Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 11684
Mărime: 136.35KB (arhivat)
Publicat de: Geanina Costea
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD - IAŞI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE: STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI
 2. CAPITOLUL I : CADRUL NATURAL 3
 3. 1.1. Condiţii pedoclimatice 3
 4. 1.2. Organizarea unităţii 13
 5. 1.3. Baza materială a S.C.D.P. Iaşi 14
 6. CAPITOLUL II : IMPORTANŢA CULTURII MĂRULUI, ORIGINEA,SITUAŢIA LA NOI ÎN ŢARĂ ŞI PE PLAN MONDIAL,CERINŢELE MARULUI FAŢĂ DE FACTORII DE MEDIU
 7. 2.1. Importanţă, origine şi aria de răspândire 16
 8. 2.1.1. Importanţă 16
 9. 2.1.2. Originea şi aria de răspândire 18
 10. 2.2. Situaţia privind cultura mărului pe plan 18
 11. 2.3. Sortimentul de soiuri de măr cultivate la noi în ţară şi pe plan mondial 20
 12. 2.4. Particularităţi biologice şi ecologice 21
 13. 2.5. Cerinţele mărului faţă de factorii ecologici 23
 14. 2.5.1. Cerinţele faţă de lumină 23
 15. 2.5.2. Cerinţele faţă de căldură 24
 16. 2.5.3. Cerinţele faţă de apă. 25
 17. 2.5.4. Cerinţele faţă de sol 26
 18. 2.5.5. Expoziţia terenului 28
 19. CAPITOUL III. CERCETĂRI CARE SE REFERĂ LA UTILĂ DIN PLANTAŢIILE POMICOLE DE MĂR
 20. 3.1.Cercetări la noi în ţară 29
 21. 3.2. Cercetari pe plan mondial 37
 22. CAPITOLUL IV: METODA DE LUCRU, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE PROPUSE
 23. 4.1. Colectarea materialului entomologic 42
 24. 4. 2. Analiza şi interpretarea datelor obţinute 43
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI

Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în cadrul Laboratorului de Pomicultură, care a funcţionat pe lângă Staţiunea de Cercetări Hortiviticole Iaşi, cercetările trebuind să răspundă necesităţilor crescânde, de modernizare a producţiilor agricole, prioritar a produselor horti-viticole, care să asigure produse pentru alimentaţia populaţiei, materie primă pentru industrie şi necesităţi pentru export.

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi a luat fiinţă la 1 martie 1977 prin Decretul nr. 38/1977, din necesitatea de a da viaţă dezideratului de integrare a cercetării cu producţia.

Sediul staţiunii a fost stabilit la început la Sârca, în comuna Bălţaţi la Pepiniera Sârca, unde a funcţionat doi ani, timp în care s-a acţionat pentru obţinerea aprobărilor şi construirea sediului actual pe teritoriul comunei Miroslava, limitrof cu municipiul Iaşi, unde au fost reînfiinţate câmpurile experimentale ale sectorului de cercetare.

Activitatea se desfăşoară în cadrul a două sectoare: cercetare şi dezvoltare şi a unor compartimente specializate: contabilitate, mecanizare, aprovizionare şi administraţie.

Sectorul cercetare cuprinde următoarele laboratoare: genetică şi ameliorare, agrotehnică, protecţia plantelor, dendrologie şi înmulţirea materialului săditor pomicol.

Sectorul de dezvoltare cuprinde 8 ferme de producţie şi un depozit de păstrare a fructelor: Ferma nr. 1 Velniţa, Ferma nr. 2 Maxut, Ferma nr. 3 Sârca, Ferma nr. 4 Sârca, Ferma nr. 5 Pepiniera Sârca, Ferma nr. 6 Sârca, Ferma nr. 7 Miroslava, Ferma nr. 8 Liliac la care se mai adaugă Depozitul de păstrare a fructelor Sârca, cu o capacitate de 5500 t.

S-a urmărit îmbunătăţirea structurii producţiei de fructe prin creşterea suprafeţelor ocupate cu sâmburoase. Aceste suprafeţe ocupau în anul 1977, 82 ha iar în anul 1997, 285 ha fiind reprezentate în principal prin soiuri valoroase de cireş şi vişin urmate apoi de prun, cais şi piersic.

După anul 2005, în urma retrocedării terenurilor vechilor proprietari, Staţiunea are o suprafaţă totală de 567,74 ha.

Fermele de dezvoltare tehnologică valorifică rezultatele cercetării ştiinţifice prin aplicarea celor mai noi verigi tehnologice de cercetare a tuturor speciilor pomicole din zona de influenţă a staţiunii (Judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui).

Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Iaşi, înfiinţată în anul 1977 prin Decretul nr. 38/1977 a fost reorganizată ca instituţie publică cu finanţare extrabugetară în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin Legea nr. 290/15.05.2002, modificată şi completată şi H.G. nr. 1711/2004 având ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic, instruirea profesională, servicii de consultanţă.

Bibliografie

Alexandri Al., 1963 - Eficacitatea unor insecticide în combaterea viermelui merelor (Carpocapsa pomonella L.). Analele secţiei de protecţia plantelor, vol. I, Bucureşti, 1963.

Amzăr Valentin, 2004 - Măsuri de prevenire şi combatere a dăunătorilor din livadă pe timp de iarnă. Rev. Horticultura nr. 12/2004, pg. 17-18;

Amzăr Valentin, 2004 - Tratamente chimice recomandate în livezile de măr şi păr. Rev. Horticultura nr. 4/2004, pg. 20-23;

Amzăr Valentin, 2005 - Dăunătorii din livezile de măr şi combatere. Rev. Sănătatea plantelor nr. 4/2005, pg. 37-38;

Amzăr Valentin, 2004 - Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pe timp de iarnă. Rev. Agricultorul roman nr. 12, pg. 15.

Balaj D., 1960 - Cicada gheboasă a pomilor(Ceresa bubalus F.). "Protecţia plantelor în sprijinul agriculturii", vol. I, Bucureşti, Ed. Agrosilvică.

Balaj D., 1962 - Observaţii asupra cicadei gheboase a pomilor (Ceresa bubalus F.) în Delta Dunării şi recomandări pentru combatere. În: Hidrobiologie, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R.

Balevsky A.D., Vaseff N., 1958 - Die Obstmade – Laspeyresia pomonella L. Ministerium f. Land und Fortwirtschaft. Inst. F. Pflanzenschutz, Sofia.

Benassy C., Bianchi H., 1960 - Sur l'ecologie de Prospaltella perniciosi Tower(Hymenoptera-Aphelinidae), parasite specifique importe de Quadraspidiotus perniciosus Comst. Hom. Diaspididae). "Entomophaga", 6 nr. 2.

Bolbose Cecilia, 2006 - Cicada albă a mărului(Typhlocyba pomara)- specie dăunătoare nouă pentru bazinul pomicol Voineşti. Rev. Sănătatea plantelor nr. 3.

Balaj Dragomoir, 2007 - Cicada gheboasă a pomilor, dăunător puţin cunoscut în ţara noastră. Rev. Sănătatea plantelor nr 5, pg. 44;

Berca Mihai, 2000 - Starea fitosanitară a patrimoniului pomi-viticol. Rev. Agricultorul român nr 12, pg. 8-9;

Preview document

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 1
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 2
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 3
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 4
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 5
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 6
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 7
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 8
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 9
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 10
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 11
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 12
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 13
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 14
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 15
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 16
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 17
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 18
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 19
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 20
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 21
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 22
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 23
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 24
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 25
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 26
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 27
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 28
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 29
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 30
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 31
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 32
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 33
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 34
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 35
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 36
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 37
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 38
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 39
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 40
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 41
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 42
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 43
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 44
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 45
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 46
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 47
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 48
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 49
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 50
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 51
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 52
Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Cercetari Privind Speciile Daunatoare si Utile din Unele Plantatii Pomicole de Mar.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr

Introducere Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi, parte componentă a sectorului horticol şi, implicit, a agricuturii din România, are o veche...

Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod

INTRODUCERE Republica Moldova posedă condiţii de climă şi de sol destul de favorabile pentru cultura speciilor pomicole, pomicultura reprezintă...

Eficiența Economică în Cadrul Pensiunii Agroturistice Casa Bogadi

CAPITOLUL I AGROTURISMUL – SFERA DE CUPRINDERE, CLASIFICARE ŞI EVOLUTIE 1.1. Definiţia şi conceptele agroturismului Pe măsură ce agroturismul se...

Managementul Sistemelor de Irigații și Importanța Acestora

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,este structurată în 3 capitole,ce tratează o problemă importantă pentru dezvoltarea sectorului agriicol din...

Analiza situației financiar-patrimoniale la SC Pantip SRL

CAPITOLUL I S.C. PANTIPS.R.L. -Prezentare generala- PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Scurt istoric Societatea S.C. PANTIPS.R.L. a fost...

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Studii privind comportarea unor soiuri de măr cu rezistență la boli

Malus domestica Borkh sau mărul cultivat reprezintă un hibrid interspecific natural rezultat din încrucişarea spontană consecutivă a mai multor...

Ai nevoie de altceva?