Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 16532
Mărime: 138.94KB (arhivat)
Publicat de: Alina S.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CUVINTE CHEIE 7
 3. CAPITOLUL 1. 1. CARACTERIZAREA BUGETULUI DE STAT AL ROMÂNIEI
 4. 1.1. Conceptul de buget de stat 7
 5. 1.1.1. Anualitatea bugetului 10
 6. 1.1.2. Echilibrul bugetar 10
 7. 1.2. Funcţiile bugetului de stat 12
 8. 1.3. Sistemul bugetar al României, structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Administraţiei de stat centrale şi locale 13
 9. 1.4. Cheltuielile bugetare 15
 10. 1.5. Veniturile bugetare 16
 11. 1.6. Procesul bugetar 17
 12. 1.6.1. Elaborarea proiectului de buget 18
 13. 1.6.2. Aprobarea bugetului 19
 14. 1.6.3. Execuţia bugetului 19
 15. 1.6.4. Încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară 21
 16. 1.6.5. Controlul bugetar 21
 17. 1.7. Rolul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în elaborarea proiectului de buget 22
 18. CAPITOLUL 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE
 19. 2.1. Uniunea Europeană 24
 20. 2.2. Instituţiile Uniunii Europene 25
 21. 2.3. Noţiuni intoductive privind bugetul Uniunii Europene 26
 22. 2.4. Politica bugetară şi bugetul Uniunii Europene 28
 23. 2.4.1. Principiile bugetare 29
 24. 2.5. Finanţarea bugetului UE 33
 25. 2.6. Elaborarea şi aprobarea bugetului 36
 26. 2.7. Cheltuielile UE 39
 27. 2.7.1. Perspectivele financiare pentru perioada 2014-2020 41
 28. 2.8. Moneda Euro 42
 29. CAPITOLUL 3. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND BUGETUL UE ŞI BUGETUL DIN ROMÂNIA – STUDIU DE CAZ
 30. 3.1. Bugetul UE şi România 44
 31. 3.1.1. Politica regională 46
 32. 3.1.2. Agricultura şi dezvoltarea rurală 46
 33. 3.2. Bugetul României în anul 2015 46
 34. 3.3. Structura sistemului bugetar din România comparativ cu statele membre UE 48
 35. 3.3.1. Veniturile publice locale 50
 36. 3.3.2. Asemănări şi deosebiri- bugetul local din România cu cele din U.E 51
 37. 3.4. Relaţiile dintre bugetul public al UE şi bugetul României 52
 38. 3.4.1. Structura bugetului Uniunii Europene 52
 39. 3.5. Relaţiile României cu bugetul Uniunii Europene 57
 40. 3.6. Impactul integrării României în UE 58
 41. 3.6.1. Beneficii ale integrării României în UE 58
 42. 3.7. Costuri ale integrării României în UE din perspectiva bugetului public 60
 43. 3.8. Impozitarea proprietăţilor. Comparaţie România - Uniunea Europeană 62
 44. 3.8.1. Comparaţie între statele membre UE privind veniturile atrase la buget 63
 45. CONCLUZII 65
 46. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din disertație

INTRODUCERE

Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi împărţirea în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani, apariţia statului şi crearea aparatului de constrângere cu scopul de a asigura condiţii pentru acumularea de mijloace băneşti necesare întreţinerii aparatului de stat şi îndeplinirii funcţiilor sale. Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor financiare de care acesta dispune anual pentru îndeplinirea de către instituţiile comunitare a obiectivelor, activităţilor şi intervenţiilor comunitare stabilite în prezent prin Tratatul de la Amsterdam. Bugetul UE conform legii trebuie să fie echilibrat. Fiecare cheltuialã existentã in buget trebuie finanţată în fiecare an prin veniturile colectate de la membrii UE sau economisiţi de-a lungul anilor.

Uniunea finanţează aceste politici printr-un buget anual de peste 120 miliarde de euro, la care statele membre contribuie în mare parte. Acest buget reprezintă doar o mică parte din venitul colectiv al UE (respectiv maxim 1,24% din venitul naţional brut cumulat al tuturor statelor membre).

Tema aleasă “Analiză comparativă privind bugetul UE şi bugetul din România” mi-a stârnit interesul prin importanţa mobilizării şi dirijării resurselor financiare necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor statului.

Alegerea temei a fost motivată de interesul de a descoperi efectele unor decizii luate la nivel european. Dorim să descoperim cât de mult influenţează bugetul Uniunii Europene bugetul ţării noastre, cât de dificil este să ajungi într-o situaţie favorabilă la un nivel atât de înalt.

CUVINTE CHEIE

Buget de stat, venituri bugetare, cheltuieli, politică bugetară, creştere economică, Uniunea Europeană.

1. CARACTERIZAREA BUGETULUI DE STAT AL ROMÂNIEI

1.1. Conceptul de buget de stat

Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, în ţările cu economie de piaţă, ca fiind un act în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale statului, pe o perioadă determinată de timp (un an). Bugetul de stat reprezintă un document previzional, deoarece cuantifică nivelul cheltuielilor ce se vor efectua în viitor, precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. Fiind un document ce necesită autorizarea prealabilă a puterii legislative, bugetul de stat are un caracter obligatoriu. Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice nu sunt posibile decât dacă bugetul de stat a devenit lege prin aprobarea lui de către Parlamentul României. De fapt bugetul de stat este un plan de acţiune în domeniul finanţelor publice. Sub aspect economic bugetul de stat exprimă relaţiile în formă bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legatură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: pe de o parte, ca relaţii prin intermediul cărora se mobilizează resurse băneşti la dispoziţia statului, iar pe de altă parte ca relaţii prin care se repartizează aceste resurse.

Bibliografie

2. Adam Drăgoi, Ioan Lazăr, Drept financiar , Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008, pag. 111.

3. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010.

4. Basno, C., Dardac, N., Integrarea monetar bancară europeană, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2001.

5. Bistriceanu D. Gheorghe, Sistemul fiscal al României, Ed. Universitară, Bucureşti.

6. Conf. Univ. dr. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. ACTAMI, Bucureşti, 2001.

7. Daianu, D., Vrânceanu, R. România si Uniunea Europeană: inflate, balantă de plăti, crestere economică”, Ed. Polirom, Iasi, 2002.

8. Delia Nedu, Silviu Ionaşcu, Laurenţiu Bucur, Cătălin Drăgoi, Mihai Proca – Strategia fiscal bugetară a României în perspectiva integrării în structurile europene, Editat de Centrul de informare şi documentare economic, Bucureşti 2002.

9. Dobrotă, G.The tax system in Romania, Romanian Spirit Publishing House, Craiova, 2002.

10. Gh. D. Bistriceanu, Finanţe generale, Vol I, 1992.

11. Gheorghe Gavrilaş - Finanţe Publice - Universitatea Petru Maior Tg-Mureş, 2002.

12. Ignat, I. De la Piata Comună la moneda unică, Ed. Economică, Bucuresti, 2002.

13. Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabri, Niculae Fabian – Impozitarea –Uniunea Europeană program finanţat prin Phare, Bucureşti 2002.

14. Iulian Văcărel, Gabriela Anghelache, Gh.D. Bistriceanu, Tatiana Moşteanu,Florian Bercea, Maria Botnar, Florin Georgescu - Finanţe Publice, Ediţia aIII-a, Editura didactică şi Pedagogică , Bucureşti 2001.

15. Lanoş Imre, Dana Moţiu, Dreptul comunitar al afacerilor, Edit. Mirton, Timişoara, 2003.

16. Luminiţa Ionescu - Controlul şi implicaţiile economice, financiare şi fiscal ale impozitelor indirecte, Editura Economică, 2001.

17. M. Şt. Minea, C. F. Costaş, Dreptul Finanţelor Publice,vol I, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, pag. 299.

18. Marcel Radu, Neculai Lupu, Finanţe publice, Editura Moldavia, 2001.

19. Minea, M.; Costaş, C. Taxation in Europe at the beginning of the third millennium, Rosetti PH., 2006;

20. Mosteanu T., Politici fiscale si bugetare europene, Ed. Universitară, Bucuresti, 2005.

21. Octavian Manolache, Drept comunitar, Edit. All Beck, Bucureşti, 2001

22. Philip Hardwick. Jhon Landmead, Bahadur Khan, Introducere în economia politică modernă, Edit. Polirom, Bucureşti, 2002.

23. Popovici M. si Popovici C. - Buget şi trezorerie - Editura Mirton, Timisoara 2003;

24. Prof. univ. dr. Emil Moroianu, Drept internaţional comunitar, Edit. Academia Brancuşi, Tg. Jiu, 2005.

25. Revista finanţe publice şi contabilitate numerele 1-12/2003, 1-3/2004.

26. Rodica Bălănescu, Florin Bălăşescu, Elena Moldovan - Sistemul de impozite, Editura Economică ,1994.

27. Saguna Dan Drosu, Drept financiar şi fiscal, Editura C.H. Beck, 2013.

28. Stoica, O., Integrare financiar-monetara europeana – curs Jean Monnet, Ed. Junimea Iaşi, 2003.

29. Tatiana Moşteanu, Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, 2005.

30. Teodor Oană - Finanţe Publice, Tipar executat la Universitatea Petru Maior Tg-Mureş, 2003.

31. Teodor Stolojan, Raluca Tatarcan - Integrarea şi politica fiscală europeană, Editura Infomarket, Braşov 2002.

32. V.Raileanu, Abordari contabile si fiscale privind impozitele si taxele, Ed Economica, 2009.

Internet:

1. http://www.mfinante.ro

2. http://anaf.mfinante.ro

3. http://www.finante.net/

4. www.eurostat.com

Preview document

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 1
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 2
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 3
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 4
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 5
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 6
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 7
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 8
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 9
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 10
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 11
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 12
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 13
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 14
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 15
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 16
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 17
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 18
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 19
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 20
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 21
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 22
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 23
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 24
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 25
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 26
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 27
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 28
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 29
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 30
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 31
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 32
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 33
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 34
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 35
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 36
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 37
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 38
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 39
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 40
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 41
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 42
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 43
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 44
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 45
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 46
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 47
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 48
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 49
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 50
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 51
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 52
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 53
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 54
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 55
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 56
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 57
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 58
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 59
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 60
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 61
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 62
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 63
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 64
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 65
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 66
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 67
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 68
Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Sudiu comparativ privind bugetul UE si bugetul Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Farcașa, județul Neamț

CAPITOLUL I. Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Farcașa 1.1. Scurt istoric Comuna Farcaşa, este situată în partea de nord-vest a...

Bugetul de stat

Introducere Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Impactul integrării României în UE asupra bugetului public

Introducere Uniunea Europeană este rezultatul eforturilor depuse începând din anii 1950 de către promotorii Europei Comunitare. Ea reprezintă cea...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este, în mod fundamental, o asociaţie politică între statele suverane, bazată pe voinţă. Construcţia europeană se...

Ai nevoie de altceva?