Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 12386
Mărime: 76.41KB (arhivat)
Publicat de: Teresa Dobre
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valerian BALAN
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA CATEDRA DE POMICULTURĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. 1.Revista literaturii - 6
 3. 1.1 . Formareacalităţii fructelor de măr 6
 4. 1.2. Evaluarea potenţialului productiv şi calitativ al soiurilor în sistem intensiv - 9
 5. 2.OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE 17
 6. 2.1.Obiecte de cercetare 17
 7. 2.1.1.Portaltoiul M 26 17
 8. 2.1.2.Soiul Golden Delicious 18
 9. 2.1.3. Soiul Idared 19
 10. 2.1.4. Soiul Florina - 21
 11. 2.1.5.Coroana fus subţire ameliorat - 22
 12. 2.2. Schema experienţei 23
 13. 2.3. Metodele de cercetare 23
 14. 2.4.Condiţiile climaterice 25
 15. 2.5.Caracteristica solului 27
 16. 2.6.Agrotehnica 28
 17. 3. REZULTATELE OBŢINUTE 29
 18. 3.1.Indici fitometrici ai creşteri pomilor 29
 19. 3.1.1.Indici fitometrici ale coroanelor în funcţie de metoda de rărire - 29
 20. 3.2.Producţia de fructe. - 31
 21. 3.3.Indici de calitate a fructelor - 33
 22. 3.3.1. Calitatea fructelor după diametru în funcţie de metoda de rărire
 23. a organelor reproductive - 33
 24. 3.3.2. Indici de calitate a fructelor în experienţa tratată cu substanţe chimice
 25. răritoare de fructe. 35
 26. 4.Eficienţa economică - 38
 27. 5.Protecţia Muncii - 40
 28. 6.Protecţia Mediului - 42
 29. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 45
 30. BIBLIOGRAFIE - 47

Extras din licență

INTRODUCERE

Republica Moldova posedă condiţii de climă şi de sol destul de favorabile pentru cultura speciilor pomicole, pomicultura reprezintă una din ramurile principale ale agriculturii.

Cercetările întreprinse în domeniul pomiculturii intensive demonstrează că un rol important în sporirea calităţii şi cantităţii producţiei de mere îl au o serie de componente tehnologice specifice: rărirea chimică şi manuală a fructelor, fertilizarea foliară şi tăierile în verde a pomilor. Aceste procedee tehnologice permit obţinerea unor fructe de calibru corespunzător cerinţelor pieţei cît şi o uniformitate a mărimii acestora în coroana pomilor (N. Ghena, şi alţii 2004; N. Branişte, 2004; Т. Дорошенко, 2006).

Mărul este specia pomicolă cea mai prioritară şi mai răspândită în pomicultura Republicii Moldova, care ocupă circa 80% din producţia globală de fructe. Conform direcţiei principale a concepţiei dezvoltării pomiculturii, ponderea producţiei de mere va rămâne dominantă şi pe viitor. (M. Rapcea, V. Mlădinoi, ş.a.2002)

În pomicultura modernă pentru atingerea unor performanţe competitive şi rapide este necesar folosirea portaltoilor de vigoare redusă (M9) şi medie (M26, M106) a pomilor, precum şi a pomilor cu ramurii anticipate din pepinieră. În acelaşi timp după plantare trebuie aleasă o formă de conducere a pomilor cât mai liberă ca fus–tufă, tufa ameliorată, fusul subţire, etc., care permit pe lângă o desime de 2000-3000 pomi/ha coroane bine luminate, creşteri moderate şi recoltare eficientă (V. Balan, şi alţii 2004; N. Ghena, 2004 )

În conformitate cu strategia dezvoltării sectorului agro-industrial pe anii 2006-2015 se preconizează înlocuirea treptată a livezilor existente, cu potenţial productiv epuizat cu plantaţii de tip nou bazate pe tehnologii avansate de producere a fructelor . Deoarece, principala verigă agrotehnică a oricărei tehnologii de producere a fructelor este structura plantaţiei pomicole, problema optimizării ei a fost şi rămâne una din cele mai importante în cercetările ştiinţifice din pomicultură (Gh. Cimpoieş, 1993; V. Balan, 1997; V. Babuc, 2000).

Problema optimizării structurii plantaţiilor pomicole, în decursul ultimilor decenii, a fost una din cele mai principale în cercetările ştiinţifice efectuate în pomicutură.(V. Babuc 1975, Gh. Cimpoieş 1992, V. Balan 1997)

Printr-o hrănire corespunzătoare efectuată prin fertirigare sau foliară şi intervenţii în verde asupra lăstarilor în creştere se creează un echilibru între diferenţierea şi fructificarea care duce la producţii constante şi de calitate. Aceste măsuri tehnice trebuie completate cu normarea încărcăturii de rod după legarea fructelor.

Secvenţele tehnologiсe care au o contribuţie substanţială la creştere calităţi fructelor, o reprezintă utilizarea îngrăşămintelor foliare , rărirea chimică şi manuală a fructelor, care din păcate se aplică sporadic sau chiar deloc, în livezile de măr.

REVISTA LITERATURII

1.1.Formarea calităţii fructelor de măr

Producţia globală a merelor este extrem de înaltă – într-adevăr, estimările Organizaţiei Internaţionale a Alimentaţiei şi Agriculturii sugerează că în anul 2005 s-au produs peste 62 mln tone de mere. Este evident că pentru a comercializa produsele la preţuri superioare, este esenţial ca producătorii să producă fructe de cea mai bună calitate – la standardele pieţei internaţionale – şi după aceasta să se asigure că menţin calitatea fructelor după recoltare, pe parcursul păstrării şi livrării.

Producătorul trebuie să analizeze afacerea în perspectivă, să determine ce soiuri/ caracteristici ale merelor sunt solicitate cel mai mult pe pieţele ţintă, şi care dintre soiuri poate fi cultivat şi mânuit la standarde înalte şi care va aduce cea mai mare recuperare financiară a investiţiilor.

Aspectele calităţii fructelor ce trebuie să fie luate în consideraţie includ:

• Aspectul exterior – culoarea, forma şi dimensiunea fructului

• Calităţile organoleptice – gustul, textura şi aroma

• Lipsa defectelor frecvente – malformaţii sau alte probleme fiziologice

• Rezistenţa la dăunători şi boli

• Termenul de păstrare – dacă fructul rămâne în condiţii bune după o perioadă îndelungată sau mai scurtă

• Rezistenţă bună la deteriorarea în timpul culesului, după recoltare şi pe parcursul transportării

• Uşurinţa producerii

• Recolte bune şi sigure.

Preview document

Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 1
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 2
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 3
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 4
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 5
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 6
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 7
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 8
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 9
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 10
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 11
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 12
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 13
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 14
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 15
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 16
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 17
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 18
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 19
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 20
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 21
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 22
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 23
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 24
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 25
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 26
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 27
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 28
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 29
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 30
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 31
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 32
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 33
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 34
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 35
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 36
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 37
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 38
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 39
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 40
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 41
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 42
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 43
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 44
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 45
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 46
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 47
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 48
Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Recolta si Calitatea Fructelor de Mar in Functie de Normarea Incarcaturii cu Rod.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind comportarea unor soiuri de măr cu rezistență la boli

Malus domestica Borkh sau mărul cultivat reprezintă un hibrid interspecific natural rezultat din încrucişarea spontană consecutivă a mai multor...

Tehnologia Culturii Intensive și Superintensive a Mărului

INTRODUCERE Pomologia este stiinta care studiaza particularitatile morfologice, biologice, ecologice si tehnologice ale speciilor si soiurilor de...

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în...

Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură

În cursul lunii martie, executarea lucrărilor din livadă este strâns legată de condiţiile de climă, astfel încât o parte din acestea pot începe...

Pomicultura

1.Sieme de coronă recomandate pentru livezile intensive. Sistemele de coroana adoptate sunt: fusul tufa, palmeta etajata si neetajata, vasul...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Studii privind comportarea unor soiuri de măr cu rezistență la boli

Malus domestica Borkh sau mărul cultivat reprezintă un hibrid interspecific natural rezultat din încrucişarea spontană consecutivă a mai multor...

Tehnologia Culturii Intensive și Superintensive a Mărului

INTRODUCERE Pomologia este stiinta care studiaza particularitatile morfologice, biologice, ecologice si tehnologice ale speciilor si soiurilor de...

Practicarea Pomiculturii Ecologice în Fermele Agroturistice

Capitolul-I. INTRODUCERE ÎN CULTURA ECOLOGICĂ 1.1Agricultura ecologică reprezintă ansamblul de măsuri și metode ce contribuie la realizarea unei...

Principalele Soiuri de Măr Cultivate în Țara Noastră

Close. Este originar din S.U.A. (1938). Coacerea: începutul lunii iulie. Fructele sunt mijlocii, tronconice, acoperite aproape în întregime, cu...

Strategii non-poluante de Combatere a Patogenilor și Dăunătorilor din Plantația de Măr

CAP I. Particularităţile ecologice ale culturii 1.1 Alegerea terenului,amplasarea culturii Mărul este cea mai cunoscuta şi importantă specie...

Pomicultură

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA POMICULTURII Valorificarea eficientă a condiţiilor ecologice, tehnologice şi social-economice de care dispune fiecare...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii pentru existenţa şi activitatea umană. Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi un...

Horticultura

LP 1 Clasificarea speciilor legumicole Clasificarea dupa originea geografica se bazeaza pe localizarea genezei speciilor si raspândirea lor în...

Ai nevoie de altceva?