Resursele energetice ale Terrei

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 28881
Mărime: 102.87MB (arhivat)
Publicat de: Gianina Moldoveanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I.1. Geografia economică - obiect de studiu, interdisciplinaritate, concepte

Obiect de studiu: localizarea formelor de producţie şi consum a diverselor activităţi economice - agricultura, industria, comerţul, transporturile, turismul. Studiază spațiul unde se produc bunurile și serviciile, fluxurile pe care le produc acestea, precum și factorii de producție, condițiile și resursele punerii lor in valoare.

Cristalizarea ca ştiinţă: etapa de pionierat a conturării Geografiei economice ca veritabilă ramură autonomă majoră a domeniului mai larg al geografiei umane (cu un obiect de studiu bine circumscris, un domeniu de cercetare limpede demarcat, un sistem de reprezentări ştiinţifice unanim recunoscut şi un suport teoretic şi metodologic în concordanţă cu exigenţele ştiinţifice) se plasează în prima jumătate a secolului al XX-lea, constituind o parte integrantă a procesului de maturizare ştiinţifică prin specializare a disciplinelor academice, caracteristic perioadelor modernă şi contemporană.

Figura: Ramurile geografiei economice

Succesiunea etapelor de dezvoltare economică

1. Prima revoluție industrială a folosit puterea apei și aburului pentru a mecaniza producția.

2. A doua revoluție industrială - electricitatea - folosită pentru a crea producția de masă.

3. A treia revoluție industrială - electronică și tehnologia informației - utilizate pentru a automatiza producția.

4. A patra revoluție industrială se bazează pe cea de-a treia, revoluția digitală care a apărut în a doua jumătate a secolului XX. Se caracterizează printr-o fuziune a tehnologiilor care estompează liniile dintre sferele fizice, digitale și biologice.

Există trei motive pentru care transformările de astăzi nu reprezintă doar o prelungire a celei de-a treia revoluții industriale, ci mai degrabă sosirea unui al patrulea și distinct: viteza, amploarea și impactul sistemelor. Viteza descoperirilor actuale nu are precedent istoric. În comparație cu revoluțiile industriale anterioare, evoluția celei de-a patra se produce mai degrabă într-un ritm exponențial decât într-un ritm liniar. În plus, este vorba de perturbarea aproape a oricărei industrii din fiecare țară. Iar lărgimea și profunzimea acestor schimbări anunță transformarea întregului sistem de producție, management și guvernare.

Pentru informatii suplimentare, accesați: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond

Importanța Resurselor Naturale

Economia globală a lumii în care trăim este pe cale să depăşească limita de suportabilitate a pământului, împingând civilizaţia din faza timpurie a secolului XXI mai aproape de o posibilă prăbuşire decât a fost vreodată. Consumăm resursele regenerabile mai rapid decât durează regenerarea lor. Pădurile se împuţinează, pajiştile se deteriorează, apele scad, locurile de pescuit intră în colaps şi solurile se erodează, petrolul se epuizează într-un ritm rapid. Civilizaţia secolului XXI nu este cea dintâi care ia calea unei economii ce nu poate fi susţinută de mediul înconjurător. Multe alte civilizaţii anterioare au cunoscut acest fenomen; unele au putut schimba cursul şi au evitat declinul economic, altele nu au reuşit (sumerienii, maiaşii, locuitorii Insulei Paştelui etc.)

Clasificarea resurselor naturale

Resursele naturale inepuizabile (de fapt, inepuizabile la scara societăţii umane) cuprind diverse surse de energie precum energia solară şi energiile derivate din aceasta (energia hidraulică, energia eoliană şi energia valurilor), energia geotermică şi energia mareică. Au un potenţial foarte mare, uneori foarte bine valorificat (de ex., energia hidraulică). În mod categoric, economia mondială se va orienta în următoarele secole spre utilizarea cu precădere a acestui tip de resurse naturale.

Resursele epuizabile regenerabile. În această categorie intră resursele biologice (vegetale şi animale), resurse de sol, unele gaze din atmosferă (oxigenul), resursele de apă dulce continentală ş.a. Valorificarea acestora trebuie să fie extrem de raţională, să limiteze intervenţiile antropice degradante, risipa şi pierderile şi să asigure regenerarea naturală.

Resursele epuizabile neregenerabile. Acestea sunt resursele litosferei (minerale şi de combustibili), unele gaze din atmosferă. Valorificarea lor trebuie să aibă în vedere prelungirea la maximum posibil a termenului de epuizare, reducerea pierderilor în exploatare, reciclarea pe cât posibil a materialelor uzate, înlocuirea lor cu cele din categoriile de mai sus.

Clasificarea statelor după gradul lor de dezvoltare economică

Figura: Tipologia statelor in procesul de mondializare

Roşu: motoarele procesului de mondializare - SUA şi Canada, UE (spaţiul economic european, cu diferite nivele de integrare), Japonia. Portocaliu: statele autonome, puteri regionale (eventual în devenire), dragonii asiatici şi Israel (excepţia). Verde deschis: statele furnizoare de materii prime minerale sau vegetale; state “rentiere” ce depind de hidrocarburi, de turism sau paradisuri fiscale. Verde închis: actorii “excluşi”, deocamdată, de la mondializare; ţări marginale sau foarte fragile, state destabilizate de crize şi războaie interne.

1. Țările - motor ale procesului de industrializare

2. State autonome, puteri regionale.

3. Statele furnizoare de materii prime

4. Țări marginale sau foarte fragile

1.Țările - motor ale procesului de industrializare.

Această grupă de țări deține cea mai mare pondere în produsul mondial brut, în investițiile externe de capital, 2/3 din exporturile mondiale. Structura economică a acestor țări este caracterizată prin ponderea superioară a sectorului terțiar și a celui secundar. Revoluția managerială permite îmbunătățirea eficienței economice, dezvoltarea ramurilor economice de vârf, venituri/locuitor cu mult superioare mediei mondiale.

SUA, Canada, UE (Marea Britanie, Franța, Germania etc.), Japonia.

Statele din Europa Centrală și de Est au un nivel mai scăzut de integrare. După 1990 aceste state s-au confruntat cu numeroase crize, fiind în imposibilitatea de a asigura capitalul autohton necesar dezvoltării economice - necesitatea investițiilor străine directe a devenit foarte acută. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia - procesul de redresare economică a fost mai rapid datorită implementării timpurii a măsurilor de reformă economică.

Preview document

Resursele energetice ale Terrei - Pagina 1
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 2
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 3
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 4
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 5
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 6
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 7
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 8
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 9
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 10
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 11
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 12
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 13
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 14
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 15
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 16
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 17
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 18
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 19
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 20
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 21
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 22
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 23
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 24
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 25
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 26
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 27
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 28
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 29
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 30
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 31
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 32
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 33
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 34
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 35
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 36
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 37
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 38
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 39
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 40
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 41
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 42
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 43
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 44
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 45
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 46
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 47
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 48
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 49
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 50
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 51
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 52
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 53
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 54
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 55
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 56
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 57
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 58
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 59
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 60
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 61
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 62
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 63
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 64
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 65
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 66
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 67
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 68
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 69
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 70
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 71
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 72
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 73
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 74
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 75
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 76
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 77
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 78
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 79
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 80
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 81
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 82
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 83
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 84
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 85
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 86
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 87
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 88
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 89
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 90
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 91
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 92
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 93
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 94
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 95
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 96
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 97
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 98
Resursele energetice ale Terrei - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • note_de_curs_1_Notiuni_Introductive_si_Agricultura.doc
  • note_de_curs_2_Resursele_Energetice_ale_Globului.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul de Globalizare

Fenomenul globalizarii prin prisma geopoliticului Fenomenul globalizarii este o etapa viitoare a procesului general de dezvoltare politico -...

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Africa

1. POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ A AFRICII Grecii şi romanii antici numeau această parte a lumii Libia – după numele etniei libu, care locuiau în...

Geografia contientelor - emisfera sudică

America de Sud este continentul multor recorduri geografice: Anzii – cel mai mare lanţ montan de pe Terra; Aconcagua – cel mai mare virf montan din...

Geografie Economică Mondială

1. Resursele Terrei Termenul de resursă desemnează în sens larg acel ansamblu de mijloace naturale care pot fi folosite în scopul satisfacerii...

Geografia Regională a României

Carpații Curs1. Carpații Orientali Limite Reprezintă sectorul estic al Carpaților Românești, între frontiera de stat și Valea Prahovei (dpdv...

Geografia umană a României

Încadrare teritorială Așezare geografică: partea de SE a Europa Centrală (Germania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, Elveția, Polonia); la...

Prioritizarea Speciilor

INTRODUCERE Conservarea biodiversităţii necesită o serie de decizii complexe. Indiferent daca ne place sau nu, de multe ori deciziile noastre...

Te-ar putea interesa și

Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Problema energetică este o problemă de mare actualitate. Din nevoile mondiale de energie, petrolul...

Aspecte Teoretice Privind Sursele Regenerabile de Energie

INTRODUCERE În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora, dar în primul rând al schimbărilor climatice...

Resursele Energetice ale Terrei

RESURSE ENERGETICE Cand vorbim despre civilizatia moderna din prezent ca apartinand “epocii industriale”, ne referim la perioada cresterii enorme...

Proiectul Nabucco

Energia este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii” , preciza ONU în Agenda 21 din 1992. Resursele...

Industria Petrolului

INDUSTRIA PETROLULUI Capitolul 1. INTRODUCERE Petrolul brut sau titeiul reprezinta un amestec complex de hidrocarburi solide si gazoase,...

Suprapopularea

ANTROPOSFERA Creşterea populaţiei este principalul factor de presiune asupra Terrei, având o influenţa majoră asupra tuturor componentelor...

Energia Vie - Petrolul

Istoric Sursa de energie primara, combustibil sau materie prima in industria petrochimica, petrolul sta la baza civilizatiei moderne. Mutatile...

Potențialul de resurse energetice și minerale ale României

Teritoriul României se identifică cu o arie geologică de o mare diversitate petrografică, structurală şi metalogenetică. Scoarţe de tip “oceanic”...

Ai nevoie de altceva?