Gamificarea în studiul chimiei

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 12066
Mărime: 2.48MB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Ionut
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mărioara Zoița Berinde
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE DEPARTAMENTUL DE CHIMIE ŞI BIOLOGIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. REPERE CONCEPTUALE ALE GAMIFICĂRII 4
 3. 1.1. Actualitatea și importanța gamificării în învățare 4
 4. 1.2. Gamificarea în studiul chimiei 5
 5. 1.3. Feedback-ul gamificării 6
 6. Capitolul II. CONCEPTUL GAMIFICARE PE ARIE PSIHOLOGICĂ 10
 7. 2.1. Dezvoltarea tipurilor de personalitate prin gamificare 10
 8. 2.2. Strategii motivaționale 13
 9. Capitolul III . APLICAȚII ALE GAMIFICĂRII ÎN LECȚIILE DE CHIMIE 15
 10. 3.1. Descrierea studiului 15
 11. 3.2. Platforme&Aplicații 17
 12. 3.2.1. Platforma LIVRESQ 17
 13. 3.2.2. Learning Apps.org 18
 14. 3.2.3. Platforma Wordwall 20
 15. 3.3. Gamificarea în lecțiile de chimie 21
 16. 3.3.1. Algoritm didactic în tehnica gamificării 23
 17. 3.3.2. Metale. Formarea ionilor pozitivi. Nemetale. Formarea ionilor negativi 23
 18. 3.3.3. Formarea compușilor ionici 25
 19. 3.3.4. Legătura covalentă 26
 20. 3.3.5. Formule chimice 32
 21. 3.3.6. Masă molară. Mol de molecule. 37
 22. 3.3.7. Chimia în culori- fișă experimentală 39
 23. 3.3.8. Molecule- Fișă de fixare-sistematizare 42
 24. 3.3.9. Calcule pe baza formulei chimice-fișă de recapitulare 43
 25. 3.3.10. Recapitulare finală-fișă de activitate 45
 26. 3.3.11. Calcule pe baza formulei chimice -fișă de evaluare 46
 27. 3.4. Feedback-ul gamificării în studiu efectuat 47
 28. CONCLUZII 50
 29. BIBLIOGRAFIE 53
 30. Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație 55

Extras din disertație

INTRODUCERE

„Gamificarea constă în utilizarea mecanicii bazate pe jocuri, a esteticii și a gândirii de joc pentru a implica oamenii, a motiva acțiunea, a promova învățarea și a rezolva probleme.”

Gamificarea învățării și instruirii

- Karl M. Kapp

Odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale este necesară includerea jocurilor educaționale în folosirea unor strategii didactice interactive cu scopul de a atrage tot mai mult elevii. Astfel aceștia manifestă mai mult interes, sunt captivați și sunt determinați să studieze mai intens. Una din tehnicile moderne este gamificarea, o nouă abordare, datorită progreselor în tehnologia de actualitate. Profesorul este într-o continuă luptă cu sine însuși în elaborarea unor strategii cât mai eficiente care să transforme activitățile de clasă clasice în elemente de gamificare, pe placul elevilor.

Lucrarea prezintă o parte teoretică referitoare la noțiunea de gamificare și anume importanța, scopul, elementele gamificării cât și rolul acesteia în lecțiile de chimie și o parte de aplicabilitate privind diverse strategii didactice în care putem dezvolta jocuri educaționale în implementarea gamificării, în eficientizarea strategiilor didactice pentru atingerea performanței în chimie.

Predarea chimiei prin integrarea gamificării cu un amalgam atractiv de culori, sunet și muzică determină ca lecțiile să devină mai interesante, mai atractive, mai practice pentru elevi. Se poate afirma că gamificarea îmbunătățește semnificativ motivația, interesul, curiozitatea și implicit studiul pentru atingerea performanței.

De asemenea, în partea a II-a au fost redate câteva scenarii didactice pentru studiul chimiei de performanță încă din clasa a VII-a, prin intermediul unor platforme educaționale de tip LIVRESQ, WordWall, Learning Apps.org, Kahoot, Prezi, Padlet, astfel încât elevul să fie integrat într-o atmosferă de învățare de tip ”joc”, plăcută, neplictisitoare, prin promovarea activităților colaborative, prin antrenarea gândirii creative și intuitive, învățare prin explorare.

Consider că folosirea strategiilor didactice prin gamificare aduce îmbunătățiri asupra atingerii performanței, pe parcursul studiului chimiei. Elevii sunt mai curioși, mai deschiși, sunt într-o continuă nevoie de a învăța lucruri noi, de a explora. Toate aceste jocuri educaționale sunt primite de elevi cu mult entuziasm, manifestând de multe ori dorința de a face mai multe ore de chimie.

Capitolul I

REPERE CONCEPTUALE ALE GAMIFICĂRII

1.1. Actualitatea și importanța gamificării în învățare

Odată cu avansarea și ritmul de dezvoltare a tehnologiei, astăzi învățarea interactivă prin intermediul elementelor de joc didactic, poate fi aplicată cu ușurință pentru a îmbunătăți calitatea predării și a învățării. Folosind diferite platforme educaționale ca mijloc de învățare, acestea permit transmiterea informațiilor, a conținuturilor prin gamificare și îmbunătățesc interactivitatea asociată cu culoarea, muzica, sunetul și grafica. Tehnologia digitală poate ajuta elevii și profesorii să vizualizeze idei și principii abstracte, sub formă de imagini sau animații care permit o învățare îmbunătățită pentru a obține o înțelegere mai profundă. Platformele oferă diferite limbaje de programare cu o codificare eficientă, care sprijină profesorul în realizarea de lecții interactive, pe placul elevilor.

Diversificarea jocurilor pentru învățarea activă în clasă conduce la îmbunătățirea performanței școlare deoarece pot implica și distra elevii în același timp. Integrarea în lecții a unor jocuri atractive, combinare de culori, sunet și muzică determină ca predarea chimiei să fie mai interesantă și mai practică pentru elevi.

Gamificarea reprezintă ”utilizarea elementelor jocurilor video, esteticii și tehnicilor specifice lor pentru a crește implicarea, a motiva acțiunea, a promova învățarea și pentru a rezolva probleme” (Karl Kapp, 2012). Această formă de învățare sporește motivația și învățarea elevilor semnificativ și are efecte pozitive asupra rezolvării problemelor, a realizărilor, interesul și implicarea în învățarea sarcinilor. Un nivel crescut de motivație a elevilor sau o performanță îmbunătățită a elevilor poate fi rezultatul combinației dintre învățarea prin activități și aplicații de tip joc didactic.

Termenul de „gamification” provine de la ”(video) games” deoarece industria jocurilor digitale a fost prima care a ridicat la rang de măiestrie designul centrat pe nevoile omului. (Chou, 2016). Sistemul „gamification” a apărut ca o abordare nouă în rezolvarea sarcinilor, în diferite domenii, prin aplicarea conceptelor folosite de designerii jocurilor digitale, fiind definit de unii promotori ai acestui sistem ca „un proces de utilizare a gândirii de tip joc și a mecanismelor de joc pentru a implica utilizatorul în rezolvarea problemelor. (Zichermann, 2011)

Gamificarea constă în aplicarea unor elemente și/sau tehnici din mediul jocului în contexte non-joc. Gamificarea poate fi definită ca un set de activități și procese de rezolvare a problemelor prin utilizarea sau aplicarea caracteristicilor elementelor jocului.

Scopul gamificării este să creeze spațiul potrivit pentru motivație optimă, efort susținut, dar și pentru mulți alți factori care sunt comuni în timpul unui joc având drept finalitate îmbunătățirea performanței cu privire la o anumită activitate. În procesul didactic, scopul este învățarea, formarea unor deprinderi în urma unei asocieri pozitive cu privire la învățare.

Aplicarea gamificării în educație s-a dezvoltat rapid, transformând elevii să fie cursanți activi și să atingă obiective specifice. În acest context jocurile educaționale pot fi considerate strategii de învățare eficiente și eficace pentru predare și învățare. Prin intermediul jocului, elevii își pot demonstra capacitatea de a depăși anumite obstacole și totodată fixarea de noi cunoștințe.

Jocul poate oferi o experiență de învățare diversă care poate fi relevantă pentru o varietate de medii de clasă. Jocul reprezintă, de asemenea, o modalitate eficientă de a obține atenția elevilor pentru a învăța subiecte sau abilități specifice.

Bibliografie

1. Alsawaier R. S., The effect of gamification on motivation and engagement. International Journal of Information and Learning Technology, 2021, pp. 56-79.

2. Așıksoy G., The effects of the gamified flipped classroom environment (GFCE) on students' motivation, learning achievements and perception in a physics course. Quality and Quantity, 52 (1), 2018, pp.129- 145.

3. Bai S., Hew K F., Huang, B., Does gamification improve student learning outcome? Evidence from a meta-analysis and synthesis of qualitative data in educational contexts, Educational Research Review, 30, 2020

4. Chans G.M., Castro P. M., Gamification as a Strategy to Increase Motivation and Engagement in Higher Education Chemistry Students. Computers 2021

5. Cozma D. G., Pui A., Concepte și metode în predarea-învățarea chimiei, Editura Matrix Rom, 2002

6. Cristea S., Pedagogie - Hărți conceptuale, Editura Didactica Publishing House, 2021

7. Stan E., Managementul clasei și nativii digitali, Editura Institutul European, 2021

8. Gordon T., Burch N., Profesorul eficient, Editura Trei, 2012

9. Kapp K., The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco, CA:Pfeiffer, 2012.

10. Michail K., Stamatios Papadakis and Alkinoos-Ioannis Zourmpakis, Gamification in Science Education, 2021

11. Myers B. I., Oameni și vocații. Înțelegerea tipurilor de personalitate, Editura TREI, 2013

12. Oprea C.L., Editura Didactică și Pedagogică, 2009

13. Patti M. V., Piotrowski J.,T., Generația digitală și dependența de media, Editura Niculescu, 2018

14. Phil B., Cum să predai strategii didactice, Editura Didactica Publishing House, 2010

15. Rumelt R., Strategii bune-strategii rele, Editura Act și Politon, 2022

16. Suyono A.L., Hidayah R., Applying gamification to improve the quality of teaching and learning of Chemistry in high schools: A case study of Indonesia, 2021

17. Steven J. P., Byrd K. M., and Will Schneller, Hybridization Gamified: A Mobile App for Learning About Hybridization, 2022

18. Vaidăhăzan R., Introducere în gamificare didactică. Învățare continuă prin joacă, Presa Universitară clujeană, 2020

19. Zainuddin Z., Chu, KH., Shujahat, M., Perera, CJ. ,The impact of gamification on learning and instruction: A systematic review of empirical evidence. Educational Research Review, 30, 2020

20. https://ontrain.eu/wp-content/uploads/2021/03/C4.-Alternative-learning-methods-games- gamification-GIE-RO.pdf

21. https://sites.google.com/site/sitesp4balti/materiale-didactice/informati/learning-apps

22. https://www.edu.ro/sites/default/files/19_Repere_metodologice_chimie_0.pdf

23. https://wordwall.net/resource/55337884/masa-molar%c4%83

24. https://livresq.com/ro/publish-library/

25. http://manuale.intuitext.ro/manuale-digitale/CHI_CLASAVII/#

26. https://ro.yestherapyhelps.com/the-16-personality-types-and-their-characteristics- 11487?utm_content=cmp-true

27. https://www.mdpi.com/2073-431X/10/10/132

28. https://library.livresq.com/details/62fd4911d21cae00086b88b3

29. https://library.livresq.com/details/5fc285834d378100073bb9c0

30. https://library.livresq.com/details/5faae07f4d37810007d7fdb2

31. https://wordwall.net/ro/resource/56452406/masa-molar%C4%83

32. https://wordwall.net/ro/resource/55338988/formule-chimice

33. https://learningapps.org/display?v=pmw527xe222

34. https://www.123certificates.com/makeit/science-certificate-maker.php?cert=science4

35. ***Noul Ghid pentru gamificare în educația STIM

36. ***Programă școlară chimie clasele a VII-A - A VIII-A, București, 2009

Preview document

Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 1
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 2
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 3
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 4
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 5
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 6
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 7
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 8
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 9
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 10
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 11
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 12
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 13
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 14
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 15
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 16
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 17
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 18
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 19
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 20
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 21
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 22
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 23
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 24
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 25
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 26
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 27
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 28
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 29
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 30
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 31
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 32
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 33
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 34
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 35
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 36
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 37
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 38
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 39
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 40
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 41
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 42
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 43
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 44
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 45
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 46
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 47
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 48
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 49
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 50
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 51
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 52
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 53
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 54
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 55
Gamificarea în studiul chimiei - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Gamificarea in studiul chimiei.docx

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Celule de electroliză

Electroliza reprezinta un proces in care reactiile chimice de oxidare si reducere re realizeaza prin actiunea curentului electric. Electroliza...

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Ai nevoie de altceva?