Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3610
Mărime: 18.91KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Gheorghe
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sălăşan Cosmin
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL SPECIALIZAREA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Extras din referat

În cursul lunii martie, executarea lucrărilor din livadă este strâns legată de condiţiile de climă, astfel încât o parte din acestea pot începe încă din a doua jumătate a lunii februarie şi pot continua chiar şi în luna aprilie.

Aplicarea tratamentelor

Tratamentele fitosanitare la avertizare se fac cu produse care combat rapănul, făinarea, moniliozele, păianjenii, afidele, gărgăriţa florilor de măr, păduchii ţestoşi, acarienii. De asemenea, în cazul livezilor atacate de rapăn în anul precedent, în special la păr, cireş, vişin, prun, cais şi la piersic, se aplică un tratament cu zeamă bordeleză în concentraţie de 3 %, înaintea dezmuguririi, pentru a combate rezervele biologice de monilioze, ciuruirea frunzelor sau deformarea.

Lucrările solului şi administrarea îngrăşămintelor

Afânarea superficială se face imediat după topirea zăpezii, când solul s-a zvântat, pentru a păstra o cantitate cât mai mare din apa acumulată în perioada de toamnă-iarnă. Operaţiunea se execută cu grapa sau folosind cultivatorul. Pe solurile care au fost săpate adânc în toamnă sub protecţia coroanei, afânarea solului se realizează manual, printr-o prasilă cu sapa.

Lucrarea adâncă a solului se face în plantaţiile la care aceasta nu s-a efectuat nici în toamnă, nici în ferestrele din iarnă. Aceasta se execută de-a lungul rândurilor, în benzi de un metru pe ambele părţi sau peste tot, în jurul pomilor, în formă de copci, sub proiecţia coroanelor, exceptând intervalele înierbate artificial sau cele care se vor erbicida.

Administrarea îngrăşămintelor în livadă.

Aplicarea îngrăşămintelor organice descompuse are efect favorabil atât asupra pomilor fructiferi, cât şi asupra însuşirilor fizice ale solului, iar în livezile cu pomi care au o încărcătură normală cu muguri de rod se poate administra 1/3 din doza celor cu azot. Gunoiul de grajd se încorporează în sol atunci când arătura adâncă se execută primăvara.

Tăierea, plantarea şi completarea golurilor

Lucrările de tăiere în plantaţiile pe rod la toate speciile, cu excepţia piersicului şi a caisului (pentru care lucrarea se aplică la sfârşitul perioadei), se fac abia după trecerea pericolului revenirii gerurilor şi a brumei târzii. Se execută, de asemenea, şi tăierile de proiectare şi de formare a coroanelor în plantaţiile tinere, respectiv cele de corecţie şi de reîntinerire.

Plantarea pomilor, a arbuştilor fructiferi şi căpşunului reprezintă una dintre cele mai importante lucrări ale lunii martie. Această lucrare se poate efectua în zile cu temperaturi pozitive, după ce, în prealabil, s-au executat lucrările pregătitoare acestei acţiuni, şi anume: defrişatul şi curăţarea terenului de resturi vegetale, fertilizarea, desfundatul şi făcutul gropilor şi după ce v-aţi procurat materialul săditor necesar. Lucrarea este bine să se execute de îndată ce se poate intra în teren, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

Completarea golurilor. Pentru a realiza livezi încheiate, care să valorifice integral suprafeţele de teren, se impune ca, odată apărute, golurile să fie completate (replantate) cu pomi din aceiaşi specie, soi şi portaltoi, atent fertilizaţi, udaţi. Solul din jur se va lucra de câteva ori în plus.

Alte lucrări pentru luna martie

Se transportă şi se amenajează grămezile cu material fumigen în livezile pe rod, pentru a preveni pagubele produse de revenirea brumelor în perioada înfloritului.

În livezile tinere, tulpinile protejate contra rozătoarelor se dezvelesc spre sfârşitul lunii, iar uneori se văruiesc, pentru a evita insolaţiile.

În zonele de sud şi pe nisipuri, în livezile cu sisteme de irigaţii, se verifică şi se repară amenajările pentru alimentarea cu apă, iar acolo unde apa stagnează, aceasta se drenează.

În plantaţiile cu sisteme de susţinere se verifică spalierii, se înlocuiesc cei rupţi, se consolidează cei existenţi, se întind sârmele şi, după tăieri, se finalizează lucrările de palisat.

În plantaţiile comerciale de căpşun se greblează, se înlătură frunzele uscate, se afânează terenul dintre rânduri, ocazie cu care se conturează banda şi se erbicidează preemergent.

În stoloniere se continuă recoltatul şi valorificarea stolonilor şi se înfiinţează plantaţii noi.

În pepinierele pomicole se încheie tăiatul sălbatecului, se plantează puieţii şi marcotele în câmpul I, se seamănă în şcolile de puieţi, se înfiinţează noi marcotiere sau se completează golurile.

Tăieri de fructificare şi de regenerare

Tăierile de fructificare se finalizează în această lună la speciile pomicole din toate zonele ţării.

La măr şi la păr, formaţiunile tinere de rod (pinteni, ţepuşe, smicele şi nuieluşe) nu se taie, iar mlădiţa se scurtează la 2-3 muguri floriferi. Lăstarii de rod tineri nu se taie. Cele cu vârsta de 3-4 ani de rod se taie deasupra a 1-2 ţepuşe sau pinteni.

La gutui, ramurile anuale lungi care poartă muguri micşti se scurtează la 1/3 din lungime. Măciuliile nu se scurtează, cu excepţia celor slabe care se taie deasupra unui mugure vegetativ de la bază.

La sâmburoase (prun, cais, cireş şi vişin) ramurile mixte tinere, în vârstă de 2 -3 ani, nu se taie, decât dacă depăşesc lungimea de 40-50 cm. Ramurile de un an, de semischelet, crescute în interiorul coroanei până la lungimea de 30-40 cm nu se scurtează. Cele de semischelet în vârstă de peste 5-6 ani pe care se găsesc muguri de rod şi care sunt îmbătrânite, se reîntineresc printr-o scurtare la 1-3 ramificaţii de la punctul de inserţie.

Tăierile anuale la piersic sunt obligatorii, având în vedere că această specie fructifică mai ales pe ramuri mixte şi lungi în vârstă de un an, în caz contrar, pomul se degarniseşte, iar rodul se deplasează la periferia coroanei. Ramurile mixte şi viguroase se scurtează la 60-70 cm.

Tăierile de regenerare se aplică pomilor în plantaţiile îmbătrânite, neglijate o anumită perioadă, fără creşteri anuale, cu producţii de fructe neînsemnate cantitativ şi de o calitate inferioară, în scopul refacerii coroanelor, prin scurtarea ramurilor de schelet şi de semischelet într-o perioadă de 3-4 ani, cu scopul de a stimula pornirea de noi creşteri şi garnisirea acestora cu formaţiuni de rod.

Tăierea de regenerare trebuie să fie însoţită de o lucrare adâncă a solului mult sub proiecţia coroanei, realizând astfel şi o întinerire a sistemului radicular, însoţită obligatoriu şi de o fertilizare puternică. Rănile rezultate cu dimensiuni de peste 4-5 cm diametru se acoperă cu mastic, cu vopsea sau chiar cu amestec de pământ şi de balegă.

La arbuştii fructiferi, tăierile au în vedere formarea tufei şi menţinerea numărului corespunzător de tulpini, precum şi întinerirea acesteia prin înlocuirea celor îmbătrânite cu lăstari noi.

Tratamentele fitosanitare urmăresc combaterea gărgăriţei, florilor de măr, rapănului, făinării, focului bacterian şi a bolilor de scoarţă la speciile seminţoase, moniliozei, acarienilor, afidelor la prun, cireş, vişin şi cais, Taphrinei la piersic, făinării la coacăz, putregaiului cenuşiu la căpşun etc.

În aprilie se încheie plantarea la pomi, la arbuşti fructiferi şi parţial la căpşun, iar în paralel se pot completa golurile în plantaţii. Udarea săptămânală a pomilor plantaţi este obligatorie pentru asigurarea prinderii.

Se finisează, de asemenea, lucrările solului prin executarea arăturii sau a discuirii între rânduri, peste tot sau în benzi alternative, şi se administrează îngrăşăminte organice şi 1/3 din doza de azot.

Preview document

Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 1
Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 2
Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 3
Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 4
Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 5
Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Lucrarile Agricole Anuale in Pomicultura.doc

Alții au mai descărcat și

Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod

INTRODUCERE Republica Moldova posedă condiţii de climă şi de sol destul de favorabile pentru cultura speciilor pomicole, pomicultura reprezintă...

Studii privind comportarea unor soiuri de măr cu rezistență la boli

Malus domestica Borkh sau mărul cultivat reprezintă un hibrid interspecific natural rezultat din încrucişarea spontană consecutivă a mai multor...

Pomicultură Specială

A. MEMORIU DESCRIPTIV 1. Obiectul şi necesitatea proiectului Cultura vişinului este o ramura importanta a pomiculturii, deoarece vişinul este...

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în...

Înființarea unei Plantații Pomicole

Plantaţiile pomicole se înfiinţează numai pe bază de proiecte tehnico-economice. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole nu se poate concepe fără...

Tehnologia de Cultură a Viței de Vie

Din grupa tehnologiilor speciale de cultură a viţei de vie face parte viticultura biologică şi cultura viţei de vie pe nisipuri. Principiile care...

Cultura speciilor pomicole sâmburoase caisul și piersicul

CAP. I IMPORTANŢA CULTURII POMILOR Pomicultura ca ştiinţă studiază procesele biologice şi ecologice ale speciilor pomicole în vederea...

Calendarul Legumicultorului

CALENDARUL LEGUMICULTORULUI Luna Lucrari efectuate FEBRUARIE - Se incearca semintele sanatoase punand cateva din ele sa incolteasca in muschi...

Te-ar putea interesa și

Studiul particularităților biologice de creștere și fructificare a noilor soiuri de măr

INTRODUCERE Pomicultura este o ramură a ştiinţelor agricole şi în acelaşi timp, unul dintre principalele sectoare ale producţiei horticole....

Firma Agrovet

INTRODUCERE Cap.1. Cresterea eficientei economice ,obiectiv esential al activitatii societatii comerciale 1.1 Conceptul de eficienta economica...

Agricultura

INTRODUCERE Tara noastra nu face parte dintre tarile nevoite sa importe cantitati substantiale de hrana, dimpotriva, configuratia geografica si...

Serviciile de utilitate publică în cadrul comunei Aricesti Rahtivani

INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba...

Paternul de dezvoltare a localității Fălticeni

Orașul Fălticeni este de o seamă cu S.U.A..Ca așezare omenească însă este mult mai veche. De fapt, tot atât de veche ca și așezările din...

Programul Sapard

Programul SAPARD reprezintă instrumentul financiar de aderare pus la dispoziţia ţarilor candidate de către Uniunea Europeană pentru măsuri de...

Managementul Exploatației Agricole

CAP. I INTRODUCERE ÎN "MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE" 1.1 Exercitarea managementului în exploataţiile agricole, între necesităţi şi...

Ai nevoie de altceva?