Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 54977
Mărime: 3.03MB (arhivat)
Publicat de: Mihai Necula
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1
 3. Caracteristici ale pieţei de capital 1
 4. Bursa - loc de întâlnire pentru cererea şi oferta de capital 2
 5. VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 5
 6. Tipuri de valori mobiliare 5
 7. Acţiunile 6
 8. Obligaţiunile 9
 9. Înscrierea valorilor mobiliare la cota Bursei 11
 10. Determinarea preţului valorilor mobiliare prin concentrarea cererii şi a ofertei 12
 11. INDICII BURSIERI 14
 12. Caracterizare generală 14
 13. Modelul de calcul al unui indice bursier pe acţiuni 17
 14. Modele generale de calcul a indicilor 17
 15. CAPITOLUL II
 16. BURSELE ÎN LUME 20
 17. Principalele burse de valori internaţionale 20
 18. Bursele americane 20
 19. Evoluţii şi tendinţe 20
 20. Structura pieţei financiare americane 22
 21. Produsele bursiere tradiţionale 23
 22. Bursele europene 26
 23. Bursele din Regatul Unit al Marii Britanii 27
 24. Bursele din Germania 32
 25. Bursele din Franţa 37
 26. Bursele din Italia 43
 27. Bursa olandeză 47
 28. Bursele belgiene 50
 29. Bursa din Luxemburg 53
 30. Bursele din Spania 55
 31. Bursa daneză 58
 32. Bursa de Valori Bucureşti 60
 33. Scurt istoric al Burselor de Valori din România 60
 34. Organizarea şi funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti 60
 35. Organizarea şi structura organizatorică 61
 36. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti 63
 37. CAPITOLUL III
 38. EVALUAREA ACŢIUNILOR 65
 39. Analiza fundamentală 65
 40. Situaţiile financiare 66
 41. Rate financiare 67
 42. Rate de lichiditate 68
 43. Rate de structură (de solvabilitate) 70
 44. Rate de profitabilitate 71
 45. Dividendul şi politica de dividend 74
 46. Rate de activitate 75
 47. Formula scor “Z” 76
 48. Rate de piaţă 78
 49. Modele de evaluare 83
 50. Modelul Gordon – Saphiro 83
 51. Modelul lui Bates 86
 52. Modelul ratei de creştere multiple 87
 53. Durata de recuperare a cursului 88
 54. ANALIZA TEHNICĂ 89
 55. Utilizarea indicatorilor de presiune 89
 56. Indicatori care arată ce fel de investitori cumpără şi vând acţiuni 90
 57. Teoria odd-lot 90
 58. Lichidităţile instituţionale 92
 59. Insiderii 92
 60. Indicatori ce măsoară activitatea de piaţă 92
 61. Teoria Dow 92
 62. Volumul tranzacţiei şi relaţia volum / curs (On balance volum) 93
 63. Indicele creştere I descreştere (Advance-Decline Ratio) 94
 64. Indicele valoare maximă / valoare minimă (New highs/New lows) 95
 65. Închiderea ponderată (Weighted Close) 95
 66. Moving Average Convergence/Divergence 95
 67. Oscilatorul stocastic 96
 68. Indicatori psihologici 97
 69. Indicele de încredere al lui Barron 97
 70. Panta curbei randamentului 98
 71. Tranzacţionarea acţiunilor cu cursuri mici 98
 72. Raportul PUT/CALL 98
 73. Interpretarea indicatorilor de presiune 99
 74. Semnale corecte 99
 75. Perioada suficientă de anticipare 99
 76. Orizont de timp adecvat 99
 77. ANALIZA CU AJUTORUL GRAFICELOR 100
 78. Moving average (media mobilă) 100
 79. Media mobilă exponenţială 101
 80. Graficul prin bare 102
 81. Graficul prin “x” şi “o” 107
 82. Graficul prin candlesticks 108
 83. Modele statistice de evaluare a acţiunilor 115
 84. Rentabilitate şi risc 116
 85. Rentabilitatea 116
 86. Riscul 117
 87. MODELUL DE PIAŢĂ A RENTABILITĂŢII ŞI RISCULUI VALORILOR MOBILIARE 119
 88. CONCLUZII 120
 89. BIBLIOGRAFIE 121

Extras din licență

CAPITOLUL I

PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL

1. Caracteristici ale pieţei de capital

Sunt greu de imaginat astăzi vremurile când nu existau bănci, burse, pieţe de valori, pieţe monetare, datorii publice, vremuri când averea unei persoane se măsura doar prin suprafaţa pământului deţinut, a numărului de animale pe care le poseda precum şi prin numărul de braţe de muncă pe care le putea utiliza la munca câmpului. Economiile se prezentau sub formă de pocale de aur sau argint ori bijuterii, iar cămătăria - practică ce consta în perceperea de dobânzi asupra banilor - era prohibită atât de lege cât şi de biserică. Cu toate acestea, chiar dacă în cadrul sistemului feudal schimbul în natură (barter) constituia mijlocul standard de schimb, exista o nevoie de bani, iar cei ce-i furnizau erau negustorii.

După o întrerupere a activităţii de aproape 50 de ani, Bursa de Valori Bucureşti s-a redeschis la data de 20 noiembrie 1995. Guvernul României a finalizat un Program de Privatizare în Masă (PPM) care a constat în privatizarea a aproximativ 4.000 de întreprinderi. Până la 60 % din fiecare întreprindere a fost disponibilă prin intermediul unui program de subscripţie publică pentru transferul către publicul doritor.

Deschiderea Bursei de Valori Bucureşti, a pieţei extrabursiere (RASDAQ) dezvoltarea în general a pieţelor de capital reprezintă un factor important al procesului de restructurare a sistemului economic din ţara noastră şi de creare a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei economii de piaţă.

Piaţa de capital cuprinde pieţele pentru noile emisiuni şi tranzacţionarea instrumentelor pieţei monetare, acţiunilor, obligaţiunilor şi a altor produse derivate. Ea leagă emitenţii hârtiilor de valoare cu investitorii individuali şi instituţionali prin intermediul brokerilor, dealerilor şi al celor care subscriu la emisiuni, stabilind o reţea de relaţii între reprezentaţii cererii şi ofertei de fonduri.

Principalele tipuri de pieţe de capital sunt:

PRIMARĂ

 piaţa pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima oară;

SECUNDARĂ  piaţa pe care sunt tranzacţionate valorile mobiliare aflate deja în circulaţie;

OBLIGAŢIUNILOR  piaţa pentru instrumente de datorie de orice fel;

ACŢIUNILOR  piaţa pentru acţiuni comune şi preferenţiale ale corporaţiilor private;

DE LICITAŢIE  piaţa în care tranzacţionarea este condusă de o parte terţă, în funcţie de suprapunerea preturilor la ordinele primite de a cumpăra sau a vinde o anumită valoare mobiliară;

DE NEGOCIERE  piaţa în care cumpărătorii şi vânzătorii negociază între ei preţul şi volumul valorilor mobiliare, fie direct, fie prin intermediul unui broker sau dealer;

ORGANIZATĂ  piaţa cu reguli de tranzacţionare fixe ( sunt tranzacţionate de obicei acţiuni );

“ LA GHIŞEU “  piaţa localizată la birourile brokerilor, dealerilor şi emitenţilor de valori mobiliare secundare; este o piaţă prin telefon, fax sau computer (over-the-counter);

CONTRACTELOR

LA

TERMEN  piaţa pe care valorile mobiliare se tranzacţionează prin livrarea şi plata viitoare;

 dacă un contract la termen este tranzacţionat la ghişeu, prin negociere, se numeşte contract forward (piaţa forward);

OPŢIUNILOR  piaţa în care se tranzacţionează valori mobiliare pentru livrarea viitoare condiţionată, contractul fiind executat la opţiunea deţinătorului.

Bursele de valori sunt pieţe caracteristice economiilor de piaţă în cadrul cărora se pot tranzacţiona, după o procedură specială, valori mobiliare.

Apariţia burselor este legată, după unele opinii, de marile lucrări publice realizate de Imperiul Roman, care necesitau capitaluri importante. Construirea de drumuri publice, de monumente a făcut necesară asocierea numeroşilor deţinători de economii, fracţionarea efortului de investire între mai mulţi asociaţi.

În secolul al 13-lea, la Toulouse, câţiva negustori puternici au avut ideea creării primei societăţi pe acţiuni cunoscută în Franţa : “ Les Moulins du Basacle et du Chateau de Toulouse ”. Proprietatea acestei societăţi a fost divizată între mai multe persoane care puteau vinde sau schimba părţile deţinute.

Inventatorul uneia din primele valori mobiliare este regele Francois I, care emite pentru prima dată un împrumut public de tip obligatar în Franţa pentru finanţarea unui război cu milanezii.

În sensul contemporan al termenului, bursa de valori apare la Amsterdam în secolul al XVII-lea când se emit pentru prima dată pe piaţă acţiuni, care sunt schimbate în cantităţi mari cotate în funcţie de legea cererii şi a ofertei. Apariţia acestor acţiuni este legată de constituirea “ Companiei Indiilor Orientale ”, care avea nevoie de capitaluri mari necesare realizării expediţiilor sale coloniale.

Un punct de reper important îl reprezintă a doua jumătate a secolului al XVII -lea, când se înfiinţează bursele de la Lyon (1548), Toulouse (1549), Rouen (1561), Paris (1563) şi Bordeaux (1571).

Apariţia societăţilor anonime şi a acţionarilor care permit materializarea de asocieri a constituit momentul de înflorire a burselor de valori. Marile nume înscrise la cotă reflectă activitatea industrială şi financiară care ia un avânt important în secolul al XIX -lea: transportul pe calea ferată, industria siderurgică, a exploatării cărbunelui, gazului metan şi electricităţii, marile bănci, etc.

Factorii dinamizatori ai secolului trecut i-au constituit mai întâi membrii marii burghezii financiare, urmată de mica burghezie atrasă mai ales de împrumuturile obligatare realizate adesea de către stat. Piaţa financiară franceză era în această perioadă mai mult obligatară în timp ce Londra sau Berlinul aveau o piaţă de acţiuni mai dinamică.

Începând din a doua jumătate a secolului al XIX -lea, Londra devine prima piaţă bursieră din lume, pentru ca ulterior Wall Street-ul să cucerească această poziţie. La sfârşitul secolului al XX –lea în lupta pentru întâietate a apărut un nou rival, bursa japoneză, Kabuto-cho, care are toate şansele să devină prima piaţă financiară mondială.

2. Bursa - loc de întâlnire pentru cererea şi oferta de capital

Apariţia acţiunilor şi a obligaţiunilor, emisiunea acestora de către emitenţi şi cumpărarea acestor titluri de valoare de către investitori, pune în evidentă cererea şi oferta de pe piaţa de capital.

Cererea de capital se realizează de către societăţile publice şi private, instituţii financiar - bancare naţionale şi internaţionale, societăţi de asigurări, etc., deci în speţă de sectorul public şi privat, precum şi de instituţii financiar bancare interne şi internaţionale.

Cererea de capital se poate grupa în:

Oferta de capital provine din economisire, adică din tot ceea ce rămâne în posesia deţinătorilor de venituri, după ce îşi satisfac necesităţile de consum.

Agenţii economici care dispun de astfel de economii - persoane fizice sau juridice - le pot:

 depune la bănci, creându-şi astfel active bancare sau

 le pot investi direct, sub formă de investiţii reale, sub forma de plasament, prin achizitoarea de titluri financiare.

Investitorii se pot împărţi în două mari categorii:

care sunt persoane fizice sau juridice care fac tranzacţii de dimensiuni modeste pe piaţă titlurilor financiare

societăţi sau instituţii

care fac tranzacţii de dimensiuni mari

investitori pasivi

pe

termen lung

care cumpăra şi păstrează valorile mobiliare cu scopul de a-şi asigura câştiguri de capital pe termen lung; acest grup de investitori are un impact redus asupra preţului zilnic al acţiunilor;

cuprind băncile, societăţile de asigurare, societăţile de investiţii, fondurile mutuale, societăţile care gestionează fondurile private de pensii;

o astfel de categorie de investitori exercită o influentă semnificativă asupra volumului tranzacţiilor şi a cursului bursier zilnic.

negociatori activi care încearcă să valorifice mişcarea cursului bursier în vederea obţinerii unui profit.

Societăţile comerciale pe acţiuni au la dispoziţie două surse de finanţare din exterior a activităţii lor:

În ceea ce priveşte participarea lor pe piaţa de capital, aceasta are ca primă etapă transformarea societăţii comerciale pe acţiuni din “societate închisă” în “societate deschisă” prin realizarea unei oferte publice de vânzare de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni) autorizate de Comisia Naţională de Valori Mobiliare în conformitate cu Legea

52/1994. Obiectivul cel mai important al unei astfel de oferte publice este atragerea, pe piaţa de capital, de resurse financiare de la investitorii interesaţi în achiziţionarea de valori mobiliare.

Preview document

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 1
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 2
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 3
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 4
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 5
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 6
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 7
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 8
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 9
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 10
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 11
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 12
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 13
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 14
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 15
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 16
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 17
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 18
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 19
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 20
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 21
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 22
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 23
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 24
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 25
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 26
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 27
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 28
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 29
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 30
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 31
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 32
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 33
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 34
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 35
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 36
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 37
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 38
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 39
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 40
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 41
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 42
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 43
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 44
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 45
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 46
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 47
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 48
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 49
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 50
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 51
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 52
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 53
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 54
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 55
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 56
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 57
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 58
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 59
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 60
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 61
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 62
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 63
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 64
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 65
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 66
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 67
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 68
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 69
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 70
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 71
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 72
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 73
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 74
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 75
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 76
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 77
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 78
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 79
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 80
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 81
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 82
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 83
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 84
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 85
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 86
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 87
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 88
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 89
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 90
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 91
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 92
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 93
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 94
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 95
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 96
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 97
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 98
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 99
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 100
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 101
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 102
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 103
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 104
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 105
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 106
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 107
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 108
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 109
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 110
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 111
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 112
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 113
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 114
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 115
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 116
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 117
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 118
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 119
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 120
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 121
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 122
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 123

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea si Cotarea Actiunilor la Bursa.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Studiul cursului acțiunilor SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea la Bursa de Valori București

STUDIUL CURSULUI ACTIUNILOR S.C.OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI I. Prezentarea generala a Societatii Comerciale OLTCHIM S.A....

Studiu Privind Evaluarea Valorilor Mobiliare Emise de Societățile pe Acțiuni

INTRODUCERE Individul, el însuşi o structură complexă, caută, sau este nevoit să adere la o serie de structuri (de clan, socială, economică,...

Sistemele Expert

Introducere Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar...

Studiul cursului acțiunilor SC Oltchim SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA OLTCHIM este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din...

Piața Operațiunilor la Termen Ferm

CAPITOLUL 1. PIAŢA FINANCIARĂ Există mai multe moduri de a intra în regatul pieţei sau mai exact al pieţelor, maniera doctă, calea ştiinţifică,...

Metode de Evaluare a Întreprinderii Bazate pe Goodwill

1. Noţiuni generale de evaluare a întreprinderii Evaluarea unei întreprinderi este o activitate deosebit de complexă, interdisciplinară, care...

Contabilitate în Context European

NOTIUNI GENERALE Spre deosebire de legile fizicii sau teoremele din matematica,principiile contabile nu sunt imuabile.Ele au fost formulate in...

Postulate și Principii Contabile

Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă şi recepţionează raportările contabile să le poată interpreta uniform,...

Ai nevoie de altceva?