Marketing

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 35937
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Publicat de: Mihai S.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Esența și Evoluția Marketingului

- Contextul apariției și promovării marketingului

- Conceptul de marketing

- Evoluția practicii și teoriei marketingului

- Consumatorul-element central de referință al marketingului

- Funcțiile marketingului

- Locul marketingului în familia științelor economice

- Instituții și organisme de marketing

- Universalitatea marketingului

- Specializarea marketingului în activitățile economice

- Marketingul în domenii noneconomice

Marketingul are o istorie scurtă, apariția este legată de secolul XX în SUA, se poate vorbi de o expansiune de la jumătatea acestuia, favorizată de:

(a) Revoluția industrială- sfârșit secol XVIII și început secol XIX, în tări din Europa și SUA- a generat și separarea producției de consum;

(b)Dinamismul economic- social - factor determinant al apariției marketingului.

În mediul academic, în anul 1905 la University of Pennsylvenia care a oferit cursul „ The Marketing of Products”, iar în 1910 la University of Wisconsin era predat cursul de „ Marketing Methods”.

Literatura de specialitate identifică trei direcții legate de condițiile apariției, dezvoltării și promovării marketingului:

(a) Teoria abundenței de bunuri și servicii - ce oferă cumpărătorului posibilități multiple de alegere, producătorii adaptându-se la cerințele pieței;

(b) Teoria dinamismului economico-social - sub impulsul dezvoltării forțeor de producție, specializării producției, mutațiilor demografice, schimbării condițiilor de muncă .

(c) Schimbările din mediul economico-social ce caracterizează viața și economia actuală - sub impulsul unor consumatori mai sofisticați și pretențioși, concurența acerbă, schimbări rapide în structura și dinamica mediului.

- Apariția conceptului de marketing în practica economică și în literatura de specialitate este una recentă, raportat la celelalte științe economice.

- Dezvoltarea acestuia a fost impulsioantă de constrângerile cu care se confruntă întreprinderile moderne, abordarea activității

acestora pe bază de metode și tehnici științifice de abordare a pieței și consumatorului.

- Etimologia cuvântului marketing vine din limba engleză, to market- a desfașura tranzacții pe o piață, ulterior preluat în mod direct, inclusiv în limba Română.

- Prin termenul de ,,marketing,, sunt desemnate, deopotrivă un domeniu bine determinat al științei economice, o anumită disciplină, un demers, o acivitate practică, o funcție a firmei;

- În perioada actuală conceptul de marketing sugerează un anumit mod de gândire, dar și de acțiune;

- Marketingul este un produs al practicii, ce a reușit să câștige un rol tot mai important în doctrina și gândirea economică.

- În accepțiunea actuală el reprezintă un concept, un ansamblu de activități practice, o orientare, o funcție a întreprinderii.

- Definițiile marketingului sunt circumscrise evoluției gândirii în domeniu.

- Conform specialiștior în domeniu, definițiile se încadrează în două categorii: cele care evidențiază vechiul concept de marketing și cele specifice noului concept de marketing.

- Asociația Americană de Marketing( AMA), înființată în 1937 are un important rol în clarificarea conceptului. Asociația aduce modificări definiției marketingului, la anumite intervale, ținând cont de evoluția marketingului, atât la nivel academic cât și practic.

Preview document

Marketing - Pagina 1
Marketing - Pagina 2
Marketing - Pagina 3
Marketing - Pagina 4
Marketing - Pagina 5
Marketing - Pagina 6
Marketing - Pagina 7
Marketing - Pagina 8
Marketing - Pagina 9
Marketing - Pagina 10
Marketing - Pagina 11
Marketing - Pagina 12
Marketing - Pagina 13
Marketing - Pagina 14
Marketing - Pagina 15
Marketing - Pagina 16
Marketing - Pagina 17
Marketing - Pagina 18
Marketing - Pagina 19
Marketing - Pagina 20
Marketing - Pagina 21
Marketing - Pagina 22
Marketing - Pagina 23
Marketing - Pagina 24
Marketing - Pagina 25
Marketing - Pagina 26
Marketing - Pagina 27
Marketing - Pagina 28
Marketing - Pagina 29
Marketing - Pagina 30
Marketing - Pagina 31
Marketing - Pagina 32
Marketing - Pagina 33
Marketing - Pagina 34
Marketing - Pagina 35
Marketing - Pagina 36
Marketing - Pagina 37
Marketing - Pagina 38
Marketing - Pagina 39
Marketing - Pagina 40
Marketing - Pagina 41
Marketing - Pagina 42
Marketing - Pagina 43
Marketing - Pagina 44
Marketing - Pagina 45
Marketing - Pagina 46
Marketing - Pagina 47
Marketing - Pagina 48
Marketing - Pagina 49
Marketing - Pagina 50
Marketing - Pagina 51
Marketing - Pagina 52
Marketing - Pagina 53
Marketing - Pagina 54
Marketing - Pagina 55
Marketing - Pagina 56
Marketing - Pagina 57
Marketing - Pagina 58
Marketing - Pagina 59
Marketing - Pagina 60
Marketing - Pagina 61
Marketing - Pagina 62
Marketing - Pagina 63
Marketing - Pagina 64
Marketing - Pagina 65
Marketing - Pagina 66
Marketing - Pagina 67
Marketing - Pagina 68
Marketing - Pagina 69
Marketing - Pagina 70
Marketing - Pagina 71
Marketing - Pagina 72
Marketing - Pagina 73
Marketing - Pagina 74
Marketing - Pagina 75
Marketing - Pagina 76
Marketing - Pagina 77
Marketing - Pagina 78
Marketing - Pagina 79
Marketing - Pagina 80
Marketing - Pagina 81
Marketing - Pagina 82
Marketing - Pagina 83
Marketing - Pagina 84
Marketing - Pagina 85
Marketing - Pagina 86
Marketing - Pagina 87
Marketing - Pagina 88
Marketing - Pagina 89
Marketing - Pagina 90
Marketing - Pagina 91
Marketing - Pagina 92
Marketing - Pagina 93
Marketing - Pagina 94
Marketing - Pagina 95
Marketing - Pagina 96
Marketing - Pagina 97
Marketing - Pagina 98
Marketing - Pagina 99
Marketing - Pagina 100
Marketing - Pagina 101
Marketing - Pagina 102
Marketing - Pagina 103
Marketing - Pagina 104
Marketing - Pagina 105
Marketing - Pagina 106
Marketing - Pagina 107
Marketing - Pagina 108
Marketing - Pagina 109
Marketing - Pagina 110
Marketing - Pagina 111
Marketing - Pagina 112
Marketing - Pagina 113
Marketing - Pagina 114
Marketing - Pagina 115
Marketing - Pagina 116
Marketing - Pagina 117
Marketing - Pagina 118
Marketing - Pagina 119
Marketing - Pagina 120
Marketing - Pagina 121
Marketing - Pagina 122
Marketing - Pagina 123
Marketing - Pagina 124
Marketing - Pagina 125
Marketing - Pagina 126
Marketing - Pagina 127
Marketing - Pagina 128
Marketing - Pagina 129
Marketing - Pagina 130
Marketing - Pagina 131
Marketing - Pagina 132
Marketing - Pagina 133
Marketing - Pagina 134
Marketing - Pagina 135
Marketing - Pagina 136
Marketing - Pagina 137
Marketing - Pagina 138
Marketing - Pagina 139
Marketing - Pagina 140
Marketing - Pagina 141
Marketing - Pagina 142
Marketing - Pagina 143
Marketing - Pagina 144
Marketing - Pagina 145
Marketing - Pagina 146
Marketing - Pagina 147
Marketing - Pagina 148
Marketing - Pagina 149
Marketing - Pagina 150
Marketing - Pagina 151
Marketing - Pagina 152
Marketing - Pagina 153
Marketing - Pagina 154
Marketing - Pagina 155
Marketing - Pagina 156
Marketing - Pagina 157
Marketing - Pagina 158
Marketing - Pagina 159
Marketing - Pagina 160
Marketing - Pagina 161
Marketing - Pagina 162
Marketing - Pagina 163
Marketing - Pagina 164
Marketing - Pagina 165
Marketing - Pagina 166
Marketing - Pagina 167
Marketing - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Marketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Științe economice. Marketing și management

1. Conceptul de marketing. Locul si rolul marketingului în cadrul firmei. Functiile marketingului. 1.1. Obiective generale si specifice 1.2....

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Marketingul la SC Drumuri și Poduri SA

INTRODUCERE Economia de piata poate asigura echilibrul si adaptarile necesare, la nivelul exigentelor mecanismului concurential si al principiilor...

Relația dintre logistică și marketing

1.Interfata dintre logistica si marketing La inceputul secolului, a fost o perioada cand functiunile grupate astazi sub denumirea de logistica...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

E-marketingul Serviciilor de Telefonie Mobilă

INTRODUCERE Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets)...

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului...

Ai nevoie de altceva?