Abordarea sistemică a firmei

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 19250
Mărime: 136.62KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I FIRMA CA SISTEM. ELEMENTE FUNDAMENTALE 7
 3. 1.1. Noțiunea de sistem 7
 4. 1.2. Abordarea sistemică a întreprinderii 9
 5. 1.3. Funcţiile managementului 12
 6. CAPITOLUL II ORGANIZAREA FIRMEI 29
 7. 2.1. Organizarea structural 29
 8. 2.2. Organizarea procesuală a firmei 36
 9. CAPITOLUL III ANALIZA SISTEMICĂ A MANAGEMENTUL FIRMEI ADEPLAST SRL 44
 10. 3.1. Descrierea SC Adeplast SRL, structura şi obiectul sau de activitate 44
 11. 3.1.1. Date de identificare 44
 12. 3.2. Mediul fimei 46
 13. 3.3. Analiza sistemului managerial 56
 14. 3.4. Obiective strategice de dezvoltare a firmei 60
 15. 3.5. Politica de investiţii 63
 16. 3.6. Proiectarea sistemului informaţional- informatic 67
 17. 3.7. Analiza SWOT 72
 18. CONCLUZII 75
 19. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din disertație

INTRODUCERE

Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit, în cea mai sintetică expresie, precum un grup de elemente între care se stabileşte un ansamblu de relaţii şi interconectări.

Ca orice sistem, firma funcţionează atunci când are loc transformarea elementelor sale componente.

Lucrarea de licenţă cu titlul ABORDAREA SISTEMICĂ A FIRMEI a fost elaborată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de cercetare aplicativă.

În primul capitol - FIRMA CA SISTEM. ELEMENTE FUNDAMENTALE, am realizat detalii introductive de sistem si abordarea sistematica a intreprinderii. Capitolul se incheie cu functiile managementului.

Al doilea capitol - ORGANIZAREA FIRMEI, ofera aspecte ale organizarii structurale si ale organizarii procesuale a firmei.

La capitolul al treilea –ANALIZA SISTEMICĂ A MANAGEMENTUL

FIRMEI ADEPLAST SRL, s-a prezentat cercetarea aplicativa si s-au oferit detalii si caracteristici ale firmei in sine, precum analize, obiective si stratecii de dezvoltare.

Cuvinte cheie: sistem, structura, management, marketing, organizare

CAPITOLUL I

FIRMA CA SISTEM. ELEMENTE FUNDAMENTALE

1.1. Noțiunea de sistem

Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit, în cea mai sintetică expresie, ca un sistem de elemente între care se stabileşte un ansamblu de relaţii şi interconectări. Se poate spune, deci, că structura sistemului este dată atât de numărul elementelor ce formează respectivul sistem, cât şi de conexiunile şi relaţiile de comunicare dintre acestea.

Un mod particular de comandă a unui sistem îl reprezintă reglarea care pentru un centru de comandă presupune a proceda astfel încât funcţionarea unui sistem comandat să conducă către o anumită stare voită, adică la atingerea obiectivelor propuse. Un sistem poate fi împărţit în subsisteme atât pe verticală cât şi pe orizontală. Pe verticală, sistemul poate fi împărţit în subsisteme pe diferite nivele înrudite cu ajutorul unui centru de comanda. Pe orizontală, un sistem poate fi deseori structurat în subsisteme specializate într-o anumită funcţie precisă. În acest caz, în cazul centrul de comandă de nivel superior precum şi pentru celelalte subsisteme componente se pune problema coordonării sistemului. Subsistemele paralele trebuie să aibă obiective ale căror realizare să permită atingerea obiectivelor sistemului de nivel superior. Funcţionarea ansamblului subsistemelor este necesar să se facă prin evitarea oricăror conflicte ce ar putea să apară.

Privită ca sistem economic, firma cuprinde următoarele elemente definitorii :

1. personalul (resursele umane), caracterizat (e) prin diverse variabile de stare cum sunt: vârsta, sexul, funcţia, calificarea, vechimea în muncă sau la locul de muncă;

2. mijloacele materiale, mai exact maşini, utilaje, instalaţii în cazul carora bilanţul contabil reţine două variabile de caracterizare: valoarea şi categoria de imobilizări în care se încadrează. Alte variabile de stare se pot referi la natura echipamentului, puterea instalată sau capacitatea de producţie;

3. obligaţiile, drepturile şi mijloacele financiare ale întreprinderii care sunt incluse în bilanţ sub formă valorică şi care se referă la dreptul de proprietate asupra altor firme sub forma acţiunilor deţinute, a creanţelor şi a lichidităţilor disponibile în bancă sau în casă;

4. produsele finite, materiile prime, semifabricatele sau produsele în curs de fabricaţie ce se găsesc în bilanţ sub denumirea de valori de exploatare, în conturile de exploatare. În firme pot fi identificate şi alte elemente reprezentate ca entităţi: brevetele de fabricaţie, ansamblul cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice ale membrilor întreprinderii, informaţiile intrate şi folosite de către sistem.

Bibliografie

1. Alexandru B., Lorant E., Evaluarea întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara 2003;

2. Andreş, S., Eficienţă microeconomică, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2007;

3. Bărbulescu, Constantin, Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică: strategii şi politici de redresare şi dinamizare a activităţii, Editura Economică, Bucureşti 2002;

4. Burdus Eugen, Tratat de management, Editura Economică, Bucureşti 2005

5. Ciurea Jeanina Biliana, Dezvoltarea afacerilor, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2008;

6. Ciurea Jeanina Biliana, Management, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2009;

7. Cismaşu, Irina, Riscul - element in fundamentarea deciziei: concept, metode, aplicatii,.Editura Economică, Bucureşti 2003;

8. Cismasu, Irina, Margulescu, Dumitru, cond. st., Analiza de sensibilitate. Concept şi aplicaţie în diagnosticul strategic al întreprinderii: teza de doctorat. Editura A.S.E., Bucureşti 2003;

9. Cojocaru, Constantin C, Cojocea, Aureliana Guoadelia, Analiza economico financiară, Editura Economică, Bucureşti 2004;

10. Cornescu V., Mihăilescu I., Stanciu, Managementul organizaţiilor, Editura ALL Beck, Bucureşti 2003;

11. Deaconu, Alecxandrina, Économie d'entreprise, Ed. ASE, Bucureşti, 2003;

12. Dinu, Eduard, Diagnosticul strategic al firmei: studii de caz şi lucrări aplicative, Editura Economică, Bucureşti 2003;

13. Herciu, Mihaela. Managementul financiar al firmei viitorului. Editura Continent, Sibiu 2005;

14. Nicolescu, Ovidiu, Managementul modern al organizaţiei, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;

15. Nicolescu Ovidiu, Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti 2007;

16. Niculescu Niculae G., Progres tehnic. Management modern. Eficienţă economică, Editura Economică, Bucureşti 2000;

17. Rindaşu Venera Cristina, Management antreprenorial şi inovator, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2007;

18. Spătaru Liviu, Metode, tehnici şi concepte de analiză economico – financeiară, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2008;

19. Stephen R. Covey, Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii, Editura ALFA, 2000;

20. Tatiana Gavrilă, Viorel Lefter, Managementul organizaţiilor, Editura Economică, Bucureşti 2007;

21. Ţăran, Nicolae, Managementul activităţilor de inovare, Editura Aura, Timişoara 2008;

22. Verzea, I., Luca, Gabriel Petru, Managementul logisticii industriale şi comerciale, Ed. Performantica, Iaşi, 2006;

23. Zlate Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi 2004;

Preview document

Abordarea sistemică a firmei - Pagina 1
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 2
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 3
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 4
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 5
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 6
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 7
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 8
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 9
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 10
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 11
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 12
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 13
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 14
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 15
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 16
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 17
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 18
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 19
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 20
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 21
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 22
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 23
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 24
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 25
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 26
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 27
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 28
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 29
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 30
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 31
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 32
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 33
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 34
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 35
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 36
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 37
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 38
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 39
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 40
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 41
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 42
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 43
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 44
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 45
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 46
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 47
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 48
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 49
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 50
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 51
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 52
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 53
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 54
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 55
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 56
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 57
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 58
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 59
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 60
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 61
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 62
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 63
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 64
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 65
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 66
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 67
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 68
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 69
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 70
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 71
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 72
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 73
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 74
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 75
Abordarea sistemică a firmei - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Abordarea sistemica a firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Disfuncționalitățile și Managementul Conflictului Școlar

Găsirea modalităţilor prin care performanţa oamenilor poate fi amplificată constituie una din problemele cu care se confruntă, printre multe...

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Managementul Calității Totale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lucrarea de fată mi-am propus să analizez conceptul de Management al Calității Totale ( TQM), în instituțiile publice, deoarece în...

Auditul calității - efecte benefice asupra organizațiilor

INTRODUCERE Calitatea este un element deosebit de important în activitatea oricărei întreprinderi ce activează în condiţiile economiei de piaţă....

Aspecte ale Analizei Managementului

INTRODUCERE Creşterea continuă a eficienţei analizei manageriale, reprezintă o lege obiectivă generală care acţionează în formaţiunile social –...

Învățarea pe tot parcursul vieții - prioritate a politicilor publice în sectorul de educație românesc

INTRODUCERE În decursul ultimilor 10 – 15 ani Învăţarea pe tot parcursul vieţii a ocupat o poziţie centrală în cuprinsul agendei politice europene...

Te-ar putea interesa și

Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional

INTRODUCERE Managementul operaţional al producţiei aprofundează şi aplică cunoştinţele şi management general în domeniul funcţiunii de producţie a...

Fundamente Teoretice ale Managemntului Firmei

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1 Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului După părerea...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Managementul Performanței în Întreprinderile de Încălțăminte

Memoriu justificativ În România, schimbările de ansamblu pe plan politic au avut implicaţii imediate asupra domeniului economic şi industrial....

Management Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 1.1.1. Locul şi rolul activităţii...

Analiza economico-financiară

Activitatea oricarei firme, în contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara într-un mediu dinamic si agresiv. În...

Conceptul și Esența Managementului Calității

Terminologia din domeniul managementului calităţii i-a preocupat de-a lungul anilor, în mod continuu, pe specialiştii din domeniul producerii de...

Etică în afaceri și managementul firmei

1.2 Functiile managementului Cel care a def pt prima data managementul prin functiile sale a fost H. Fayol care identifica 5 functii...

Ai nevoie de altceva?