Microeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 28900
Mărime: 726.36KB (arhivat)
Publicat de: Vasile G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. George Daniel Papari

Cuprins

 1. Capitolul I ECONOMIA ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ 4
 2. I.1. Economia politică - obiectul și metoda de studiu .. 4
 3. I.2. Nevoile umane - definire, clasificare și trăsături 6
 4. I.3. Resursele economice - definire și clasificare ..7
 5. I.4. Administrarea eficientă a resurselor ... 8
 6. I.5. Activitatea economică 9
 7. Capitolul II ECONOMIA DE PIAȚÃ: CARACTERIZARE GENERALĂ 11
 8. II.1. Economia naturală și economia de schimb ...11
 9. II.2.Tipuri de sisteme economice : sistemul economiei de piață, sistemul economiei de comandă 13
 10. II.3. Banii în economia de piață .. . .15
 11. Capitolul III CONSUMATORUL. UTILITATEA ECONOMICĂ ...20
 12. III.1 Utilitatea economică ..20
 13. III.2 Legea utilitatea marginale descrescânde 22
 14. III.3 Consumatorul rational 23
 15. III.4 Alegerea consumatorului 23
 16. III.5 Rata marginală de substituție .25
 17. III.6 Echilibrul consumatorului ..25
 18. III.6.1. Soluția grafică a echilibrului consumatorului ...26
 19. III.6.2. Dinamica echilibrului consumatorului. Efectul modoficării venitului .27
 20. Capitolul IV PRODUCĂTORUL ...28
 21. IV.1 Producătorul și factorii de producție ..28
 22. IV.2 Combinarea și substiuirea factorilor de producție .34
 23. IV.3 Productivitatea factorilor de producție ...36
 24. Capitolul V COSTUL DE PRODUCȚIE 41
 25. V.1 Conceptul și tipologia costului de producție 41
 26. V.2 Mărimea și tipologia costului ..44
 27. V.3 Pragul de rentabilitate ... 44
 28. Capitolul VI CEREREA, OFERTA ȘI ELASTICITATEA LOR ..46
 29. VI.1 Cererea 46
 30. VI.1.1. Cererea și factorii ei de influență : prețul, veniturile populației...46
 31. VI.1.2. Elasticitatea cererii - definiție, forme ..48
 32. VI.2 Oferta ..52
 33. VI.2.1. Oferta și factorii ei de influență ...52
 34. VI.2.2. Elasticitatea ofertei ...55
 35. VI.3 Interacțiunea dintre cerere și ofertă. Echilibrul pieței 56
 36. Capitolul VII. CONCURENȚA ȘI FORMELE EI ...57
 37. VII.1. Concurența: conținut, forme, funcții 57
 38. VII.2. Tipuri de concurență 59
 39. VII.2.1. Concurență perfectă . . 59
 40. VII.2.2. Concurență imperfectă .. ...60
 41. VII.2.2.1. Concurența monopolistică . 61
 42. VII.2.2.2. Concurența de tip monopol .. 62
 43. VII.2.2.3. Concurența de tip oligopol ... 63
 44. VII.2.2.4 Concurența de tip monopson .. ... .. . 64
 45. Capitolul VIII. TIPURI DE PIEȚE ȘI MECANISME DE FORMARE A PREȚURILOR .64
 46. VIII.1.Piața cu concurență perfectă și formarea prețului de echilibru . 64
 47. VIII.2. Piața cu concurență imperfect . .71
 48. VIII.2.1Monopolul și prețul. Echilibrul monopolului .. ..70
 49. VIII.2.2.Piața monopolistică și prețul . .. ..74
 50. VIII.2.3.Oligopolul și prețul . .. 76
 51. Capitolul IX. VENITURILE FUNDAMENTALE ÎN ECONOMIE .79
 52. . 83
 53. IX.4. Renta- mecanismul formării rentei .. 86
 54. Aplicații . . .. .. ..90
 55. BIBLIOGRAFIE .91

Extras din curs

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie

I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături

I.3. Resursele economice - definire și clasificare

I.4. Administrarea eficientă a resurselor

I.5. Activitatea economică

Concepte de bază: nevoi umane, interese economice, resurse economice, legea rarității resurselor, costul de oportunitate, activitatea economică, știința economică.

I. 1. ECONOMIA POLITICĂ - OBIECT DE STUDIU, IMPORTANȚA CUNOȘTINȚELOR DE ECONOMIE

Pentru a se orienta în cadrul activităților economice din ce în ce mai complexe, oamenii au simțit nevoia desprinderii unor reguli și legități. Știința care se ocupă cu studiul acestor legi și legități este știința economică sau economia politică.

Evoluția gândirii economice :

1. De la originile greco - romane până la Adam Smith, deci până la sfârșitul secolului al XVIII

Primele preocupări de a înțelege și a explica economia reală apar din Antichitate. Aristotel definea economia ca pe un ansamblu de legi după care se conduce activitatea desfășurată în gospodărie sau în ferme și ateliere, în vederea producerii bunurilor de care oamenii au nevoie. Acesta este sensul etimologic al termenului de economie, care provine din limba greacă:

- - „oikos” - care înseamnă casă, gospodărie;

- - „nomos” - care reprezenta lege, rânduială;

- - „polis” - cetate, societate.

Termenul de economie politică a fost consacrat în anul 1615 de Antoine de Montchrestier prin tratatul său de economie politică scris pentru suveranul de atunci al Franței Louis al XIII-lea.

Adam Smith în “Avuția Națiunilor” demonstrează că originea valorii, deci a bogăției naționale, rezidă din munca socială.

2. A doua perioadă, sec XVIII - XIX - perioada este denumită Școala clasică engleza ai cărei reprezentanți sunt: David Ricardo, T. Malthus, J. Mill.

David Ricardo explică că nu se poate confunda valoarea cu bogăția, valoarea fiind privită ca un produs al muncii.

Malthus enunță principiul populației, conform căruia, în absența unor frâne sociale, populația are tendința să crească în progresie geometrică, iar mijloacele de subzistență, în proporție aritmetică.

Economia clasică a constituit punctul de plecare pentru două direcții opuse privind teoriile economice. Este vorba de o ramură care se dezvoltă începând cu lucrarea „Capitalul” a lui K.Marx și o a doua ramură care, trecând prin gândirea neoclasică și keynesiană, ajunge la economia modernă.

K. Marx, continuator al lui David Ricardo, a avut contribuții importante în teoria valorii, a profitului, a rentei și a producției.

3. A treia perioadă - 1870 și marea recesiune economică mondială din anii 1930.

Gândirea neoclasică- susținută de școala marginalistă - a mers pe ideea liberalismului economiei.

Conceptul esențial al teoriei neoclasice este cel de raritate a resurselor și de alegeri raționale efectuate de indivizi în scopul obținerii maximului de satisfacție.

4. A patra perioadă în evolutia științei se încadrează între anii 1920 și anii 1970.

Această perioadă a fost marcată pregnant de J.M. Keznes și opera sa fundamentală „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și a banilor”. El este fondatorul curentului de gândire dirijist, de susținere a intervenției statului în economie.

5. A cincea perioadă a început în 1980.

Se caracterizează prin trecerea la analiza economiei de la nivel micro, la cel macro și mondoeconomic.

Economia, ca știință, îndeplinește trei funcții :

1. explică fenomene economice - exemplu: formarea prețurilor

2. prognozeaza producerea unor fapte și fenomene economice - exemplu: creșterea consumului atunci cănd cresc veniturile

3. propune căi de influențare a modului în care se desfășoară faptele și fenomenele economice - exemplu: căi de reducere a costului

Economia politică nu este decât o componentă din sistemul științelor economice. În structura acestuia sunt cuprinse următoarele:

a. știința economică fundamentală (economia politică, management, marketing, statistică)

b. științele economice teoretico-aplicative (contabilitate, finanțe)

c. științele economice de frontieră(econometria, informatică economică,matematică economică, sociologia economică, psihologie economică, etc.).

Sistemul științelor economice este dinamic și deschis, îmbogățindu-se de la o perioadă istorică la alta. În prezent, se impun discipline economice noi, cum ar fi: economia mediului înconjurător, economia urbană, economia investițiilor în străinătate și a întreprinderilor multinaționale, etc.

Ca știință economică fundamentală, economia politică oferă baza teoretică și metodologică generală științelor economice în ansamblul lor.

Ca orice știință, economia politică are obiect de cercetare propriu, limbaj specific, metode și instrumente de cercetare proprii.

Economia poate fi privită ca microeconomie și macroeconomie.

Microeconomia studiază comportamentele individuale ale subiecților economici (gospodării, firme de afaceri, agenți economici individuali etc.), relațiile acestora cu piața, relațiile dintre ei, în procesul producerii, schimbului, distribuției și consumului bunurilor și serviciilor.

Macroeconomia cercetează economia națională în ansamblul ei ca și efectele globale care rezultă (șomaj, inflație, etc.).Variabilele macroeconomice sunt cele referitoare la produs național, masă monetară, rata șomajului ș.a.

Abordarea micro- și macroeconomică este una de abstracție științifică și vizează numai nivelurile de analiză. Nu poate exista o separare între cele două abordări, cu alte cuvinte micro- și macroeconomia sunt inseparabile.

Bibliografie

1. Oprea Alexandru, Papari George Daniel, (2008), Economie politică, ediția a III-a, revizuită și actualizată, Editura Fundației „Andrei Șaguna, Constanța;

2. Coșa, M., Mărgineanu, D., (2007) - Microeconomie Note de Curs, Editura Nomina Lex;

3. Dolțu, C. - Microeconomie și macroeconomie, Editura ASE, București, www.biblioteca-digitala.ase.ro.

4. Iovițu, M. - Microeconomie și macroeconomie, Editura ASE, București, www.biblioteca-digitala.ase.ro.

5. Moraru, L., (2009) - Economie- Noțiuni fundamentale, Ed. Antet, București;

6. Stancu, S., (2012) - Microeconomie. Comportamentul agentilor economici in conditii de certitudine, incertitudine si risc. Teorie si aplicatii, Editura ASE București;

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55
Microeconomie - Pagina 56
Microeconomie - Pagina 57
Microeconomie - Pagina 58
Microeconomie - Pagina 59
Microeconomie - Pagina 60
Microeconomie - Pagina 61
Microeconomie - Pagina 62
Microeconomie - Pagina 63
Microeconomie - Pagina 64
Microeconomie - Pagina 65
Microeconomie - Pagina 66
Microeconomie - Pagina 67
Microeconomie - Pagina 68
Microeconomie - Pagina 69
Microeconomie - Pagina 70
Microeconomie - Pagina 71
Microeconomie - Pagina 72
Microeconomie - Pagina 73
Microeconomie - Pagina 74
Microeconomie - Pagina 75
Microeconomie - Pagina 76
Microeconomie - Pagina 77
Microeconomie - Pagina 78
Microeconomie - Pagina 79
Microeconomie - Pagina 80
Microeconomie - Pagina 81
Microeconomie - Pagina 82
Microeconomie - Pagina 83
Microeconomie - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Microeconomie.docx

Alții au mai descărcat și

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Marketing

Esența și Evoluția Marketingului - Contextul apariției și promovării marketingului - Conceptul de marketing - Evoluția practicii și teoriei...

Economie - suport de curs MC ZI 2016

1. TEORIA CONSUMATORULUI ȘI A CERERII 1.1. Abordarea cardinală a utilității și echilibrul consumatorului În concepția clasică, bunuri identice...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie Dacris SRL

Prezentarea companiei Sigla companiei Dacris Impex 1 Compania Dacris nu este “doar un furnizor de papetarie”, ci un partener care ofera solutii...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Ai nevoie de altceva?