Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 18 din 43

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite în numeroasele medii ale societăţii umane. Oamenii de ştiinţă, economiştii, juriştii, politicienii, slujitorii artelor, sensibilizaţi... citește mai departe

83 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau influenţat de popoarele învecinate. Nicolae Iorga spunea : „Bizanţul e consolidare ca pentru toate vremile: bătrâneţea lui e numai aparentă. El e o concepţie ce poate primii... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Metodica cercetării accidentelor de muncă

Introducere Procedeul probator, denumit în Codul român de procedură penală cercetarea la faţa locului (art.129 C.p.) - cunoscut în legislaţiile occidentale şi ca cercetarea scenei infracţiunii sau scena crimei, cum este cazul sistemului judiciar de tip anglo-saxon, ori american, reprezintă actul de debut al... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni (crime şi delicte), pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni, pentru apărarea... citește mai departe

65 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie deosebită în numeroase studii. Faptul care m-a motivat să aleg această temă este că ea prezintă o parte importantă în cadrul unei întreprinderi, iar cunoaşterea sa este... citește mai departe

72 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană să ia măsuri şi să se informeze asupra unui sistem de protecţie. Un sistem antiefracţie este folositor deoarece protejează viaţa oamenilor dar şi reduce riscul producerii... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul jocurilor didactice matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale preșcolarilor (parte teoretică)

Cap 1 1.2. Formarea reprezentarilor si notiunilor matematice Z. P. Dienes valorifică implicaţiile matematice ale teoriei lui Piaget în elaborarea unui sistem de învăţare a conceptelor matematice cu accent pe învăţarea prin acţiune şi experienţă proprie a copilului şi folosirea materialelor structurate (piese,... citește mai departe

28 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Organizarea Unui Eveniment în Domeniul Turistic

În aceste vremuri în care unităţile turistice încă se chinuie să supravieţuiască recesiunii economice, unele hoteluri care deţin şi restaurante în cadrul acestora îşi concentrează activitatea către organizarea turismului de evenimente. Printre aceste hoteluri se numără şi hotelul în care activitatea de restaurant... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Extras Preview

Politica de promovare a companiei Petrom SA

Introducere Petrolul constituie resursa energetică de bază în sistemul consumului energetic mondial, ponderea petrolului în consumul de energie fiind în medie de 39%, iar în unele regiuni ajungând şi la 60%. România este cel mai mare producător de petrol neprelucrat, având cea mai mare capacitate de rafinare şi cel... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetarea Imaginii Băuturilor Răcoritoare în Rândul Consumatorilor

NTRODUCERE Dintre cele patru elemente primordiale, apa a fost probabil cea mai preţuită de către umanitate de-a lungul veacurilor. Apa a fost venerată penru miraculosul său har de a fi indispensabilă existenţei noastre. Ea pare a ascunde însuşi secretul vieţii prin simplitatea sa tainică. Zeităţile mitologice se... citește mai departe

65 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul Vrancea. Primul capitol prezintă informții generale despre cutremure precum cauzele de producere, tipuri de unde seismice care iau naștere în momentul producerii unui... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Spectrul trofic al populației de boiștean din bazinul Râului Trotuș

Introducere Apa a devenit mediul de viaţă pentru organismele acvatice, deoarece e considerat primul biotop în care a apărut și s-a dezvoltat viaţa pe Pământ. În sprijinul afirmaţiei că viaţa a apărut în mare, stau datele geologiei istorice, care arată că cele mai vechi organisme cunoscute au trăit în mare (... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul Decizional al Managementului Financiar

REZUMAT În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile,metodele şi tehnicile moderne de management.Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele să obţină avantaje... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale

INTRODUCERE Tendinţa actualei etape de dezvoltare şi modernizare a industriei constructoare de maşini o constituie crearea de maşini, agregate şi instalatii noi, în componenţa cărora intră mecanisme tot mai performante care, în construcţii compacte realizează parametrii de performanţă extrem de ridicaţi.... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Motoare performante pentru autocamioane

I. Introducere Motorul Diesel este un motor cu combustie interna, care foloseste temperatura rezultata din compresie, pentru a aprinde combustibilul care este injectat in camera de combustie (cilindru) in stagiul final a compresiei. Motorul diesel este aproape similar cu motorul pe benzina, care foloseste ciclul... citește mai departe

61 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Căi de păstrare a românismului în RSSM

Introducere Suntem români şi punctum! (Mihai Eminescu) Moldovenii, având conştiinţa de sine a romanităţii şi a românismului, au contribuit activ la constituirea naţiunii române şi la făurirea statului român modern. Ei au înaintat din rândurile lor numeroase personalităţi politice marcante, adevăraţi patrioţi şi... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instalații de pompare - rețea mixtă de alimentare cu apă

Capitolul 1 Obiectiv Analiza hidraulică a unei rețele de distribuție a apei amplasată în comuna Smârdan, județul Tulcea, în vederea modernizării și eficientizării acesteia. Gestionarea rațională a resurselor de apa presupune, pe lângă alți factori, diminuarea pierderilor energetice în rețelele de distribuție, ceea... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici și Strategii Digitale

INTRODUCERE Jean Carlu, un cunoscut şi renumit designer grafician francez spunea că „afişul publicitar este esenţa vizuală a unei idei”. Această expresie este extrem de potrivită pentru a evidenţia importanţa majoră pe care o are creativitatea în procesul de constituire a unui afiş publicitar. Creativitatea,... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care trăiesc după principii recunoscute şi acceptate şi care sunt strâns legate de satisfacerea nevoilor umane, aşa cum ne descria şi marele psiholog Abraham Maslow, în bine... citește mai departe

85 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra tuturor întreprinderilor, influenţa manifestându-se la nivelul tuturor agenţilor economici. Impozitele şi taxele fundamentează activitatea fiscală, acestea fiind... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiză economico-financiară în Cadrul Societății cu Răspundere Limitată Miturix-Agro

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia. O dată cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Extras Preview

Sistem combinat de alimentare a motoarelor navale cu HFO și gaze naturale

CAPITOLUL I. 1.1. Destinaţia navei şi caracteristicile generale Cargoul pentru mărfuri generale este nava maritimă destinată transportului diverselor categorii de mărfuri uscate ambalate sau neambalate. La nevoie, cargoul pentru mărfuri generale se poate utiliza şi pentru transportarea mărfurilor în vrac.... citește mai departe

101 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Terapia cognitiv-comportamentală în Depresia Postpartum

ARGUMENT În viziunea contemporană, sarcina rămâne un eveniment medical care a suferit o mică schimbare de-a lungul timpului, de la „doctorul știe cel mai bine”, la alegerea informată. În timp ce majoritatea oamenilor întâmpină sarcina cu bucurie, o analiză a literaturii psihologice, de-a lungul ultimilor 30 de ani,... citește mai departe

85 pagini 12 puncte Extras Preview

Profil Psihologic - Fidel Castro

Introducere Structura de personalitate a unui lider, opozitia dintre ceea ce este aparent si ceea ce este ascuns, intre deghizari si dorinta a constituit o tema de interes major a psihologiei de cand a inceput sa se contureze ca domeniu stiintific si pana in prezent. Desi oamenii de stiinta sunt oarecum sceptici in... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Problemei motivării personalului i se atribuie o mare importanţă atât în sectorul privat cât şi în cel bugetar. Toţi managerii sunt de acord că atingerea obiectivelor organizaţionale depinde foarte mult de comportamentul şi atitudinea subordonaţilor lor faţă de sarcinile ce le revin. Dar când se... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview