Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 20628
Mărime: 228.97KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE pag.2
 3. CAPITOLUL I ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI AL UNEI FIRME PRESTATOARE DE SERVICII pag.3
 4. 1.1. MEDIUL AFACERILOR pag.3
 5. 1.2. MICROMEDIUL EXTERN AL FIRMEI pag.6
 6. 1.3. MACROMEDIUL EXTERN DE AFACERI AL UNEI FIRME pag.9
 7. 1.4. MEDIUL INTERN DE AFACERI pag.13
 8. 1.5. PIAŢA ŞI CONCURENŢA – PRINCIPALELE COMPONENTE ALE MEDIULUI DE AFACERI pag.13
 9. CAPITOLUL II PREZENTAREA FIRMEI S.C. „COMSERV” S.A. – GALAŢI pag.24
 10. 2.1. ÎNFIINŢAREA FIRMEI S.C. „COMSERV” S.A. – GALAŢI pag.24
 11. 2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE A S.C. „COMSERV” S.A. pag.24
 12. 2.3. MEDIUL EXTERN AL FIRMEI S.C. „COMSERV” pag.25
 13. 2.4. RELAŢIILE DE PIAŢĂ ŞI DE CONCURENŢĂ ALE FIRMEI pag.27
 14. 2.5. PIAŢA FIRMEI S.C. „COMSERV” S.A. pag.31
 15. 2.6. MEDIUL CONCURENŢIAL AL S.C. „COMSERV” S.A. GALAŢI pag.32
 16. 2.7. ANALIZA MEDIULUI INTERN DE AFACERI LA S.C. „COMSERV” S.A. pag.34
 17. CAPITOLUL III pag.39
 18. Rentabilizarea MANAGEMENTULui LA S.C. „COMSERV” S.A. GALAŢI PRIN STRATEGII DE AFACERI pag.39
 19. 3.1. STRATEGIA DE AFACERI A FIRMEI S.C. „COMSERV” S.A. pag.39
 20. 3.1.1. Aspecte ale managementului produsului pag.41
 21. 3.1.2. Strategia de preţ pag.46
 22. 3.1.3. Strategia de distribuţie pag.49
 23. 3.1.4. Strategia de promovare pag.50
 24. 3.2. ANALIZA UNOR INDICATORI DE PERFORMANŢĂ LA S.C. „COMSERV” S.A. pag.51
 25. 3.2.1. Analiza cifrei de afaceri pag.51
 26. 3.2.2. Indicatori de rentabilitate la S.C. „COMSERV” S.A. – Galaţi pag.53
 27. CONCLUZII pag.56
 28. BIBLIOGRAFIE pag.60

Extras din disertație

INTRODUCERE

Activitatea oricărei firme de afaceri este dependentă direct de mediul în care funcţionează – atât prin elementele controlabile, cât şi prin cele cu influenţă indirectă cum ar fi criza economico-financiară pe care o parcurge economia. Această criză perturbă toate componentele mediului de afaceri începând de la factorii şi condiţiile economice – venituri, credite, impozite, piaţă, până la condiţiile de viaţă ale familiilor.

În plus, anumite componente ale mediului de afaceri crează instabilitate, măresc riscurile afacerilor şi diminuează încrederea întreprinzătorilor în capacitatea lor de a supravieţui.

Am realizat prezenta lucrare de licenţă pentru a sublinia caracterul dinamic şi flexibil al acrivităţilor de servicii într-un mediu de afaceri instabil. Sectorul serviciilor rezistă mai uşor condiţiilor de criză prin diversificarea activităţilor şi adaptarea lor la structurile şi proporţiile unei cereri afectate de insolvabilitate şi fluctuaţie.

Studiul de caz realizat pentru activitatea unei firme profilate pe termopane cu tâmplărie cu profile de aluminiu şi PVC arată actualitatea îmbunătăţirii coeficientului energetic al construcţiilor civile şi industriale, pentru care se fac investiţii în sisteme termoizolante, fiind adecvate condiţiilor de criză, în care se vor scumpi gazul metan, energia electrică şi serviciile pentru încălzirea locuinţelor, birourilor etc. Stimularea realizării acestor îmbunătăţiri la locuinţe vine şi dinspre guvern, care alocă fonduri pentru a se compensa 15% din costurile acestor lucrări în registru privat.

Economia de piaţă funcţională din ţara noastră condiţionează existenţa şi funcţionarea agenţilor economici dacă obţin profit. De aceea, capitolul final al lucrării se ocupă de rezultatele economico-financiare ale firmei care arată că unele firme pot rezista în acest mediu instabil de afacri şi chiar prognozează să se dezvolte.

În acest sens, va fi favorabil şi macromediul economic, despre care Guvernul României estimează că în 2014 va începe creşterea economică, care, pentru început – 2013, al doilea semestru – a fost de 1-2 %, iar din 2014 va fi de 3-4 %. Deşi FMI apreciază că în 2014 va putea fi atinsă o creştere pozitivă de doar 0,5%, ceea ce va însemna ieşirea României din recesiune, urmând a se atinge nivele mai ridicate de creştere economică din 2014.

CAPITOLUL I

ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI

AL UNEI FIRME PRESTATOARE DE SERVICII

1.1. MEDIUL AFACERILOR

Mediul de afaceri reprezintă totalitatea forţelor şi condiţiilor interne şi externe ale firmei, în interiorul şi sub acţiunea, cărora întreprinderea îşi derulează activităţile privind piaţa, influenţând nivelul de profitabilitate . Între aceste forţe şi condiţii, altele decât cele de afaceri, unele pot constitui oportunităţi favorabile demersului de piaţă al companiei, altele pot fi ameninţări la adresa poziţiei de piaţă şi a profitabilităţii.

Înţelegerea, şi mai ales aplicarea în practică a afacerilor, presupune cunoaşterea conceptelor de mediu extern, mediu intern şi a relaţiilor dintre acestea .

Firmele trebuie să analizeze continuu dinamica mediului de afaceri şi să-şi adapteze acţiunile tactice în funcţie de mărimea şi sensurile schimbărilor ce vor interveni în mediul de afaceri, încât să fructifice avantajos oportunităţile favorabile şi să prevină şi îndepărteze influenţele negative.

Deşi există unele deosebiri între abordările teoretice ale specialiştilor, în general, mediul de afaceri este considerat ca: un ansamblu de factori ce acţionează indirect asupra activităţii – macromediul extern; o sumă de condiţii ce influenţează direct firmele – micromediul extern şi chiar elementele interne ale organizaţiei – mediul intern. Zona de relaţii dintre mediul intern şi mediul extern, cu piaţa – împreună cu toţi factorii ce o caracterizează – şi concurenţa necesită de asemeni, o atenţie specială.

În desfăşurarea activităţii, orice întreprindere acţionează în funcţie de posibilităţile sale interne, dar şi de condiţiile în care ea realizează raporturile de piaţă, care reprezintă mediul său de afaceri. Starea şi evoluţia componentelor mediului influenţează modalităţile de orientare şi acţiunile strategică şi tactică ale întreprinderii, in fiecare etapă a activităţii. De aceea, în calitate de agent economic, firma are nevoie să identifice şi să studieze mediul de afaceri, să stabilească impactul lui asupra activităţii sale, direcţiile şi tendinţele posibile în evoluţia acestuia. în aceste condiţii, întreprinderea îşi modelează mai bine activitatea şi îşi menţine şi sporeşte capacitatea de adaptare şi acţiune asupra pieţei, cu rezultate pozitive pentru consumatori şi profitabile pentru existenţa şi dezvoltarea sa proprie.

Cu cât va cunoaşte mai bine mediul de afaceri prezent, dinamica şi tendinţele de evoluţie a componentelor ce vin în relaţie directă sau mijlocită, mai apropiată ori mai îndepărtată, imediat sau pe termen mediu şi lung cu activitatea proprie, o firmă de afaceri va valorifica mai eficient atu-urile sale în spaţiul şi timpul ocaziilor favorabile ei, şi se va adapta în mod mai eficient cerinţelor mediului extern, inclusiv prin îmbunătăţirea mediului său intern.

Întreprinderea trebuie să aibă cea mai bună percepţie posibilă nu numai asupra elementelor macromediului, ci şi asupra relaţiei dintre componente, deoarece unele dintre acestea sunt dependente puternic de altele (de exemplu, mediul economic nu poate fi separat de mediul politic sau de cel social).

Confruntarea cu factorii de mediu permite întreprinderii depistarea forţelor sale (puncte forte) şi a slăbiciunilor (puncte slabe) sale, precum şi măsurarea capacităţii de reacţie şi de anticipare. Unii din factorii externi pot acţiona ca importante constrângeri asupra deciziilor privind activitatea de producţie şi de piaţă a întreprinderilor .

Preview document

Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 1
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 2
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 3
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 4
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 5
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 6
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 7
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 8
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 9
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 10
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 11
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 12
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 13
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 14
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 15
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 16
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 17
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 18
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 19
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 20
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 21
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 22
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 23
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 24
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 25
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 26
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 27
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 28
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 29
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 30
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 31
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 32
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 33
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 34
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 35
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 36
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 37
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 38
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 39
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 40
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 41
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 42
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 43
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 44
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 45
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 46
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 47
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 48
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 49
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 50
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 51
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 52
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 53
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 54
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 55
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 56
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 57
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 58
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 59
Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Mediul Afacerilor si Rentabilizarea Acestora la SC Comserv SA Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri - SC UCM Reșita SA

CAP.I Plan de Afaceri - notiuni generale 1.1. Notiuni generale privind planul de afaceri Planul de afaceri constituie un instrument...

Mediul Firmei SC Bercan A&M Impex SRL

ARGUMENT Tema aleasă pentru “Lucrarea de atestare şi certificare a competenţelor profesionale” este “Mediul firmei”. Pentru orice firmă de success...

Componențele mediului de afaceri

1. Introducere Afacerile europene se referă la o varietate de activități agricole, industriale sau din domeniul serviciilor și care implică agenți...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?