ar fi de ajuns pentru a le putea descrie,... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Extras Preview

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standarde de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de ajutoare şi de credit, lumii afacerilor şi unui număr din ce în ce mai mare de oameni de ştiinţă din diverse domenii. Fenomenul corupţiei este unul structural şi global care... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Încadrarea Personalului Didactic în Învățământul Liceal și Tehnic Profesional

Argumentare În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea bazei de date pentru monitorizarea progresului elevilor

Argumentare În activitatea mea de mentor şi de profesor, m-a preocupat intens crearea unei baze de date pentru monitorizarea progresului elevilor, caracteristici ale testelor si ale rezultatelor evaluărilor la clase. Prin această aplicaţie realizată în Oracle , interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa... citește mai departe

119 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii Preliminare în Vederea Elaborării Soluțiilor Tehnice Necesare Realizării Sistemelor Mecatronice Mobile Inteligente cu Impact Ecologic Pentru Echipamente Textile

Acronime si abrevieri retele cu protocol IEEE 802.4.5 - ZigBee - 42 - Obiectivele studiului I. Analiza tipurilor de structuri de procesare a informatiilor pentru aplicatii mobile si elaborarea solutiilor generalizate pentru sistemele de prelevare si prelucrare de la distanta a datelor specifice parametrilor... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Buna Guvernare în Gestionarea Resurselor Neregenerabile

1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi a asigurat aproximativ 1,1 miloane de locuri de muncă directe. Sectorul IENE, ce cuprinde peste 16.500 companii, este dominat de întreprinderi mici şi mijlocii. În afara... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în cadrul Laboratorului de Pomicultură, care a funcţionat pe lângă Staţiunea de Cercetări Hortiviticole Iaşi, cercetările trebuind să răspundă necesităţilor crescânde, de... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența ionilor clorură și a ionilor fluorură asupra stabilității la coroziune a unui aliaj dentar pe bază de Co și Cr

INTRODUCERE Metalele şi aliajele au fost utilizate în cavitatea orală încă din antichitate, aurul şi aliajele sale fiind materialele preferate datorită rezistenţei la coroziune, biocompatibilităţii şi distincţiei corespunzătoare. Pe linia evoluţiei metalelor în stomatologie în evul mediu, metalul preferat a rămas... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Extras Preview

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work is structured in three chapters, the first chapter we talked about materiality considerations in national and international audit, in the second chapter of audit risk and... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview