Protecția Martorilor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 24932
Mărime: 95.97KB (arhivat)
Publicat de: Romi Alexandru
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof dr. Damian Miclea
Lucrare de disertatie 2014, Academia de Politie, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap. I Noţiuni legislative privind protecţia martorilor
 3. I.1. Legislaţia naţională
 4. I.2 Legislaţia internaţională
 5. Cap. II Declaraţiile martorilor – mijloc de probă în procesul penal
 6. II.1 Declaraţia martorilor – delimitare conceptuală
 7. II.2 Calitatea de martor
 8. II.3 Procedura de ascultare a martorilor
 9. II.4 Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor
 10. Cap. III Programul de protecţie a martorilor
 11. III.1 Necesitatea unui program de protecţie
 12. III.2 Martorii- beneficiari
 13. III.3 Admisibilitatea în programul de protecţie
 14. III.4 Includrea în program şi încetarea programului
 15. III.5 Obligaţiile Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor şi obligaţiile martorului protejat
 16. Cap. IV Măsuri de protecţie
 17. Concluzii și propuneri
 18. Bibliografie

Extras din disertație

Introducere

Crima organizată a fost şi este un motiv de îngrijorare al tuturor statelor democratice, ea ameninţând democraţia însăşi, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi stabilitatea economico-socială. Aria şi impactul criminalităţii organizate au determinat comunităţile să privească acest fenomen cu maximă rsponsabilitate şi să adopte reglementări juridice şi strategii de luptă împotriva acestui flagel.

Protecţia martorilor reprezintă un instrument foarte important în lupta împotriva grupurilor criminale organizate. Aspecte legislative privind problematica protecţiei martorilor întâlnim atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Tema aleasă pentru lucrarea de disertaţie, este de strictă actualitate și de o importanţă deosebită în descoperirea infractorilor, cercetarea și soluţionarea cauzelor ca urmare a unor infracţiuni grave. În literatura de specialitate s-a considerat că nu există cauză penală în care declaraţiile martorilor să nu aducă o contribuţie esenţială, fiind un instrument necesar pentru cunoaşterea împrejurărilor în care s-a desfăşurat activitatea infracţională.

Deşi depoziţiile martorilor sunt utilizate din cele mai vechi timpuri, protecţia martorilor s-a impus totuşi relativ târziu, în momentul în care sociatetea modernă a conştientizat faptul că fără aportul martorilor şi colaboratorilor justiţiei nu pot fi aduşi în faţa justiţiei şi traşi la răspundere penală autori ai unor infracţiuni grave care ameninţă valorile fundamentale ale democraţiei, drepturile fundamenatale ale omului, stabilitatea economică şi chiar politică a statului de drept.

Pe măsură ce societatea a evoluat, s-au diversificat şi modalităţile de săvârşire a infracţiunilor, căpătând amploare infracţiunile cu un pericol social ridicat care aduc atingere însăşi existenţei statului de drept, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane, terorismul.

Apariţia criminalităţii organizate în societatea modernă a condus la reconsiderarea obligaţiei cetăţeanului de a depune mărturie, iar în contextul anumitor tipuri de criminalitate nu se poate ignora faptul că atât martorul, cât şi membrii familiei sale sunt expuşi unor pericole din partea infractorilor, din dorinţa acestora din urmă de a nu fi descoperiţi şi de a păstra câştigurile ilicite obţinute în urma activităţilor ilicite.

Cap. I Noţiuni legislative privind protecţia martorilor

În cadrul probaţiunii judiciare, organele de urmărire penală şi judecătorul au de stabilit fapte concrete, săvârşite anterior, urmând să procedeze la o cunoaştere inversă, de la cunoscut la necunoscut. Pe baza informaţiilor primare, aceste organe refac, cu ajutorul probelor, traseul infracţional, în aşa fel încât el să exprime convingerea că reprezintă adevărul. De regulă, infracţiunile se săvârşesc fără a lăsa vreo urmă despre împrejurările în care s-au comis şi despre persoana făptuitorului. În cele mai multe situaţii, singurele date pe care organele judiciare le pot afla se datorează unor persoane care întâmplător au asistat la desfăşurarea activităţii infracţionale, dobândind prin propriile simţuri cunoştinţe despre fapte sau împrejurări de natură să servească la aflarea adevărului.

Aşadar, nu există cauză penală în care, la aflarea adevărului, să nu-şi aducă o contribuţie esenţială declaraţiile martorilor, fapt ce a determinat pe unii autori să atribuie probei testimoniale în procesul penal caracterul de probă firească, inevitabilă, de instrument necesar în cunoaşterea împrejurărilor săvârşirii infracţiunilor . Din dorinţa de a sublinia importanţa acestui mijloc de probă în procesul penal, unii autori au denumit martorii ca fiind “ochii şi urechile justiţiei” .

I.1. Legislaţia naţională

Analizând protecţia martorului în sistemul românesc de drept se observă că aceasta problemă este reglementată de o paletă diversă de acte normative care s-au impus pe măsura evoluţiei stării de presiune la care pot fi supuşi anumiţi martori şi de necesitatea interpunerii unor bariere între martor şi învinuit/inculpat care să conducă la asigurarea participării martorului în proces şi exercitarea rolului său. Dacă în legislaţia altor state s-a creat pe deplin cadrul legal care reglementează folosirea agentului acoperit şi protecţia martorului, protejându-le persoana, în legislaţia românească prevederile în materie sunt relativ recente. Instituţia investigatorului sub acoperire a fost introdusă prin Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Bibliografie

Legislaţie internă şi internaţională:

1. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 288 din data de 18 aprilie 2014, Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor republicată.

2. Constituţia României, adoptată în 1991, republicată în M. Of. Nr. 767/31 din octombrie 2003.

3. Codul de procedură penală al României.

4. Codul penal al României.

5. Proiectul Codului de procedură penală.

6. Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicata in M. Of. nr. 362 din 03.08.2000.

7. Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în M. Of. Nr. 305 din 08.05.2002.

8. Legea 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în M. Of. Nr. 468 din 01.07.2003.

9. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, publicată în M. Of. Nr. 594 din 01.07.2004

10. Legea 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în M. Of. Nr. 964 din 28.12.2002.

11. Legea 356/2006 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în M. Of. 677 din 07.08.2006.

12. Ordonanţa de Urgenţă a Guveernului nr. 42/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în M. Of. Nr. 244/11 din aprilie 2002.

13. Hotarârea Guvernului 760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea a Legii 682/2002 privind protecţia martorilor.

14. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea 30/1994, publicată în M.Of. nr. 135 din 31 mai 1994.

15. Convenţia Civilă privind Corupţia de la Strasbourg adoptatată de Consiliul Europei, ratificată de România prin Legea 147/2002, publicată în M. Of. Nr. 260 din 18 aprilie 2002.

16. Decizia cadru a Consiliului Europei cu privire la protecţia martorilor în cadrul combaterii criminalităţii internaţionale din 23.11.2005.

17. Documentul de lucru al Comisiei Comunităţilor Europene privind fezabilitatea legislaţiei U.E în domeniul protecţiei martorilor şi colaboratorilor justiţiei, Bruxelles, 13.11.2007.

18. Hotărârea Consiliului Europei din 20 decembrie 1996 cu privire la persoanele care colaborează cu justiţia în cadrul combaterii crimei organizate.

19. Rezoluţia privind protecţia martorilor în combaterea criminalităţii organizate din 23 noiembrie 1995.

20. Recomandarea Consiliului Europei (1997)13 privind intimidarea martorilor şi drepturile la aparare.

21. Recomandarea Consiliului Europei (2005)9 privind protecţia martorilor şi colaboratorilor justiţiei.

Cursuri şi tratate :

1. Antoniu George, Vlăşceanu Adina, Barbu Alina - Codul de procedură penală: texte, jurisprudenţă, hotărâri C.E.DO, ediţia a 2-a, Editura Hamagiu, Bucureşti, 2008.

2. Bărăscu Adrian Augustin – Protecţia martorilor-necesitate în combaterea marii criminalităţi, Editura Etna, Bucureşti, 2007.

3. Bărăscu Adrian Augustin, Ţical George Marius – Managemetul protecţiei martorilor, Editura Etna, Bucureşti, 2007.

4. Bărăscu Adrian Augustin, Vasile Cătălin - Paşii spre programul de programul de protecţia a martorilor, Editura Etna, Bucureşti 2009.

5. Beccaria Cesare, Despre infracţiuni şi pedepse, Editura Rosseti, Bucureşti, 2001.

6. Botaş Radu, Şteţcu Petru, Gabor Miruna – Mijloacele de probă în procesul penal, Editura Concordia, Arad, 2005.

7. Doltu Ioan, Drăghici Vasile, Negip Mariana – Martorul în procesul penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.

8. Jenică Arioan Ţigănaşu, Romaţian Ciprian Raul, Costache Aurelian – Protecţia martorilor, Editura Moroşan, Bucureşti, 2003.

9. Jidovu Nicu – Drept procesual penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006.

10. Gorunescu Mirela – Drept penal, Parte specială, Editura Hamagiu, Bucureşti, 2008.

11. Lorincz Anca-Lelia – Drept procesul penal, Editura Univesrul Juridic, Bucureşti, 2008.

12. Neagu Ion – Drept procesual penal, Parte Generală, Editura Global Lex, Bucureşti, 2007.

13. Theodoru Grigore – Tratat de drept procesul penal, Editura Hamagiu, Bucureşti, 2007.

14. Volonciu Nicolae, Barbu Alina – Codul de procedură penală comentat, art. 62-135, Probele şi mijloacele de probă, Editura Hamagiu, Bucureşti 2007.

Preview document

Protecția Martorilor - Pagina 1
Protecția Martorilor - Pagina 2
Protecția Martorilor - Pagina 3
Protecția Martorilor - Pagina 4
Protecția Martorilor - Pagina 5
Protecția Martorilor - Pagina 6
Protecția Martorilor - Pagina 7
Protecția Martorilor - Pagina 8
Protecția Martorilor - Pagina 9
Protecția Martorilor - Pagina 10
Protecția Martorilor - Pagina 11
Protecția Martorilor - Pagina 12
Protecția Martorilor - Pagina 13
Protecția Martorilor - Pagina 14
Protecția Martorilor - Pagina 15
Protecția Martorilor - Pagina 16
Protecția Martorilor - Pagina 17
Protecția Martorilor - Pagina 18
Protecția Martorilor - Pagina 19
Protecția Martorilor - Pagina 20
Protecția Martorilor - Pagina 21
Protecția Martorilor - Pagina 22
Protecția Martorilor - Pagina 23
Protecția Martorilor - Pagina 24
Protecția Martorilor - Pagina 25
Protecția Martorilor - Pagina 26
Protecția Martorilor - Pagina 27
Protecția Martorilor - Pagina 28
Protecția Martorilor - Pagina 29
Protecția Martorilor - Pagina 30
Protecția Martorilor - Pagina 31
Protecția Martorilor - Pagina 32
Protecția Martorilor - Pagina 33
Protecția Martorilor - Pagina 34
Protecția Martorilor - Pagina 35
Protecția Martorilor - Pagina 36
Protecția Martorilor - Pagina 37
Protecția Martorilor - Pagina 38
Protecția Martorilor - Pagina 39
Protecția Martorilor - Pagina 40
Protecția Martorilor - Pagina 41
Protecția Martorilor - Pagina 42
Protecția Martorilor - Pagina 43
Protecția Martorilor - Pagina 44
Protecția Martorilor - Pagina 45
Protecția Martorilor - Pagina 46
Protecția Martorilor - Pagina 47
Protecția Martorilor - Pagina 48
Protecția Martorilor - Pagina 49
Protecția Martorilor - Pagina 50
Protecția Martorilor - Pagina 51
Protecția Martorilor - Pagina 52
Protecția Martorilor - Pagina 53
Protecția Martorilor - Pagina 54
Protecția Martorilor - Pagina 55
Protecția Martorilor - Pagina 56
Protecția Martorilor - Pagina 57
Protecția Martorilor - Pagina 58
Protecția Martorilor - Pagina 59
Protecția Martorilor - Pagina 60
Protecția Martorilor - Pagina 61
Protecția Martorilor - Pagina 62
Protecția Martorilor - Pagina 63
Protecția Martorilor - Pagina 64
Protecția Martorilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Protectia Martorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Activități Specifice Executate de Ofițerii de Poliție Pentru Prevenirea și Descoperirea Infracțiunilor și a Altor Fapte Antisociale la Regimul Armelor și Munițiilor

1. Considerații generale privind regimul armelor de foc și al munițiilor Personaj principal în evoluţia omenirii, din primul moment al existenţei...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Ascultarea Martorilor sub Protecția Datelor de Identificare

CAPITOLUL I. 1.1 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL În viaţă se poate să asistăm , cu sau fără voia noastră, la diferite evenimente sau întâmplări,...

Protecția martorilor

Aflarea adevarului intr-o cauza penala necesita utilizarea unor metode de investigatie speciale cat si metode eficiente pentru protejarea...

Ai nevoie de altceva?