Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 17 din 43

Potențialul, valorificarea și perspectivele de dezvoltare ale turismului vitivinicol din centru Republicii Moldova

INTRОDUСЕRЕ Turismul еstе о асtivitаtе ре саrе о рrасtiсă în рrimul rând сеi саrе şi-аu аsigurаt , сеl рuţin mijlоасе minimе dе еxistеnţă. Асеаstа рrеsuрunе rеаlizаrеа unui аnumit nivеl dе trаi dinсоlо dе sаtisfасеrеа сăruiа individul роаtе есоnоmisi bаnii nесеsаri сеlоrlаltе nеvоi firеşti: оdihnа rеfасеrеа şi... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cozartroza

Capitolul I. Notiuni introductive I.I Introducere Genunchiul este cea mai mare articulație importantă a corpului. Prin poziția sa, prin rolul său în biomecanica statică și dinamică a membrului inferior, ca și prin slaba sa acoperire cu țesuturi moi, el este deosebit de predispus și vulnerabil atât la... citește mai departe

61 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a minorilor şi problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi încă constituie un capitol controversat şi dificil din materia dreptului penal şi a... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția Martorilor

Introducere Crima organizată a fost şi este un motiv de îngrijorare al tuturor statelor democratice, ea ameninţând democraţia însăşi, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi stabilitatea economico-socială. Aria şi impactul criminalităţii organizate au determinat comunităţile să privească acest fenomen cu... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Extras Preview

Internetul - Mediul de Dezvoltare al Afacerilor

Introducere De-a lungul timpului, lucrurile au evoluat foarte mult, totul se schimbă de pe o zi pe alta, iar ceea ce astăzi este la modă, mâine este învechit şi înlocuit de un alt lucru. În această lume, Internetul este deja parte din viaţa noastră, nu trece zi fără să îl accesăm, fie că o facem pentru... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia de piaţă Societatea românească parcurge o perioadă de profunde prefaceri, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic, care preocupă atât... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de 43°47' lat N 43°39' lat N şi merdianele de 24°29'->25022' long E în zona climei temperat continentale. Lucrări bibliografice cu referire strictă la sectorul Corabia-Zimnicea... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Minimizarea Lipsei de Stoc și a Suprastocarii

1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII RTC PROFFICE SA 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE, REGIMUL JURIDIC DE FUNCTIONARE SI ETAPE IN DEZVOLTARE ALE RTC PROFFICE RTC Proffice este numarul 1 in Romania pe segmentul de distributie articole de birou, activand de 20 de ani in domeniu. Cu un rulaj anual ce depaseste cifrele de... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala excepţie a celor situate pe contur. Aceste planşee se comportă ca plăci armate pe doua direcţii, cu eficienţă optimă in cazul in care deschiderile sunt egale sau... citește mai departe

120 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Responsabilitatea Socială a Firmei

Introducere Dacă Milton Friedman afirma că „singura responsabilitate socială în managementul afacerilor este maximizarea profitului”1, astăzi responsabilitatea socială a corporaţiei (CSR – Corporate Social Responsibility) poate fi definită ca „un concept prin care companiile integrează preocupări sociale şi de... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al creşterii preţului ţiţeiului pe plan internaţional şi al costurilor de aprovizionare. Procesul de restructurare a Petrom a continuat. Cifra de afaceri a companiei a scãzut... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Importanța războiului de iarnă pentru România. Reflecții în presa românească

Introducere Situate la mare depărtare geografică, România şi Finlanda au avut destule contacte de-a lungul timpului. Însă, începând cu secolul al XIX – lea, acestea au devenit mai strânse, unul dintre canalele de cunoaştere reciprocă fiind reprezentat de ofiţerii finlandezi din armata rusă, participanţi la... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview

Vitamine

INTRODUCERE Vitaminele reprezintă o clasă de substanţe organice extrem de heterogenă din punct de vedere structural, cu rol de biocatalizator care sunt necesare organismului viu în cantităţi foarte mici, dar sunt indispensabile funcţiilor vitale. Vitaminele sunt substanțe chimice organice, cu excepţia bitaminei... citește mai departe

95 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Comparație între Portofolii de Acțiuni și Obligațiunii

Capitolul 1 Acţiuni 1. Acţiuni comune Există două tipuri fundamentale de acţiuni care pot fi emise : • Comune • Preferentiale O acţiune obişnuită reprezintă titlul de proprietate asupra venitului net al unei societăţii cu răspundere limitată şi conferă deţinătorului de acţiune o creanţă sau un dividend... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitatile practicii sociale. Managementul intreprinderii, datorita numarului mare de specialisti... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații ale microcontrolerului ATMega 16 în realizarea unor semnalizări, afișaj pe LCD și comanda unor micromotoare

Introducere Circumstanţele în care ne găsim astăzi în domeniul microcontrolerelor şi-au avut începuturile în dezvoltarea tehnologiei circuitelor integrate. Această dezvoltare a făcut posibilă înmagazinarea a sute de mii de tranzistoare într-un singur cip. Aceasta a fost o premiză pentru producţia de... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul MEF al motoarelor asincrone de tip grosu în flux 2D

Memoriu Justificativ Rãspândirea sistemului trifazat a fãcut ca, în acționãrile electrice de curent alternativ, mașinile asincrone sã fie majoritare. O caracteristică a maşinilor asincrone este faptul că viteza de rotaţie este mai mică decât viteza câmpului învârtitor, de unde şi numele de mașini asincrone. Ele pot... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza unei acțiuni promoționale studiu de caz - reclamă

REZUMAT Cuvinte cheie: reclamă, publicitate, televiziune, apa minerală, Aqua Carpatica. Primul capitol, intitulat „Publicitatea – instrument de persuasiune” conţine patru subcapitole. În acest capitol am prezentat publicitatea, de la conţinut, rolul şi particularităţi şi până la caracteristici şi principii ale... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de piaţa în România necesita ca unt de plecare elucidarea unor probleme generale, de ordin conceptual, privind piaţa muncii. În contextul lucrării mele, demersul legat de... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Coșereni

Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre multiple din literatura de specialitate. Pentru realizarea ei de un real folos ne-au fost studiile și cercetările întreprinse de I.P.Voitești, E.Liteanu și T.Bamdrabur,... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea Afacerilor în Turism. Studiu de Caz Select Holiday Villa's Bran

Cap. 1. TRATAREA ASPECTELOR TEORETICE PRIVIND PLANUL DE AFACERI AL UNEI FIRME 1.1. IMPORTANȚA UNUI PLAN DE AFACERI Planul de afaceri nu reprezintă un formular ce trebuie completat la cererea unui ofiţer de credite, un element birocratic ce trebuie realizat pentru a obţine o anumită sumă din partea unui... citește mai departe

67 pagini 8 puncte Extras Preview

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia înființării unei societăți comerciale. Societatea comercială este, în esență, un contract și, de asemenea, o persoană juridică. La baza constituirii oricărei societăți... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz la SC Versilia Company SRL

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o încărcătură intelectuală, emoţională şi socială dintre cele mai ridicate ale activităţii umane. Entităţile economice au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview