Bursa de Valori București - analiză tehnică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27875
Mărime: 971.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Bursa de Valori Bucuresti - Analiza tehnica

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR
 3. LA BURSA DE VALORI 4
 4. 1.1. Tipuri de valori mobiliare 4
 5. 1.1.1. Acţiunile 5
 6. 1.1.2. Obligaţiunile 9
 7. 1.1.3. Alte tipuri de obligaţiuni 11
 8. 1.2. Introducerea valorilor mobiliare la cota Bursei 12
 9. 1.3. Determinarea preţului valorilor mobiliare prin concentrarea cererii şi a ofertei
 10. 13
 11. 1.4. Tehnicile de cotare 14
 12. 1.5. Formarea cursului bursier 18
 13. CAPITOLUL II
 14. TRANZACŢII BURSIERE 22
 15. 2.1. Tipuri de tranzacţii bursiere 22
 16. 2.2. Tranzacţii la vedere 24
 17. 2.3. Tranzacţii în marjă 26
 18. 2.4. Tranzacţii la termen 28
 19. 2.4.1. Tranzacţii pe piaţa cu reglementare lunară 29
 20. 2.4.2. Tranzacţiile la termen ferm 31
 21. CAPITOLUL III
 22. INDICII BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI 34
 23. 3.1. Indicele BET 34
 24. 3.2. Indicele BET – C 36
 25. 3.3. Indicele BET-FI 37
 26. CAPITOLUL IV
 27. ANALIZA TEHNICĂ 37
 28. 4.1. Ce este analiza tehnică? 37
 29. 4.2. Preţul 38
 30. 4.3. Volumul 41
 31. 4.4. Sisteme de tranzacţionare 42
 32. 4.5. Planul de tranzacţionare 45
 33. CAPITOLUL V
 34. UTILIZAREA INDICATORILOR DE PRESIUNE ÎN SELECŢIA TITLURILOR 48
 35. 5.1. Indicatori care arată ce fel de investitori cumpără şi vând acţiuni 48
 36. 5.2. Indicatori care măsoară activitatea de piaţă 50
 37. 5.2.1.Teoria Dow 50
 38. 5.2.2. Volumul tranzacţiei şi relaţia volum / curs 51
 39. 5.2.3. Indicele creştere / descreştere 53
 40. 5.2.4 Indicele valoare maximă / valoare minimă 54
 41. 5.2.5. Închiderea ponderată 54
 42. Moving Average Convergence/Divergence
 43. 5.2.7.Oscilatorul stocastic 56
 44. 5.3. Indicatori psihologici 58
 45. 5.4.Interpretarea indicatorilor de presiune 59
 46. 5.5. Riscul asociat unui portofoliu de valori mobiliare 62
 47. CAPITOLUL VI
 48. STUDIU PRIVIND EFICIENŢA INFORMAŢIONALĂ
 49. A PIEŢEI ROMÂNEŞTI
 50. 6.1. Ipoteza de piaţă eficientă informaţional în teoria
 51. modernă a portofoliilor
 52. 6.2. Testarea statistică a formei slabe de eficienţă informaţională 68
 53. 6.3. Rezultate empirice pe piaţa românească 69
 54. CAPITOLUL I

Extras din proiect

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR

LA BURSA DE VALORI

1.1. Tipuri de valori mobiliare

Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie precisă a ceea ce se înţelege prin “valori mobiliare”. Orice bun material, dotat cu o valoare estimabilă în bani, se încadrează obligatoriu în una din următoarele două categorii:

-bunuri funciare sau imobiliare, înţelegând prin aceasta proprietatea asupra pământului, respectiv a clădirilor:

-bunuri mobiliare, caracterizate, aşa cum le indica şi numele, prin mobilitatea lor, dată de trecerea fizică de la un proprietar la altul. Din punct de vedere juridic, asemenea bunuri, al căror caracter mobiliar nu poate fi contestat şi, în plus, sunt purtătoare de valoare, nu sunt considerate valori mobiliare (de exemplu, tablourile, bijuteriile, piesele de mobilier etc.).

Valorile mobiliare se deosebesc de bunurile mobiliare, prin dematerializarea lor, purtând şi alte denumiri: hârtii de valoare, titluri de valoare etc.

Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanţă, care confirmă titularului dreptul său patrimonial, de o anumita mărime, şi asupra unei entităţi bine stabilite, precum şi posibilitatea de a le transforma oricând în bani, pe piaţa de capital. În sens restrâns, valorile mobiliare sunt hârtiile de valoare – acţiuni şi obligaţiuni – emise de o anumită societate comercială.

Acţiunile sunt titluri reprezentative ale unui drept de proprietate asupra unei cote-parte din activul social al emitentului (obligatoriu particular, deoarece un activ public nu este susceptibil de însuşire privată). Acţiunile acordă proprietarului anumite drepturi de gestiune sau, cel puţin, drepturi de control asupra gestiunii patrimoniului social, drepturi (cel puţin teoretice) asupra beneficiilor, de a primi în fiecare an o cotă parte din profitul net, sub formă de dividende, şi, în sfârşit, dreptul la o cotă parte din activul net existent, în cazul în care societatea emitentă este lichidată . Datorită veniturilor diferite de la an la an pe care le aduc acţiunile, în funcţie de activitatea economico-financiară a societăţii respective, acestea se numesc şi valori mobiliare cu profit variabil.

Obligaţiunile (numite şi titluri de rentă dacă sunt emise de către stat) sunt titluri reprezentate prin dreptul de creanţă al proprietarului asupra emitentului. Proprietarul unei obligaţiuni este o persoană care a împrumutat o anumită sumă de bani emitentului (statul, o colectivitate publica , societate naţionala sau privata), obligându-l astfel, pe cel împrumutat de a-l remunera, prin vărsarea periodica a unei sume proporţionale cu totalul împrumutului, şi care se numeşte, de obicei, dobândă.

Împrumutul este, în principiu, rambursabil, fie intr-o singură tranşă fie in mai multe tranşe, prin intermediul unui tabel de amortismente periodice, care pot fi constante sau variabile (în general, progresive) eşalonate încă de la emisiunea titlului.

Datorită venitului fix pe care îl aduc obligaţiunile, acestea se numesc valori mobiliare cu profit fix. Prin emisiunea şi negocierea lor pe pieţe primare şi secundare de capital, sunt mobilizate activele financiare disponibile la investitori şi redistribuite societăţilor publice şi private.

Valorile mobiliare, din punct de vedere al modului în care acestea sunt create, se împart in trei categorii:

- primare

- derivate

- sintetice

Titlurile primare sunt cele emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu (acţiunile) şi cele folosite pentru atragerea capitalului de împrumut (obligaţiunile). Caracteristica definitorie a acestor titluri este că asigură mobilizarea capitalului pe termen lung de către utilizatorii de fonduri şi dau deţinătorilor lor, drepturi asupra veniturilor băneşti nete ale emitentului.

Titlurile derivate sunt produse bursiere rezultate din contracte încheiate intre emitent şi beneficiar şi care dau dreptul cumpărătorului asupra unor active ale emitentului, la o anumită scadenţă viitoare, în condiţiile stabilite prin contract. Valoarea de piaţă a acestor titluri depinde de activele la care se referă. Există două categorii de titluri derivate:

-contracte viitoare (futures);

-opţiunile (options).

Contractul “futures” este o înţelegere între două părţi de a vinde/cumpăra un anumit activ la un preţ prestabilit, cu executarea contractului la o dată viitoare.

Opţiunile sunt contracte între un vânzător şi un cumpărător, care dau acestuia din urmă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a vinde sau a cumpăra un anumit activ la o dată viitoare drept obţinut în schimbul plăţii către vânzător a unei prime. Opţiunile pot fi:

- de vânzare, atunci când cumpărătorul dobândeşte dreptul de a vinde activul;

- de cumpărare, atunci când dau dreptul de a cumpăra activul.

Titlurile sintetice rezultă din combinarea de către societăţile financiare a unor active diferite şi crearea pe aceasta bază a unui instrument de plasament nou. O categorie aparte de active artificiale o reprezintă titlurile financiare de tip coş, care au la bază o selecţie de titluri financiare primare , combinate astfel încât să rezulte un produs bursier standardizat. Cele mai cunoscute titluri de acest fel sunt contractele pe indici de bursă.

Conform Legii 297/2004 , valorile mobiliare pot fi : acţiunile , obligaţiunile , precum şi instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit, încadrate de către Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare în această categorie.

1.1.1. Acţiunile

Acţiunile sunt valori mobiliare emise de o societate comercială şi reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăţi şi care încorporează drepturi sociale şi patrimoniale. Pot fi:

- acţiuni ordinare

- acţiuni preferenţiale

Acţiunile ordinare reflectă mărimea capitalului social, el reprezentând dovada participării la societate. Atunci când o persoană cumpăra acţiuni ale societăţii, ea dobândeşte drepturi şi obligaţii ca asociat :

a. Răspundere limitată – dacă societatea va da faliment , răspunderea acţionarilor va fi limitată la valoarea investiţiei lor:

b. Transferul acţiunilor - acţionarii au dreptul de a vinde, tranzacţiona sau transfera acţiunile lor altor persoane;

c. Declararea dividendelor – când Consiliul Directorilor unei societăţi declară dividendul, acţionarii au dreptul la acest dividend;

d. Rapoartele anuale – acţionarul are dreptul să primească o situaţie anuală a societăţii , care trebuie să cuprindă bilanţul exerciţiului precedent , însoţit de contul de profit şi pierderi;

e. Repartizarea activului – dacă societatea trebuie să fie dizolvată sau dacă dă faliment, acţionarii au dreptul la repartizarea profitului rămas după acoperirea pasivului exigibil;

f. Numărul de voturi este dat de numărul de acţiuni deţinute. Dreptul de vot poate fi transmis unor terţi, în condiţiile prevăzute de statutul societăţii.

Preview document

Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 1
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 2
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 3
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 4
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 5
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 6
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 7
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 8
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 9
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 10
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 11
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 12
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 13
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 14
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 15
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 16
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 17
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 18
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 19
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 20
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 21
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 22
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 23
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 24
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 25
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 26
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 27
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 28
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 29
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 30
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 31
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 32
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 33
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 34
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 35
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 36
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 37
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 38
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 39
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 40
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 41
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 42
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 43
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 44
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 45
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 46
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 47
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 48
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 49
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 50
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 51
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 52
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 53
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 54
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 55
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 56
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 57
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 58
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 59
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 60
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 61
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 62
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 63
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 64
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 65
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 66
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 67
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 68
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 69
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 70
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 71
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 72
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 73
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 74
Bursa de Valori București - analiză tehnică - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Bursa de Valori Bucuresti - Analiza Tehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Piața de capital în România

CAPITOLUL I: INTRODUCERE Toţi specialiști care lucrează cu capital de piaţă se întreabă des de modul în care ar putea să-și investească...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Indici Bursieri

CAPITOLUL 1 1.1. BURSA DE VALORI Bursa – este o piaţă perfectă unde se întâlneşte cererea şi oferta de valori mobiliare, în mod organizat şi...

Studiul cursului acțiunilor SC Oltchim SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA OLTCHIM este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din...

Investiții

1.1. Conceptul de investitie pe piata de capital Notiuni generale asupra termenului de investitie Investiţiile pe piata de capital reprezintă...

Studiul cursului acțiunilor societății BRD - Groupe Societe Generale

CAPITOLUL I Prezentarea societatii BRD - Groupe Société Générale Obiectul principal de activitate BRD a fost infiinţată la 1 decembrie 1990 ca...

Studiul cursului acțiunilor - SC Biofarm SA

Biofarm SA are la origini o firma infiintata in anul 1924. Biofarm detine o cota in totalul vanzarilor de medicamente din tara noastra de 1,16% pe...

Ai nevoie de altceva?