Bazele Contabilității

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 24456
Mărime: 487.22KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 4
 2. BILANtUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERII 4
 3. 1.1. Conceptul de bilant: notiune, definire, abordãri 5
 4. 1.2. Interpretãri si caracteristici ale bilantului contabil 7
 5. 1.3. Functiile de baza ale bilantului 8
 6. 1.4. Recunoasterea structurilor bilantiere 9
 7. 1.4.1. Recunoasterea activelor in bilant 9
 8. 1.4.2. Recunoasterea pasivelor in bilant 10
 9. 1.5. Încadrarea structurilor bilantiere in cadrul modelelor de bilant 11
 10. 1.6. Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in contul de profit si pierderi 14
 11. 1.6.1. Recunoasterea veniturilor 16
 12. 1.6.2. Recunoasterea cheltuielilor 17
 13. 1.7. Modele de prezentare a informatiilor privind performantele întreprinderii in contul de profit si pierderi 18
 14. 1.8. Influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii 20
 15. 1.9. Exemple privind modificarea pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii reflectate cu ajutorul bilantului contabil 23
 16. CAPITOLUL 2 32
 17. CONTUL SI DUBLA ÎNREGISTRARE 32
 18. 2.1. Necesitatea, importanta, definirea si legãtura contului cu
 19. bilantul 32
 20. 2.2. Functiile de baza ale contului 34
 21. 2.3. Structura si formele specifice ale contului 34
 22. CAPITOLUL 3 40
 23. ANALIZA SI FUNCtIONAREA SISTEMULUI CONTURILOR - CONtINUT ECONOMIC, FUNCtIE CONTABILA,
 24. EXEMPLIFICÃRI 40
 25. 3.1.Analiza si functionarea conturilor de bilant 40
 26. 3.1.1. Continutul economic si functionarea conturilor de
 27. capitaluri 41
 28. 3.1.2. Continutul economic si functionarea conturilor de
 29. imobilizãri 45
 30. 3.1.3. Continutul economic si functionarea conturilor de
 31. stocuri si productie in curs de executie 47
 32. 3.1.4. Continutul economic si functionarea conturilor de
 33. 3
 34. terti 51
 35. 3.1.5. Continutul economic si functionarea conturilor de
 36. trezorerie 66
 37. 3.1.6. Continutul economic si functionarea conturilor
 38. rectificative 67
 39. 3.2. Analiza si functionarea conturilor de rezultate 71
 40. 3.2.1. Analiza si functionarea conturilor de cheltuieli 71
 41. 3.2.2. Continutul si functionarea conturilor de venituri 72
 42. CAPITOLUL 4 78
 43. BALANtA DE VERIFICARE - PROCEDEU DE CENTRALIZARE SI VERIFICARE A ÎNREGISTRÃRILOR EFECTUATE CU AJUTORUL CONTURILOR 78
 44. 4.1. Definire, importanta si functiile balantei de verificare a
 45. conturilor 78
 46. 4.2. Categorii de balante de verificare 79
 47. 4.3. Întocmirea balantei de verificare a conturilor 80
 48. 4.4. Erori de înregistrare, identificabile cu ajutorul balantei de
 49. verificare a conturilor 82
 50. 4.5. Aplicatie practica privind întocmirea balantei de verificare a conturilor 83
 51. BIBLIOGRAFIE 90

Extras din curs

CAPITOLUL 1

BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII

In acest capitol vom prezenta structura bilantului, modificãrile de volum si de structura ale patrimoniului datorita operatiunilor economice care au loc in cadrul întreprinderii, functiile pe care le indeplineste bilantul contabil si influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii.

1.1. Conceptul de bilant: notiune, definire, abordãri

Conceptul de bilant provine de la termenul italienesc „bilancia”, care are la origine douã expresii în limba latinã „bi” si „lanx”, ce semnificã „douã talere”, simbolizând o balantã cu douã brate aflate în pozitie de echilibru.

Istoria contabilitãtii prezintã numeroase „teorii” si „modele” de abordare a bilantului, de la „cântar al averii” pânã la document de sintezã al informatiilor contabile (situatie financiarã) utilizat pe scarã largã în procesul de luare a deciziilor.

Sintetizând tot ceea ce s-a scris de-a lungul timpului dar si rezultatele practicii în domeniu contabilitãtii putem considera bilantul contabil ca un tablou al averii (bogãtiei), care exprimã pozitia financiarã a întreprinderii în unitãti monetare prin corelatia dintre bunurile economice, sursele de finantare si rezultatele obtinute la sfârsitul unei perioade contabile de regulã la sfârsitul anului calendaristic (sfârsitul exercitiului).

Teoria si practica contabilã demonstreazã cã studiul (abordarea) bilantului trebuie realizat din douã ipostaze (abordãri) respectiv:

- procedeu al metodei contabilitãtii;

- situatie financiarã de sintezã a informatiilor contabile.

Ca procedeu al metodei contabilitãtii, bilantul exprimã un model al principiului dublei reprezentãri a patrimoniului care determinã echilibrul patrimonial static dintre active si pasive (datorii si capitaluri proprii). Privit astfel bilantul prezintã un pronuntat caracter teoretic si didactico – metodologic, menit a crea premisele întelegerii influentei operatiilor economico financiare ce determinã modificarea cu aceeasi sumã (valoare) a cel putin douã elemente (posturi) bilantiere.

5

Analizat ca situatie financiarã, bilantul evidentiazã un document contabil de sintezã ce prezintã informatii grupate, centralizate si generalizate cu privire la pozitia financiarã a întreprinderii sub aspectul interdependentelor si corelãrilor dintre active, datorii si capitaluri proprii. În calitate de situatie financiarã anualã, bilantul oferã informatii esentiale despre capacitatea întreprinderii de a se adapta schimbãrilor de mediu, de a degaja fluxuri viitoare de numerar si echivalente de numerar, despre necesitãtile de creditare viitoare si capacitatea de onorare a acestora, despre repartizãrile viitoare cãtre creditori, actionari, etc.

Prin modul în care este conceput si structurat bilantul ca situatie financiarã anualã, constituie un instrument de cunoastere, control si analizã a activitãtii întreprinderii, informatiile pe care le oferã stând la baza fundamentãrii deciziilor privind activitatea curentã si de perspectivã, având un pronuntat caracter aplicativ.

1.2. Interpretãri si caracteristici ale bilantului contabil

În conformitate cu principiul dublei reprezentãri a patrimoniului, a cãrui reflectare practicã este bilantul contabil, acesta dezvoltã structurile patrimoniale sub dublu aspect:

- al utilitãtii, adicã al destinatiei sau alocãrii în activitatea întreprinderii (mijloace economice);

- al raporturilor juridice, adicã al provenientei, originii sau resurselor (surse de finantare).

Continuând astfel demersul stiintific putem construi douã structuri calitative ale bilantului aflate în echilibru static întrucât se referã la aceleasi elemente privite sub dublu aspect, ca pãrti distincte: activul (utilitãtile) si pasivul (resursele).

Analiza utilitãtilor si resurselor trebuie realizatã simultan din mai multe puncte de vedere:

a) Din punct de vedere juridic:

a1) activul grupeazã elementele bilantiere în:

- active (bunuri) reale: terenuri, constructii, masini, utilaje, materii prime, produse, mãrfuri, disponibilitãti bãnesti, etc.

- creante (drepturi asupra tertilor): clienti, debitori diversi, etc.

- cheltuieli în avans.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Lucrări practice bazele contabilității

Lucrarea practica numarul 1 BILANT INITIAL Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Contabilitate

Firma S.C. M&H S.R.L. are ca obiect de activitate creşterea păsărilor şi prelucrarea produselor din carne de pasăre. Situatia elementelor...

IAS 1 - contul de profit și pierdere

INTRODUCERE Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor cât şi evoluţiei...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?