Piața Operațiunilor la Termen Ferm

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 33437
Mărime: 213.36KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Pag.
 2. Capitolul 1. Piaţa financiară 5
 3. 1.1. Apariţia pieţei financiare 5
 4. 1.2. Actorii de pe piaţa financiară 6
 5. 1.3. Piaţa de capital – parte importantă a pieţei financiare 8
 6. Capitolul 2. Bursa 13
 7. 2.1. Generalităţi 13
 8. 2.1.1. Definiţie şi rolul bursei în economie 17
 9. 2.1.2. Caracteristici ale pieţelor bursiere şi clasificare 18
 10. 2.2. Pieţele bursiere 20
 11. 2.2.1. Pieţele primare 20
 12. 2.2.2. Pieţele de cotare 21
 13. 2.2.3. Noua Piaţă 26
 14. 2.2.3.1. Este Noua Piaţă o bursă? 27
 15. 2.2.3.2. Noua Piaţă. Mecanismele funcţionării 30
 16. Capitolul 3. Operaţiuni bursiere 31
 17. 3.1. Conţinutul operaţiunilor la termen (sau Piaţa Futures) 31
 18. 3.1.1. Avantajele oferite de contractele futures 32
 19. 3.1.2. Opţiunile pe contracte futures 34
 20. 3.1.3. Schema mecanismului de tranzacţionare futures 41
 21. 3.1.3.1. Le Matif 42
 22. 3.1.3.2. Le Monep 43
 23. 3.2. Conţinutul pieţei operaţiunilor la termen ferm (sau cu reglementare lunară) 45
 24. 3.3. Garantarea operaţiunilor 46
 25. 3.4 Tipuri de operaţiuni realizate pe piaţa la termen ferm 48
 26. 3.5. Pieţele operaţiunilor la termen condiţionat 48
 27. 3.5.1. Piaţa operaţiunilor cu primă 49
 28. 3.5.2. Piaţa operaţiunilor opţionale 50
 29. 3.5.2.1. Piaţa operaţiunilor opţionale europene 50
 30. 3.5.2.2. Piaţa operaţiunilor americane 51
 31. Capitolul 4. Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu 53
 32. 4.1. Bursa de mărfuri 53
 33. 4.2. Istoricul şi organizarea Bursei Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu 54
 34. 4.3. Produse tranzacţionate la Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu 55
 35. Capitolul 5. Aplicaţie: Contractul futures pe valute 60
 36. 5.1. Ce este un contract futures pe valute? 60
 37. 5.2. Metode de protecţie 63
 38. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. PIAŢA FINANCIARĂ

Există mai multe moduri de a intra în regatul pieţei sau mai exact al pieţelor, maniera doctă, calea ştiinţifică, deci abstract definindu-le „ca nişte locuri unde se întâlnesc cererile cumpărătorilor şi ofertele vânzătorilor al unui bun dat şi unde se confruntă ofertele şi cererile pentru a determina preţul respectivului bun“, apoi, maniera simplă şi directă, care duce direct la exemplu lui R. Guesnerie. Trebuie, la rândul nostru, să cităm piaţa “vechiturilor”, piaţa animalelor D’Aurillac sau Saint-Flour, târgurile Périgord, etc- Prin mail sau în piaţa Bisericii, crescători de animale, producători, cumpărători, discută până la acordul definitiv, acum încă câţiva ani, o strângere rituală de mână. se conturează, astfel, încetul cu încetul, un fir al operaţiunilor, o „tendinţă a preţurilor“, un curs al pieţei.

Punct de asemănare aici cu aprovizionarea menajerei într-un supermarché, loc sănătos , unde calitatea şi preţul nu se discută de loc. Aceeaşi constatare ca şi pe piaţa automobilului unde totul se derulează în holul concesionarului. Oferta se întinde doar la câteva modele şi preţul nu se prea diferenţiază, în principiu din tariful mărcii. Este adevărat că această piaţă nu este „ numai una, unică” dacă luăm în considerare piaţa de ocazie, piaţa maşinilor vechi, loc privilegiat al bazarelor “bric-à-brac” cele mai pitoreşti. Am putea cita încă pieţele locuinţelor (noi sau vechi) unde muncesc promotorii şi agenţi imobiliari.

Dar , contrastul este mai sesizabil încă cu sălile de piaţă ale băncilor şi societăţilor de bursă

(calificate în limbajul financiar al „intermediarului“ sau al „prestatorului de servicii de investiţie“), îndepărtând succesorii palatului Brongniart la Paris cu faimoasa să „corbeill„.

Acolo nu sunt decât tineri arzători, în jurul ecranelor calculatoarelor, al telefoanelor şi faxurilor conectate între ele în timp real şi 24 de ore din 24, cu toate pieţele financiare din lume. Se schimbă aici devize, valori mobiliare compuse din titluri variate cum ar fi acţiuni, obligaţiuni, opţiuni şi care o parte vin din cealaltă parte a Atlanticului. De altfel, limbajul devine tot mai englezesc, în ciuda instucţiuni oficiale: schimbul devine swap, opţiunea de cumpărare un call. Există opţiuniile de vânzare puts, les futures, etc. Vânzătorul este un trader, contrapartida, market-ul making.

Libertatea manipulării genetice a produselor financiare a făcut minuni din 1985 pentru a atinge emiţătorii ‚(Statul, serviciile publice, colectivităţiile publice teritoriale, întreprinderile) şi investitorii, calificaţi, de asemenea ca deţinători de economii, numai să „ménages“ prin contabili naţionali, în sumă, voi, cititorii şi noi, autoruii Ea singură, datoria publică a crescut pe piaţă de la 79,5 miliarde franci în 1975 la 3000 miliarde de franci în 1996.

Întâlnirea ofertei şi cererii pentru formarea cursului la Bursă se face – altă diferenţă – nu numai asupra bunurilor corporale, dar asupra produselor necorporale, scrieri informatice figurând în contul celui care econimiseşte, sau, dacă vrem, semne monetare care dau dreptul să se prevadă dobănzi ale obligaţiuniilor, dividente ale acţionarilor

1.1. APARIŢIA PIEŢEI FINANCIARE

Economia unei ţări se clădeşte pe un ansamblu de fluxuri între agenţii economici. Întreprinderile din sectorul public sau privat, posedă bunuri şi servicii destinate gospodăririi sau altor agenţi economici. Aceştia din urma primesc venituri, remunerând munca furnizată, pe care le

utilizează pentru nevoile lor curente sau având ca finalitate activitatea de investiţii. Ce rămâne este economisit şi/sau plasat având în vedere nevoile viitoare. Statul finanţează în egală măsură o parte a economiei, remunerează agenţii săi şi acoperă eventualele deficite.

Instituţiile financiare intervin în sânul circuitului economic pentru colectarea economiilor şi oferirea de mijloace de finanţare.

Aşa zisele mijloace de finanţare oferite de către instituţiile financiare pot să se dovedească insuficiente, astfel ca pieţele trebuie să intervină pentru a completa ceea ce lipseşte. Astfel s-au născut primele pieţe financiare, locul organizat de schimb al capitalurilor între agenţii economici.

Pieţele financiare au deci, ca primă funcţiune, alocarea de mijloace financiare întreprinderilor, administraţiilor publice şi statului, de care aceştia vor putea beneficia emiţând valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni ) prin apel public la economie (trecând prin compartimentul pieţei primare). Investitorii, în schimbul aportului lor financiar, primesc titluri, pe care le vor putea ulterior revinde la bursă. Drept consecinţă pieţele financiare asigură, mobilitatea şi lichiditatea economiilor; fiind acesta un rol secundar al pieţelor, trecând prin piaţa secundară numită în limbaj comun bursa.

În afara celor două roluri fundamentale, pieţele permit în egală măsură o uşoară mutaţie a structurilor de producţie şi o valorificare financiară a întreprinderilor cotate.

De câţiva ani, agenţii economici pot să se finanţeze pe termen scurt sau mediu de pe o piaţă monetară, emiţând titluri de creanţă negociabile. De la apariţia fenomenelor de désintermédiation (évolution par laquelle les agents économiques peuvent accéder directement aux marchés des capitaux sans passer par le système bancaire) şi de décloisonnement (action de décloisonner = débarrasser des cloisons, des séparation qui empêchent ou entravent la communication, la libre circulation des idées, des personnes) a pieţelor de capitaluri, declanşate în 1985, frontiera între termen scurt, mediu sau lung devine din ce în ce mai dificil de apreciat.

Mai mult încă, datorită unei mari volatilităţi a instrumentelor financiare şi a ratelor dobânzii, economiile dezvoltate au oferit instrumente de garanţie agenţiilor lor economici, opţiuni şi pieţe la termen.

O piaţă financiară este deci locul de schimb al capitalurilor necesare vieţii economice a unei ţări, în ciuda turbulenţelor, pe care le pot provoca câteodată şi şocurilor pe care le pot genera. Aşa zisele schimburi se realizează între agenţii economici, unii având nevoie de banii sau garanţii, ceilalţi având excedente de plasat sau chef de speculaţii.

Viitorul, incertitudine în ceea ce priveşte viitorul, domină existenţa umană cu îngrijorările pe care le provoacă, setea de putere pe care o determină, mobilizarea capacităţilor şi relaţiilor, a manevrele care se declanşează din partea celor care se ambiţionează să-l stăpânească , mai mult sau mai puţin, evoluţia.

Operaţiunile la termen sunt pariuri înţelepte pe care cumpărătorii şi vânzătorii de mărfuri, de titluri de creanţă (creditorii), de titluri de datori (debitorii), de acţiuni, fac sub evoluţia valorii în viitor, în măsura în care ei anticipează, cu scopul de-a limita riscurile pe care le implică această evoluţie. Practica acoperirii riscurilor, a cărei formă mutualistă se numeşte asigurare şi este la fel de veche ca şi schimbul. Ea are un cost sub formă de primă, sau un cost implicit. Dar operatorul poate

de asemenea să decidă să nu îşi acopere riscul, ceea ce se numeşte a specula, şi în practică acoperirea şi speculaţia sunt adesea asociate, cu cât este mai dificil şi mai costisitor a se acoperii

complet. Speculaţia nu are o bună imagine în public, chiar dacă funcţia să economică este esenţială, dar ea comportă propriile sale riscuri.

Inovaţii financiare şi pieţe la termen

Sunt incertitudinile relative ale fluxurilor ratelor dobânzii, cursurilor de schimb, în noul mediu al ratelor flexibile din anii 70, şi libertatea mişcării capitalurilor, care stau la baza dezvoltării considerabile a pieţelor la termen. Această evoluţie a răspuns nevoilor de finanţare a inovaţiilor şi restructurărilor, şi a contribuit la mondializarea activităţilor economice şi financiare.

Sistemele financiare moderne au pus la punct o vastă gamă de produse financiare noi, care nu încetează să se extindă. Acestea sunt bine adaptate nevoilor, în particular nevoilor de gestiune a riscurilor, cel puţin pentru cei care stăpânesc bine tehnica lor şi apreciază cu precizie riscurile de utilizare pe care le comportă.

Preview document

Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 1
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 2
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 3
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 4
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 5
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 6
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 7
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 8
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 9
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 10
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 11
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 12
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 13
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 14
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 15
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 16
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 17
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 18
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 19
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 20
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 21
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 22
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 23
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 24
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 25
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 26
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 27
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 28
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 29
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 30
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 31
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 32
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 33
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 34
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 35
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 36
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 37
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 38
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 39
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 40
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 41
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 42
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 43
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 44
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 45
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 46
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 47
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 48
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 49
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 50
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 51
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 52
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 53
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 54
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 55
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 56
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 57
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 58
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 59
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 60
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 61
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 62
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 63
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 64
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 65
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 66
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 67
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 68
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 69
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 70
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 71
Piața Operațiunilor la Termen Ferm - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Piata Operatiunilor la Termen Ferm
  • ANEXE.doc
  • CUPRINS.doc
  • LUCRARE LICENTA.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Bursa de valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare

Capitolul I. PIAŢA TITLURILOR FINANCIARE 1. Piaţa de capital. Descriere, trăsături specifice 1.1. Conceptul de piaţă de capital Piaţa de...

Studiu de caz - Banca Națională a României - analiza politicii monetare în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Într-o economie complexă şi descentralizată, moneda este instrumentul unic al schimbului. Cererea si oferta de bunuri de pe pietele de...

Mecanismul tranzacțiilor bursiere

1. LOCUL SI ROLUL PIETELOR DE CAPITAL IN ECONOMIA DE PIATA 1.1 Piata de capital - componenta principala a pietei financiare In orice economie...

Tranzacții Bursiere

INTRODUCERE Bursa de valori este una din cele mai importante instituţii ale economiei de piaţǎ, un segment al pieţei financiare, o piaţǎ secundarǎ...

Bursa de valori

INTRODUCERE Scopul referatului este să ne prezinte toate caracteristicile, informaţiile despre bursa de valori. Orice economie naţională,...

Tranzacții Bursiere

I.Tipuri de tranzacţii bursiere În sens larg, tranzacţiile bursiere cuprind toate contractele de vânzare-cumpărare de titluri şi alte active...

Analiza portofoliului de investiții

Scopul proiectului : Este de analiza folosind diverse instrumente, piata bursiera in vederea alegerii, instrumentelor optime de plasare a banilor,...

Ai nevoie de altceva?