Microeconomie și Macroeconomie

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 49612
Mărime: 3.97MB (arhivat)
Publicat de: Ion G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bulborea

Cuprins

 1. Unitatea de învățare 1
 2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ ...7
 3. Aplicații .9
 4. Răspunsuri 11
 5. Unitatea de învățare 2
 6. ECONOMIA DE PIAȚĂ ȘI TRANZIȚIA .12
 7. 2.1. Tranziția la economia de piață în Europa Centrală și de Est 14
 8. 2.2. Tranziția României la economia de piață . ...17
 9. 2.2.1. Obiectivele generale și reforma economic 18
 10. 2.2.2. Factori de influență a ritmului de dezvoltare a schimburilor
 11. comerciale . ... 16
 12. Aplicații . ...31
 13. Răspunsuri .32
 14. Unitatea de învățare 3
 15. STRUCTURA ȘI FUNCȚIONALITATEA ECONOMIEI DE PIAȚĂ ..33
 16. 3.1. Factorii de producție .33
 17. 3.2. Agenții economici - societățile comerciale ..37
 18. 3.3. Proprietatea și libertatea de acțiune a agenților economici ..39
 19. Aplicații ..39
 20. Răspunsuri .42
 21. Unitatea de învățare 4
 22. PIAȚA, CONCURENȚA ȘI PREȚUL ...43
 23. 4.1. Piața și concurența . ..43
 24. 4.2. Sistemul concurenței .44
 25. 4.3. Cerere, ofertă, preț ... . 45
 26. 4.4. Fixarea autoritară a prețului ...49
 27. Aplicații .53
 28. Răspunsuri 56
 29. Unitatea de învățare 5
 30. ANALIZA MICROECONOMICĂ A ECONOMIEI DE PIAȚĂ ..57
 31. 5.1. Teoria producției în economia de piață 57
 32. 5.2. Productivitatea factorilor de producție 58
 33. 5.3. Funcția de producție ..61
 34. 5.4. Tipuri de funcții de producție . ..63
 35. Aplicații ...63
 36. Răspunsuri .65
 37. Unitate de învățare 6
 38. COSTUL ȘI RENTABILITATEA .66
 39. 6.1. Tipologia costurilor . .66
 40. 6.2. Costul de producție și orientarea producătorului .68
 41. 6.3. Rentabilitatea întreprinderii .70
 42. Aplicații 71
 43. Răspunsuri ...74
 44. Unitatea de învățare 7
 45. OPȚIUNILE PRODUCĂTORULUI .76
 46. 7.1. Disponibilitățile bănești ale producătorului - dreapta bugetului 76
 47. 7.2. Maximizarea producției pentru un cost dat .. 78
 48. 7.3. Minimizarea costurilor pentru o producție dat .. ..79
 49. 7.4. Maximizarea profitului ..79
 50. 7.5. Comportamentul producătorului în condițiile concurenței pure și perfecte . ..83
 51. 7.6 Comportamentul producătorului în condițiile concurenței imperfecte ... .84
 52. Aplicații ...87
 53. Răspunsuri ..89
 54. Unitatea de învățare 8
 55. OLIGOPOLUL ȘI CONCURENȚA 90
 56. 8.1. Tipuri de oligopol 90
 57. 8.2. Poziții și strategii concurențiale .91
 58. Aplicații 94
 59. Răspunsuri ...97
 60. Unitatea de învățare 9
 61. CONSUMUL ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 98
 62. 9.1. Curbele de indiferență . ..98
 63. 9.2. Poziția de echilibru a consumatorului ..99
 64. 9.3. Funcția cererii . ..100
 65. Aplicații 101
 66. MACROECONOMIE
 67. Unitatea de învățare 1
 68. INDICATORI MACROECONOMICI 106
 69. Aplicații 110
 70. Răspunsuri ...112
 71. Unitate de învățare 2
 72. CEREREA ȘI OFERTA AGREGATĂ 113
 73. Aplicații 119
 74. Răspunsuri ...121
 75. Unitatea de învățare3
 76. STRUCTURA ECONOMIEI DE PIAȚĂ 122
 77. 3.1. Piața capitalului ...122
 78. 3.1.1. Piața acțiunilor . .125
 79. 3.1.2. Piața obligațiunilor ...125
 80. 3.1.3. Piața ipotecară ...126
 81. 3.1.4. Instituțiile pieței capitalului . 126
 82. 3.2. Piața muncii. Somajul ... ...130
 83. 3.2.1. Oferta și cererea de muncă ..131
 84. 3.2.2. Salariul ...135
 85. 3.2.3. Șomajul ..137
 86. 3.3. Piața monetară și de credit. Inflația ..142
 87. 3.3.1. Cererea și oferta de bani .143
 88. 3.3.2. Creditul, dobânda și băncile .. 145
 89. 3.3.3. Inflația .. 146
 90. Aplicații . ..150
 91. Răspunsuri . ..154
 92. Unitate de învățare 4
 93. POLITICI MACROECONOMICE ...155
 94. 4.1. Politica monetară și de credit .157
 95. 4.2. Politica fiscal .159
 96. 4.3. Politica cheltuielilor publice .. ..160
 97. Microeconomie și Macroeconomie
 98. Pagina 5
 99. 4.4. Politica comercială . ..161
 100. 4.5. Politici comerciale favorabile liberului schimb vs. politici comerciale protecționiste165
 101. Aplicații ...168
 102. Răspunsuri ..169
 103. Unitatea de învățare 5
 104. CREȘTEREA ECONOMICĂ .170
 105. 5.1. Creștere economică reală și creșterea economicpotențială . ..170
 106. 5.2. Factorii creșterii economice .. . ..171
 107. Aplicații . .173
 108. Răspunsuri .. ...175
 109. Unitatea de învățare 6
 110. AGREGAREA ȘI MULTIPLICAREA ..176
 111. Aplicații . 178
 112. Răspunsuri . 180
 113. Bibliografie 182

Extras din curs

Unitatea de învățare 1

ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ

Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între două limite

extreme. Pe de o parte trebuințele (nevoile) pe care le impune viața indivizilor și societății, iar pe de altă

posibilitățile de a satisface aceste trebuințe în funcție de resursele existente și priceperea folosirii lor.

Corelând aceste aspecte prezentate, aspecte fundamentale ale existenței și evoluției societății

umane, activitatea economică s-a impus ca fiind una dintre cele mai importante activități umane de care

depinde progresul general, material și spiritual, al indivizilor și societății. În prezent se poate constata că

toate țările lumii care pot fi incluse în categoria țărilor dezvoltate, sunt dezvoltate în primul rând din punct

de vedere economic.

Nevoile și trebuințele constituindu-se ca cerințe obiective ale vieții umane, ale existenței

indivizilor și a societății, a dezvoltării lor, sunt asigurate prin bunuri și servicii.

Bunurile și serviciile se obțin de către oameni prin prelucrarea, transformarea și adaptarea

resurselor pe care le oferă mediul natural. În concluzie putem defini procesul de producție ca fiind

activitatea care are ca scop satisfacerea trebuințelor pe baza prelucrării resurselor economice.

Resursele economice sunt ansamblul de elemente care permit crearea de bunuri și servicii:

resursele naturale primare, munca, etc.

Evoluția economiei mondiale a contrazis de multe ori teoria economică clasică care afirmă că

nevoile sau trebuințele stau la baza activității economice.

Un foarte bun exemplu în acest sens este piața SUA unde societățile transnaționale impun logica

cererii prin standardizare, pentru a ușura procesul de producție, spre deosebire de piața Japoniei unde

cererea (nevoile) ghidează producția.

În viitorul apropriat ne așteptăm ca treptat o serie de noțiuni din cadrul teoriei economice pe care

le studiem astăzi, să fie considerate perimate, tocmai datorită dezvoltării economiei mondiale în sensul

globalizării.

Activitatea economică constă în stabilirea unui raport optim între resurse și nevoi și a unui

raport de subordonare a mijloacelor pe care oamenii le pot folosi în vederea consumului.

Activitatea economică este o activitate umană care urmărește prelucrarea resurselor disponibile,

concretizată prin procesul de producție, în scopul acoperirii trebuințelor, respectiv a consumului

indivizilor și al societății.

În desfășurarea activității economice oamenii trebuie să țină seama și de problemele sociale și

ecologice, punând accentul pe o dezvoltare durabilă bazată pe practici și tehnologii nepoluante. Din

păcate nu se ține cont de acest principiu, singura prioritate a agenților economici este obținerea de profit.

Pentru a accentua importanța activității economice este deosebit de importantă evidențierea

raportului în care se află trebuințele față de resursele economice. Dezvoltarea indivizilor și a societății a

determinat o creștere continuă a trebuințelor. Acastă situație a determinat o creștere a cantității de resurse

utilizate care sunt cât se poate de limitate. În concluzie ar trebui să se stabilească un echilibru între

consumul de resurse în vederea satisfacerii nevoilor și capacitatea lor de regenerare, cu alte cuvinte să se

urmărească utilizarea lor cât mai rațională.

De când a apărut omul și societatea, a apărut nevoia conștientă de consum și nevoia conștientă

de producție.

Legătura dintre aceste două aspecte ale activității economice s-a realizat de-a lungul evoluției

societății prin diferite sisteme economice specifice. Singurul sistem economic care s-a dovedit a fi viabil

până în prezent poartă denumirea de “economie de piață”.

Viitorul ne conduce la ideea unui “sistem-lume, o entitate caracterizată de o diviziune unică a

muncii și o multitudine de sisteme culturale”(1).

În cadrul raportului de consum - producție și al insuficienței resurselor, omenirea a creat o știință

care are ca scop eficientizarea acestui raport.

Având în vedere importanța covârșitoare, „știința economică” poate fi considerată cea mai importantă

cucerire umană.

Definiție: Știința economică este știința comportamentului uman referitor la gospodărirea în

condiții optime a resurselor, adică satisfacerea cu resurse limitate și cu folosire alternativă a trebuințelor

nelimitate și în continuă diversificare.

Bibliografie

Angelescu, Coralia, Ciucur, Dumitru, Marin, Dinu, Gavrilă, Ilie, Ghiță Tănase, Paul, Popescu,

Constantin, Tărhoacă, Cornel, Economie, Ed. Economică, București, 2003

Toader Gherasim, Microeconomie, vol. 1, Ed. Economică, 1993.

Alain Samuelson, Les grands courants de la pensée économiques, 1988.

Economics, Irwing, Boston, 1989.

Virgil Madgearu, Curs de economie politică, București, 1944.

Nicolae Georgescu- Roegen, Legea entropiei și procesul economic, Ed. Politică, 1979.

Jacques Monod, Hazard și necesitate, Ed. Humanitas, 1991.

Abraham Frois- Gilbert, Economie politică, Ed. Humanitas, 1995.

Abraham- Frois, Gilbert, Economia politică, Ed. HUMANITAS, București, 1999.

Adumitrăchesei, Ioan D., Elena Niculescu, Elena, Niculescu, Niculae G., (coordonatori), Economie

politică. Teorie și politică economică pentru România, Ed. POLIROM, Iași, 1998.

Arnold, Roger A., Microeconomics, 5th Edition, South Western College Publishing, Cincinnati, Ohio,

2000.

Bal, Ana, Economii în tranziție, Ed. Oscar Print, București, 1997.(2)

Catedra de Economie si Politici Economice, ASE, Economie, Ed. Economica, Bucuresti 2003

Chrystal, Alec K., Lipsey, Richard G., Microeconomics, Ed. Harper Collins, New York 1993

Didier, Michel, Economia, Regulile jocului, Ed. Humanitas, București 1994

Dobrotă, Niță, Economie politică, Ed. ECONOMICĂ, București, 1997.

Fudulu, Paul, Macroeconomie,Ed. Hiroyuki, 1997

Frank, Robert, Bernanke, Ben, Principles of Economics, Mc Graw Hill Higher Education, New York,

2001.

Gavrilă, Ilie, Ghiță Tănase, Paul, Nițescu, Dan, Popescu, Constantin, Economie, Ed. Economică,

București, 2003

Goga, Petru Andrei, Mărgineanu, Ștefan, Restructurare, ocupare, șomaj, Ed. P. S. P. & Co., București,

1999.

Hardwick, Philip, Langmead, John, Khan, Bahadur, An Introduction to Modern Economics, Longman

Group UK Limited (1982, 1994), Addison Wesley Limited (1996, 1997).

Lipsey, Richard G., Chrystal, Alec K., Principiile economiei, Ed. Economică, București 2002

Manolescu, Gheorghe, Politici economice, Ed. Economică, București, 1997.(3)

Perț, Steliana, Zaman, Gheorghe, Piața muncii în tranziție: între liberalizare și constrângeri instituționale

și sociale, în OECONOMICA, Nr. 3- 4, Societatea Română de Economie, I. R. L. I., 2000.

Pissarides, Christopher A., (London School of Economics), Labour Hoarding in Industrial Countries:

Concept and Measurement, în Employment and Unemployment in Economies in Transition. Conceptual

and Measurement Issues, OECD, 1993.

Ploae, Victor, Popovici, Veronica, Teste grilă de economie, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2003

Porter, Michael E., Choix strategiques et concurrence, Ed. Economica, Paris 1982

Prahoveanu, Eugen, Economie. Fundamente teoretice, Ed. LUMINA LEX, București, 2002.

Preda, Diana, Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Ed. ECONOMICĂ, București, 2002.

Răboacă, Gheorghe, Oferta de forță de muncă. Dimensiuni, surse și factori determinanți, în Studii și

cercetări economice, Nr. 7, INCE, București, 2000.

Ackley, Gardner, Macroeconomic Theory, The Macmillan Company, New York, 1963.

Adumitrăchesei, Ioan D., Niculescu, Elena, Niculescu, Niculae G., (coordonatori), Economie politică.

Teorie și politică economică pentru România, Ed. POLIROM, Iași, 1998.

Dobrotă, Niță, Economie politică, Ed. ECONOMICĂ, București, 1997.

Frank, Robert, Ben Bernanke, Ben, Principles of Economics, Mc Graw Hill Higher Education, New York,

2001.

Hussmanns, Rolf, Mehran, Farhad, Verna, Vijay, Surveys of Economicaly Active Population, Employment

and Unemployment, Geneva, International Labour Office, 1990.

Marchand, Olivier, (INSSE, France), Concept and Measurement of Unemployment, în Employment and

Unemployment in Economies in Transition. Conceptual and Measurement Issues, OECD, 1993.

Perț, Steliana, Zaman, Gheorghe, Piața muncii în tranziție: între liberalizare și constrângeri instituționale

și sociale, în OECONOMICA, Nr. 3- 4, Societatea Română de Economie, I. R. L. I., 2000.

Sloman, John, Economics, Fifth Edition, Prentice Hall, 2003.

Voicu, Mariana, Economie, Ed. All Educational, București, 2001

Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge, 1984

Whitehead, Geoffrey, Economia, Editura Sedona, Timișoara, 1997(1)

Preview document

Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 1
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 2
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 3
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 4
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 5
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 6
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 7
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 8
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 9
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 10
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 11
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 12
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 13
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 14
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 15
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 16
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 17
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 18
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 19
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 20
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 21
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 22
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 23
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 24
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 25
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 26
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 27
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 28
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 29
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 30
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 31
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 32
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 33
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 34
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 35
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 36
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 37
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 38
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 39
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 40
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 41
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 42
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 43
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 44
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 45
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 46
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 47
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 48
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 49
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 50
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 51
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 52
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 53
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 54
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 55
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 56
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 57
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 58
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 59
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 60
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 61
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 62
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 63
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 64
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 65
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 66
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 67
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 68
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 69
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 70
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 71
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 72
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 73
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 74
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 75
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 76
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 77
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 78
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 79
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 80
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 81
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 82
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 83
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 84
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 85
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 86
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 87
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 88
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 89
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 90
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 91
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 92
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 93
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 94
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 95
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 96
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 97
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 98
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 99
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 100
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 101
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 102
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 103
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 104
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 105
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 106
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 107
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 108
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 109
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 110
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 111
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 112
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 113
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 114
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 115
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 116
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 117
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 118
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 119
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 120
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 121
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 122
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 123
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 124
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 125
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 126
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 127
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 128
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 129
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 130
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 131
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 132
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 133
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 134
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 135
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 136
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 137
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 138
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 139
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 140
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 141
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 142
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 143
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 144
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 145
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 146
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 147
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 148
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 149
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 150
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 151
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 152
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 153
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 154
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 155
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 156
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 157
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 158
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 159
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 160
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 161
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 162
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 163
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 164
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 165
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 166
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 167
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 168
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 169
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 170
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 171
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 172
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 173
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 174
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 175
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 176
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 177
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 178
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 179
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 180
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 181
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 182
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 183
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 184
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 185

Conținut arhivă zip

 • Microeconomie si Macroeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Probleme - Microeconomie

1. Serviciile nu pot fi considerate bunuri economice; 2. Într-o economie de piaţă preţurile au un rol nesemnificativ în soluţionarea problemelor...

Politici și Instrumente Comerciale

POLITICI SI INSTRUMENTE COMERCIALE Politici si instrumente comerciale 3.1 Politica comerciala. Concept, trasaturi, instrumente Politica...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Politicile Comerciale - Vectori ai Dezvoltării

Abstract Lucrarea are ca scop prezentarea politicilor comerciale de liber schimb în contextul politicilor comerciale – vectori ai dezvoltării, pe...

Microeconomie - Probleme

1) Fie un consumator pentru care cosul de bunuri este format din doua tipuri de bunuri X1 si X2 .Introducem o relatie de preferinta slaba avand...

Micro și Macroeconomie

I. UNIVERSUL ECONOMIEI Omul şi societatea pentru a exista sunt nevoiţi să-şi satisfacă trebuinţele şi pentru că natura le oferă de-a gata numai...

Microeconomie pentru CIG și FB

1. ECONOMIA REALĂ - DOMENIU AL VIEȚII SOCIALE Termenul de Economie are o dublă semnificație: - pe de o parte, reprezintă un domeniu concret al...

Politici Comerciale

Principalele aspecte abordate Politica comercială; abordări conceptuale; tipuri; determinanţi; obiective; efecte; trasaturi; cererea si oferta de...

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli pentru Acțiuni Social-culturale și Eficiența lor

CAPITOLUL I Continutul si structura cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale 1. Continutul si caracteristicile cheltuielilor...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Adaptarea firmelor românești la cerințele companiilor multinaționale

CAPITOLUL I COMPANIILE MULTINATIONALE-GENERALITATI I.1. Evolutie si criterii de evaluare Entitatiile multinationale au jucat un rol important in...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Grile Microeconomie și Macroeconomie

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii economice? a) este principala formã de activitate practicã; b) este guvernatã...

Economia de Schimb

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Din categoria ştiinţelor sociale, adică acele ştiinţe care au ca obiect de studiu societatea, fie în ansamblul...

Marketing Antreprenorial

Teste marketing antreprenorial 1) Din punct de vedere istoric, marketingul a fost privit din prespectiva: a. functionala b. relationala c....

Microeconomie și Macroeconomie

1. Teoria macroeconomică: obiectul de studii şi metodele de cercetare. 2. Indicatorii macroeconomici de rezultate şi evaluarea lor. Dinamica...

Ai nevoie de altceva?