Sistemul Decizional al Managementului Financiar

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 21093
Mărime: 137.90KB (arhivat)
Publicat de: Octavian Nica
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Micu Violeta
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A FIRMEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

Cuprins

 1. Capitolul 1.
 2. CONŢINUTUL MENEGEMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI
 3. Decizia financiară–actul fundamental al managementului financiar al întreprinderii
 4. 1.1.2. Categorii de participanţi (stakeholders) implicaţi in fundamentarea deciziilor financiare ale intreprinderii
 5. 1.2. Implicarea investitorilor instltutionali in controlul managementului financiar
 6. Capitolul 2.
 7. ROLUL GUVERNARII CORPORATIVE IN ARMONIZAREA
 8. INTERESELOR DINTRE STAKEHOLDERS
 9. 2.1. Conceptul de guvernare corporativa şi utilitatea acestuia
 10. 2.2. Principiile de guvernare corporativa şi aplicabilitatea acestora in Romania
 11. 2.2.1. Drepturile şi tratamentul echitabil al actionarilor
 12. 2.2.2. Rolul grupurilor de interese (stakeholders)
 13. 2.2.3. Consiliul de Administrate si supravegherea conducerii
 14. 2.3. Modalitaţi de soluţionare a conflictelor dintre acţionari-manageri şi actionari-creditori
 15. 2.4. Modele de guvernare corporativă
 16. Capitolul 3.
 17. IMPLICAREA ANALIZEI FINANCIARE IN PROCESUL DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC
 18. 3.1. Rolul analizei financiare in procesul de conducere la nivel microeconomic
 19. 3.2. Analiza poziţiei financiare a intreprinderii şi impactul sau
 20. 3.2.1. Consideraţii privind necesitatea abordarii bilanţului din perspectiva financiara
 21. 3.2.2. Analiza bilanţului financiar (analiza lichiditate-exigibilitate)
 22. SISTEMUL DECIZIONAL AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

Extras din disertație

REZUMAT

În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile,metodele şi tehnicile moderne de management.Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele să obţină avantaje competitive şi să reziste în mecanismele concurenţiale

Prin urmare,din multitudinea formelor de management,un rol fundamental a dobândit managementul financiar care,în contextul actual al Uniunii Europene,trebuie să contribuie la formarea unei noi mentalităţi despre afaceri şi la sporirea competitivităţii.

În cazul managementului financiar,obiectivul său general este de a asigura eficienţa constituirii şi utilizării capitalului, realizând pe această cale suportul financiar pentru maximizarea valorii de piaţă a firmei şi,implicit,creşterea averii acţionarilor. Decizia financiară devine actul fundamental al managementului financiar fiind rezultatul unui proces raţional de alegere conştientă, din mai multe variante posibile a unei soluţii considerate optime în planul activităţilor şi operaţiunilor financiare.Fundamentarea corectă a deciziilor financiare nu este posibilă fără o analiză financiară prealabilă,al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanţă financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului.Ea îşi propune să stabilească punctele tari şi punctele slabe ale activităţii financiare,în vederea fundamentării unei noi strategii manageriale de menţinere şi expansiune într-un mediu concurenţial.De asemenea,analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici şi financiari-bancari pentru fundamentarea unor posibile acţiuni de cooperare cu respectiva întreprindere.Bugetarea oricărei acţiuni a întreprinderii,atragerea de capitaluri externe,păstrarea şi extinderea segmentelor de piaţă găsesc în analiza financiară o bază de fundamentare ca premisă esenţială în efectuarea unei judecăţi profesionale şi adoptării de decizii financiare optime Gestiunea financiară pe termen scurt are ca obiectiv asigurarea echilibrului financiar între nevoile de capitaluri circulante şi de trezorerie,pe de o parte,şi sursele de capitaluri atrase temporar,pe de altă parte.Gestiunea financiară pe termen lung are ca obiectiv alegerea unei strategii financiare de creştere şi consolidare a valorii intreprinderii. Natura acţiunilor întreprinse de managementul financiar într-un context dat se subordonează în exclusivitate obiectivelor de bază ale organizaţiei.Pentru marile întreprinderi,acest obiectiv vizează maximizarea valorii întreprinderii iar pentru întreprinderile mici şi mijlocii obiectivul substanţial este asigurarea rentabilităţii şi autonomiei financiare.

Pornind de la aceste obiective,managementul financiar îndeplineşte succint următoerele atribuţii:

-evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;

-asigură la momentul oportun,în structura şi condiţiile reclamate de necesităţi,capitalul,la un cost cât mai scăzut posibil;

-urmăreşte modul de utilizare al capitalului şi gradul de influenţă al factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate,în direcţia asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare;

-asigură şi menţine echilibrul financiar pe termen scurt şi pe termen lung în concordanţă cu necesităţile întrprin

derii;

-urmăreţte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl repartizează pe destinaţii.

Managementul financiar,în calitate de componentă de bază,de sine stătătoare a managementului general al organizaţiei,îndeplineşte două funcţii esenşiale şi anume:

a)planificarea şi controlul activităţii organizaşiei prin prisma criteriilor şi mijloacelor specifice finanţelor;

b)fundamentarea şi adoptarea de decizii financiare,legate de îndeplinirea obiectivelor propuse prin programe,cu luarea în considerare a criteriilor de eficienţă financiară.

Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de acţiune favorabil,în care urmează să se stabilească conexiunile fireşti dintre obiectivele financiare ale firmei,valoarea de piaţă a acesteia,mijloacele şi instrumentele folosite pentru măsurarea performanţelor sale financiare.

Tipologia deciziilor financiare la nivel microeconomic.

Preview document

Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 1
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 2
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 3
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 4
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 5
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 6
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 7
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 8
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 9
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 10
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 11
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 12
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 13
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 14
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 15
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 16
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 17
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 18
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 19
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 20
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 21
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 22
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 23
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 24
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 25
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 26
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 27
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 28
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 29
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 30
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 31
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 32
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 33
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 34
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 35
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 36
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 37
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 38
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 39
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 40
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 41
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 42
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 43
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 44
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 45
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 46
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 47
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 48
Sistemul Decizional al Managementului Financiar - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Decizional al Managementului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Informațiile contabile și deciziile privind costurile cu reparațiile pentru terți la SC Capital Auto SRL

Introducere Externalizarea a cunoscut o expansiune tot mai mare în ultimii zece ani şi va spori în continuare ca fiind “un drum obligatoriu”...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la SC Petal SA

INTRODUCERE În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul...

Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Bsaic la S.C. Eurex Alimentare S.A.

1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. EUREX ALIMENTARE S.A. Dulcea poveste a început cu peste șase decenii în urmă, în 1944. Atunci, Sabri Ulker și...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Mangementul organizației pe exemplul Banca Transilvania

Rezumat Pentru a prezenta o analiza reala a companiei aleasa ca model am cosiderat relevante raspunsurile la urmatoarele întrebari: 1....

Metodologii Manageriale Tarom SA

1 PREZENTARE GENERALA 1.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI Compania Nationala TAROM a luat fiinta in 1954. Compania Nationala Aeroportul...

Reproiectarea managerială a SC Wilsoft SA - studiu de caz

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi...

Plan de afaceri fotograf

Prezentarea istoricului și a activității economice alese pentru cercetare O descriere generală a afacerii PFA - Creangă PFA oferă consumatorilor...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Ai nevoie de altceva?