Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 36855
Mărime: 142.64KB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cap.I
 2. EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE
 3. 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII.
 4. 2. BAZE DE EVALUARE EXPRIMATE PRIN COSTURI ŞI VALORI
 5. 2.1. costul istoric.
 6. Evaluarea la intrare.
 7. Evaluarea la ieşire.
 8. Inflaţia costului istoric.
 9. 2.2. costul curent.
 10. a) Costul de înlocuire.
 11. b) Valoarea recuperabilă.
 12. Inflaţia costului curent.
 13. 2.3. valoarea realizabilă.
 14. 2.4. valoarea actualizată.
 15. 2.5. valoarea justă.
 16. Cap II
 17. ISTORIA VALORII ÎN CONTEXTUL UNOR REFERENŢIALE ŞI SISTEME CONTABILE REPREZENTATIVE
 18. 1. CONVENŢIILE DE EVALUARE ÎN VIZIUNEA DISPOZITIVULUI REGLEMENTAR EUROPEAN (DIRECTIVA A IV A A CEE).
 19. Obiectivele directivei a IV-a.
 20. Scurt istoric privind lucrările directivei a IV-a.
 21. Rolul armonizator al Directivei a IV-a.
 22. Regulile de evaluare.
 23. 2. POZIŢIA ORGANISMULUI INTERNAŢIONAL DE NORMALIZARE CONTABILA (IASB) RELATIV LA CONVENŢIILE DE EVALUARE.
 24. Costul istoric.
 25. Costul actual (curent).
 26. Valoarea realizabilă.
 27. Valoarea actualizatã (de utilitate).
 28. 3. PARTICULARITAŢI ALE SISTEMELOR DE EVALUARE UTILIZATE ÎN CATEVA SISTEME CONTABILE REPREZENTATIVE.
 29. SUA.
 30. Marea Britanie.
 31. Franţa.
 32. Germania.
 33. Cap III
 34. EVALUAREA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII
 35. 1. DIFICULTAŢI DE DEFINIRE, EVALUARE ŞI RECUNOAŞTERE A ELEMENTELOR POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII.
 36. 2. EVALUAREA ACTIVELOR
 37. 1. Metode de evaluare a imobilizărilor.
 38. 2. Metode de evaluare a stocurilor .
 39. A. evaluarea la intrarea în patrimoniul întreprinderii.
 40. B. evaluarea la inventariere.
 41. C. evaluarea la bilanţ.
 42. D. evaluarea la ieşirea din patrimoniul întreprinderii.
 43. 3. Metode de evaluare a producţiei în curs.
 44. • Metoda “la terminare”.
 45. • Metoda “pe măsura avansării”.
 46. 4. Metode de evaluare a creanţelor.
 47. 5. Metode de evaluare a titlurilor de plasament.
 48. 3. EVALUAREA DATORIILOR
 49. Datoriile pe termen lung.
 50. Datoriile pe termen scurt.
 51. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.
 52. Datorii şi active eventuale.
 53. 4. EVALUAREA CAPITALULUI.
 54. 5. EVALUAREA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIŢIILE UNEI ECONOMII INFLAŢIONISTE.
 55. Model de evaluare a influenţelor inflaţiei asupra imobilizărilor.
 56. Model de evaluare a influenţelor inflaţiei asupra stocurilor.
 57. Model de evaluare a influenţelor inflaţiei asupra creanţelor şi datoriilor.
 58. Model de evaluare a influenţelor inflaţiei asupra trezoreriei.
 59. Cap IV
 60. EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII
 61. 1. CONCEPTUL DE PERFORMANTA SI SUPORTUL EI INFORMAŢIONAL.
 62. 2. DIFICULTAŢI DE DEFINIRE, EVALUARE ŞI RECUNOAŞTERE A ELEMENTELOR PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTRPRINDERII
 63. 2.1 Cheltuieli
 64.  Cheltuieli ulterioare imobilizărilor corporale.
 65.  Cheltuieli ulterioare imobilizărilor necorporale.
 66.  Contabilizarea stocurilor la cheltuieli.
 67.  Cheltuieli de cercetare dezvoltare.
 68. 2.2 Venituri
 69.  Venituri din activităţi ordinare.
 70.  Veniturile unui contract de construcţii .
 71.  Venituri din dobânzi, redevenţe şi dividende.
 72. Model de evaluare a influenţelor inflaţiei asupra veniturilor şi cheltuielilor.
 73. 3. EVALUAREA ELEMENTELOR PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTRPRINDERII.
 74. 1.Rezultatul net.
 75. 2.Rezultatul din exploatare.
 76. 3.Fluxurile de trezorerie din exploatare.
 77. 4.Rezultatul residual.
 78. 5.Valoarea adăugată.
 79. BIBLIOGRAFIE.

Extras din proiect

Cap.I

EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE

1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII

Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă cuantificarea şi măsurarea, în expresie bănească, a mărimii mijloacelor materiale, creanţelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor financiare, precum si a operatiilor economice.

A evalua înseamnă a stabili o valoare, a determina un preţ, a trece o informaţie individuală către o expresie valorică. În procesul de culegere, prelucrare şi informare contabilă, preţul apare între “jocul liber” dintre cerere şi ofertă, întucât ofertantul (vânzătorul) solicită un preţ, iar cumpărătorul acceptă sau negociază, în funcţie de gradul de solvabilitate şi de puterea de cumpărare.

Preţul tranzacţiei diferă de “valoarea întreprinderii” întrucât aceasta trebuie evaluată ţinând cont de natura şi mărimea întreprinderii/firmei (domeniul de activitate diferenţiază modalitatea de evaluare dintre o firmă de producţie şi una de turism), patimoniul firmei şi posibilităşile de valorificare (momentul şi preţul achiziţiei de bunuri poate fi diferit, evaluarea făcându-se în funcţie de valoarea lor de utilitate), reflectarea în contabilitatea firmei a patrimoniului întreprinderii (apare existenţa unor diferenţe dintre datele din evidentă şi situaţia faptică pe teren), capacitatea echipei de conducere de a gestiona şi a elabora strategia firmei (se face legătura între trecutul şi viitorul firmei referitor la recuperarea sau nu a investiţiei, valoarea diferenţiind în funcţie de risc şi de “rapiditatea” cu care trebuie să se vândă sau să se cumpere).

Evaluarea în unităţile economice din ţara noastră se bazează pe sistemul de preţuri şi tarife, cu următoarea structură:

a. Preţurile producătorilor sunt preţurile încasate de ţntreprinderea producătoare şi sunt formate din costul complet (comercial) plus profitul cuvenit.

b. Preţurile de livrare sunt preţurile la care circulă produsele unităţilor economice şi sunt formate din preţurile producătorului plus TVA.

c. Preţurile cu amănuntul sunt preţurile cu care unităţile comerciale vând produse consumatorilor şi sunt formate din preţurile de livrare plus adaosul commercial plus TVA.

d. Tarifele reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de către unităşile specializate către alte unităţi şi populaţie.

e. Preţurile de decontare sunt acelea la care sunt evaluate produsele livrate, lucrările executate, serviciile prestate către terţi.

f. Preţurile de înregistrare sunt folosite pentru exprimarea bănească a elementelor patrimoniale circumscrise în sfera obiectului contabilităţii.

Preţul efectiv = Preţ de înregistrare +(-) Abaterea

Fiind o informaţie în etalon valoric, informaţia contabilă poate fi exprimată şi în unităţi naturale (cantităţi, timp de lucru), dar acestea au mai mult un rol operativ şi de gestiune fizică decât de gestionare a performanţei unei organizaţii economice, măsurate în termini de profitabilitate şi lichiditate.

2. BAZE DE EVALUARE EXPRIMATE PRIN COSTURI ŞI VALORI

Contabilitatea măsoară şi înregistrează în unităţi monetare elementele patrimoniale şi operaţiile care modifică masa patrimoniului. Unitatea monetară se identifică cu banii în funcţia lor de măsurare a valorii. Banul este unitatea de măsură a valorii economice, aşa cum metrul este unitatea de distanţă sau hectarul unitatea stabilă pentru suprafaţă. Pe baza unităţii monetare se omogenizează masa patrimoniului şi se creează posibilitatea centralizării şi sintetizării datelor contabile. De asemenea, prin mijlocirea unităţii monetare se măsoară valoarea elementelor componente ale patrimoniului. În acest scop se ponderează cantitatea de evaluat măsurată în unităţi fizice sau muncă cu preţul sau costul unitar.

Funcţia banului ca unitate de măsură a valorii se realizează prin semnul monetar propriu fiecărei ţări, în România un asemenea semn este leul, urmând ca după intrarea în UE să se folosească euro.

Preview document

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 1
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 2
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 3
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 4
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 5
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 6
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 7
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 8
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 9
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 10
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 11
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 12
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 13
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 14
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 15
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 16
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 17
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 18
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 19
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 20
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 21
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 22
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 23
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 24
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 25
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 26
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 27
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 28
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 29
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 30
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 31
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 32
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 33
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 34
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 35
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 36
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 37
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 38
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 39
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 40
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 41
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 42
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 43
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 44
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 45
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 46
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 47
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 48
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 49
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 50
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 51
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 52
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 53
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 54
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 55
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 56
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 57
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 58
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 59
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 60
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 61
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 62
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 63
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 64
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 65
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 66
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 67
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 68
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 69
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 70
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 71
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 72
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 73
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 74
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 75
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 76
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 77
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 78
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 79
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 80
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 81
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 82
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 83
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 84
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 85
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 86
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 87
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 88
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 89
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 90
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 91
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 92
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 93
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 94
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 95
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 96
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 97
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 98
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 99
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 100
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 101
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 102
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 103
Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Incidenta Metodelor de Evaluare Asupra Contabilitatii Firmei.doc

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Situația Fluxurilor de Trezorerie - Instrument de Apreciere a Performanței Firmei

Capitolul 1 Definirea fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de numerar (statement of cash flows) s-a impus ca un instrument de apreciere a...

Contabilitatea sintetică și analitică a stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Analiza poziției financiare și a echilibrului financiar al întreprinderii la SC Macofil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI S.C. MACOFIL S.A. Societatea s-a înfiinţat în anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale...

Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare

INTRODUCERE Pentru a funcţiona, societatea comercială are nevoie de fonduri de resurse financiare (mijloace băneşti) pe care şi le procură din...

Ai nevoie de altceva?