Geomorfologie planetară și tectonică

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33370
Mărime: 5.95MB (arhivat)
Publicat de: Maria I.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Dumitriu
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Materie: Geomorfologie Generală

Extras din curs

0BCURS 1

I N T R O D U C E R E

1.1. Denumire

Geomorfologia este știința care se ocupă cu studiul sistematic al reliefului scoarței terestre (în prezent și a celui de pe alte planete), din punct de vedere al originii și al evoluției acestuia în timp și spațiu, al caracteristicilor sale interne și externe.

Studiul morfologiei suprafeței altor planete (cu deosebire Luna, Marte, Venus) implică întrebarea: termenul geomorfologie, care înseamnă știința despre formele Pământului, poate fi folosit și în cazul acesta? Pentru această situație Cailleux (1977) a introdus sintagma geomorfologie comparată. Se pare că în ultimul timp expresia “geomorfologie comparată planetologică” a câștigat tot mai mult teren.

1.2. Raporturile geomorfologiei cu alte științe despre Pământ

Prin natura obiectului de studiu, geomorfologia are legături intrinsece cu o parte a științelor geologice, cu deosebire acelea care studiază componente ce capătă expresie în relief (geologia tectonică, vulcanologia, litologia, sedimentologia etc), și cu o parte a științelor geografice (climatologia, hidrologia, biogeografia, pedogeografia, antropogeografia ș.a). De asemenea, geomorfologia vine în contact și cu alte științe datorită faptului că apelează la o serie de concepte, principii, legi, metode și tehnici de investigație aparținând acestora.

Științele geologice oferă geomorfologiei o serie de informații fără de care nu ar fi posibilă înțelegerea unei categorii importante a factorilor genetici ai reliefului și anume agenții interni. Este bine cunoscut faptul că marile forme de relief terestru (continentele, bazinele oceanice, lanțurile muntoase) o creație a forțelor endogene. Pe de altă parte mișcările și compoziția mineralogică și petrografică a scoarței au un rol important în aspectul unor forme create de agenții externi. De exemplu, mișcările de ridicare au ca efect accentuarea eroziunii apelor curgătoare și ca urmare apar o serie de forme cum ar fi terasele etc.

Geomorfologul trebuie să cunoască datele geologice sub un triplu aspect:

- tectonica activă (neotectonica). În acest caz au importanță extinderea și tipul mișcărilor (subsidență, înălțare, cutare, culisare - alunecări laterale etc.).

- tectonica pasivă. Aceasta se referă în primul rând la structură (orizontală, monoclinală, cutată, discordantă etc.) și petrografie.

- coloana stratigrafică (cronologică) pentru o datare cât mai precisă a evoluției paleogeomorfologice a anumitor forme de relief.

Hidrologia furnizează date în legătură cu legile dinamicii, ale eroziunii, transportului și acumulărilor fluviale, marine, glaciare, cu mecanismul scurgerii apei.

Climatologia ajută la interpetarea diferitelor procese și forme de relief în funcție de condițiile climatice în care ele se găsesc.

Biogeografia oferă cunoștințe cu privire la rolul morfogenetic al viețuitoarelor și la condițiile de mediu în care au evoluat formele de relief.

3

Pedologia sprijină geomorfologia în direcția determinării vârstei reliefului (de exemplu, metoda solurilor fosile și relicte) sau în legătură cu studiul proceselor geomorfologice actuale (structura solului influențează permeabilitatea care la rândul ei se răsfrânge asupra scurgerilor de suprafață etc.).

Cartografia și topografia pun la dispoziție baza cartografică, ajută la reprezentarea formelor și tipurilor de relief, contribuie cu metode la elaborarea hărților geomorfologice.

1.3. Metode și tehnici de lucru utilizate în geomorfologie

La baza cercetărilor geomorfologice, ca și a altor științe, trebuie să stea metoda dialectică. Relieful trebuie studiat plecându-se de la originea lui, apoi evoluția sa în timp, caracterizarea formelor actuale și prevederea (predicția) modificărilor ulterioare. Metode: analiza și sinteza.

Ca metodă de cercetare complexă, specifică, se folosește analiza geomorfologică care înglobează numeroase alte metode și mijloace particulare și care se bazează pe studii de teren și de laborator, ridicări de hărți și profile, pe consultarea și prelucrarea tuturor surselor de documentare bibliografică, cartografică etc. Această analiză poate fi calitativă, când problemele sunt privite sub raport morfogenetic și morfocronologic, și cantitativă, când relieful este caracterizat din punct de vedere morfografic și morfometric.

Alături de analiză și legată în mod dialectic de aceasta, este sinteza, la care se face apel în clasificări, tipizări și regionări, în cercetările cu caracter practic ș.a. Studiul reliefului se face, în același timp, în conformitate cu o serie de principii metodologice cum ar fi cel al repartiției spațiale, al cauzalității, al conexiunii, al integrării, actualismului etc.

Mijloacele de cercetare:

1. Descrierea geomorfologică interpretativă, bazată pe observații în teren și de laborator sau pe analiza hărților topografice, geologice, a aerofotogramelor etc. Aceasta trebuie să fie corectă, concisă, făcută pe baza principiului cauzalității.

2. Profilul geomorfologic - profilul topografic sub care se trece și alcătuirea geologică (fig. 1).

3. Schița panoramică - reprezentarea schematică în plan vertical a reliefului de pe o hartă sau din natură.

4. Blocdiagrama - îmbinarea schiței panoramice cu profilul geomorfologic.

5. Fotografiile și aerofotogramele

6. Soft-uri adecvate

Preview document

Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 1
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 2
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 3
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 4
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 5
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 6
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 7
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 8
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 9
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 10
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 11
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 12
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 13
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 14
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 15
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 16
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 17
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 18
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 19
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 20
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 21
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 22
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 23
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 24
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 25
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 26
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 27
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 28
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 29
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 30
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 31
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 32
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 33
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 34
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 35
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 36
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 37
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 38
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 39
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 40
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 41
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 42
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 43
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 44
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 45
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 46
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 47
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 48
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 49
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 50
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 51
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 52
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 53
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 54
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 55
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 56
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 57
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 58
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 59
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 60
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 61
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 62
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 63
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 64
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 65
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 66
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 67
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 68
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 69
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 70
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 71
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 72
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 73
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 74
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 75
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 76
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 77
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 78
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 79
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 80
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 81
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 82
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 83
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 84
Geomorfologie planetară și tectonică - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Geomorfologie planetara si tectonica.pdf

Alții au mai descărcat și

Climatologie

FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice...

Meteorologie - Climatologie

Curs 1. Introducere Meterologia (meteoron- fenomen atmosferic; logos – stiintă, cunoastere) sau stiinta care studiază atmosfera denumeste azi,...

Carstologie

I. GENERALITĂłI. ETIMOLOGIA SI SEMNIFICAłIA NOłIUNII DE „CARST” Totalitatea proceselor legate de circulaŃia apei în roci solubile (calcar,...

Timpul Geologic

TIMPUL GEOLOGIC Interesul pentru perioade de timp extrem de lungi separa geologia si astronomia de celelelalte stiinte. Geologii gândesc vârsta...

Geomorfologie

Geomorfologie Curs 1 – 15.10.2010 3p- seminar 1p – oficiu 6p – examen scris Cursurile sunt de ajuns pntru a invata, dar daca vrem sa aprofundam...

Geomorfologie

DEFINIŢIE ŞI OBIECT DE STUDIU Geomorfologia este ştiinţa geografică care studiază relieful terestru. Relieful reprezintă ansamblul formelor...

Geografie fizică generală

CURS 1. DEFINITIA GEOGRAFIEI Denumirea disciplinei provine de la Eratosthenes matematician si filosof grec care a trait în Alexandria, între anii...

Geografia Cuaternarului

Cu circa 2 milioane de ani în urmă pe întreaga suprafaţă a Pământului, îndeosebi în regiunile temperate, se constată o răcire severă a climei, al...

Te-ar putea interesa și

Geomorfologie

1. PROBLEME GENERALE 1.1. GEOMORFOLOGIA CA ŞTIINŢĂ 1.1.1. Obiectul de cercetare Geomorfologia face parte din grupul ştiinţelor geografice. Ea...

Geografie Regională

I. GEOGRAFIA CONTINENTELOR – GEOGRAFIE REGIONALĂ I.1.Lumea – parte şi întreg planetar În ansamblu, Terra are o suprafaţa totală de 510,1 mil....

Ai nevoie de altceva?