Ascultarea Martorului

Disertație
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 24898
Mărime: 98.09KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof univ. dr. CARJAN LAZAR

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND TACTICTICA
 3. ACULTĂRII MARTORULUI 7
 4. 1.1. Drepturile şi obligaţiile martorilor 12
 5. 1.2. Excepţii de la obligaţia de audiere ca martor 13
 6. CAPITOLUL II ASPECTE PSIHOLOGICE UTILIZATE ÎN TACTICA
 7. ASCULTĂRII MARTORULUI 14
 8. 2.1. Percepţia senzorială a momentului judiciar 14
 9. 2.2. Interpretarea şi decodificarea clipei judiciare 14
 10. 2.3. Memorarea momentului judiciar 15
 11. 2.4. Redarea, rememorarea momentului judiciar 17
 12. 2.5. Aprecierea magistratului asupra forţei probante a mărturiei 19
 13. 2.5.1. Provenienţa mărturiei din punct de vedere al sursei 19
 14. 2.5.2. Mărturia din perspectiva legăturii martorului cu pricina şi cu părţile în proces 20
 15. 2.6. Repere particulare vizând mărturia şi martorul 21
 16. 2.6.l. Martorul persoană minoră. Aspecte psihologice ale etiologiei minciunii în comportamentul juvenil 21
 17. 2.6.2. Psihologia martorului minor 22
 18. 2.6.3. Aspecte tactice cu privire la ascultarea minorilor 23
 19. 2.7. Mărturia între bună şi rea-credinţă 24
 20. 2.7.1. Martorul de bună-credinţă. Consecinţele disfuncţionale din perspectiva agenţilor psihologici. Martorul în eroare. Martorul mincinos 25
 21. 2.8. Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului şi a mediului de provenienţă. Mentalităţi. Cutume. Obiceiuri 26
 22. 2.9. Mărturia şi concordanţa conţinuturilor 27
 23. 2.10. Mărturia şi contradicţia conţinuturilor 29
 24. 2.11. Reguli aplicate în ascultarea martorilor 30
 25. 2.12. Analogia 32
 26. CAPITOLUL III REGULI UTILIZATE ÎN TACTICA ASCULTĂRII MARTORULUI 35
 27. 3.1. Reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor 35
 28. 3.2. Elemente tactice aplicate în pregătirea ascultării martorilor 36
 29. 3.3. Stabilirea momentului audierii 36
 30. 3.4. Pregătirea audierii 37
 31. 3.5. Metodele tactice criminalistice practicate în interogarea propriu-zisă a martorilor 40
 32. 3.5.1. Comportarea tactică din momentul relatării libere a martorului 41
 33. 3.5.2. Norme tactice practicate în etapa formulării de întrebări 42
 34. 3.6. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor 46
 35. 3.7. Particularităţi tactice in interogarea minorilor 47
 36. 3.8. Interogarea altor categorii de martori 47
 37. 3.8.1 Interogarea vârstnicilor 47
 38. 3.8.2. Interogarea unor martori handicapaţi
 39. 3.8.3. Interogarea persoanelor cu handicap psihic 48
 40. 3.8.4. Audierea persoanelor care nu cunosc limba română 48
 41. CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ: REZOLVAREA UNUI CAZ DE OMOR CU AJUTORUL MARTURIILOR DEPUSE DE MARTORI 49
 42. CONCLUZII 59
 43. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din disertație

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în încheiere prezintă concluzie şi bibliografia ştiinţifică utilizată.

Obiectivul general al lucrării este reflectarea tacticilor de ascultare a martorului în cadrul proceselor penale având ca aplicaţie un caz petrecut în ţara noastră, elucidat şi în urma declaraţiilor martorilor.

Metodologia cercetării ştiinţifice utilizată se bazează pe studiul bibliografic ştiinţific, al consultării legislaţiei în vigoare, pentru tematica aleasă, precum şi al informaţiilor electronice disponibile în domeniul temei.

Prima etapă constă în abordarea teoretică a tacticilor de audiere a martorilor, a legislaţiei în vigoare în acest domeniu, în etapa a doua s-a realizat studiul de caz în concordanţă cu tema aleasă şi cu metodologia de cercetare ştiinţifică. În ultima etapă s-au emis concluziile teoretice şi cele practice privind tactica ascultării martorului în cazurile penale.

Ascultarea martorilor de către organele de urmărire penală indiferent de statutul acestora în procesul penal, nu poate fi efectuată fără deţinerea unor abilităţi de psihologie judiciară. În acţiunea de recepţionare a declaraţiilor martorilor, se cere o perioadă de preluare şi de pregătire a informaţiilor privind fărădelegea făptuitorului, perioadă în care martorul datorită organelor sale de simţ deosebeşte împrejurări cu privire la infracţiunea săvârşită, un timp de păstrare în memorie a informaţiilor identificate şi o perioadă de relatare a acestor elemente organelor judiciare în forma reproducerii sau recunoaşterii

Pentru a crea această acţiune, participă, într-o anumită formă, toate categoriile de informaţii, câteva dintre acestea având un rol esenţial, simţurile vizuale şi cele auditive, deoarece sunt rare momentele când la realizarea mărturiei nu sunt implicate organele de văz şi auz, celălalte având un aport mai puţin important, simţurile tactile, cele olfactive şi cele gustative. Un subiect central privind ascultarea martorilor o reprezintă, determinarea nivelului în care informaţiile dobândite arată cele întâmplate, astfel putând fi format temeiul pentru pronunţarea unei concluzii echitabile în cauză. Este relevant faptul că, din experienţa judiciară, declaraţiile martorilor nu exprimă întotdeauna realitatea datorită unor motive şi stări ce depind de identitatea acestora şi de mediul în care au fost săvârşite faptele.

Studiile ştiinţifice au demonstrat, în cazul psihologiei judiciare, că recepţia, memorarea, percepţia şi reproducerea, sunt diferite de la o persoană la alta, direct proporţională cu dezvoltarea sa psihică, profesională, nivelul său de cultură şi împrejurările la care a asistat. În afară de aceste elemente se adaugă şi reaua-credinţă a martorului, precum şi erorile celor care fac ascultarea. Totalitatea acestor elemente duce la faptul că probele obţinute trebuie analizate cu mare atenţie. În literatura de specialitate, se specifică faptul că verificarea declaraţiilor unui martor şi aprecierea sau dezaprecierea lor nu poate fi realizată fără dobândirea noţiunilor psihice care stau la baza formării mărturiei

Cuvinte cheie: tactica, martor, psihologie juridică, drept penal, drept, justiţie,

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND TACTICTICA

ACULTĂRII MARTORULUI

Încă din timpurile primitive ale omenirii justiţia s-a impus ca un mod de judecare a probelor şi de pedepsire a faptelor şi indivizilor care produc fărădelegi şi suferinţe altor entităţi prin încălcarea normelor sociale cuvenite sau impuse. Statul de drept ar fi fost fără existenţă în lipsa justiţiei, lipsa acesteia însemnând fărădelegi şi nedreptăţi

Observarea fărădelegilor, stabilirea vinovăţiei făptuitorilor pe baza probelor şi tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi nu are loc doar prin mişcarea de judecată, respectiv prin aplicarea justiţiei. Statul organizează combaterea fărădelegilor printr-o mişcare mai diversificată şi complexă în care implică şi alte instituţii specializate

Justiţia exprimă o mişcare de rezolvare a litigiilor sub forma legilor, obiceiului, convenţiilor şi contractelor. Indivizi care aplică justiţia încearcă să afle adevărul în procesul cu pricina pentru a identifica exact fărădelegea, victimele, cauza, răspunderea şi responsabilii.

Creată pentru a fi o funcţie realizată independent şi imparţial, justiţia s-a format ca un sistem în care oamenii cred că îi poate apăra atunci când drepturile şi interesele lor legitime le sunt încălcate, ca similarul dreptăţii mereu triumfătoare. Fiat justisia pereat mundus

În soluţionarea cazurilor penale, alături de organele judiciare, participă activ şi eficient şi alte organe menţionate de legea procesuală, incluse în sistemul judiciar; martori, experţi, interpreţi, agenţi procedurali, apărători, reprezentanţi etc.

În cadrul acţiunii desfăşurate cu asistarea subiecţilor amintiţi anterior apar relaţii juridice având drepturi şi obligaţii, curgând din dispoziţiile legale care exprimă conţinutul unor raporturi de drept specifice

Bibliografie

Alain Buquet, „Manuel de criminalistique moderne“, 2e édtion revue et omplétée, Presse Universitaires de France, 2003;

Constantin Aioniţoaie, Gheorghe Vasile, Stănică Tudor, Tactica criminalistică, Ministerul de interne, Serviciul editorial şi cinematografic, Bucureşti, 1989

Ciopraga Aurel, Criminalistică – Tratat de tactică, Ed. Gama, Iaşi 1996

Camil Suciu, „Criminalistică“, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1972;

Emilian Stancu, „Tratat de Criminalistică“, Ediţia a III-a revăzută si adăugită, Editura „Universul Juridic“, Bucuresti, 2004;

Ion Mircea, “Criminalistica“, Editura „Lumina Lex“, Bucuresti 2001.

Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2005

Lazăr Cârjan, M. Chiper, Criminalistică, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2009

Lucian Ionescu, Criminalistică – Note de curs, Ed. Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti 2002

Mircea Ion, Criminalistică, Lumina Lex Bucureşti 2001

Mrejeru Theodor, Mrejeru Bogdan, Probele în procesul penal, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2006

Muraru I., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Naturismul, Bucureşti, 1991

Paul Stefănescu, Lazăr Cârjan, Stiinţă versus crimă, Editura „Curtea Veche“, Bucuresti, 2001;

Tiberiu Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară“, Editura Stiinţifică, 1973

Tudorel Butoi, Ioana-Teodora Butoi, „Psihologie Judiciară. Tratat universitar“, vol. I şi II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2001

Volonciu Nicolae, Tratat de procedură penală, vol. I, Editura Paideia, 1996

Preview document

Ascultarea Martorului - Pagina 1
Ascultarea Martorului - Pagina 2
Ascultarea Martorului - Pagina 3
Ascultarea Martorului - Pagina 4
Ascultarea Martorului - Pagina 5
Ascultarea Martorului - Pagina 6
Ascultarea Martorului - Pagina 7
Ascultarea Martorului - Pagina 8
Ascultarea Martorului - Pagina 9
Ascultarea Martorului - Pagina 10
Ascultarea Martorului - Pagina 11
Ascultarea Martorului - Pagina 12
Ascultarea Martorului - Pagina 13
Ascultarea Martorului - Pagina 14
Ascultarea Martorului - Pagina 15
Ascultarea Martorului - Pagina 16
Ascultarea Martorului - Pagina 17
Ascultarea Martorului - Pagina 18
Ascultarea Martorului - Pagina 19
Ascultarea Martorului - Pagina 20
Ascultarea Martorului - Pagina 21
Ascultarea Martorului - Pagina 22
Ascultarea Martorului - Pagina 23
Ascultarea Martorului - Pagina 24
Ascultarea Martorului - Pagina 25
Ascultarea Martorului - Pagina 26
Ascultarea Martorului - Pagina 27
Ascultarea Martorului - Pagina 28
Ascultarea Martorului - Pagina 29
Ascultarea Martorului - Pagina 30
Ascultarea Martorului - Pagina 31
Ascultarea Martorului - Pagina 32
Ascultarea Martorului - Pagina 33
Ascultarea Martorului - Pagina 34
Ascultarea Martorului - Pagina 35
Ascultarea Martorului - Pagina 36
Ascultarea Martorului - Pagina 37
Ascultarea Martorului - Pagina 38
Ascultarea Martorului - Pagina 39
Ascultarea Martorului - Pagina 40
Ascultarea Martorului - Pagina 41
Ascultarea Martorului - Pagina 42
Ascultarea Martorului - Pagina 43
Ascultarea Martorului - Pagina 44
Ascultarea Martorului - Pagina 45
Ascultarea Martorului - Pagina 46
Ascultarea Martorului - Pagina 47
Ascultarea Martorului - Pagina 48
Ascultarea Martorului - Pagina 49
Ascultarea Martorului - Pagina 50
Ascultarea Martorului - Pagina 51
Ascultarea Martorului - Pagina 52
Ascultarea Martorului - Pagina 53
Ascultarea Martorului - Pagina 54
Ascultarea Martorului - Pagina 55
Ascultarea Martorului - Pagina 56
Ascultarea Martorului - Pagina 57
Ascultarea Martorului - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Ascultarea Martorului.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate

INTRODUCERE Unii autori arată că între faptuitor, faptă şi victimă deseori există un raport de cauzalitate complex, susţinând ca şi alţi...

Necesitatea Probei cu Martori

1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE 1.1. Necesitatea probei cu martori Cele două laturi ale problematicii sunt...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Tactici de Ascultare a Martorilor

CAPITOLUL I ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE În cadrul procesului judiciar, sarcina centrală a organelor de cercetare...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Te-ar putea interesa și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Combaterea criminalității vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept...

Ai nevoie de altceva?