Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

Proiect
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 24326
Mărime: 5.76MB (arhivat)
Publicat de: Zeno Bratu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Stoian
Facultatea de Contabilitate si informatica de gestiune.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 2
 2. I.1. Modelul de cont de profit şi pierdere conform Directivei a IV –a 2
 3. I.2. Modelul de cont de profit şi pierdere conform IAS 1 4
 4. I.3. Modelul de cont de profit şi pierdere în prima etapă de reformă a sistemului contabil românesc (1991 – 1999) 8
 5. I.4. Modelul de cont de profit şi pierdere în a doua etapă de reformă a sistemului românesc(2000 – prezent) 11
 6. CAPITOLUL II. DIMENSIUNI ALE ANALIZEI PERFORMANŢEI FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 15
 7. II.1. Dificultaţi in analiza performanţei financiare ale întreprinderii 15
 8. II.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 18
 9. II.3. Analiza capacitaţii de autofinanţare 26
 10. II.4. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate 32
 11. II.5. Limitele analizei contului de profit şi pierdere 38
 12. II.6. Opinia autorului privind limitele şi valentele informaţiei financiare degajate de contul de profit şi pierdere 39
 13. CONCLUZII
 14. BIBLIOGRAFIE
 15. ANEXE

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de regula, o obligaţie legala pentru societaţile comerciale sau grupurile de societaţi.

Fiecare ţară dispune de o anumita experienţă de normalizare contabilă, dar şi de particularităţile economice, juridice şi fiscale, elemente ce influenţează prezentarea contului de profit şi pierdere de la o ţara la alta.

Trebuie specificat faptul că analiza diferenţelor dintre sistemele contabile trebuie raportată şi la diferenţele care există la nivelul referenţialelor culturale.Chiar dacă legătura între cultură şi contabilitate este evidentă şi cultura apare ca factor ce influenţeaza contabilitatea, ea nu are puterea de a-i determina caracteristicile. Cultura contabilă apare ca un factor de limitare a raţionalităţii contabile în cadrul organizaţiilor .

În acest capitol mă voi ocupa de prezentarea modelelor de cont de profit şi pierdere.Astfel, vom prezenta conţinutul şi structura acestei situaţii financiare în viziunea Directivei a IV-a, în viziunea IASB (International Accounting Standards Comitee), în sistemul contabil din România. Am considerat acest sistem contabil reprezentativ în cadrul studiului meu deoarece : referenţialul contabil şi situaţiile financiare prezentate de IASB au apărut în condiţiile normalizării şi armonizării contabile internaţionale ,urmând ca în viitor IASB să devină un organism abilitat să elaboreze sistemul contabil internaţional , apoi referenţialul american reprezintă o putere mondială care a impus reguli pe plan mondial, nu numai în domeniul contabil.Totodată situaţiile financiare şi reglementările contabile franceze au reprezentat un model economic, politic şi juridic de-a lungul timpului, pentru mai multe sisteme contabile europene, inclusive pentru cel din România.

În România , putem spune că reforme contabilă , care se află în plină desfaşurare, îşi are “rădăcinile” în sistemul contabil francez, sistem care va face obiect de studiu al acestui capitol în ceea ce priveşte contul de profit şi pierdere.

I.1Modelul de cont de profit şi pierdere conform Directivei a IV-a

În ceea ce priveşte contul de profit şi pierdere , Directiva a IV-a europeană prevede patru scheme obligatorii pentru prezentarea acestei situaţii financiare, care sunt prezentate în articolele 23,24,25 şi 26 din cadrul secţiunii a 5-a Directivei.

Având în vedere faptul că sunt prevăzute mai multe scheme de cont de profit şi pierdere şi ţinând cont de diferenţele de cultură şi tradiţie contabilă din ţarile membre, se manifestă posibilitatea de opţiune între cele patru scheme, conferind în acest mod libertate companiilor în alegerea modelului de cont de rezultate preferat. Ca o derogare de la această precizare, statele member pot, oricînd , să pretindă societăţilor sau grupurilor de societăţi să prezinte performanţă prin utilizarea uneia din cele patru scheme prevăzute.

Pentru asigurarea comparabilitaţii informaţiei contabile, Directiva a IV-a prevede ca fiecare post din contul de rezultate să prezinte valori pentru exerciţiul curent, cât şi pentru exerciţiul precedent. Acest cont anual poate fi prezentat sub formă de lista (schemele articolelor 23 şi 25) şi sub formă tabelară sau cont (schemele articolelor 24 şi 26).

Forma de listă sau schemă verticală descrie formarea rezultatului , pe când forma de tablou bilateral sau forma de cont , prezintă în partea stângă cheltuielile şi pierderile, iar în partea dreaptă veniturile şi profiturile. De menţionat este că, pe plan mondial, cea mai utilizata formă a contului de profit şi pierdere este sub formă de listă.

Referitor la contul de profit şi pierdere, apare o mare controversă referitoare la structurarea cheltuielilor care se poate face fie după natură, fie după funcţii. Deci, pe de altă parte, ţinând cont de conţinutul informaţional , contul de profit şi pierdere poate să analizeze cheltuielile fie după originea sau natural lor (schemele articolelor 23 şi 24), fie după destinaţia sau funcţiile lor (schemele articolelor 25 şi 26 ).

În cadrul Directivei a IV-a, diferenta majora între modelul de cont de rezultate cu cheltuielile după natura economica şi modelul cu cheltuielile după destinatia lor, constă în prezentarea diferită a cheltuielilor de exploatare, deoarece celelalte categorii de cheltuieli şi venituri sunt prezentate la fel

Fiecare mod de prezentare a contului de profit şi pierdere prezintă avantaje şi dezavantaje.

Unii autori susţin că prezentarea contului de profit şi pierdere după natura economica a cheltuielilor şi veniturilor este cea care corespunde unui criteriu obiectiv, în opozitie cu delimitarea cheltuielilor pe functii ale întreprinderii, considerată ca fiind o prezentare subiectivă.Acest subiectivism este explicat prin modul de delimitare a funcţiunilor întreprinderii (producţie, vanzare, administraţie, cercetare-dezvoltare, financiară,etc.), dat fiind faptul ca întreprinderea este supusă unor schimbări permanente, atât datorită mediului intern, cât şi celui extern.

Directiva a IV-a cere ca, în cazul în care prezentarea contului de profit şi pierdere se face după criteriul destinaţiei cheltulielilor, în anexă să fie furnizate informaţii privin unele cheltuieli după natura lor. Din prezentarea primului format şi celui de-al doilea, se evidenţiaza orientarea lor spre calculul “indicatorului pivot” , producţia exerciţiului ;deşi nu apare evidenţiat printre celelalte elemente de cheltuieli şi venituri, acest indicator poate fi evaluat uşor, pe baza informaţiilor oferite de primele trei rubrici.Al trei-lea şi al patru-lea format sunt orientate spre calculul “rezultatului brut”, cu diferenţa ca al trei-lea format îl prezintă distinct, pe când al patru-lea creează numai condiţiile pentru calculul lui.

Formatul orizontal al contului de profit şi pierdere , adică al doi-lea şi al patru-lea, prezintă rezultatele fie în coloana de “cheltuieli”, în caz de profit, fie în coloana de “venituri” , în caz de pierdere.

Ca particularitaţi,formatele de cont de profit şi pierdere, prevăzute de Directiva aIV-a relevă distinct impozitul asupra rezultatului excepţional, fată de impozitul asupra rezultatului care provine din activităţi ordinare.

Preview document

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 1
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 2
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 3
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 4
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 5
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 6
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 7
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 8
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 9
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 10
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 11
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 12
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 13
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 14
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 15
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 16
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 17
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 18
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 19
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 20
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 21
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 22
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 23
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 24
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 25
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 26
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 27
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 28
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 29
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 30
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 31
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 32
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 33
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 34
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 35
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 36
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 37
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 38
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 39
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 40
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 41
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 42
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 43
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 44
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 45
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 46
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 47
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 48
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 49
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 50
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 51
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 52
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 53
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 54
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 55
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 56
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 57
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 58
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 59
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 60
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 61
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 62
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 63
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 64
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 65
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 66
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 67
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 68
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 69
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 70
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 71
Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • anexe.doc
 • Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Comparație între sistemele de contabilitate italian și spaniol, țări aflate în barca influenței franceze

Caractertistici generale Influenta franceza asupra contabilitatii italiene nu dateaza de multa vreme. Italia are o traditie foarte lunga in...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Analiza rentabilității pe baza situațiilor anuale

INTRODUCERE În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere se confruntă cu o serie de probleme care vizează în...

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Introducere Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se...

Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Regia Naţională a...

Eficiența economică

Introducere Necesitatea analizei economico – financiare decurge din nevoia de cunoaștere a fenomenelor și proceselor din economie, din viața unei...

Ai nevoie de altceva?