Toate cursurile din Biblioteca RegieLive - pagina 4 din 831

IFRS

Activitățile întreprinderilor nu se exercită numai prin entități juridice independente. Se observă din ce în ce mai mult constituirea de grupuri de întreprinderi legate între ele prin legă turi de capital, care pun ansamblul acestor activități sub controlul sau influența unei întreprinderi mamă. Întreprinderea... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Cercetare

Clasificarea metodelor:  transversale, longitudinale  experimentale, cvasiexperimentale, de observație  statistice, cazuistice  cantitative, calitative  Este problema cercetată semnificativă?  Abordarea este originală?  Sunt instrumentele de investigare satisfăcător de fidele și solide?  Este... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și „logos” - învățătură, știință. Se cunosc mai multe opinii asupra apariției acestei noțiuni. Psihologul ieșean A. Cosmovici, menționează că pentru prima dată ea a fost folosită... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Urzirea. Procedee tehnologice de urzire

Urzirea. Procedee tehnologice de urzire Urzeala este un semifabricat textil constituit din mulțimea firelor paralele dispuse în același plan și înfășurate cu tensiune uniformă și constantă pe un sul. Urzirea constă în dispunerea paralelă și uniformă a firelor pe o anumită lățime și înfășurarea acestora cu tensiune... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Stres, mecanisme de coping și mecanisme de apărare

Oamenii se confruntă cu o mulțime de situații stresante: tulburări ale stării de sănătate, zgomot, probleme la muncă, presiunea timpului, probleme sentimentale sau probleme financiare. O expunere îndelungată la o multitudine de situații cauzatoare de stres, poate duce la tulburarea stării de sănătate sau la... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de studiu Introducere: Această unitate de învățare prezintă geneza și conținutul (obiectul și metoda) economiei politice, definește noțiunea de economie politică și... citește mai departe

149 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Radiodiagnosticul tubului digestiv

Examinarea radiologică a tubului digestiv: . Se efectuează “a jeun”, de preferință dimineața . Cuprinde următoarele etape: . I. Examenul radioscopic toraco-abdominal simplu . II. Examenul cu substanță de contrast . I. Examenul radioscopic toraco-abdominal simplu . Excude afecțiunile pulmonare și... citește mai departe

414 pagini Gratis Extras Preview

Imunologie

Curs 1 CONCEPTE DE BAZĂ IMUNOLOGIE - IMUNITATE - Imunologia este definită ca știință a imunității. Cuvântul - imunitate - vine din latină, immunitas, cu sensul de excepție, scutire, cuvânt derivat din immunis, care în dreptul roman semnifică - scutire de taxă, de impozit - Imunologia se referă la capacitatea... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a umanității, o componentă esențială a vieții sociale, în continuă transformare și adaptare la nevoile specifice ale societății; ceea ce demonstrează că ea nu a fost elaborată odată... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Clase C

CLASE C# După, cum știm, C# este un limbaj pur orientat pe obiecte, care oferă posibilitatea de a reutiliza codul existent. C# oferă și alte concepte orientate pe obiecte pentru a îndeplini cerințele reale ale companiilor. Ce este o clasă? Clase reprezintă niște tipuri de date definite de către utilizator și care... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Negociere și conflicte în relațiile internaționale

Crize și conflicte internaționale tensiuni politico-diplomatice, economice ori etnice, confruntări armate cu intensități și durate diferite, situații complexe de interacțiune a unor interese divergente. Crize și conflicte internaționale Crizele și conflictele sunt mecanisme majore de transformare a... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras

Tehnologia Aplicațiilor Office

1 CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI MICROSOFT EXCEL 1.1 Registrul de lucru Un fișier creat cu ajutorul aplicației Microsoft Excel poartă de numirea de registru de lucru (WorkBook). Principalele componente ale unui registru de lucru sunt: bara de acces rapid, zona de comenzi și opțiuni (Ribbon),... citește mai departe

155 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3. Resursele economice - definire și clasificare I.4. Administrarea eficientă a resurselor I.5. Activitatea economică Concepte de bază: nevoi umane, interese economice, resurse... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Matematică - sinteza cursului

CURS I ELEMENTE CE CALCUL FINANCIAR - PROCENTE Deseori în practica cotidiană se folosește termenul de “procent” (%) pentru a exprima modificările survenite în evoluția unui fenomen. De exemplu se spune că producția unei fabrici a crescut cu 5%, prețul unui produs cu 20%. În fiecare dintre aceste afirmații se... citește mai departe

25 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul afacerilor

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ROMAN I. DEFINIȚIA, ROLUL, PRINCIPIILE ȘI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL Omul ca ființă superioară, nu poate să traiască singur, izolat, ci trebuie să relaționeze cu semenii lui, pentru a evolua, dar și pentru a supraviețui. Natura umană este una socială, în fiecare... citește mai departe

109 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultura Occidentală sub asediul marxismului cultural

Definiția mincinoasă a ”marxismului cultural” - un concept utilizat de către mediile conservatoare și de extremă dreapta, preponderent americane, conform cărora ”Școala de la Frankfurt” și alți gânditori politici de stânga, se află la originea unui complot care vizează distrugerea culturii occidentale prin... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Libertățile de circulație în spațiul european. Specificitatea construcției europene și mondializarea. Piața unică

Construcția europeană trebuie să se integreze în ordinea comercială internațională. Art. XXIV al G.A.T.T. permite recunoașterea uniunilor vamale și integrările economice regionale. Însă, G.A.T.T. nu are efecte directe în ordinea juridică internă europeană deoarece dispozițiile acestui acord se adresează numai... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Fiziologie semestrul 1 BFKTR

Curs 1 - Fiziologia sistemului cardiovascular Aparatul cardiovascular este reprezentat de :inima, artere, capilare, venule si vene, asigura deplasarea sangelui la nivelul organelor si tesuturilor in vederea realizarii schimburilor nutritive si respiratorii celulare si a indepartarii produsilor toxici de degradare.... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Sounds of English

Consonants /b/ /p/ pet - bet; cap - cab; patch - batch; robe - rope; simple - symbol; She was well robed. She was well roped. She was the Bride of Lammermoor. She was the pride of Lammermoor. It was in her lap. It was in her lab. It’s so rapid. It’s so rabid. /d/ /t/ time - dime; tart - dart; trip - drip; tin... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Managementul organizației școlare

CAPITOLUL I REPERE GENERALE 1.1. Etimologia și semnificațiile conceptului de management Conceptul de management a cunoscut o răspândire rapidă pe tot globul. La început a fost folosit în țările anglo-saxone. Etimologia, conceptul de management derivă din latinescul „manus“ (mână), însemnând „ manevrare “ „... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Situațiile financiare anuale consolidate

Introducere Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de legăturile financiare și economice ale acesteia cu altesocietăți din cadrul unui perimetru de consolidare din cadrul unui grup de societăți. Conform prevederilor din... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Evaluarea stării tehnice

INTRODUCERE: Necesitatea determinării valorii de piață a bunurilor imobiliare a apărut în procesul formării pieței imobiliare a sectorului privat și activizarea tranzacțiilor cu bunuri imobiliare inclusiv industriale. În contextul relațiilor economiei de piață, evaluarea complexelor patrimoniale ale entităților... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poze microscop fitopatologie

1. Rugina murului - spor de culoare brună - formă cilindrică elepsoidală - pluricelular (7 celule) - mucronat la varf - prezinta pedicel - suprafata sporului este neteda - Ocular de 10, obiectiv 20 = 5 - Ocular 10, obiectiv 40 =2,5 indice micrometru - 55 diviziuni x indice micrometru ( obiectiv de 10=10)... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Elementele topografice ale terenului

Concret - pe teren se măsoară elementele liniare (distanțe orizontale și verticale) și unghiulare (unghiuri orizontale și verticale), formate din punctele topografice și elementele de referință. Considerăm două puncte topografice A și B, de pe teren, materializate sub o formă oarecare (țăruși de lemn sau metal,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metode avansate de cercetare în științele educației

1. Introducere în problematica generală a metodologiei cercetării educaționale 1.1. Metodologia cercetării: definiții și concepte asociate Terminologia aferentă domeniului în discuție - metodologia cercetării - nu este în opinia noastră îndeajuns clarificată și nici pe departe operațională. Fără a ne asuma... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview