Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 11821
Mărime: 8.81MB (arhivat)
Publicat de: Cristi C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 4
 3. Lista notaţiilor 5
 4. Lista figurilor 9
 5. Lista tabelelor 10
 6. Capitolul 1. Noțiuni generale privind transmisiile armonice dințate 11
 7. 1.1. Principiul de funcționare a transmisiei armonice 11
 8. 1.2. Aspecte privind istoricul și evoluția transmisiilor armonice dințate 13
 9. 1.3. Variante constructive. 14
 10. Capitolul 2. Elemente de cinematică și dinamică 26
 11. 2.1. Rapoarte de transmitere. 26
 12. 2.2. Forțele de angrenare. 28
 13. 2.3. Solicitări specifice 30
 14. 2.4. Metode de calcul 32
 15. Capitolul 3. Aspecte legate de starea de tensiune și deformație a roții flexibile 40
 16. 3.1. Solicitarea dinților roții flexibile 40
 17. 3.2. Influența încărcării asupra roții dințate elastice 43
 18. 3.3. Tensiunea de încovoiere în roata dințată flexibilă 45
 19. 3.4. Tensiunea de încovoiere pe dinte 46
 20. 3.5. Tensiunea de torsiune 46
 21. Capitolul 4. Studiu de caz: influența profilului dintelui asupra capacității portante a angrenajului armonic 47
 22. 4.1. Profilul rectiliniu și profilul evolventic 47
 23. 4.2. Profilul ,,S" 62
 24. Capitolul 5. Analiza și proiectarea asistată a roții elastice 64
 25. 5.1. Predimensionarea roții elastice din condiția de rezistență la oboseală.. 64
 26. 5.2. Calculul elementelor geometrice ale roții elastice dințate 66
 27. 5.3. Determinarea mărimii deformației inițiale 68
 28. 5.4. Verificarea grosimii obadei roții elastice din condiția de rezistență la oboseală 69
 29. 5.5.Verificarea roții elastice la suprasarcină 72
 30. 5.6. Modelarea 3D a roții dințate elastice 73
 31. Concluzii 76
 32. Bibliografie 78

Extras din disertație

INTRODUCERE

Tendinţa actualei etape de dezvoltare şi modernizare a industriei constructoare de maşini o constituie crearea de maşini, agregate şi instalatii noi, în componenţa cărora intră mecanisme tot mai performante care, în construcţii compacte realizează parametrii de performanţă extrem de ridicaţi.

Transmisia armonică dinţată face parte din familia transmisiilor mecanice moderne derivate din transmisia planetară cu o roată centrală. Aceasta reprezintă un principiu nou de transmitere a mișcării de rotație prin intermediul deformațiilor sub formă de unde, ciclice produse unei componente elastice.

Având în vedere că, angrenarea roților transmisiilor armonice se face prin contactul simultan a unui număr mare de dinți, profilul acestora reprezintă un aspect deosebit de important în caracterizarea modului de transmitere a mișcării precum și randamentul acestui tip de angrenaje.

În prezenta lucrare s-au abordat câteva variante constructive a acestor angrenaje, prezentate în capitolul 1. În capitolele 2 și 3 sunt prezentate transmisiile armonice din punct de vedere cinematic, dinamic, forțele, tensiunile și solicitările specifice, prezente în utilizarea acestor tipuri de mecanisme.

Capitolul 4 prezintă analiza a trei tipuri diferite de profile a dinților, rectiliniu, evolventic și profilul ,,S", modul lor de angrenare, și determinarea capacității portante a acestora prin calcul analitic și simulare asistată de calculator.

Analiza și construcția elementului flexibil utilizat la transmisiile armonice este prezentată în capitolul 5 care cuprinde determinarea dimensiunilor principale a acestuia, prin calcule de rezistență, verificarea roții elastice precum și proiectarea acesteia asistată de calculator.

În concluzie, se poate spune că optimizarea profilului dinților elementului flexibil, contribuie pozitiv la mărirea capacității portante și a fiabilității angrenajelor armonice.

CAPITOLUL I.

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND TRANSMISIILE ARMONICE DINȚATE.

1.1. Principiul de funcționare a transmisiei armonice.

Transmisiile armonice funcționează, din punct de vedere cinematic ca transmisiile planetare cu una din roți deformabilă elastic. Aceasta reprezintă un principiu nou de transmitere a mișcării de rotație prin intermediul deformațiilor sub formă de unde, ciclice produse unei componente elastice. Acest principiu a fost utilizat pentru prima dată la un motor electric cu rotor elastic de turație joasă, fără reductor de turație.

Există mai multe forme constructive de transmisii armonice dinţate. Pentru a evidenţa elementele sale componente şi indicarea principiului de funcţionare vom prezenta o variantă constructivă întâlnită frecvent în practică şi anume transmisia armonică dinţată radială, cu roată lungă, cu două unde, cu generator de unde cu camă (fig. 1.1.).

Fig. 1.1. Transmisie armonică dințată radială. []

1-generator de unde; 2-element flexibil; 3-element rigid;

Pentru a angrena cu roata dinţată rigidă generatorul de unde produce deformaţia roţii dinţate flexibile.

Roata elastică este realizată sub forma unui inel ce se continuă cu un cilindru cu pereți subțiri, care joacă rolul unei legături elastice între inelul elastic deformabil și celelalte elemente rigide ale transmisiei (roata rigidă sau arborele condus). Elementul rigid reprezintă o roată dinţată cu dantura interioară, numit roată dinţată rigidă.

Deformarea roții elastice (2) se realizează prin rotirea generatorului de undă (1) în interiorul roții dințate flexibile. În timpul funcționării, elementul flexibil capătă deformații sub formă de unde, de aici și denumirea de transmisie armonică. La rotirea generatorului de unde, zonele de angrenare se deplasează simultan cu deplasearea unghiulară a axei mari a elipsei , iar la o rotaţie a generatorului de unde de 1800 se produce o deplasare unghiulară relativă de un dinte în sens opus între roata flexibilă şi cea rigidă După o rotaţie completă a generatorului de unde roata flexibilă se roteşte în raport cu roata rigidă cu doi dinţi în sens opus.

Preview document

Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 1
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 2
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 3
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 4
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 5
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 6
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 7
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 8
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 9
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 10
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 11
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 12
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 13
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 14
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 15
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 16
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 17
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 18
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 19
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 20
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 21
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 22
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 23
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 24
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 25
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 26
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 27
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 28
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 29
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 30
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 31
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 32
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 33
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 34
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 35
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 36
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 37
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 38
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 39
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 40
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 41
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 42
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 43
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 44
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 45
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 46
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 47
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 48
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 49
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 50
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 51
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 52
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 53
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 54
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 55
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 56
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 57
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 58
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 59
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 60
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 61
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 62
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 63
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 64
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 65
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 66
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 67
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 68
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 69
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 70
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 71
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 72
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 73
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 74
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 75
Influența Profilului Dintelui asupra Capacității Portante a Roții Flexibile a Transmisiilor Armonice Dințate Radiale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Influenta Profilului Dintelui asupra Capacitatii Portante a Rotii Flexibile a Transmisiilor Armonice Dintate Radiale.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Ambreiajului pentru un Autoturism cu 5 Locuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CONSTRUCŢIA AUTOMOBILELOR I.1. Părţile componente ale automobilelor Principalele parţi componente ale unui automobil...

Studiul Tehnologiilor de Sudare Semiautomată a Tubulaturii de Oțel a Conductelor Destinate Transportului Hidrocarburilor

Introducere În contextul actual de dezvoltare a societăţii accesul la resurse energetice este vital. Transportul hidrocarburilor lichide sau...

Analiza Procesului Tehnologic de Execuție a Reperului Arbore Secundar în Condițiile Producției de Serie Mare

INTRODUCERE Stagilul de practică pentru lucrare de licenţă l-am efectuat în cadrul laboratorului de Tehnologia Fabricării Produselor de la...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Mase plastice pentru roți dințate

I. PROIECAREA ORGANELOR DE MAŞINI DIN MASE PLASTICE Angrenajele din mase plastice s-au poziţionat ca alternative serioase pentru cele metalice...

Diferențial autoutilitară

Capitolul 1 Introducere Industria de automobile reprezintă în prezent una din cele mai dezvoltate ramuri ale construcției de mașini, cu producție...

Mecanismul de acționare a conveierului cu bandă

ÎNTRODUCERE. Experienţa, rod al unei acumulări de conoştinţe şi practici verificate în activitatea curentă, pune la dispoziţia oamenilor seturide...

Mecanism Pășitor Articulat

Tema de proiect: MECANISM PĂŞITOR ARTICULAT Proiectul de diplomă, prezentat în paginile ce urmează, cu titlul de mai sus, este făcut sub...

Ai nevoie de altceva?