Climatologia urbană

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5509
Mărime: 51.37KB (arhivat)
Publicat de: Ema P.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simion

Extras din curs

I. Prima lucrare de Climatologie urbană alcătuită pe baze științifice folosind observațiile instrumentale aparține lui Luke Howard ”The climate of London” scrisă în 1818 și reeditată în 1820-1833.

Autorul pune în evidență creșterea temperaturii aerului din orașul Londra față de regiunea înconjurătoare. În perioada care a urmat numeroși alți cercetători au studiat modificarea diferitelor elemente meteorologice sub influența orașelor, Angot 1893, Helman 1894.

Prima sinteză asupra climei orașelor este cea făcută de Kratzer în 1937 și reeditată în 1956 consacrându-se prin obiectul și metoda într-o nouă ramură a climatologiei aplicate numită climatologie urbană.

Perioada modernă și contemporană se caracterizează prin lucrări , monografia referitoare la climatul unor orașe precum Paris, Londra, Budapesta, New York, Tokio etc.

În România primele cercetări asupra climei orașului București sunt ale lui Ștefan Hepites în 1855 și C. Ioan 1933.

Clima orașelor din România a reprezentat obiectul de studiu pentru elaborarea unor teze de doctorat precum Elena Erhan, Iași 1970.

Elena Dumitrescu, București, 1971, Ion Farcaș, Culoarul Turda - Câmpia Turzii, 1977.

În 1975 Bugiuman și Cotrău, iar în 1980 Sterie Ciulache fac o trecere în revistă a problemelor referitoare la clima orașelor folosind exemplele din România.

II. Obiectul și metodele.

În accepțiunea lui Kratzer 1973 Climatul orașului poate fi considerat ca un ansamblu al unor microclimate specifice diferitelor străzi, piețe, parcuri etc.

Acest climat se caracterizează prin trăsături proprii față de regiunea înconjurătoare astfel: temperatură mai mare, umezeala aerului mai mică, durata de strălucire a soarelui mai mică, nebulozitate mai mare, viteza vântului mai mică.

Climatul orașului este comod de Kratzer ca fiind intermediar între macroclimat și microclimat aparținând topoclima sau climatul local.

!!! Cel mai des termen folosit pentru clima orașului este cel de topoclimat urban.

S. Ciulache în 1971 propune termenul pentru climatul urban: ”Topoclima complexelor orașelor” înțelegând orașele și zonele în centru foarte compacte care se comportă ca niște orașe.

!!! Limitele climatului urban sunt:

a. Pe orizontală până la margiena perimetrului construit cu unele influențe în zona marginală în funcție de mărimea orașului, poziția față de direcția vântului și forma acestuia.

b. Pe verticală până la o înălțime de 3 până la 5 ori mai mari decât înălțimea clădirilor.

În perimetrul urban se disting 2 categorii de microclimate:

a. Microclimate exterioare: parcuri, piețe, străzi, acoperișuri.

b. Microclimate interioare: spațiile de locuit, halele industriale, clădirile de birouri.

Metode de cercetare folosite în analiza climatului urban sunt:

a. Calcularea ratei de vibrație a elementelor meteorologice la stațiile meteorologice încorporate în arealul urban, București Filaret.

b. Calcularea ratei de vibrație a elementelor meteorologice de la stații meteorologice pereche: București-Filaret, București- Băneasa.

c. Profil de măsurători instrumentale topoclimate și microclimate (vezi practica de vară).

d. Imagini satelitare.

e. Utilizarea de senzori în profile topoclimatice.

Bibliografie

Ciulache S., 1980, Orașul și clima, Editura Științifică și Enciclopedică București.

Ciulache S., 2002, Meteorologie și Climatologie, Editura Universitară București.

Bugiuman I., Cotră M., 1975, Elementele de Climatologie urbană, Editura Academiei București.

www.weather.gov/education

www.meteoalarm.eu

WWW.NOAA.GOV

www.copernicus.eu

www.meteoromânia.ro

www.springer.com

Preview document

Climatologia urbană - Pagina 1
Climatologia urbană - Pagina 2
Climatologia urbană - Pagina 3
Climatologia urbană - Pagina 4
Climatologia urbană - Pagina 5
Climatologia urbană - Pagina 6
Climatologia urbană - Pagina 7
Climatologia urbană - Pagina 8
Climatologia urbană - Pagina 9
Climatologia urbană - Pagina 10
Climatologia urbană - Pagina 11
Climatologia urbană - Pagina 12
Climatologia urbană - Pagina 13
Climatologia urbană - Pagina 14
Climatologia urbană - Pagina 15
Climatologia urbană - Pagina 16
Climatologia urbană - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Climatologia urbana.docx

Alții au mai descărcat și

Geografia fizică a României

STRUCTURILE VULCANICE Sunt caracteristice ariilor de orogen care s-au format prin procese magmatice. Aceste structuri se caracterizează prin...

Timpul Geologic

TIMPUL GEOLOGIC Interesul pentru perioade de timp extrem de lungi separa geologia si astronomia de celelelalte stiinte. Geologii gândesc vârsta...

Topoclimatologie

DEFINIŢII, OBIECT, IMPORTANŢĂ Termenul de ,,topoclimatologie’’ derivă din limba greacă şi este compus din 2 cuvinte: ,,topos’’, care înseamnă...

Geografia Cuaternarului

Cu circa 2 milioane de ani în urmă pe întreaga suprafaţă a Pământului, îndeosebi în regiunile temperate, se constată o răcire severă a climei, al...

Balneclimatologie

CADRUL ATMOSFERIC GENERAL AL BALNEOCLIMATOLOGIEI Atmosfera face parte din categoria geosferelor externe alaturi de hidrosfera, biosfera si...

Hidrologia Apelor Curgătoare

Introducere. Potamologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul apelor curgătoare. Elementul de bază în studiul potamologiei îl reprezintă râul....

Soluri

C1 notiuni generale Printre parintii pedologiei a fost Doku Ceaev. Este primul care considera solul un corp natural de sine statator aflat la...

Curs Climatologie

I.Notiuni introductive 1. Obiectul si scopul meteorologiei Planeta noastra este inconjurat de un invelis gazos numit atmosfera. In atmosfera...

Te-ar putea interesa și

Precipitațiile atmosferice, hazardurile și riscurile pluviometrice și influența lor asupra mediului geografic al Municipiului Fălticeni

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă „Precipitaţiile atmosferice, hazardurile şi riscurile pluviometrice şi influenţa lor asupra mediului geografic al...

Caracterizare fizico-geografică a municipiului Bacău și a împrejurimilor sale

1.INTRODUCERE Existenţa şi prezenţa de milenii a omului pe un teritoriu aflat la o răspântie de timpuri şi locuri, a avut inflenţe complexe asupra...

Caracteristici Climatice ale Depresiunii Dornelor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca titlu ”Caracteristici climatice ale Depresiunii Dornelor” și reprezintă rodul unei activităţi de documentare...

Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei

Introducere Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile fizice ale atmosferei şi legile de formare, de dezvoltare, ale tuturor...

Climatul urban și spațiile verzi

INTRODUCERE Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții...

Facultatea de Geografie - Universitatea București

Universitatea din Bucuresti a fost înfiintata prin decretul emis de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la data de 4/16 iulie 1864, care reunea într-o...

Caracteristicile pluviometrice la stația Ocna Mureș

I. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ OCNA MUREȘ Orașul Ocna Mureș (258 m altitudine ) este situat în partea centrală a României, în NE județului Alba (~ 58 km...

Poluarea Luminoasă

Poluarea luminoasă reprezintă utilizarea excesivă nejustificată a luminii artificiale. Poluarea luminoasă are consecinţe cum ar fi imposibilitatea...

Ai nevoie de altceva?