Bursa de Valori București

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 21051
Mărime: 546.31KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr.ec. Berceanu Dorel
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1-NOȚIUNEA DE DECIZIE DE DIVIDENDE 6
 3. 1.1.Contextul deciziei de dividende 6
 4. 1.2.Definiția deciziei de dividende 12
 5. 1.3.Importanța deciziei de dividende 13
 6. 1.4. Politica deciziei de dividende 14
 7. 1.5. Analiza deciziei de dividende 16
 8. 1.5.1. Teoria deciziei de dividente și modelele de decizie 17
 9. 1.5.2. Performanța financiară și decizia de dividende 19
 10. 1.5.3.Diferite politici de dividende 21
 11. 1.6. Factorii de influență a politicii de dividend 23
 12. CAPITOLUL 2 26
 13. ANALIZA DECIZIEI DE DIVIDENDE ÎN CAZUL COMPANIEI LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI. STUDIU DE CAZ PRIVIND COMPANIA ANTIBIOTICE IAȘI(ATB) 26
 14. 2.1. Prezentarea Bursei de Valori București 26
 15. 2.2.Analiza politicilor de dividende ale companiilor studiate 30
 16. 2.3. Piețele principale ale Bursei de Valori București 33
 17. 2.3.1. Piețe de acțiuni ale Bursei de Valori București 34
 18. 2.3.2. Piața de obligațiuni a Bursei de Valori București 34
 19. 2.3.3. Piața la termen a Bursei de Valori București 35
 20. 2.4. Listarea la Bursa de Valori București 36
 21. 2.5. Listarea la bursă a Antibiotice Iași (ATB) 38
 22. 2.5.3. Analiza indicatorilor financiari și de performanță 39
 23. 2.5.4. Politica de dividende a Antibiotice Iași(ATB) 41
 24. 2.5.5. Antibiotice Iași(ATB) pe piața de valori mobiliare 43
 25. CONCLUZII 45
 26. BIBLIOGRAFIE 47

Extras din disertație

INTRODUCERE

Motivarea alegerii temei

Motivul pentru care am ales să cercetez tema intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” în vederea susținerii lucrării de disertație este determinat de gradul semnificativ pe care le are dividende în cadrul societăților listate și de importanța acestora în procesul de atragere a investitorilor.

În egală măsură motivul pentru care am ales să studiez această temă este generat de dorința personală de a putea înțelege ce factori conduc o anumită organizație să distribuie dividende și modalitatea în care aceste hotărâri ajută sau dimpotrivă, afectează prețurile acțiunilor, astfel încât să fiu capabilă să înțeleg ce tendință se înregistrează în viitor.

Problematica abordată și scopul lucrării

Problematica abordată

Problematica abordată abordată de mine în cadrul temei de cercetare intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la bursa de valori București”este structurată pe două părți. Astfel, în prima parte voi expune informații de ordin teoretic din cadrul acestui domeniu de activitate, în timp ce ultima parte este destinată studierii aplicative ale acestui concept.

În partea de incipit a lucrării voi expune informații privind noțiunea de decizie de dividente, astfel încât să îmi pot crea un cadru optim de acumulare a informațiilor necesare privind conceptul de dividende. În cadrul acestui capitol voi prezenta contextul actual al deciziei de dividende, definiția concretă a acestui concept, de ce este importantă decizia de dividente pe piața bursei de valori și totodată voi prezenta politica deciziei de dividende.

În continuare, capitolul al doilea îl voi dedica expunerii de informații privind analiza deciziei de dividende, secțiune în cadrul căreia voi prezenta teoria deciziei de dividende și modelele de decizie, considerând aceastea ca fiind noțiuni elementare în cursul elaborării lucrării mele, urmând a continua cu imaginea performanței financiare și a deciziei de dividende. Finalul acestui capitol este marcat de prezentarea noțiunilor cu privire la procedura ce trebuie urmată în cadrul deciziei de dividende și criticile aduse la politicile de dividende.

După finalizarea abordării noțiunilor din spectrul teoretic ce țin de contextul deciziei de dividende, ultimul capitol, pe care eu îl consider definitoriu pentru elaborarea temei mele de cercetare îl voi dedica prezentării analizei deciziei de dividende în cazul companiilor listate la Bursa de Valori București. Astfel, urmează să expun informații cu privire la prezentarea Bursei de valori București, pentru a crea o imagine de ansamblu cu privire la aceasta, urmând a analiza politicile de dividende ale companiilor studiate și voi expune prezentării factorii ce influențează decizia de dividende în cadrul acestor companii. Finalul lucrării mele este marcat de crearea unor recomandări pentru companiile existente la Bursa de Valori București în ceea ce privește politica de dividende.

Importanța și actualitatea cercetării

Studierea temei aleasă de mine prezintă o importanță deosebită în vederea înțelegerii locului pe care dividendele le înregistrează în cadrul organizațiilor listate, astfel încât au un rol esențial pentru clarificarea informațiilor atât de necesare pentru persoanele care investesc în Bursa de Valori București dar și pentru companii.

Actualitatea lucrării

Lucrarea intitulată „Studiu privind decizia de dividende la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” are un grad de actualitate semnificativă având în vedere contextul în care se află economia din România dar și piața de capital românească. Astfel, consider a fi de actualitate studierea unei astfel de teme pentru a stabili în ce măsură o decizie în ceea ce privește atribuirea de dividende este esențială pentru orice societate comercială dar și pentru acționarii acesteia.

Actualitatea acestei teme derivă și din tendința tot mai mare din ultimii ani a companiilor de a acorda credit Bursei de Valori București pe de o parte pentru a acapara cât mai mulți investitori, iar pe de altă parte pentru a-și dezvolta imaginea organizației și pentru a menține acționarii deja existenți.

CAPITOLUL 1-NOȚIUNEA DE DECIZIE DE DIVIDENDE

Modul prin care o organizație hotărăște cât procent din profit îl varsă sub formă de dividende către acționari poartă denumirea de decizie de dividende. Acesta are un rol foarte important, deoarece dividendele reprezintă o parte importantă a randamentului investiției în acțiuni și pot influența prețul acțiunilor.

Decizia de dividende este influențată de cele mai multe ori de următorii factori :

- productivitatea întreprinderii;

- planurile de investiții și nevoile de finanțare a acestora;

- nevoile de lichiditate ale companiei;

- optica asociaților și a pieței cu privire la numărul de dividende.

Totodată, decizia de dividente este influențată și de principiile întreprinderii în ceea ce privește împărțirea profitului. Pe piață, există două modalități de distribuire, și anume politică stabilă, în care întreprinderile achită anual un procent fix din profit și o politică flexibilă în care plata dividentelor este făcută în funcție de fluctuațiile pieței sau de nevoile întreprinderii de finanțare.

În concluzie, procedura de decizie de dividende trebuie să aibă în vedere interesele întreprinderii cât și ale asociaților. Investitorilor le va crește încrederea în firmă dacă se abordează politica stabilă de distribuire a dividendelor.

Bibliografie

1. A.C.Popescu, Decizia privind dividendele. Evidențe și aplicații ,Editura Universitară din București, București, 2015

2. Anghel, C. Bălan, Management financiar. Teorie și practică , Editura Economică, București, 2016

3. Bursa de Valori București, Suport de curs pentru reatestarea agenților pentru valori mobiliare ca agenți pentru servicii de investiții financiare(format electronic)

4. D. Bucșa, C. V. Popescu, Piața de capital din România: Ghid pentru investitori, Editura Universitară , București, 2018.

5. D.D.Cuzdriorean, Politica de dividende în companiile românești, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2015

6. D.R.Rușanu, I.Stancu, Bursa de Valori București: 130 de ani de istorie, Editura Polirom, Iași, 2014.

7. E.M.Dobrescu, M. Busu, Managementul financiar-contabil: Studii de caz, , Editura Universității din Craiova, Craiova, 2015

8. G. Anghelache, Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000

9. I. Anghel, I. Dumitru, Managementul internațional al afacerilor, Editura Economică, București, 2015.

10. L.Popa, I.O.Mihai, Politica de dividende în cadrul întreprinderilor din România, Editura ProUniversitaria, București, 2014

11. M. Berindei, Piața de capital RASDAQ. Începuturile și dezvoltarea sa, Editura Universității, București, 2014.

12. M.A.Chicoș, Decizia de dividende și politica de plată a dividendelor, Editura Universitară, București, 2018.

13. M.C. Frunză, D.T. Pele, Articolul The Lintner Model Revisited: Evidence from Romania, publicat în revista Theoretical and Applied Economics , Editura Academiei Române, București, 2013

14. M.Moldovan, Investiții pe Bursa de Valori București, Editura Premium Editorial, București, 2017.

15. M.Oprea, Listarea la Bursa de Valori București, Editura Universul Juridic, București, 2014.

16. N. Bârsan - Management financiar, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2009.

17. Onofrei, M., Finanțele Întreprinderii, vol.II, Editura Univ.„Al. I. Cuza” Iași 2004

A. Săvoiu, Bursa de Valori București - Înțelegerea pieței de capital, Editura Economică, București, 2013.

18. Stancu - Managementul financiar al întreprinderii, Editura Economică, București, 2005.

19. Stancu, M.Andronic, Management financiar. Evaluare, investiții, decizii financiare, Editura ASE, București, 2018.

20. T. Roman , F. Vasilică, Bursa de Valori București: Istorie, evoluție, perspective, Editura Hamangiu, București, 2015

21. V.Dragotă, Politica de dividend , Editura All Beck, 2003.

WEBOGRAFIE

https://www.antibiotice.ro

https://bvb.ro

LEGISLAȚIE

Art. 85 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 30 iunie 2012.

Preview document

Bursa de Valori București - Pagina 1
Bursa de Valori București - Pagina 2
Bursa de Valori București - Pagina 3
Bursa de Valori București - Pagina 4
Bursa de Valori București - Pagina 5
Bursa de Valori București - Pagina 6
Bursa de Valori București - Pagina 7
Bursa de Valori București - Pagina 8
Bursa de Valori București - Pagina 9
Bursa de Valori București - Pagina 10
Bursa de Valori București - Pagina 11
Bursa de Valori București - Pagina 12
Bursa de Valori București - Pagina 13
Bursa de Valori București - Pagina 14
Bursa de Valori București - Pagina 15
Bursa de Valori București - Pagina 16
Bursa de Valori București - Pagina 17
Bursa de Valori București - Pagina 18
Bursa de Valori București - Pagina 19
Bursa de Valori București - Pagina 20
Bursa de Valori București - Pagina 21
Bursa de Valori București - Pagina 22
Bursa de Valori București - Pagina 23
Bursa de Valori București - Pagina 24
Bursa de Valori București - Pagina 25
Bursa de Valori București - Pagina 26
Bursa de Valori București - Pagina 27
Bursa de Valori București - Pagina 28
Bursa de Valori București - Pagina 29
Bursa de Valori București - Pagina 30
Bursa de Valori București - Pagina 31
Bursa de Valori București - Pagina 32
Bursa de Valori București - Pagina 33
Bursa de Valori București - Pagina 34
Bursa de Valori București - Pagina 35
Bursa de Valori București - Pagina 36
Bursa de Valori București - Pagina 37
Bursa de Valori București - Pagina 38
Bursa de Valori București - Pagina 39
Bursa de Valori București - Pagina 40
Bursa de Valori București - Pagina 41
Bursa de Valori București - Pagina 42
Bursa de Valori București - Pagina 43
Bursa de Valori București - Pagina 44
Bursa de Valori București - Pagina 45
Bursa de Valori București - Pagina 46
Bursa de Valori București - Pagina 47
Bursa de Valori București - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Bursa de Valori Bucuresti.docx

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în România şi constituirea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Bursa de Valori București - analiză tehnică

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 1.1. Tipuri de valori mobiliare Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Tranziția la economia de piață și Bursa de Valori București

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Ai nevoie de altceva?