Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

Licență
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 44722
Mărime: 201.54KB (arhivat)
Publicat de: Elodia Voicu
Puncte necesare: 14

Extras din licență

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate ca fundamentale deoarece, indiferent dacă aparţin părţii generale sau speciale a dreptului penal, în cadrul şi în jurul acestora gravitează toate reglementările legii penale.Între cele trei instituţii sus-menţionate există o strânsă legătură şi condiţionare, în sensul că, instituţia infracţiunii determină apărarea şi funcţionarea celorlalte două instituţii. Astfel, fără infracţiune nu poate exista răspundere penală şi fără răspundere penală nu se poate concepe aplicarea unei pedepse. Privită în sens larg, infracţiunea reprezintă un act de conduită exterioară a omului, care datorită vătămării unei anumite valori sociale este supusă sancţiunii penale. În ştiinţa dreptului penal, conceptul de infracţiune este utilizat în mai multe accepţiuni:

a) infracţiunea este o faptă a omului, prin care se înfrânge o normă imperativă, se aduce o vătămare unei valori sociale şi pentru care făptuitorul urmează să suporte o pedeapsă;

b) infracţiunea desemnează fapta descrisă, prevăzută de legea penală, cu elementele sale componente şi care defineşte o anumită infracţiune ;

c) infracţiunea este examinată ca instituţie fundamentală a dreptului penal, care alături de alte două instituţii tot fundamentale, răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal, formează structura dreptului penal. Infracţiunea, ca instituţie de drept, constituie „piatra de temelie” a oricărui sistem de drept penal. În acelaşi timp, săvârşirea oricărei infracţiuni atrage, pentru cel care a comis-o, o pedeapsă, iar pedeapsa implică, din partea persoanei care o suportă, răspunderea sa penală pentru fapta săvârşită. Codul penal dă expresie acestei relaţii în art.17 al.2 în care se arată că „infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”. În ipoteza în care, datorită unor cauze determinate prevăzute de lege (legitimă apărare, stare de necesitate, constrângere fizică sau morală) caracterul penal al faptei săvârşite este înlăturat, nu există nici răspundere penală şi, deasemenea, nici pedeapsă.

Dintre cele trei instituţii fundamentale ale dreptului penal, cea a infracţiunii este cea mai importantă, pentru că, aşa cum s-a subliniat în doctrina penală, ea constituie „piatra de temelie a oricărui sistem de drept penal”, deoarece reglementările sale se răsfrâng asupra tuturor normelor incriminatoare din acel sistem de drept penal. Prin urmare, infracţiunea, ca instituţie fundamentală presupune un ansamblu de norme penale prin care se reglementează, în general, condiţiile de existenţă şi trăsăturile caracteristice comune tuturor infracţiunilor descrise de legea penală. Codul penal român în vigoare a consacrat instituţiei infracţiunii Titlul al II-lea al părţii sale generale, iar în cele 5 capitole ale acestuia s-au stabilit trăsăturile generale şi comune ale faptelor prevăzute de legea penală, condiţiile în care aceste fapte sunt periculoase şi atrag răspunderea penală a celor ce le-au săvârşit, indiferent de natura infracţiunii comise. Omul, cu toate atributele sale, a stat în centrul reglementărilor juridice penale din toate timpurile, fiind ocrotit nemijlocit împotriva acelora care au atentat la viaţa, integritatea corporală,sănătatea, libertatea şi integritatea persoanei. Fiinţa umană, această unică entitate psiho-morfo-funcţională, care a evoluat de la primitivul om al cavernelor la complexa şi atât de puţin înţeleasa fiinţă actuală, în lupta sa împotriva „universalităţii răului”, a fost nevoită să creeze legi prin care, în mod paradoxal, să poată fi protejată faţă de semeni. Apărută ca o condiţie sine qua non a perpetuării şi dezvoltării societăţii umane, legea penală a acordat cea mai mare însemnătate prezervării vieţii şi a integrităţii fizice ale celui considerat cea mai desăvârşită formă de viaţă, şi anume omul.

Preview document

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 1
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 2
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 3
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 4
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 5
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 6
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 7
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 8
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 9
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 10
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 11
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 12
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 13
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 14
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 15
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 16
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 17
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 18
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 19
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 20
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 21
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 22
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 23
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 24
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 25
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 26
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 27
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 28
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 29
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 30
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 31
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 32
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 33
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 34
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 35
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 36
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 37
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 38
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 39
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 40
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 41
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 42
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 43
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 44
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 45
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 46
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 47
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 48
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 49
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 50
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 51
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 52
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 53
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 54
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 55
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 56
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 57
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 58
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 59
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 60
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 61
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 62
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 63
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 64
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 65
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 66
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 67
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 68
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 69
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 70
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 71
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 72
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 73
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 74
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 75
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 76
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 77
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 78
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 79
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 80
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 81
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 82
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 83
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 84
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 85
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 86
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 87
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 88
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 89
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 90
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 91
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 92
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 93
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 94
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 95
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 96
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 97
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 98
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 99
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 100
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 101
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 102
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 103
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 104
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 105
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 106
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 107
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 108
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 109
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 110
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 111
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 112
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 113
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 114
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 115
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 116
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 117
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 118
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 119
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 120
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 121
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 122
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 123
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 124
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 125
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 126
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 127
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 128
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 129
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 130
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 131
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 132
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 133
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 134
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 135
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 136
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 137
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 138
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 139
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 140
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 141
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 142
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 143
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 144
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 145
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 146
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 147
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 148
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 149
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 150
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 151
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 152
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 153
Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Analiza Infractiunilor de Lovire si Vatamare a Integritatii Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar,...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Analiza teoretică și jurisprudențială a instigării

Capitolul I. Generalităţi privind participaţia penală. Secţiunea I. Preliminarii Calitatea de infractor revine acelei persoane care săvârşeşte...

Dimensiuni socio-juridice ale violenței domestice

ARGUMENT Familia nu reprezintă doar un grup format din câţiva membri, de regulă soţ, soţie şi copii, ci mult mai mult de atât, înseamnă o relaţie...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri

INTRODUCERE Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Necesitatea protejării relațiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I : REFERINŢE ISTORICE În organizarea societăţii noastre moderne un rol important îl are...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Criminalitate feminină

TABLOUL GENERAL AL FENOMENULUI CRIMINALITATII FEMININE Diferenţele anatomice, fiziologice, psihologice, morale, intelectuale şi sociale dintre...

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Ai nevoie de altceva?