Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 179 în total
Cuvinte : 55861
Mărime: 4.72MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Porumb
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Clement Feștilă
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. Cuvânt înainte II
 2. Cuprins IV
 3. Lista de figuri VI
 4. Lista de grafice .i tabele VIII
 5. Acronime IX
 6. Lista Publica.iilor (enumerare) X
 7. Introducere XI
 8. Capitolul 1. Formarea grindinei 1
 9. 1.1 Mecanismul formarii precipita.iilor în atmosfera 1
 10. 1.2 Grindina: problematica generala 4
 11. 1.3 Generarea grindinei în norii convectivi: ingrediente 5
 12. 1.4 Curen.ii ascenden.i 6
 13. 1.4.1 For.a arhimedica asupra particulei de aer: mediu cu instabilitate accentuata 7
 14. 1.4.2 Ascensiuni for.ate topografic cu instabilitate mica-moderata 7
 15. 1.5 Organizarea convec.iei 8
 16. 1.6 Variabile termodinamice optime 8
 17. 1.7 Variabile de mediu: înainte .i în timpul convec.iei 9
 18. 1.7.1 Variabile înainte de formarea convec.iei 9
 19. 1.7.2 Variabile în timpul convec.iei 9
 20. Capitolul 2. Detec.ia grindinei 11
 21. 2.1 Eviden.e indirecte ale grindinei în datele conven.ionale radar 11
 22. 2.2 Masuratori bazate pe date de reflectivitate 12
 23. 2.3 Criterii structurale: tehnica lui Lemon 14
 24. 2.4 Înal.imea ecourilor deasupra izotermei de zero: variabile de mediu 15
 25. 2.5 Eviden.e indirecte ale grindinei în datele radar conven.ional: VIL 17
 26. 2.6 VIL - zilnic .i VIL - densitate 20
 27. 2.7 Energia cinetica a grindinei 25
 28. 2.8 Eviden.e indirecte de grindina din date radar conven.ionale: rezumat 26
 29. 2.9 Studiul statistic privind apari.ia grindinei în depresiunea transilvaniei 28
 30. Capitolul 3. Principii, mijloace .i sisteme de combatere a grindinei 34
 31. 3.1 Principii de combatere a grindinei 34
 32. 3.2 Mijloace de combatere a grindinei 34
 33. 3.3 Sisteme de combatere a grindinei 35
 34. 3.4 Tipuri de rachete antigrindina 38
 35. 3.5 Sistemul antigrindina Românesc 39
 36. 3.6 Sisteme informatice performante dedicate sistemelor antigrindina pe plan
 37. mondial 45
 38. Capitolul 4. Realizari în combaterea grindinei 47
 39. 4.1 Necesitata combaterii .i prevenirii grindinei 47
 40. 4.2 Dezvoltarea Sistemelor Antigrindina 48
 41. STRATEGII DE CONTROL AL SISTEMELOR DE COMBATERE A GRINDINEI
 42. V
 43. 4.3 Cercetari .i justificari ale combaterii grindinei folosind tunuri sonice 50
 44. 4.4 Prevenirea .i combaterea grindinei cu tunuri sonice moderne 53
 45. 4.5 Concluzii 56
 46. 4.6 Prevenirea grindinei prin folosirea de rachete antigrindina 57
 47. 4.6.1 Stadii în dezvoltarea rachetelor antigrindina 57
 48. 4.6.2. Preocupari autohtone în domeniul rachetelor antigrindina 58
 49. 4.6.3 Organizarea generala .i cinematica rachetei teledirijate 58
 50. 4.6.3.1 Organizarea generala a rachetei 59
 51. 4.6.3.2 Cinematica rachetei teledirijate 71
 52. 4.6.3.3 Func.iile de transfer ale rachetei 76
 53. 4.6.3.4 Sisteme de teledirijare 84
 54. Capitolul 5. Sistem de comanda cu anticipare (preview control) pentru
 55. racheta dirijata 92
 56. 5.1 Prezentarea principiului metodei de control al traiectoriei 92
 57. 5.2 Metode de compensare a efectelor timpului mort la transmiterea comenzii 96
 58. Capitolul 6. Concluzii, utilitate, dificulta.i, solu.ii propuse 100
 59. Bibliografie
 60. ANEXE
 61. Anexa 1. Curriculum vitae
 62. Anexa 2. Descriere publica.ii .i locul publicarii
 63. Anexa 3. Achizi.ia datelor în sisteme descentralizate .i timpii de întârziere
 64. introdu.i de canalele de comunica.ii
 65. Anexa 4. Dead time compensation on anti-hail rockets
 66. Anexa 5. Privacy, security, integrity and freshness data în stabilization / tracking
 67. and control systems of weather phenomena
 68. Anexa 6. Servomechanism with reduced sensitivity by uncertainty
 69. Anexa 7. Romanian Anti-Hail Rocket Trajectory Correction and Mitigation of

Extras din disertație

INTRODUCERE

Teza de doctorat conține o introducere și este structurată pe 6 capitole în care am

prezentat modelele fenomenelor meteorologice care conduc la formarea grindinei , metode

, principii de detecție și mijloace de combatere a acesteia, o bibliografie cu 129 de titluri

din care 7 sunt ale autorului.

Obiectul tezei de doctorat este realizarea unui sistem de comanda cu anticipare

pentru racheta dirijata; Sistemul este destinat detecției, prevenirii și combaterii grindinei.

Capitolul 1 prezinta mecanismul de formare a precipitaților în atmosfera , cu

precădere a formarii grindinei descriind variabilele termodinamice optime înainte și în

timpul convecției.

Capitolul 2 prezintă metode și criterii de detecție a grindinei. Sunt prezentate

modul de evidență indirectă a grindinei în datele convenționale radar, măsurătorile bazate

pe date de reflexivitate utilizând VIL(o măsura radar a conținutului potențial de apa lichida

precipitabila într-un metru cub în interiorul unui nor), tehnica lui Lemon și un studiu

statistic privind apariția grindinei în depresiunea Transilvaniei, unde practic sunt prezentate

valori ale VIL și probabilitatea formării și căderii grindinei.

Capitolul 3 prezintă principiile, mijloace și sisteme de combatere a grindinei.

Sunt cunoscute 2 principii:

- Utilizarea de unde de soc în vederea perturbării curenților de aer din nor sau

spargerea particulelor de gheata formate în aceștia;

- Însămânțarea formațiunilor noroase detectate ca posibile purtătoare de

grindina cu substanțe active (de obicei AgI și KI) , acestea funcționând ca

nuclee de condensare suplimentare împiedicând astfel formarea grindinei.

Ca mijloace de combatere a grindinei sunt cunoscute:

- Tunurile sonice ;

- Instalații de însămânțare a norilor cu substanțe active de la sol ;

- Platforme antigrindină aeropurtate;

- Rachete antigrindină .

În general toate țările au dezvoltate ,mai mult sau mai puțin, sisteme de combatere a

grindinei la nivel statal sau implementate și administrate de către firme private. De

remarcat sistemul antigrindină franțuzesc care se bazează pe instalații de însămânțare cu

substanțe active de la sol foarte simple, acestea fiind acționate local de către fermieri în

urma anunțurilor făcute de centru de meteorologie. De asemenea se remarca sistemul

antigrindină Georgian complet automatizat , cu rachete antigrindină proiectate special

pentru acesta (nu sunt derivate din tehnica militara ).

Sistemul antigrindină Românesc

Sistemul antigrindină românesc își are începuturile cam prin anii 1973 -1976 când

au început primele cercetări în domeniul rachetelor antigrindină din epoca modernă

[33],glumeț botezată „Racheta din șopron” , oprite de către autorități din teamă. „În mintea

lor era că fiecare țăran va avea în șopron un lansator de rachete” spune inginerul Dinu

Constantinescu , managerul colectivului de cercetare și dezvoltare a proiectului Alpha-G

cod RAG 96 , în același articol .

O lege concretă și care a permis reluarea cercetărilor și practic producția de rachete

antigrindină a fost o hotărâre de guvern [34] prin care se alocau și fondurile necesare.

STRATEGII DE CONTROL AL SISTEMELOR DE COMBATERE A GRINDINEI

XII

Uzina Electromecanica Ploiești , producător de armament românesc (în speță

rachete dirijate) , a primit sarcina să conceapă prima rachetă antigrindină. Aceștia s-au axat

pe modificarea rachetei românești nedirijate de tipul B-898, scoasă din dotarea armatei ,

lansată de pe un dispozitiv de lansare TKB-040 ( figura 3.3) și în 21 mai 2004 a fost

inaugurat primul punct de lansare din țară ,la Valea Călugărească , județul

Prahova[35].Centrul de comandă a fost stabilit chiar în incinta Stației meteorologice din

Ploiești iar punctul de lansare rachete avea doar un lansator TKB-040 , o magazie de muniție

și un container pentru personal în care era dispusă și aparatura de comunicații și control.

Legea 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă [36], este prevăzută

componența Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Printre alte prevederi sunt definite Administrația Sistemului National Antigrindină

și de Creștere a Precipitațiilor și instituții colaboratoare iar anexa 3 contine structura

efectivă a sistemului, figura 3.9 .

În [37] este prezentată o notă de fundamentare de modificări și adăugiri succesive

la lege , datorate în principal restructurărilor din ministerul Agriculturii conform legii

139/2014 , pentru ca în final să fie emisă „HG nr.1186/29.12.2014 privind organizarea și

funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de

Creștere a Precipitațiilor” . În speță aceasta face revenire la legea 173/2008.

Au existat preocupări pentru producerea în țară o platformă aeropurtată , fiind lansat

proiectul COMAEROPREC .

La acest proiect , demarat în anul 2008 cu termen de finalizare 2012 și în valoare

de 2.357.625 lei, sunt asociați ca parteneri :

- S.C. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI AEROSPAȚIALE

ELIE CARAFOLI INCAS S.A;

- S.C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A;

- Centrul de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova;

- S.C. SIARM S.A. ;

- SC COMFRAC R-D PROJECT EXPERT SRL București.

În speță trebuia proiectată o platformă aeropurtată pe care să fie instalate mijloace

specifice de combatere a grindinei . Tot în cadrul acestui proiect erau prevăzute studii de

comportare a formațiunilor noroase în urma însamânțării acestora cu substanțe generatoare

de nuclee de condensare. În presă au fost vehiculate știri că este operațional iar platforma

aeriană de bază era un avion IAR-99 Șoim , produs la Craiova. Practic detaliile proiectului

figurează pe paginile web a partenerilor dar nimeni nu dă detalii de finalizare.

Până la începutul anului 2016 , din sistemului antigrindină românesc au fost realizate:

- centrul pilot UPCCG PRAHOVA cu 8 puncte de lansare în serviciu la Valea

Călugărească , Boldești - Scăeni, Mehedința, Tătaru, Tohani, Ceptura, Pietroasele

,Viperești urmând să fie demarate procedurile pentru construirea unui punct de

lansare la Tisău ;

STRATEGII DE CONTROL AL SISTEMELOR DE COMBATERE A GRINDINEI

XIII

- Centrul Zonal de Coordonare Moldova și UCCG Moldova 1 Iași- 5 puncte de

lansare în vederea omologării;

- UCCG Moldova 2 Vrancea - 4 puncte de lansare în vederea omologării;

- UCCG Mureș și Timiș;

- efectuarea unui studiu de mediu în urma utilizării UPCCG Prahova;

- studii de cercetare în vederea modernizării mijloacelor actuale de combatere a

grindinei;

- Pentru perioada 2016 s-au aprobat fonduri pentru următoarele obiective:

- UCCG Mureș și Timiș , proiecte și documentații de execuție; [38].

Figura 3.3 Rampa TKB-040 [31]

Tipul de rachetă folosit este racheta antigrindină Alpha-G cod RAG 96 care este

prima rachetă de producție civilă din țară ,figura 3.7 (derivată totuși din tehnică militară) ,

este biodegradabilă iar resturile căzute sunt de dimensiuni mici „Pe pământ ajung doar

bucățele de carton de 1-2 centimetri. E biodegradabilă!” susține managerul de proiect

[33] . Poate zbura 10 000 m apoi se autodistruge. Este de calibru 82,5 mm , masa de 8,8 Kg

și încărcătura utilă de 0,66 Kg. Prețul este confidențial dar se dă un preț de 10 Euro /hectar

, cu toate serviciile incluse [33].

Figura 3.7 [31]

Bibliografie

[1] Bahrim, R., 2008: C.M.R BANAT-CRISANA, Studiul precipitațiilor intense în

România 2005-2006 -nepublicat

[2] Bergeron, T., 1935: On the physics of clouds and precipitation, Proces Verbaux de

l’Association de Météorologie, International Union of Geodesy and Geophysics.

[3] Wegener, A., 1911: Thermodynamik der Atmosphäre. Leipzig, 331

[4] Findeisen, W., Meteorologisch-physikalische Bedingtheiten der Vereisung în der

Atmosphäre. In: Hauptversammlung 1938 der Lilienthal-Gesellschaft für

Luftfahrtforschung, Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung, Berlin 1938

[5] Păușan,E. „Mecanismul formăroii precipitațiilor în atmosferă”,Dec. 2009,

<http://emiliapausan.pbworks.com/f/Mecanismul+formarii+precipitatiilor+in+atmosf

era.doc > .

[6] Korolev, A. V., and I. P. Mazin, 2003: Supersaturation of water vapor în clouds. J.

Atmos. Sci., 60, 2957- 2974.

[7] K. Alexei V. și M. Ilia P., „Supersaturation of Water Vapor în Clouds,” AMS Journal

Online, vol. 60, nr. 24, p. 2957- 2974, 2003.

[8] Francisco Martin Leon, Curs de Diagnoza și Prognoza a Convectiei Profunde, modulul

Date radar: utilizare și aplicarea principalelor produse, curs interpretare date radar,

2000-2001, nepublicat,traducere din spaniolă.

[9] Dye, J. E., and B. E. Martner, 1978: The relationship between radar reflectivity factor

and hail at the ground for Northeast Colorado thunderstorms. J. Appl. Meteor., 17,

1335-1341.

[10] Waldvogel, A., and B. Federer, 1976: Large raindrops and the boundary between rain

and hail. Prepints 17th Conf. Radar Meteorology, Seatle, Amer.Meteor. Soc., 167-172.

[11] Witt A., 1996: The Relationship Between Low-Elevation WSR-88D Reflectivity and

Hail at the Ground Using Precipitation Observations from the VORTEX

Project. NOAA/ERL/National Severe Storms Laboratory, Norman, Oklahoma.

[12] Lemon, L. R., 1980: Severe Thunderstorm Radar Identification Techniques and

Warning Criteria. NOAA Technical Memorandum NWS NSSFC-3

[13] Waldvogel, A., Federer B. And Grimm, P., 1979: Criteria for Detection of hail cells.

J. Appl. Meteor., 18, 1521-1525.

[14] Greene, D.R., and R.A. Clark, 1972: Vertically integrated liquid water -- a new

analysis tool. Mon. Wea. Rev., 100, 548-552.

[15] Kitzmiller, D.H., McGovern, W.E. and Saffle, R.E, 1995a: The WSR-88D Severe

Weather Potential Algorithm. Wea. Forecasting, 10, 141-159

[16] Kitzmiller, D. H., and J. P. Breidenbach, 1995b: Detection of severe local storm

phenomena by automated interpretation of radar and storm environment data. NOAA

Technical Memorandum NWS TDL 82, National Weather Service, NOAA, U.S.

Department of Commerce, 33 pp. [Disponibilă from Techniques Development

Laboratory W/OSD2, National Weather Service, 1325 East West Highway, Silver

Spring, MD 20910, USA.]

[17] Wilken, George R., 1994: Estimating the "VIL of the Day." Southern Region

Technical Attachment SR/SSD 94-50.

[18] Amburn, S., and P. Wolf, 1996: VIL Density as a Hail Indicator. 18th Conference on

Severe Local Storms. San Francisco, CA, Amer. Meteor. Soc., 581-585.

[19] Steven A. Amburn, Peter L. Wolf (1997): Vil density as a hail indicator. Weather and

Forecasting.

STRATEGII DE CONTROL AL SISTEMELOR DE COMBATERE A GRINDINEI

109

[20] Lewis III, J.A., 1999: Forecasting Large Hail Using the WSR-88D. NWSFO Little

Rock, AR

[21] Blaes J. L., Cerniglia Jr C. S., Caropolo M. A.: Vil density as an indicator of hail

across eastern New York and western New England, Eastern region tehnical

attachment.No 98-8, September 1998.

[22] Federer, B., and A. Waldvogel, 1978: Time resolved hailstone analyses and radar

structure of Swiss storms. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 104, 113-134.

[23] Witt, A., Eilts, M. D., Stumpf, G.J., Johnson, J. T., Mitchell, E.D. and Thomas, K.W.

1998: An enhanced hail detection Algorithm for the WSR-88D. Wea. Forecasting, 13,

286-303.

[24] Maier N., Mureșan T., Lăcătuș D., Utilizarea statistică a datelor obținute de la radarul

WSR-98D de la Bobohalma în prognoza grindinei, SACS ANM București,2009.

[25] Oddie, B.C.V., The hail cannon. An early attempt at weather control, Weather Vol.20

(1965) p. 154-156

...

Preview document

Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 1
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 2
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 3
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 4
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 5
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 6
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 7
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 8
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 9
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 10
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 11
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 12
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 13
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 14
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 15
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 16
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 17
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 18
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 19
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 20
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 21
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 22
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 23
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 24
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 25
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 26
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 27
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 28
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 29
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 30
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 31
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 32
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 33
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 34
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 35
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 36
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 37
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 38
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 39
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 40
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 41
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 42
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 43
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 44
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 45
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 46
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 47
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 48
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 49
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 50
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 51
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 52
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 53
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 54
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 55
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 56
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 57
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 58
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 59
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 60
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 61
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 62
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 63
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 64
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 65
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 66
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 67
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 68
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 69
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 70
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 71
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 72
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 73
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 74
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 75
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 76
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 77
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 78
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 79
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 80
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 81
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 82
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 83
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 84
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 85
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 86
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 87
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 88
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 89
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 90
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 91
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 92
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 93
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 94
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 95
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 96
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 97
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 98
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 99
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 100
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 101
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 102
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 103
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 104
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 105
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 106
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 107
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 108
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 109
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 110
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 111
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 112
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 113
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 114
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 115
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 116
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 117
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 118
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 119
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 120
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 121
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 122
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 123
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 124
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 125
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 126
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 127
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 128
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 129
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 130
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 131
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 132
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 133
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 134
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 135
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 136
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 137
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 138
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 139
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 140
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 141
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 142
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 143
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 144
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 145
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 146
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 147
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 148
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 149
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 150
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 151
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 152
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 153
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 154
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 155
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 156
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 157
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 158
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 159
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 160
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 161
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 162
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 163
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 164
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 165
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 166
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 167
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 168
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 169
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 170
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 171
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 172
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 173
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 174
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 175
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 176
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 177
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 178
Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei - Pagina 179

Conținut arhivă zip

 • Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei.pdf

Alții au mai descărcat și

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Romanian anti-hail rocket trajectory correction and mitigation of the dead time effect

Abstract—this paper presents a proposed method for Romanian anti-hail rocket trajectory correction and mitigation of the dead time effect. At this...

Circuite logice secvențiale

In multe aplicatii este nevoie de un element care sa prezinte 2 stari diferite, cu posibilitatea de a trece dintr-o stare in cealalta, fara sau in...

Proiectare conceptuală

Cerintele sistemului operational Odata ce a fost definita nevoia si abordarea tehnica, e necesar sa le tranlatam intr-un “scenariu...

Ai nevoie de altceva?