Metodologii și tehnici de cercetare criminologică

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 19669
Mărime: 124.87KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Criminologia ca știință 5
 3. 1.1 Obiectul criminologiei 5
 4. 1.2 Cauzalitatea în criminologie 6
 5. 1.3 Funcțiile criminologiei 7
 6. 1.4 Metodologia de cercetare criminologică teoretică 11
 7. Capitolul II. Metode de investigare criminologică 16
 8. 2.1 Teorie și metodă în criminalistică 16
 9. 2.2 Metode particulare utilizate în domeniul criminologiei 18
 10. 2.3 Metode adiacente utilizate în cercetarea criminologică 25
 11. Capitolul III. Tehnici de investigare criminologică 27
 12. 3.1 Ancheta socială 28
 13. 3.2. Chestionarul 30
 14. 3.3 Interviul 31
 15. 3.4 Tehnica documentară 33
 16. 3.5 Procedee statistico - matematice - cibernetice 34
 17. Capitolul IV. STUDIU DE CAZ: Cercetare privind dinamica criminalității feminine și a efectelor încarcerării asupra femeii în România 36
 18. 4.1 Obiectivele și ipotezele cercetării 36
 19. 4.2 Metodologia cercetării 36
 20. 4.3 Rezultatele cercetării 37
 21. 4.4 Concluziile cercetării 43
 22. 4.5 Limitele cercetării 46
 23. Concluzii 47
 24. Bibliografie 51
 25. Anexe 53

Extras din disertație

Introducere

Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaștere a fenomenului științific, a modalității de organizare a activității științifice, a metodelor și tehnicilor de cercetare criminologică, precum și a procesului de desfășurare a unei cercetări criminologice.

Capitolul întâi al prezentei teze analizează criminologia ca știința care „studiază cauzele și condițiile definitorii ale criminalității săvârșită pe teritoriul statului, efectele criminalității asupra trăsăturilor umane și strategia apărării socio - umane” .

Cel de-al doilea capitol al lucrării prezintă modurile de cercetare, sistemul de reguli și principii de cunoaștere și de transformare a realității obiective, care îl constituie metodele ce cercetare criminologică.

Pentru a se putea explora un anumit fenomen acesta trebuie să fie cunoscut din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Pentru a se realiza acest demers criminologia a împrumutat mai multe tehnici de evaluare a fenomenului infracțional. Așa cum vom observa pe parcursul capitolul trei al tezei, prin tehnici de cercetare criminologică vom înțelege ansamblul de procedee concrete ce permit colectarea de o manieră organizată a informațiilor privitoare la fenomenul infracțional. Măsurarea criminalității se face tradițional prin intermediul statisticilor criminalității. Acestea pot să fie statistici publice sau private; naționale sau internaționale; polițienești, judiciare sau penitenciare. Cu toate acestea, toată lumea este de acord că statisticile tradiționale au și neajunsuri majore. În primul rând sunt suspectate de a fi inexacte, sursele acestor inexactități pot să fie erori involuntare cu referire la culegerea datelor sau prelucrarea lor, faptul că sunt făcute în momente inoportune pentru cunoașterea exactă a fenomenului sau chiar faptul că uneori sunt modificate în mod deliberat.

În cadrul capitolului patru al prezentei lucrării, care constituie și partea practică a acesteia, am ales să îmbinăm metodele și tehnicile de cercetare criminologică realizând o cercetare privind dinamica criminalității feminine din România precum și a efectelor pe care perioada încarcerării o are asupra acestora.

Am ales această tematică a cercetării deoarece în căutarea răspunsului la întrebarea „De ce comit femeile infracțiuni?” sau „De ce femeile comit un număr mai mic de infracțiuni decât bărbați?”, s-a constat în literatura de specialitate că „cel puțin până în ani `60, teoriile criminologice tradiționale nu doar că nu au răspuns la această întrebare, dar nici măcar nu au formulat-o, ignorând femeile - adică mai mult de jumătate din populația planetei - , în elaborarea unor ipoteze și argumente științifice” . Situația s-a schimbat la finele anilor `60, când două femei din Marea Britanie și Canada, cercetători în criminologie, atrăgeau atenția asupra omisiunii femeilor din teoriile generale privind criminalitatea.

Un important rol în dezvoltarea interesului pentru criminalitatea feminină l-a avut mișcarea feministă, în perioada 1975 - 1985, elaborându-se studii importante privitoare la trăsăturile crimelor săvârșite de femei. În ultimii ani este tot mai evident interesul de a înțelege, de a reacționa și de a explica delicvența feminină, iar o sistematizarea a încercărilor realizate în ultimul secol arată că orice demersuri cu privire la cauzele și condițiile ce determină ori influențează săvârșirea de infracțiuni de către femei, trebuie să răspundă la întrebări precum: „sunt femeile și bărbații la fel de predispuși să comită infracțiuni?”,„sunt infracțiunile comise de femei distincte, mai ascunse și mai greu de descoperit?”, „își asumă femeile mai degrabă rolul de instigator decât cel de autor în comiterea infracțiunilor?”, „este sistemul justiției penale mai îngăduitor cu femeile, sunt autoritățile mai puțin predispuse să le aresteze, să le sancționeze și să le priveze de libertate?”, „care sunt efectele încarcerării asupra femeii?”etc.

Studiile și cercetările privind diversele aspecte etiologice și predictive ale criminalității în România până în anul 1989 au fost destul de rare, trăsăturile regimului totalitar nepermițând realizarea cercetărilor științifice cu privire la etiologia delicvenței în societatea românească. Preocupările pentru analiza delicvenței feminine au fost puține atât înainte de 1989, cât și după, fapt ce a contribuit la alegerea acestei teme, în cadrul prezentei teze.

Factori sociali aflați în continuă schimbare influențează infracționalitatea feminină, în funcție de caracteristicile social - istorice și culturale spațio-temporale. Astfel un prim obiectiv, al cercetării, constă în demonstrarea că să se impune negreșit o deschidere fără precedent către schimbare și problematica generată de aceasta, precum și o reconstrucție a tuturor factorilor cu potențial criminogen.

Un alt obiectiv al cercetării îl constituie faptul dacă efectele încarcerării constituie cauza principală a recidivei în România, și mai precis în carențele care alcătuiesc baza și scheletul sistemului social și juridic.

Etapele de cercetare urmate în procesul de investigare a populației penitenciare sunt similare în ceea ce privește deținuții și deținutele. Principiul triangulării a stat la baza investigării populației feminine penitenciare, metodele utilizate alternând nu numai între ele, ci și cu tehnicile prezentate.

Bibliografie

1. Amza Tudor, (1998), Criminologie, Editura Lumina

2. Banciu Dan, (2002), Tendințe actuale ale crimei și criminalității în România, Editura Lumina Lex, București

3. Banciu Dan, (2005), Tendințe în evoluția crimei și criminalității în România, în Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie, nr. 1/2005

4. Bălan Ana (2008), Criminalitatea feminină, Editura C.H.Beck, București

5. Bogdan Sergiu, (2012), Criminologie, Editura Universul Juridic, București

6. Cercel Anamaria Cristina, (2009), Criminologie, Editura Hamangiu, București

7. Cercel Anamaria Cristina, (2009), Criminologie, Editura Hamangiu, București

8. Cioclei Valerian, (1996), Criminologie etiologică, Editura. Actami, București 1996

9. Cioclei Valerian,(1998), Manual de criminologie, Editura All Beck. București

10. Cioclei Valerian,(2019) Manual de criminologie, Ediția 8, Editura C.H.Beck, București

11. Dincu Aurel (1993), Bazele criminologiei, Editura Procardia, București

12. Dincu Aurel, (1984), Criminologie, Editura Facultatea de Drept, București

13. Dogaru Lucreția, (2017), Criminologie, Editura Pro Universitaria, București

14. Foucault Michel,(1997), A supraveghea și a pedepsi,Nașterea închisorii, Editura Humanitas, București

15. Institutul National de Statistică, Anuar Statistic, disponibil online la, http://www.insse.ro/cms/ro/content/arhiva-anuare-statistice; accesat la data de 4 aprilie 2019

16. Ion Staicu,(2007), Criminologie,Curs Universitar, ediția a II-a, Editura OmniaUni S.A.S.T, Brașov

17. Mare Calina (1980), Introducere în ontologia generală, Editura „Albatros”, București

18. Miftode Vasile, (1995), Metodologia sociologică, Editura Porto-Franco, Galați

19. Miftode Vasile,(1995), Metodologia sociologică, Editura Porto-Franco, Galați

20. Nistorescu Gheorghe, (1995), Criminologie, Editura. Didactică și Pedagogică. București

21. Oancea Ion, (1998),Probleme de criminologie, Editura Educațional, București

22. Opreau H.,(1996), Criminologie, Editura Servo Sat., Arad

23. Raymond Gassin, (1998), Criminologia, Editura Dalloz, Paris

24. Roșca Alexandru, (1966), Psihologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București

25. Septimiu Chelcea, (1995), Cunoașterea vieții sociale. Fundamente metodologică, Editura Institutul Național de Informații, București

26. Stancu Emilian,(2014), Elemente de criminologie generală, Editura Pro Universitaria

27. Stănciulescu Elisabeta, (1998), Ancheta și metodele ei , Colecția Sociologie, Editura. Polirom, Iași

28. Stănoiu Rodica M. (2015), Criminologie - criminalistică - penologie. Repere bibliografice, Vol. II, Editura Universul Juridic, București

29. Stănoiu Rodica M.,(1989), Introducere în criminologie, Editura Academiei, București

30. Stănoiu Rodica Mihaela, (1981), Metode și tehnici de cercetare în criminologie, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București

31. Stănoiu, Rodica Mihaela, (1995), Criminologie, Editura Oscar Print, București

32. Tănăsescu C., (2013), Criminologie, Editura Universul Juridic, București

33. Tănăsescu Camil, (2010), Metacriminologie, Editura C.H.Beck, București

34. Tănăsescu Iancu, Tănăsescu Camil, (2003), Criminologie, Editura ALL. Beck, București

Preview document

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 1
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 2
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 3
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 4
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 5
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 6
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 7
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 8
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 9
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 10
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 11
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 12
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 13
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 14
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 15
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 16
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 17
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 18
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 19
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 20
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 21
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 22
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 23
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 24
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 25
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 26
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 27
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 28
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 29
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 30
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 31
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 32
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 33
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 34
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 35
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 36
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 37
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 38
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 39
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 40
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 41
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 42
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 43
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 44
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 45
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 46
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 47
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 48
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 49
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 50
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 51
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 52
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 53
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 54
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 55
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 56
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 57
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 58
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 59
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 60
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 61
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 62
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 63
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 64
Metodologii și tehnici de cercetare criminologică - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Metodologii si tehnici de cercetare criminologica.doc

Alții au mai descărcat și

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Psihologie criminalistică

Personalitatea este la nivelul omului integral, un nivel bio-psiho-socio cultural, ce se constituie fundamental in conditiile existentei si...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Te-ar putea interesa și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate

INTRODUCERE Unii autori arată că între faptuitor, faptă şi victimă deseori există un raport de cauzalitate complex, susţinând ca şi alţi...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Pozitivismul Italian - Mijloace și Procedee Folosite în Criminologie

Capitolul I Demers introductiv Sectiunea I Criminologia ca stiinta penala Examinarea obiectului cercetarii criminologice presupune a stabili ca...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Tehnici și procedee moderne de investigații

1. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ Termenul de metodologie în sens etimologic provine din cuvintele greceşti: methos – metodă şi logos – ştiinţă;...

Metode și tehnici de cercetare criminologică

I.1. Bazele teoretice si etapele cercetarii criminologice Metodologia este teoria stiintifica despre caile (metodele) sporirii eficacitatii...

Ai nevoie de altceva?