IFRS

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 15211
Mărime: 101.72KB (arhivat)
Publicat de: Flavia B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Activitățile întreprinderilor nu se exercită numai prin entități juridice independente. Se observă din ce în ce mai mult constituirea de grupuri de întreprinderi legate între ele prin legă turi de capital, care pun ansamblul acestor activități sub controlul sau influența unei întreprinderi mamă.

Întreprinderea mamă (sau societatea mamă) va trebui după condițiile prevăzute prin legislația națională ,să pregătească și să prezinte, pe lângă propriile sale documente de sinteză și conturile consolidate ale grupului de întreprinderi, pe care le controlează sau influențează. Este de dorit ca ea însăși să le stabilească chiar dacă nu există obligația legală.

1. Obiectivele situațiilor financiare consolidate

Conturile consolidate vizează să prezinte poziția financiară și rezultatul unui grup de întreprinderi ca și cum ar fi vorba de o entitate unică.

Consolidarea constă din punct de vedere al bilanțului în a substitui, titlurile de participare care reprezintă societățile deținute în conturile anuale ale societăților deținătoare, activele și datoriile corespunzătoare sau valoarea contabilă a acestora.

La nivelul contului de rezultat, consolidarea constă în a prezenta ansamblul operațiunilor realizate de grup, excluzând incidența acelora realizate în interiorul acestuia.

Conturile consolidate trebuie să respecte imperativele de regularitate, de sinceritate sau de imagine fidelă. Ele sunt formate dintr-un bilanț, dintr-un cont de rezultat și dintr-o anexă care formează un tot indestructibil. Totodată, ele pot comporta, de asemenea, un tablou de finanțare.

Rațiunea de a fi a acestei operații este adesea bilanțul și contul de rezultate consolidate care oferă o informație mai obiectivă decât situațiile financiare separate ale societăților grupului. Două exemple pot să permită înțelegerea deplină a acestei informații.

Exemplul 1: X și Y sunt două societăți distincte ale căror bilanțuri sunt: redate în tabloul de mai jos:

DENUMIRE INDICATORI SOCIETATEA

X S.A. Y S.A.

0 1 2

A. Active imobilizate 1.600.000 1.500.000

I. Imobilizări necorporale - -

II .Imobilizări corporale 600.000 -

1. Terenuri și construcții (brut) 600.000 -

III. Imobilizări financiare 1.000.000 1.500.000

Titluri de participare la societatea Y 1.000.000 -

Titluri de participare deținute la societatea X - 1.500.000

B. Active circulante - 100.000

I. Stocuri 100.000

Mărfuri 100.000

C. Cheltuieli în avans - -

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an -

E. Active circulante nete respectiv datorii curente nete 0 100.000

F. Total active minus datorii curente 1.600.000 1.600.000

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - -

H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli - -

I. Venituri în avans - -

J. Capital și rezerve 1.600.000 1.600.000

I. Capital subscris vărsat 1.600.000 1.600.000

Notele explicative la bilanțul societății X informează că cei 1.000.000 lei de imobilizări financiare sunt participații în societatea Y (1.000 acțiuni la valoarea nominală de 1.000 lei/acțiune fiecare); notele explicative la bilanțul societății Y explică faptul că cele 1.500.000 lei de imobilizări financiare sunt participații în societatea X (1.500 de acțiuni la valoarea nominală de 1.000 lei/acțiune fiecare).

Pentru consolidarea contului de bilanț se procedează la anularea participațiilor reciproce după cum urmează:

- Capital social societatea Y 1 600 000 lei

- Imobilizări financiare X (titlurile de participare deținute de X în capitalul lui Y 1 000 000 lei

= Capitalul social consolidat 600 000 lei

Respectiv:

- Capital social societatea X 1 600 000 lei

- Imobilizări financiare Y (titlurile de participare deținute de Y în capitalul lui X 1 500 000 lei

= Capitalul social consolidat 100 000 lei

600.000 lei + 100.000 lei = 700.000 lei.

Bilanțul consolidat se prezintă după cum urmează:

Bilanțul consolidat XY (în lei)

DENUMIRE INDICATORI SOCIETATEA

XY S.A.

0 1

A. Active imobilizate 600.000

I. Imobilizări necorporale -

II .Imobilizări corporale (600.000 X + 0 Y) 600.000

1. Terenuri și construcții (brut) 600.000

III. Imobilizări financiare -

B. Active circulante 100.000

I. Stocuri 100.000

Mărfuri (0 X + 100.000 Y ) 100.000

C. Cheltuieli în avans -

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an -

E. Active circulante nete respectiv datorii curente nete 100.000

F. Total active minus datorii curente 700.000

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an -

H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli -

I. Venituri în avans -

J. Capital și rezerve 700.000

I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat și cel nevărsat) 700.000

2. Definiția grupului

Un grup este ansamblul de întreprinderi constituit de întreprinderea mamă și întreprinderile asupra cărora se exercită un control sau o influență notabilă.

Perimetrul de consolidare. Se numește perimetru de consolidare ansamblul întreprinderi lor ale căror conturi anuale intră în compoziția conturilor grupului.

Perimetrul cuprinde toate întreprinderile care fac din partea întreprinderii mamă, obiectul unui control și unei influențe notabile cu excepția:

- acelora care luate împreună sau separat nu prezintă decât un interes neglijabil în privința obiectivului de imagine fidelă;

- acelora ale căror titluri nu sunt deținute decât în vederea revânzării într-un timp scurt ;

- acelora care funcționează sub influența unor dificultăți permanente care limitează într-o manieră importantă capacitatea lor de a transfera fonduri spre întreprinderea mamă;

- acelora pentru care obținerea informațiilor necesare consolidării unei întreprinderi ar antrena cheltuieli nejustificate sau disproporționate.

Din contră, o întreprindere nu poate fi lăsată în afara perimetrului de consolidare din motivele:

- activitatea sa este deosebită de cea a altor întreprinderi ale grupului ;

- este de o naționalitate diferită de aceea a întreprinderii mamă

Preview document

IFRS - Pagina 1
IFRS - Pagina 2
IFRS - Pagina 3
IFRS - Pagina 4
IFRS - Pagina 5
IFRS - Pagina 6
IFRS - Pagina 7
IFRS - Pagina 8
IFRS - Pagina 9
IFRS - Pagina 10
IFRS - Pagina 11
IFRS - Pagina 12
IFRS - Pagina 13
IFRS - Pagina 14
IFRS - Pagina 15
IFRS - Pagina 16
IFRS - Pagina 17
IFRS - Pagina 18
IFRS - Pagina 19
IFRS - Pagina 20
IFRS - Pagina 21
IFRS - Pagina 22
IFRS - Pagina 23
IFRS - Pagina 24
IFRS - Pagina 25
IFRS - Pagina 26
IFRS - Pagina 27
IFRS - Pagina 28
IFRS - Pagina 29
IFRS - Pagina 30
IFRS - Pagina 31
IFRS - Pagina 32
IFRS - Pagina 33
IFRS - Pagina 34
IFRS - Pagina 35
IFRS - Pagina 36
IFRS - Pagina 37
IFRS - Pagina 38

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Comparison of the accounting regulations for intangible assets applied in different national GAAP and in IFRS

Introduction The aim of this dissertation paper is to depict and analyze the differences and similarities between the accounting treatments...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Cercetare privind Implementarea IFRS în România

Notiuni generale Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta un set de standarde contabile, bazate pe principii care...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Ai nevoie de altceva?