Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie)

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 35520
Mărime: 167.34KB (arhivat)
Publicat de: Antochi I.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela IRIMESCU

Cuprins

  1. 1. Perspective practice în asistența socială (Gabriela IRIMESCU)
  2. 2. Teorii și modele ale practicii în asistența socială (Gabriela IRIMESCU)
  3. 3. Tehnici de bază în practica asistenței sociale (Gabriela IRIMESCU)
  4. 4. Procesul de ajutor (Gabriela IRIMESCU)
  5. 5. Managementul de caz în asistența socială (Nina MIHALACHE )
  6. 6. Metode și tehnici specifice asistenței sociale (Nina MIHALACHE și Gabriela IRIMESCU)
  7. 7. Supervizarea( Gabriela IRIMESCU)

Extras din curs

Finalitățile cursului:

Prin conținutul său, cursul prezintă studenților cunoștințele necesare abordării problematicii asistenței sociale și a metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu. Cursul se focalizează pe principalele valori pe care asistentul social trebuie să le respecte în practică, pe dezvoltarea abilităților de relaționare, pe evaluare corectă a nevoilor clientului, pe întocmirea planului de intervenție și aplicarea acestuia în cadrul practicii de specialitate. Cursul „Tehnici de intervenție în asistența socială” se corelează cu celelalte cursuri care vizează asistența socială acordată diferitelor categorii de persoane defavorizate.

Obiectivele urmărite de curs: analiza conceptelor fundamentale ce stau la baza acțiunii în practica asistenței sociale; cunoașterea principalelor valori privind teoria și practica asistenței sociale; familiarizarea studenților cu metodele și tehnicile specifice din asistența socială.

Evaluare

Condiții: Prezenta la activitățile tutoriale și participarea activă la seminarii

Criterii: modul de înțelegere și aplicare a cunoștințelor în practică

Forme: Colocviu (activitatea de seminar) și examen scris (curs)

Formula notei finale:

- Seminar: 5 puncte din care: 3 puncte prezentarea unui studiu de caz dupa metoda Managementului de caz, 1 punct prezentarea unui interviu cu evidențierea principalelor deprinderi de comunicare și 1 pct.activitati si interventie seminar .

- Curs: examen scris: 4 puncte din care: 2 puncte verificarea cunoștințelor(test grilă) și 2 puncte verificarea abilităților practice (simulare);

- Din oficiu - 1 punct

INTRODUCERE

Asistența socială uzează de anumite aparate teoretice care o ajută să-și creeze o imagine de sine stătătoare. Folosind teorii ale comportamentului uman și ale sistemelor sociale, dar și teorii specifice, asistența socială intervine acolo unde oamenii interacționează cu mediile proprii.

Teoria poate avea variate semnificații și statusuri în cadrul diferitelor discipline ce ocupă poziții particulare în câmpul academic, în cercetare sau în practica asistenței sociale. Cunoștințele științifice, ca bază de reflexie și argumentare, sunt adesea formale și abstracte, în timp ce în cercetare teoria poate fi punctul de plecare, ce trebuie testat, sau obiectivul final, iar în practică teoriile sunt adesea transformate în studii de caz.

În literatura de specialitate se remarcă un interes crescut pentru modul în care este folosită teoria în asistența socială, pentru modul de organizare și sistematizare a unor concepte în scheme și modele practice. Un model poate fi în mod diferit asociat anumitor teorii, dar el trebuie redactat, învățat și repetat în situații specifice.

Teoriile despre asistența socială sunt rezultatul contextului cultural și social în care ele apar, influențând acest context și prin aceasta modificând atitudinile sociale față de asistenții sociali, ideile și valorile lor, pe de o parte, iar pe de altă parte contribuind la pregătirea continuă a practicienilor, transformându-i în „practicieni reflexivi”, pentru care lucrul direct cu clientul este un proces intuitiv și creativ, fondat teoretic.

PERSPECTIVE PRACTICE

Asistența socială este construită social prin intermediul interacțiunilor cu clienții, prin formarea ca profesie într-o rețea de profesii înrudite și prin forțele sociale care o definesc prin contextul ei organizațional și social.

Asistență socială susține schimbarea socială, rezolvarea problemelor de relaționare și împuternicirea oamenilor pentru a spori bunăstarea acestora. Un element al cadrului de lucru al asistentului social îl constituie perspectiva practică, perspectivă ce direcționează asistentul social spre factorii specifici intervenției sociale.

Orice construcție teoretică îl obligă pe practician să adopte una sau mai multe tehnici de lucru prin care să delimiteze și să respecte etapele intervenției. Asistența socială fiind în mod prioritar o activitate practică și mai puțin una teoretică este necesară cunoașterea diferitelor moduri de a gândi și motiva activitatea practică. Chiar dacă efectele practice prevalează, asistența socială nu numai că se bazează pe teorii derivate din baza de cunoștințe sociale, ci este ea însăși generatoare de construcții teoretice.

Un bun practician nu se va limita la o acțiune simplistă, ci va încerca să înglobeze în schema de intervenție atât modelele și teoriile necesare înțelegerii fenomenului, cât și pe cele necesare acțiunii practice.

Bibliografie

1. Alfred, B., The Helping Interview, Houghton Mifflin Company, 1974

2. Backhaus, K., Last book: Tools for Working with Children in Placement, Social Work, 29, nov-dec., 1984

3. Barker, R., The Social Work Dictionary, 3rd, Editura N.A.S.W. Press, Washington, D.C., 1995

4. Cannawaay, R. S., Sentri, M. Social Work Practice, Englawood Cliffs, H Y. Prenlice Hall. 1988

5. Chelcea, S., Tehnici de cercetare sociologică, Editura SNSPA, București, 2001

6. Cormier, W., Cormier, S., Interviewing Strategies for Helpers, Brooks/Coole, California, 1991

7. Coulshed, Veronica, Practica asistenței sociale, Editura Alternative, București,1993

8. Davies, M., The Essential Social Worker, London, Heinemann, 1994

9. Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Deal, A. G. (eds.), Supporting and strengthening families. Cambridge, MA: Brookline Books, 1994

10. Edwards, R. (coord), Enciclopedia of social work, 18th edition, NASW Press, 1987

11. Egan, Gerard, The Skilled Helper, A Systematic Approach to Effective Helping. Loyola University of Chicago, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California,1990

12. Finn J. și Rose S., „Development and validation of interview skills role - play test” în Social Work Research and Abstracts, 1982

13. Goddlieb, B., Social Suport Strategies: Guidelines for Menthal Health Practice, Sage, 1983

14. Hepwort ,D. H și Laersen , J A., Direct Social Work Practice, Belmant California, Wadswarth Publishing Company, 1990

15. Horejsi, Ch., Foster Family Care, Springfield, III: Charles C. Thomas, 1979

16. Irimescu, Gabriela, De la general la specific în practica asistenței sociale, Revista de cercetare și intervenție socială, 1/ 2003

17. Irimescu, Gabriela, Tehnici specifice în asistența socială. Curs. Editura Univ. „Al.I. Cuza” Iași, 2002

18. Ivey, A.E. Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development. Pacific Grove, Ca., 1988

19. Miftode, V. (coord.), Dimensiuni ale asistenței sociale, Editura Eidos, Botoșani, 1995

20. Miftode, V.(coord.), Acțiune socială în perspectivă interdisciplinară, Editura Proema, Baia Mare, 1999

Preview document

Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 1
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 2
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 3
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 4
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 5
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 6
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 7
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 8
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 9
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 10
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 11
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 12
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 13
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 14
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 15
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 16
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 17
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 18
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 19
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 20
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 21
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 22
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 23
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 24
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 25
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 26
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 27
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 28
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 29
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 30
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 31
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 32
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 33
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 34
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 35
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 36
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 37
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 38
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 39
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 40
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 41
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 42
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 43
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 44
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 45
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 46
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 47
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 48
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 49
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 50
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 51
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 52
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 53
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 54
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 55
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 56
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 57
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 58
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 59
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 60
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 61
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 62
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 63
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 64
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 65
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 66
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 67
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 68
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 69
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 70
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 71
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 72
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 73
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 74
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 75
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 76
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 77
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 78
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 79
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 80
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 81
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 82
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 83
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 84
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 85
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 86
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 87
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 88
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 89
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 90
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 91
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 92
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 93
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 94
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 95
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 96
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 97
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 98
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 99
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie) - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Teorii si metode de interventie in asistenta sociala (persoana si familie).doc

Alții au mai descărcat și

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Deontologia Profesiei de Asistent Social

CURS 4: Beneficiarii serviciilor de asistentã socialã Beneficiarii activitãtilor asistentiale nu au fost dintotdeauna numiti “clienti”. Ei au...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Focus Grup

Focus grupul este un interviu de grup, focalizat pe o anumită temă, strict delimitată, care este condus de un moderator şi face parte din categoria...

Te-ar putea interesa și

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Mamele Tinere și Avortul între Vulnerabilitate și Integrare Socială

Viața este un dar pe care-1 merităm numai dacă îl daruim" ( Rabindranath Tagore ) Lucrarea de față se numește “Mamele tinere și avortul între...

Șansele de reintegrare socială a persoanelor fără adăpost

INTRODUCERE Motivul alegerii temei Ca asistent social în devenire în timpul facultăţii am făcut practică în diferite instituţii şi am intrat în...

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Consecințele Divorțului asupra Copilului

Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga...

Teorii clasice

„Teoriile specifice în asistenţa socială sunt parte integrantă a evoluţiei contemporane a asistenţei sociale. Sistemele de asistenţă socială nu pot...

Ai nevoie de altceva?